Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Objednávky

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámka
64-T-20 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Mlynná - Milan Zaťko 24.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Mlynná

Začatie prác: 27.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

65-T-20 Ján Kučera Ť - KVD na OM - LO Mlynná - Ján Kučera 24.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Mlynná

Začatie prác: 27.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

63-T-20 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Priehybka -Miroslav Benedik - BENEM 23.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 24.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

60-T-20 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Skalka - Marian Lepko 17.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

Začatie prác: 20.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

61-T-20 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Mlynná - Milan Zaťko 17.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Mlynná

Začatie prác: 20.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

62-T-20 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Skalka - Peter Vrana 17.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka

Začatie prác: 20.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

53-T-20 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Michal Lupták - MCM 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

54-T-20 AGROVAL s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Kabátová - AGROVAL 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

55-T-20 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Miroslav Benedik - BENEM 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

56-T-20 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Brezinka- Michal Lupták - MCM 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

57-T-20 Milan Adamek Ť - KVD na OM - LO Brezinka -Milan Adamek 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

58-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

59-T-20 Július Hanuska Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Július Hanuska 09.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 14.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

52-T-20 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Miroslav Benedik - BENEM 03.04.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 06.04.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

50-T-20 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 27.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 30.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

46-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 24.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

17-T-20-2 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 17.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

44-T-20 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

45-T-20 Július Hanuska Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Július Hanuska 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

47-T-20 Ján Kučera Ť - KVD na OM - LO Jarabá - Ján Kučera 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno -Čertovica, LO Jarabá

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

48-T-20 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

49-T-20 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

51-T-20 Pavol Vraniak Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Pavol Vraniak 23.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 24.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

2-P-20 Roman Zaťko plecí rub 23.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác: 24.03.2020

ukončenie prác:30.06.2020

42-T-20 Ján Kučera Ť - KVD na OM - LO Mlynná - Ján Kučera 18.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Mlynná

Začatie prác: 19.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

43-T-20 Július Hanuska Ť - KVD na OM - LO Skalka - Július Hanuska 18.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka

Začatie prác: 19.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

20200036 Daxnerová, s.r.o. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014-2020 18.03.2020 1.500,00 EUR
41-T-20 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Mlynná - Milan Zaťko 17.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Mlynná

Začatie prác: 18.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

1-P-20 in&ma, spol. s.r.o. prerezávka (husté skupiny z PZM) 16.03.2020 3.419,36 EUR

LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

začatie prác: 17.03.2020

ukončenie prác : 31.08.2020

40-T-20 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 13.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 16.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

1-U-20 FALCO,s.r.o. Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, Čistenie plôch po ťažbe pre vývozku, Čistenie plôch po ťažbe po vývozke, Čistenie plôch po ťažbe s pálením, Rozrez a uhadzovanie tenčiny 13.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO  s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác: 16.03.2020

ukončenie prác: 31.12.2020

2-U-20 Roman Zaťko Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, Čistenie plôch po ťažbe pre vývozku, Čistenie plôch po ťažbe po vývozke, Čistenie plôch po ťažbe s pálením, Rozrez a uhadzovanie tenčiny 13.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO  s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác: 16.03.2020

ukončenie prác: 31.12.2020

3-U-20 Ondrej Galko - ROGALKO Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, Čistenie plôch po ťažbe pre vývozku, Čistenie plôch po ťažbe po vývozke, Čistenie plôch po ťažbe s pálením, Rozrez a uhadzovanie tenčiny 13.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác: 16.03.2020

ukončenie prác:31.12.2020

4-U-20 MIRFO,s.r.o. Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, Čistenie plôch po ťažbe pre vývozku, Čistenie plôch po ťažbe po vývozke, Čistenie plôch po ťažbe s pálením, Rozrez a uhadzovanie tenčiny 13.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác: 16.03.2020

