Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

IN GENERE FEMININO

Kolektívna výstava IN GENERE FEMININO prezentuje prítomnosť ženy vo všetkých vystavených dielach. Ide o ženu nežnú, subtílnu, priateľku žien, o ženu mystickú, tajomnú nymfu spätú s prírodou, ale aj o ženu silnú a emancipovanú v prostredí súčasného vidieka.

Autorky reflektujú v prezentovaných dielach rozmanité idey, avšak fundamentálnym ťažiskom, ktoré umelkyne spája, je práve oná žena, tak ako už napovedá aj samotný názov výstavy IN GENERE FEMININO, čo vo voľnom preklade z latinského jazyka znamená „v ženskom rode“. Výstava si prioritne nedáva za cieľ predostrieť kritickú analýzu súčasného sveta a postavenia ženského rodu v ňom, ale ponúka osobné skúsenosti a výpovede mladých žien, ktoré  žijú v súčasnej spoločnosti a sú konfrontované s rôznymi situáciami, problémami, názormi, myšlienkami. Výstava je teda skutočným odrazom aktuálnej situácie ženy v spoločnosti, ale aj samej so sebou. Cez individuálnu prizmu sa autorky pozerajú na seba, na svet, na spoločnosť a aktuálne otázky či už osobné alebo celospoločenské, globálne. A teda, aj keď hlavným cieľom je podať otvorenú výpoveď prežitého, práve spomínaná dávka kritiky sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výstavy.

Prezentované diela sú výpoveďami individuálnych príbehov mladých žien – umelkýň. Každá sa zameriava na inú stránku ženského bytia, vnútorného prežívania a následnej konfrontácie s okolitým svetom. Diela vás vťahujú do týchto rozmanitých, zároveň intímnych mikrosvetov a tak spoločne poskytujú komplexnejší pohľad na to, aké to je žiť IN GENERE FEMININO.