Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3/ES/2018 HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci nákup náhradných dielov, oprava motorových vozidiel a hydraulických zariadení a ďalších tovarov 0,00 EUR 16.01.2018
1/LMB/2018 Marek Oleár Kúpno - predajná zmluva 900,00 EUR 16.01.2018
1/ES/2018 Pro Auto Team s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci nákup a predaj náharadných dielov na NV + opravné práceTáto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú 0,00 EUR 09.01.2018
4/LMB/2018 LEMI BB s.r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci nákup a pradaj oopp a hygienyckých produktov a ďalších tovarov  zmluva uzatvorená na dobu neurčitú 0,00 EUR 03.01.2018
14/LMB/2018 Matej Gabaj - MAHOLZ Rámcová dohoda č. 14/LMB/2018 - manipulácia dreva Lesnícke činnosti v manipulácii dreva v LMB 0,00 EUR 03.01.2018 31.12.2018
1/2017 NAVAN, s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1/2017/Š 0,00 EUR 03.01.2018 28.02.2018
IIMB/018/2017 IKEA Industry Slovakia s.r.o. OZ Malacky Boards dodatok k zmluve č. 4 0,00 EUR 03.01.2018 31.12.2018
4700005754 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Kontrakt č.4700005754 na dodávku listnatého dreva 0,00 EUR 02.01.2018 31.03.2018
34/I a II.Q./2018/RTT Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 02.01.2018 30.06.2018
18/2018 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D 5000 m3 Spolu : 5000 m3 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
17/2018 Ekoforest, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 1000 m3 Spolu : 1000 m3 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
16/2018 NAMIS s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A, B, C, D 4000 m3 Vláknina obyčajná 3000 m3 ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
15/2018 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 4000 m3 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
11149 BUČINA DDD spol. s r. o. Zmluva/Objednávka na drevo 0,00 EUR 01.01.2018 31.03.2018
14/2018 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D                                                                                                         12 000 m3   Spolu :                                                                                      ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
13/2018 Ing. Jozef Horváth - Slovlov Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.D                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
12/2018 Milan Pánis - PAMI Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné  výrezy III. C, D              ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
11/2018 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. B, D                ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
10/2018 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A, B, C, D                 2000 m3            ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
9/2019 ALNUS - Ing. Karol Kováč Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A, B, C, D                 500 m3            ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
8/2018 Igor TRNAVSKÝ Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A,B,C                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
7/2018 HRONSTAV 01, spol. s r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
6/2018 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina výber                                                                                               4500 m3 Spolu :              ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
5/2018 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III. A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
4/2018 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,.B,C                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
3/2018 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté  priemyselné výrezy  III.A,B,C,D                  ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
