Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

FLOW OF LIFE / PRÚD ŽIVOTA

Vernisáž výstavy

Horehronské múzeum vo svojich výstavných priestoroch v Meštianskom dome pripravilo 
jedinečnú výstavu výtvarníka a architekta Igora Faška s názvom Flow of life (Prúd života).

Igor Faško je slovenský výtvarný umelec narodený v Nemecku, ktorý ţije a pôsobí 
striedavo na Slovensku a v Nemecku. Je muţom dvoch profesií. Na jednej strane ho verejnosť 
pozná ako architekta a na druhej ho jeho voľná tvorba rovnako zaradila ako originálneho 
výtvarníka na profesionálnu výtvarnú scénu.

Obohatením výstavy sú výtvarné práce syna Igora Faška – Davida, ktorý popri otcovi 
v ich rodinnom ateliéri rozvíja, môţeme povedať, zdedený talent. Ţe jablko nepadá ďaleko od 
stromu sa môţete presvedčiť na výstave, ktorú 7.10.2022 o17.00 hod. otvorí Martin Ciel, teoretik 
umenia a filmový kritik.
Pre návštevníkov je pripravená interaktívna tvorivá dielňa, kde si môţu vytvoriť vlastnú 
„obrazovú variáciu“ a tým rozvíjať fantáziu a experimentovať, lebo, ako hovorí sám Igor Faško, 
v živote je to niekedy ťažko, ale v umení sa to dá!

 

Výstava potrvá do 27.11. 2022 v Meštianskom dome č. 13.