ukončenie prác : 31.12.2020

5-U-20 VIGLAŠSKÝ, s.r.o. Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, Čistenie plôch po ťažbe pre vývozku, Čistenie plôch po ťažbe po vývozke, Čistenie plôch po ťažbe s pálením, Rozrez a uhadzovanie tenčiny 13.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác: 16.03.2020

ukončenie prác : 31.12.2020

6-U-20 in&ma, spol. s.r.o. Čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, Čistenie plôch po ťažbe pre vývozku, Čistenie plôch po ťažbe po vývozke, Čistenie plôch po ťažbe s pálením, Rozrez a uhadzovanie tenčiny 13.03.2020 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác: 16.03.2020

ukončenie prác : 31.12.2020

39-T-20 dreastav s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Brezinka - dreastav s.r.o. 12.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 13.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

38-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 06.03.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 09.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

37-T-20 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Michal Lupták - MCM 28.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 02.03.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

36-T-20 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Jasenok, LO Priehybka - Peter Vrana 24.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jasenok, LO Priehybka

Začatie prác: 25.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

30-T-20 Milan Adamek Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Milan Adamek 21.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 22.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

32-T-20 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 21.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 22.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

33-T-20 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Miroslav Benedik - BENEM 21.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 22.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

34-T-20 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Michal Lupták - MCM 21.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 22.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

35-T-20 AGROVAL s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Kabátová - AGROVAL 21.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 22.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

31-T-20 dreastav s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Brezinka - dreastav 20.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 21.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

27-T-20 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 14.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 17.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

28-T-20 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Milan Zaťko 14.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 17.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

29-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 14.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 10.02.2020, 22.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

26-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 07.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 10.02.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

1-T-20-2 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Jasenok - Peter Vrana 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jasenok

Začatie prác: 9.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

2-T-20-2 AGROVAL s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Kabátová - AGROVAL 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 9.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

3-T-20-2 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Miroslav Benedik - BENEM 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 13.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

6-T-20-2 Milan Adamek Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Milan Adamek 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

8-T-20-2 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Peter Vrana 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

9-T-20-2 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

11-T-20-2 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

12-T-20-2 Pavol Vraniak Ť - KVD na OM - LO Šimunička -Pavol Vraniak 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

13-T-20-2 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Milan Zaťko 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

14-T-20-2 AGROVAL s.r.o. Ť - KVD na OM - LC Lešť, LO Šimunička - AGROVAL 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LC Lešť, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

15-T-20-2 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Peter Vrana 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 17.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

16-T-20-2 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Michal Lupták - MCM 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 17.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

18-T-20-2 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 20.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

19-T-20-2 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 22.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

22-T-20-2 dreastav s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Brezinka - dreastav 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 28.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

23-T-20-2 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 28.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

25-T-20 Pavol Vraniak Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Pavol Vraniak 03.02.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 04.02.2020 
Ukončenie prác: 30.06.2020

21-T-20 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Skalka - Peter Vrana 27.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Skalka

Začatie prác: 28.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

22-T-20 dreastav s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Brezinka - dreastav 27.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 28.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

23-T-20 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 27.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 28.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

24-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 27.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 28.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

19-T-20 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík 21.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 22.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

20-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 21.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 22.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

18-T-20 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 17.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 20.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

14348 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Objednávka drevná hmota - KRONOSPAN 16.01.2020 9.600,00 EUR
14349 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Objednávka drevná hmota - KRONOSPAN 16.01.2020 3.700,00 EUR
15-T-20 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Peter Vrana 16.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 17.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

16-T-20 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Michal Lupták - MCM 16.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 17.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

17-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 16.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 17.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

4-T-20 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

5-T-20 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Lupták - MCM 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

6-T-20 Milan Adamek Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Milan Adamek 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

7-T-20 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

8-T-20 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Priehybka - Peter Vrana 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

9-T-20 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

10-T-20 Ján Boháčik Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Ján Boháčik 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

10-T-20 Ján Boháčik Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Ján Boháčik 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