2/2018 ONDERWOOD, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:  Ihličnaté  priemyselné  výrezy  III.A,B,C,D                    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
1/2018 SPEKTRUM, s.r.o. Kúpna zmluva na DH Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D                                                                                                           6000 m3   Spolu :    ... 0,00 EUR 01.01.2018 31.12.2018
4300081274 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy so distribučnej sústavy 0,00 EUR 23.12.2017
4300081333 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva SSE - distribúcia 0,00 EUR 14.12.2017
KP170036 Zeppelin CZ s.r.o Kúpna zmluva Výrobce Typ Sériové číslo Rok Hodiny Caterpillar 902 7ES01208 2003 7413 13.910,00 EUR 02.12.2017
16-580/2017 - OEF-I-NZ MESTO BREZNO Dodatok k zmluve č. 4/2009 Dodatok k zmluve č. 4/2009- OPaM-I-NZ o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov vo vlastníctve Mesta Brezna uzatvorej dňa ... 960.000,00 EUR 21.11.2017
A02/2017 Ing. arch. Rastislav Straňák Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na zhotovenie projektovej ... 108.000,00 EUR 04.11.2017
21/LMB/2017 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Lesnícke činnosti v manipulácii dreva v LMB, s.r.o. 0,00 EUR 02.11.2017 31.12.2017
38/III. a IV. Q/2017/RTT Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Kúpna zmluva predmetom KZ je dodávka smrekovaje guľatiny s kôrou - akostná trieda A, B, C/KH v zmysle internej normy na triedenie ... 0,00 EUR 02.11.2017
10899/0 BUČINA DDD spol. s r. o. objednávka/zmluva na drevnú hmotu 0,00 EUR 02.11.2017 31.12.2017
23/IV.Q/2017 HOLZ-TRANZ s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 23/IV.Q/2017 0,00 EUR 25.10.2017 31.12.2017
24/IV.Q/2017 PRP, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 500 m3 Spolu : 500 m3 0,00 EUR 25.10.2017 31.12.2017
23/IV.Q/2017 HOLZ-TRANS s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 800 m3 Spolu : 800 m3 0,00 EUR 24.10.2017 31.12.2017
HRONSTAV 03, spol. s r.o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky nákupu a predaja stavebných materiálov a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci (ďalej ... 0,00 EUR 17.10.2017 31.12.2022
EURO-IN spol. s r. o. Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky nákupu a predaja stavebných materiálov a ďalších tovarov, ktoré ponúka predávajúci (ďalej ... 0,00 EUR 17.10.2017 31.12.2022
JUDr. Zdenko Roštár Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Advokát sa zaväzuje poskytovať pre klienta právnu pomoc vo všetkých veciach súvisiacich s jeho činnosťou. Klient priznáva advokátovi za poskytované ... 58,00 EUR 17.10.2017
20/IV.Q/2017 TATER, spol. s r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 14.10.2017 31.12.2017
18/IV.Q/2017 M & M, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 14.10.2017 31.12.2017
13/2017 NaV, s.r.o. Kúpno - predajná zmluva Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu. Továrenská značka: Derbi Doll Typ: M 135 rok výroby: 2008 VIN: W09M1322080D04196 Číslo TP: ... 26.900,00 EUR 13.10.2017
12/2017 NaV, s.r.o. Kúpno - predajná zmluva Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu. Továrenská značka: MAN TGS 26.480, 6x6 Typ: TGA 13 rok výroby: 2008 VIN: ... 70.000,00 EUR 13.10.2017
Peter Berčík Darovacia zmluva Touto zmluvou sa LMB zaväzujú poskytnúť finančný príspevok vo výške 200 € organizátorom 17. ročníka celoslovenského festivalu " Podstavekova heligónka", v ... 200,00 EUR 12.10.2017 11.11.2017
4/2017 Ing. Milan Peťko, audítor SKAU, č. licencie 387 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2.300,00 EUR 11.10.2017 30.09.2021
2201701196 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. objednávka/ zmluva na drevnú hmotu 0,00 EUR 10.10.2017 31.12.2017
2201701197 SLOVWOOD Ružomberok, a.s. objednávka/ zmluva na drevnú hmotu 0,00 EUR 10.10.2017 31.12.2017
11 Janka Parížeková Kúpno - predajná zmluva Predávajúci: LMB, s.r.o. Kupujúci: Janka Parížeková, Bjornsonová 6, 036 01 Martin Predmet kúpy: automobil - Land Rover, rok výroby 4/1999 ... 8.800,00 EUR 07.10.2017
