Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obnova pomníka umučených

Realizované s finančnou podporou  Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné mesto Brezno.

 

Cieľ projektu:

Obnovenie  pietneho miesta na Krtičnej, za účelom ochrany a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny.

V rámci vzdelávania a podpory výchovy, najmä mladých ľudí,  k vlastenectvu a k úcte k histórii vlastného národa výklad dejín aj priamo pri tomto pietnom mieste.

 

Aktivity projektu:

·       Odstránenie jestvujúceho zničeného kamenného obkladu a betónovej podnože, podstavca a nápisovej dosky. Následne vybudovanie novej podnože a podstavca.

·       Obnova nápisovej dosky

·       Hydroizolačné nátery, Izolácie proti vode a vlhkosti

·       Dokončovacie práce

 

Výsledky projektu:

Pomník umučeným počas SNP je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je evidovaná v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom ÚZPF 117/1. Uskutočnením prác sa dosiahne ochrana NKP pred trvalým znehodnotením a následným úplným zničením.

 

Dĺžka realizácie projektu:         

august 2022 –

 

Celkové oprávnené výdavky:    13 543,44 Eur

 

Poskytnutá dotácia:                  12 000 Eur

 

Poskytovateľ dotácie:               Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí dotácie