11-T-20 Marian Lepko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Marian Lepko 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

12-T-20 Pavol Vraniak Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Pavol Vraniak 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

13 -T-20 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Milan Zaťko 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

14-T-20 AGROVAL s.r.o. Ť - KVD na OM - LC Lešť, LO Šimunička - AGROVAL 13.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LC Lešť, LO Šimunička

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

1-T-20 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Jasenok - Peter Vrana 08.01.2020 1.355,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Čertovica, LO Jasenok

Začatie prác: 9.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

2-T-20 AGROVAL s.r.o. Ť - KVD na OM - LO Kabátová - AGROVAL 08.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 9.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

3-T-20 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Miroslav Benedik - BENEM 08.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 13.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

4-T-20-2 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 03.01.2020 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno - Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.01.2020
Ukončenie prác: 30.06.2020

 

6 -T-19-4 Ján Kučera Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Ján Kučera 13.12.2019 884,80 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.01.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

63-T-19-5 Ján Boháčik Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Ján Boháčik 13.12.2019 816,84 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.05.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

124-T-19 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Miroslav Benedik - BENEM 10.12.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 11.12.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

122-T-19 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Milan Zaťko 06.12.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 09.12.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

123-T-19 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - LO Šimunička - Jaroslav Kurtík 06.12.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 09.12.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

109-T-19 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Skalka - Peter Vrana 25.11.2019 111,30 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

Začatie prác: 06.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

120-T-19-2 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Mlynná, LO Jarabá - Peter Vrana 25.11.2019 577,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Mlynná, LO Jarabá

Začatie prác: 18.11.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

7-T-19-9 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Miroslav Benedik - BENEM 18.11.2019 2.565,45 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.01.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

51-T-19-3 Peter Vrana Ť - KVD na OM - LO Skalka - Peter Vrana 18.11.2019 1.436,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

Začatie prác: 2.4.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

70-T-19-4 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Lupták - MCM 18.11.2019 750,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 27.05.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

94-T-19-3 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Lupták - MCM 18.11.2019 476,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 29.07.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

111-T-19-3 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - LO Brezinka - Michal Trnavský 18.11.2019 1.965,10 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 23.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

120-T-19 Peter Vrana Ť - KVD na OM -18.11.2019 - 31.12.2019 - Vrana 15.11.2019 1.048,81 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Mlynná, LO Jarabá

Začatie prác: 18.11.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

121-T-19 Marian Lepko Ť - KVD na OM - 18.11.2019 - 31.12.2019 - Lepko 15.11.2019 741,60 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 18.11.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

6 -T -19 - 3 Ján Kučera Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Ján Kučera 15.11.2019 774,20 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 14.01.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

86-T-19-4 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - LO Kabátová - Jozef Suja-Pumel 15.11.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 24.06.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

114-T-19-2 Milan Adamek Ť - KVD na OM - 08.11.2019 - 31.12.2019 - Adamek 08.11.2019 1.080,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 08.11.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

13953 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Objednávka drevná hmota - KRONOSPAN 01.11.2019 22.400,00 EUR
13954 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Objednávka drevná hmota - KRONOSPAN 01.11.2019 13.500,00 EUR
20-T-19-5 Roman Zaťko Ť - KVD na OM - 23.01.2019 - 31.12.2019 - Zaťko 21.10.2019 2.788,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 23.01.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

39-T-19-4 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - 26.2.2019 - 31.12.2019 - Benedik - BENEM 21.10.2019 1.870,80 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 26.2.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

47-T-19-6 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - 26.3.2019 - 31.12.2019 - Kurtík 21.10.2019 2.519,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 26.3.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

61-T-19-4 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - 14.5.2019 - 31.12.2019 342 - Trnavský 21.10.2019 1.147,80 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác:14.5.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

62-T-19-2 Marian Lepko Ť - KVD na OM - 25.02.2019 - 31.12.2019 - Lepko 21.10.2019 371,34 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 25.02.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