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100002312 STABILITA, d.d.s., a.s. STABILITA, d.d.d., a.s. 0,00 EUR 07.10.2017
22/IV.Q/2017 JASE, spol. s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 22/IV.Q/2017 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
19/IV.Q/2017 NAMIS s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
17/IV.Q/2017 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
15/IV.Q/2017 BUDOVEC, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 700 m3 Agregátna hmota  - 300 m3 Spolu ... 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
13/IV.Q/2017 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnatá vláknina výber  Spolu : 1500 m3 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
12/IV.Q/2017 MMM WOOD, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Agregátne výrezy 500 m3 Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 200 m3 Spolu : 700 ... 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
14/IV.Q/2017 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 1200 m3 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
16/IV.Q/2017 SPEKTRUM s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  - 200 m3 Spolu : 200 m3 0,00 EUR 06.10.2017 31.12.2017
22/IV.Q/2017 JASE, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D 800 m3 Ihličnaté priemyselné výrezy - agregátne 100 m3 ... 0,00 EUR 05.10.2017 31.12.2017
21/IV.Q/2017 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 1000 m3 Vláknina výber  - 500 m3 Spolu ... 0,00 EUR 05.10.2017 31.12.2017
11/IV.Q/2017 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 4 200 m3 0,00 EUR 04.10.2017 31.12.2017
10/IV.Q/2017 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. B, D  Spolu : 200 m3 0,00 EUR 04.10.2017 31.12.2017
20012893 SLOVNAFT, a.s. Zmluva o predaji rafinérskych produktov 0,00 EUR 01.10.2017 30.09.2018
9/IV.Q/2017 Milan Pánis - PAMI Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. D  Spolu : 100 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
7/IV.Q/2017 Ekoforest, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III. A,B,C,D  Spolu : 200 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
8/IV.Q/2017 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,.B,C  Spolu : 500 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
6/IV.Q/2017 ONDERWOOD, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
5/IV.Q/2017 Ing. Jozef Horváth - Slovlov Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.D  Spolu : 200 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
4/IV.Q/2017 Igor TRNAVSKÝ Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C  Spolu : 60 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
3/IV.Q/2017 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  Spolu : 500 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
2/IV.Q/2017 HRONSTAV 01, spol. s r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
1/IV.Q/2017 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.10.2017 31.12.2017
20012810 Slovnaft, a.s. Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarova služieb prostr. palivových kariet 0,00 EUR 23.09.2017
11/LMB/2017 Michal Trnavský Rámcová dohoda č.: 11/LMB/2017 0,00 EUR 12.09.2017 31.12.2017
20/LMB/2017 MIRFO, s.r.o. Rámcová dohoda č.: 20/LMB/2017 0,00 EUR 12.09.2017 31.12.2018
25/III.Q/2017 Ivan Lamper Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D : 200 m3 Agregátne výrezy ihličnaté (SM, JD) : ... 0,00 EUR 12.09.2017 30.09.2017
2/2017 Pavel Žilík Zmluva o obstaraní veci 100,00 EUR 08.09.2017 09.09.2017
1/2017 Miloš Lányi Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení 300,00 EUR 08.09.2017 09.09.2017
3/2017 Michal Truschan Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení 500,00 EUR 08.09.2017 09.09.2017
4/2017 ŠS Jakub Šuhajda Zmluva o dodávke prác a služieb 1.Predmetom tejto zmluvy je dodávka služieb a.) zber semennej suroviny jedle bielej zo stojacich stromov v množstve 600 kg podľa ... 0,00 EUR 05.09.2017 15.12.2017
24/III.Q/2017 LB Company, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 05.09.2017 30.09.2017
