Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrobka rodiny Lehotských - III. etapa

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrobka rodiny Lehotských  - III. etapa

bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

hrobka-lehotskych    logo-ministerstvo-kultury-sr

 

Mesto Brezno  v roku 2021 zrealizovalo poslednú III. etapu celkovej obnovy Hrobky s pomocou dotácie od Ministerstva kultúry SR v sume 15.000 eur v rámci  podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. z vlastných finančných zdrojov mesto dofinancovalo projekt v sume 55.754 eur.

V roku 2018 bola zrealizovaná  I. etapa  obnovy Hrobky rodu Lehotských. s pomocou dotácie 25.000 eur od Ministerstva kultúry SR v rámci  podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok. Na  dofinancovanie použilo aj prostriedky z vlastného rozpočtu. Breznianska samospráva aj na II. etapu renovácie získala dotáciu v sume 20.000 eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dotáciu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.  Na dofinancovanie II. etapy použila aj vlastné finančné zdroje. 

 

Realizácia obnovy Hrobky prebiehala pod dohľadom reštaurátora, akademického sochára Jána Fila. Práce na III. etape obnovy boli ukončené v novembri 2021 a Hrobka rodiny Lehotských dosiahla požadovanú výslednú podobu.

                       

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne upadala a bola v kritickom stavebno-technickom stave. Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských je na podnet mesta od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

 

Predmetom III. etapy  boli  prevažne práce v exteriéri: záverečná zjednocujúca povrchová úprava, hydrofobizačná úprava kamennej hmoty

Obnova kovových prvkov fasád – okenných mreží a kovovej armatúry, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí, farebná úprava a záverečná povrchová úprava. Obnova kamenného erbu, jeho záverečná zjednocujúca farebná úprava a povrchová úprava, hydrofobizačná úprava kamennej hmoty.

V interiéri bola zrealizovaná rekonštrukcia profilových prvkov a plôch, štukových prvkov penetrácia pred farebnou úpravou, farebná úprava plôch interiéru, soklové časti boli realizované v sanačnom systéme. Nakoniec bola prevedená úprava terénu a odvodnenie kultúrnej vrstvy chodníka a komunikácie v súvislosti s objektom hrobky.

 

Brezniansky cintorín na vás dýcha svojou históriou, ktorú má. Históriu ktorú spravuje pre naše mesto, aby ľudia nezabudli, že aj tu žili osobnosti, ktoré sa podieľali na kultúrnom živote Slovenska.

Zrealizovanie projektu má celospoločenský prínos, ktorý spočíva v zachovaní kultúrneho dedičstva – hrobka je jednou z málopočetnej skupiny hrobiek s historizujúcou architektúrou v neorenesančnom slohu na Slovensku.

Zrealizovaním projektu sa skultúrnili priestory cintorína, zvýšila sa úroveň bezpečnosti v cintoríne, zlepšil sa celkový vzhľad okolia mesta.

Hrobku – dominantu starého cintorína je možné vidieť z viacerých častí mesta a preto po zrealizovaní jej obnovy sa zlepšil celkový vzhľad mesta. Po nasvietení tejto dominanty cintorína sa umocní celkový dojem obyvateľov aj návštevníkov mesta.