63-T-19-4 Ján Boháčik Ť - KVD na OM - 14.5.2019 - 31.12.2019- Boháčik 21.10.2019 5.385,20 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 14.5.2019

Ukončenie prác: 31.12.2019

66-T-19-4 Milan Zaťko Ť - KVD na OM - 21.05.2019 - 31.12.2019 - Zaťko 21.10.2019 832,80 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 21.05.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

85-T-19-3 Jaroslav Giertl Ť - KVD na OM - 24.06.2019 - 31.12.2019 - Giertl 21.10.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 24.06.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

86-T-19-3 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - 24.6.2019 - 31.12.2019 - Suja-Pumel 21.10.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 24.06.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

98-T-19-2 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - 19.8.2019 - 31.12.2019 - Benedik - BENEM 21.10.2019 2.870,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 19.8.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

99-T-19-2 Milan Adamek Ť - KVD na OM - 19.08.2019 - 31.12.2019 - Adamek 21.10.2019 305,58 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 19.8.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

111-T-19-2 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - 23.9.2019 - 31.12.2019 - Trnavský 21.10.2019 2.928,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 23.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

114-T-19 Milan Adamek Ť - KVD na OM - 07.10.2019 - 31.12.2019 - Adamek 21.10.2019 920,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 07.10.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

116-T-19 Marian Lepko Ť - KVD na OM -21.10.2019 - 31.12.2019 - Lepko 18.10.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 21.10.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

117-T-19 Jaroslav Kurtík Ť - KVD na OM - 21.10.2019 - 31.12.2019 - Kurtík 18.10.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 21.10.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

118-T-19 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - 21.10.2019 - 31.12.2019 - Trnavský 18.10.2019 2.580,40 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 21.10.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

119-T-19 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - 21.10.2019 - 31.12.2019 - Lupták - MCM 18.10.2019 1.203,80 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 21.10.2019

Ukončenie prác: 31.12.2019

20190154 ŽP Informatika, s.r.o. školenie MS Excel 16.10.2019 820,00 EUR

4. os. - začiatočník - 80€

5. os - pokročilý - 100€

 

20190152 RDB GROUP s.r.o. zimná údržba - parkovisko Hradby 11.10.2019 0,00 EUR
20190153 Peter Gemzický - GEMO odvodňovací zľab oceľový 11.10.2019 1.848,00 EUR
115-T-19 Marian Lepko Ť - KVD na OM - 14.10.2019 - 31.12.2019 - Lepko 11.10.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 14.10.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

20190148 NICHOLTRACKT, s.r.o. pneumatiky Sailun 385/65 R22,5 - 4 ks, pneumatika kombo KC11 R16 - 8ks 09.10.2019 1.580,00 EUR
20190150 Technimax s.r.o. počítač DELL Optiplex 9020 09.10.2019 1.344,00 EUR
20190146 Metroslav Asfalt, a.s asfaltová zmes AC 11 0 50/70, II.(v objeme 1 - 10 t) 08.10.2019 665,00 EUR
20190145 BANKNOTE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELOSSÉGU počítačka a triedička mincí 07.10.2019 149,00 EUR
20190144 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. objektivizácia pracovného prostredia 02.10.2019 490,00 EUR
20190147 Dušan Jágerský manipulácia dreva (vrátane nakládky) čelný nakladač - 3,40€ / hod., manipulácia dreva - pilčík 0,60€ / hod 01.10.2019 0,00 EUR
20190142 Ing. Štefan Gogh - REFLEX - ELEKTRET fóliovník konštrukcia + fólia 23.09.2019 9.603,00 EUR
102-P-19 VIGLAŠSKÝ, s.r.o. umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

103-P-19 FALCO,s.r.o. umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

104-P-19 Mgr. Michal Žilík umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