23/III.Q/2017 TATER, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 100 m3 Spolu : 100 m3 0,00 EUR 22.08.2017 30.09.2017
Dodatok č. 1 Zmluve č. 3/III.Q/2017 TATRA TIMBER Logistik PLUS a.s. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 3/III.Q/2017 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 3/III.Q/2017 uzatvorenej 1.7.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto ... 0,00 EUR 16.08.2017 30.09.2017
Dodatku č. 1 k Zmluve č. 16/III.Q/2017 BUDOVEC, spol. s.r.o. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 16/III.Q/2017 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 16/III.Q/2017           uzatvorenej 1.7.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto ... 0,00 EUR 16.08.2017 30.09.2017
10/2017 Mária Fiľová Kúpna zmluva 1.900,00 EUR 16.08.2017
26/§51/2017 - AP ŠZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Absolventská prax 0,00 EUR 11.08.2017 31.01.2018
2/LMB/2017 Jaroslav Giertl Rámcová dohoda č.: 2/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
3/LMB/2017 Ján Kučera Rámcová dohoda č.: 3/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
5/LMB/2017 Jaroslav Kurtík Rámcová dohoda č.: 5/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
1/LMB/2017 Marian Lepko Rámcová dohoda č.: 1/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
4/LMB/2017 Jozef Suja - Pumel Rámcová dohoda č.: 4/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom procese ... 0,00 EUR 09.08.2017 31.12.2017
22/III.Q/2017 Ing. Jozef Horváth - Slovlov Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté  priemyselné  výrezy III.A,B,C,D                                                                          100 m3 Spolu :                                                                                                                         100 m3   ... 0,00 EUR 08.08.2017 30.09.2017
forest TRADE, s.r.o. Kúpna zmluva Predmet zmluvy: Nákladné vozidlo špeciálne - MAN TGA 440  - rok výroby: 2007, farba: zelená tmavá   29.000,00 EUR 04.08.2017
3/2017 Technické služby Brezno ZMLUVA O PRENÁJME lokalizačnej sady Prenajímateľ ponecháva touto zmluvou nájomcovi k prenájmu radiodetection RD 8100 lokalizačná sada s príslušenstvom za účelom vykonávania svojej podnikateľskej činnosti ... 167,00 EUR 01.08.2017
18/LMB/2017 Matej Gabaj MAHOLZ Rámcová dohoda č.: 18/LMB/2017 Predmetom tejto rámcovej dohody je: Lesnícke činnosti v manipulácii dreva v LESOCH MESTA BREZNO, s.r.o. (ďalej len „LMB, s.r.o.“) ... 0,00 EUR 01.08.2017 31.12.2017
1/2017 Futbbalový klub Brezno Zmluva o reklame Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa reklamnú činnosť spočívajúcu v propagácii obchod. mena a ... 5.000,00 EUR 27.07.2017 30.06.2018
50 - M - 2017 P FALCO,s.r.o. Dodatok k Zmluve o dielo č.: 50 - M - 2017 P Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce na polesí Brezno nasledovne: Zákazka č.2: LO 1 Kabátová Úprava spodnej etáže s uhodením 81A ... 3.102,00 EUR 25.07.2017 30.11.2017
39 - M - 2017 P Mgr. Michal Žilík Dodatok k Zmluve o dielo č.: 39 - M - 2017 P Zákazka č.1: LO 1 Kabátová Prerezávka v porastoch - 66A0-0,86 ha - 98B0-0,50 ha = celkom-1,36 ha cena-155,00 €/ha Predpokladaná ... 210,80 EUR 25.07.2017 30.11.2017
13/LMB/2017 Viglašský, s.r.o. Rámcová dohoda č.: 13/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 24.07.2017 31.12.2018
12/LMB/2017 Peter Vrana Rámcová dohoda č.: 12/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 24.07.2017 31.12.2017
7/LMB/2017 Ján Boháčik Rámcová dohoda č.: 7/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 24.07.2017 31.12.2017
12-M-2017 Jaroslav Giertl Dodatok k Zmluve o dielo č.: 12-M-2017 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne: predĺženie termínu ukončenia zmluvy z dôvodu nedokončenia porastov v dôsledku ... 3.334,00 EUR 24.07.2017 30.09.2017
301316 Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. Leasingová zmluva č. 301316 0,00 EUR 21.07.2017
16/LMB/2017 Mgr. Michal Žilík Rámcová dohoda č.: 16/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej činnosti ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018