105-P-19 MIRFO,s.r.o. umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

106-P-19 Roman Zaťko umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

107-P-19 Ondrej Galko - ROGALKO umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, Lešť

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

108-P-19 VIGLAŠSKÝ, s.r.o. umelá obnova 20.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:15.10.2019

109-P-19 FALCO,s.r.o. prerezávka 20.09.2019 408,75 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

110-P-19 Roman Zaťko prerezávka ( husté skupiny z PZM) 20.09.2019 349,16 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

111-P-19 Elena Košičiarová plecí rub 20.09.2019 765,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Mlynná

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

112-P-19 Roman Zaťko čistenie plôch po ťažbe , úprava spodnej etáže, prerezávka, plecí rub 20.09.2019 2.507,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

113-P-19 Mgr. Michal Žilík čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, úprava spodnej etáže, postrek (lieska) 20.09.2019 973,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

114-P-19 Ondrej Galko - ROGALKO čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, úprava spodnej etáže 20.09.2019 280,20 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

115-P-19 VIGLAŠSKÝ, s.r.o. čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, čistenie plôch po ťažbe bez pálenia - po vývozke 20.09.2019 1.304,10 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

116-P-19 MIRFO,s.r.o. čistenie plôch po ťažbe bez pálenia, úprava spodnej etáže, čistenie plôch po ťažbe bez pálenia - po vývozke,prerezávka 20.09.2019 1.467,65 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

začatie prác:23.09.2019

ukončenie prác:31.10.2019

20190140 Peter Gemzický - GEMO rampa pre cyklistov 20.09.2019 900,00 EUR
20190141 SAD - LAZY s.r.o. drevina buk lesný, vegetačný stupeň 5 - 32850 ks, javor horský , vegetačný stupeň 5 - 3200 ks 20.09.2019 5.981,67 EUR
19-T-19-4 Jaroslav Giertl Ť - KVD na OM - 23.9.2019 - 31.12.2019 - Giertl 20.09.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 23.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019


36-T-19-2 Marian Lepko Ť - KVD na OM - 25.02.2019 - 30.09.2019 - Lepkko 20.09.2019 17,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Šimunička

Začatie prác: 25.02.2019
Ukončenie prác: 30.09.2019

61-T-19-3 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - 14.5.2019 - 31.12.2019 - Trnavský 20.09.2019 1.506,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 14.5.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

83-T-19-4 Michal Lupták - MCM Ť - KVD na OM - 24.6.2019 - 31.12.2019- Lupták - MCM 20.09.2019 5.138,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 24.6.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

91-T-19-2 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - 15.7.2019 - 30.9.2019 - Trnavský 20.09.2019 336,03 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 15.7.2019
Ukončenie prác: 30.9.2019

111-T-19 Michal Trnavský Ť - KVD na OM - 23.9.2019 - 31.12.2019 - Trnavský 20.09.2019 4.536,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

Začatie prác: 23.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

112-T-19 Ján Kučera Ť - KVD na OM - 23.9.2019 - 31.12.2019 - Kučera 20.09.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

Začatie prác: 23.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

139/2019 KREKA SK s.r.o. dochádzkový terminál + drobný inštalačný materiál 09.09.2019 711,57 EUR
20190136 VILLA PRO s.r.o. termografický papier do platobného terminálu, termografický papier do terminálu na výdaj parkovacích lístkov 09.09.2019 277,00 EUR
20190137 scobis, s.r.o. Objednávame si u Vás LDTD v zmysle cenovej ponuky č. 19003 09.09.2019 598,00 EUR
20190139 KREKA SK s.r.o. dochádzkový terminál 09.09.2019 711,57 EUR
20190138 Šildler Radim komponenty pre deliace priečky a WC kabínky 09.09.2019 1.478,77 EUR
90-P-19 VIGLAŠSKÝ, s.r.o. ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LC Lešť

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

91-P-19 FALCO,s.r.o. ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LC Lešť

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

92-P-19 Mgr. Michal Žilík ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LC Lešť

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

93-P-19 MIRFO,s.r.o. ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LC Lešť

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

94-P-19 Roman Zaťko ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LC Lešť

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

95-P-19 Ondrej Galko - ROGALKO ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno- Rohozná, LC Lešť

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

96-P-19 VIGLAŠSKÝ, s.r.o. ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

97-P-19 FALCO,s.r.o. ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

98-P-19 Mgr. Michal Žilík ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

99-P-19 MIRFO,s.r.o. ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

101-P-19 Ondrej Galko - ROGALKO ochrana MLP proti zveri 06.09.2019 0,00 EUR

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica

začatie prác:09.09.2019

ukončenie prác:15.12.2019

109-T-19 Peter Vrana Ť - KVD na OM - 06.09.2019 - 31.12.2019 - Vrana 05.09.2019 431,90 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

začatie prác: 06.09.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

110-T-19 Peter Vrana Ť - KVD na OM - 6.9.2019 - 31.12.2019 - Vrana 05.09.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Priehybka

Začatie prác: 6.9.2019
Ukončenie prác: 31.12.2019

20190135 Martin Bubniak CB-PROFI inštalácia statickej antény a vysielačiek do vozidiel 05.09.2019 0,00 EUR
20190131 TOI TOI & DIXI , s.r.o. krátkodobý prenájom WC kabínky v termíne 13.09.2019 04.09.2019 130,00 EUR
20190132 PB-Trans, s.r.o. autobusová preprava 04.09.2019 250,00 EUR
20190132 PB TEL s.r.o. autobusová preprava 04.09.2019 250,00 EUR
20190133 LB Company, s.r.o. výroba a montáž plechových parapiet 04.09.2019 849,00 EUR
20190134 Marek Hlaváčik kominárske služby frézovanie, nadstavba a vložkovanie komínového prieduchu 04.09.2019 1.445,00 EUR
107-T-19 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - 03.09.2019 - 31.12.2019 - Benedik - BENEM 02.09.2019 0,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác: 03.09.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

- otvorená objednávka

20190130 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Cervacol Extra 5 kg - 90 ks 28.08.2019 2.025,00 EUR
7-T-19-8 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - 14.01.2019 - 31.12.2019 - Benedik - BENEM 23.08.2019 2.151,90 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

začatie prác: 14.01.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

9-T-19-5 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - 14.01.2019 - 31.12.2019 - Suja-Pumel 23.08.2019 1.946,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác: 14.01.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

14-T-19-3 Jaroslav Giertl Ť - KVD na OM - 14.01.2019 - 31.12.2019 - Giertl 23.08.2019 959,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác: 14.01.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

33-T-19-4 Jozef Suja-Pumel Ť - KVD na OM - 18.02.2019 - 31.12.2019 - Suja-Pumel 23.08.2019 407,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Kabátová

začatie prác: 18.02.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

51-T-19-2 Peter Vrana Ť - KVD na OM - 02.04.2019 - 31.12.2019 - Vrana 23.08.2019 289,20 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

začatie prác: 02.04.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

64-T-19-3 Peter Vrana Ť - KVD na OM - 17.05.2019 - 31.12.2019 - Vrana 23.08.2019 946,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

začatie prác: 17.05.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

75-T-19-3 Miroslav Benedik - BENEM Ť - KVD na OM - 31.05.2019 - 31.12.2019 - Benedik - BENEM 23.08.2019 104,50 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Rohozná, LO Brezinka

začatie prác: 31.05.2019

ukončenie prác: 31.12.2019

81-T-19-3 Peter Vrana Ť - KVD na OM - 24.06.2019 - 31.12.2019 - Vrana 23.08.2019 1.755,00 EUR

Polesie Brezno, LC ML Brezno-Čertovica, LO Skalka

začatie prác: 24.06.2019

ukončenie prác: 31.12.2019