17/LMB/2017 Roman Zaťko Rámcová dohoda č.: 17/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018
15/LMB/2017 Ondrej Galko - ROGALKO Rámcová dohoda č.: 15/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018
14/LMB/2017 Falco, spol. s.r.o. Rámcová dohoda č.: 14/LMB/2017 redmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v pestovnej ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2018
10/LMB/2017 Michal Lupták - MCM Rámcová dohoda č.: 10/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2017
9/LMB/2017 Milan Adamek Rámcová dohoda č.: 9/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2017
8/LMB/2017 dreastav s.r.o. Rámcová dohoda č.: 8/LMB/2017 Predmetom tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je: stanovenie zmluvných podmienok na poskytovanie lesníckych služieb Lesnícke činnosti v ťažobnom ... 0,00 EUR 19.07.2017 31.12.2017
STCCUB605017338 Zeppelin SK s.r.o. Kúpna zmluva zariadenie CAT IT14G - použitý,  výr. číslo FWL00790 58.200,00 EUR 14.07.2017
15/III.Q/2017 M & M, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Spolu : 150 m3 0,00 EUR 11.07.2017 30.09.2017
21/III.Q/2017 PILREZ, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Spolu : 150 m3 0,00 EUR 10.07.2017 30.09.2017
20/III.Q/2017 Milan Pánis - PAMI Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 100 m3 Spolu : 100 m3 ... 0,00 EUR 10.07.2017 30.09.2017
19/III.Q/2017 ŠAK Vladislav drevovýroba Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy – ihlič. vláknina výber  - 150 m3 Spolu : 150 ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
16/III.Q/2017 BUDOVEC, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Agregátna hmota  - 100 m3 Spolu ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
14/III.Q/2017 DOS SLOVAKIA, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru:   Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,.B,C                                                                              150 m3 Spolu :                                                                                                                         150 m3 ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
13/III.Q/2017 NAMIS s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 100 m3 Vláknina obyčajná  - 100 m3 Spolu ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
11/III.Q/2017 Ekoforest, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Spolu : 150 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
12/III.Q/2017 Igor TRNAVSKÝ Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C  - 60 m3 Spolu : 60 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
10/III.Q/2017 JASE, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 100 m3 Ihličnaté priemyselné výrezy - agregátne  - ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
9/III.Q/2017 ONDERWOOD, spol. s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Spolu : 150 m3 0,00 EUR 01.07.2017 31.07.2017
8/III.Q/2017 les-drevo M+J, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Spolu : 150 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
7/III.Q/2017 PAMI Drevo s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 150 m3 Spolu : 150 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
5/III.Q/2017 HRONSTAV 01, spol. s r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  - 400 m3 Spolu : 400 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
4/III.Q/2017 Drevotrade VK s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  - 2.500 m3 Spolu : 2.500 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
2/III.Q/2017 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  - 100 m3 Spolu : 100 m3 ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
3/III.Q/2017 TATRA TIMBER Logistik PLUS, a.s. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D -100 m3 Spolu : 100 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
1/III.Q/2017 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D - 200 m3 Spolu : 200 m3 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
17/III.Q/2017 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III.A,B,C,D  - 100 m3 Vláknina výber  - 100 m3 Spolu ... 0,00 EUR 01.07.2017 30.09.2017
ČS MAZORNÍK,s.r.o. RÁMCOVA ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI Oprava hydraulických zariadení 0,00 EUR 29.06.2017
STCCU605017338 Zeppelin SK s.r.o. Kúpna zmluva č. STCCU605017338 Kúpa zariadenia: CAT IT14G použitý 48.500,00 EUR 27.06.2017
I.01-06/2017 PETROLTRANS, a.s. RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou dodá Kupujúcemu objednané množstvá minerálnych olejov (ďalej len „MO“) v zodpovedajúcej ... 0,00 EUR 26.06.2017
51- M - 2017 P Falco, spol. s.r.o. Zmluva o dielo č.: 51- M - 2017 P 852,00 EUR 22.06.2017 31.07.2017
53 - M - 2017 P Mgr. Michal Žilík Zmluva o dielo č.: 53 - M - 2017 P 576,00 EUR 22.06.2017 31.07.2017
49 - M - 2017 P Mgr. Michal Žilík Zmluva o dielo č.: 49 - M - 2017 P 1.337,20 EUR 22.06.2017 31.07.2017
54 - M - 2017 P Ondrej Galko - ROGALKO Zmluva o dielo č.: 54 - M - 2017 P 572,40 EUR 22.06.2017 31.07.2017
52 - M - 2017 P Falco, spol. s.r.o. Zmluva o dielo č.: 52 - M - 2017 P 750,00 EUR 22.06.2017 31.07.2017
50 - M - 2017 P Falco, spol. s.r.o. Zmluva o dielo č.: 50 - M - 2017 P 5.596,80 EUR 22.06.2017 31.07.2017
48 - M - 2017 P Falco, spol. s.r.o. Zmluva o dielo č.: 48 - M - 2017 P 3.236,65 EUR 22.06.2017 31.07.2017
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci Predmet zmluvy: nákup a predaj náhradných dielov a príslušenstva 0,00 EUR 19.06.2017
Č - 15 - 2017 Ondrej Galko - ROGALKO Zmluva o dielo č.: Č - 15 - 2017 Zákazka č.1: Uhadzovanie haluziny bez pálenia -lokalita Špitálik 104 1 - 0,35 ha/74,19 m3 cena-1,95 €/m3 Predpokladaná hodnota zákazky-144,67 € ... 144,67 EUR 08.06.2017 30.06.2017
č.: Č - 14 - 2017 Viglašský, s.r.o. Zmluva o dielo č.: Č - 14 - 2017 Zákazka č.1: Uhadzovanie haluziny bez pálenia -lokalita Trojička 186B 1 -0,70 ha/144 m3 cena-1,95 €/m3 Predpokladaná hodnota zákazky-280,80 € ... 280,80 EUR 08.06.2017 30.06.2017
21021 Flexicomm, s.r.o. Zmluva o pripojení Internet Wifinet 16 - expedičný sklad Rohozná / 24 mes. 0,00 EUR 08.06.2017 08.06.2019
č.: 35-M – 2017 P dodatok Viglašský, s.r.o. Zmluva o dielo č.: 35-M – 2017 P dodatok 1.000,00 EUR 08.06.2017 30.06.2017
26/II.Q/2017 NaV, s.r.o. Kúpna zmluva Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru: Ihličnaté priemyselné výrezy III A,B,C,D  - 100 m3 Spolu : 100 m3 0,00 EUR 06.06.2017 30.06.2017
27/II.Q/2017 FIGULI, s.r.o. Kúpna zmluva 0,00 EUR 06.06.2017 30.06.2017
č.: 47-M-2017 Marian Lepko Zmluva o dielo č.: 47-M-2017 1. 41A1 NV 102 7,10 724,20 € 47-M-2017 2. 42 1 NV 100 8,40 840,00 € 47-M-2017 Termín začatia : ... 1.564,20 EUR 05.06.2017 31.08.2017
ELIT SLOVAKIA, s.r.o. Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci nákup a predaj  autodiely a príslušenstvo a ďalšie tovary 0,00 EUR 01.06.2017
Č-13-2017 Jozef Viglašský Zmluva o dielo č. : Č-13- 2017 840,00 EUR 01.06.2017 15.06.2017
č.: 46-M-2017 Jaroslav Giertl Zmluva o dielo č.: 46-M-2017 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne: 1. 76 1 NV 49 10,50 514,50 € 46-M-2017 ... 514,50 EUR 30.05.2017 31.08.2017
č.: 45-M-2017 Jozef Suja - Pumel Zmluva o dielo č.: 45-M-2017 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne: 1. 81b0 NV 40 14,10 564,00 € 45-M-2017 2. 98a1 ... 3.991,00 EUR 30.05.2017 31.08.2017
č. : 44 - M - 2017 P FALCO,s.r.o. Zmluva o dielo č. : 44 - M - 2017 P 2.862,55 EUR 29.05.2017 30.06.2017
č.1 č.406/2017-OSOVS-I-NZ Mesto Brezno Dodatok č.1 č.406/2017-OSOVS-I-NZ Dodatok k nájomnej zmluve - expedičný sklad 0,00 EUR 27.05.2017
Dodatok Zmluva o dielo č.: 38 - M - 2017 P FALCO,s.r.o. Dodatok Zmluva o dielo č.: 38 - M - 2017 P 462,00 EUR 24.05.2017 29.05.2017
Zmluva o dielo č. 34 - M - 2017 P Ondrej Galko - ROGALKO Dodatok k zmluve o dielo č. 34 - M - 2017 P Zákazka č.1: LO 2 Šimunička Zalesňovanie-prvé, voľnokorenné sadenice 366 0 – 0,60ha, 378 2 – 0,20ha Celkom-0,8 ha/4000 ks cena-0,20 ... 800,00 EUR 22.05.2017 05.06.2017
Július Koňa Kúpna zmluva Predmet zmluvy: Nákladné vozidlo, N1 značka: PEUGEOT BOXER rok výroby: 1996 VIN: VF 3233H5215149228 farba: oranžová 3.950,00 EUR 18.05.2017
Č-12-2017 Ján Kovalčík Zmluva o dielo č. : Č-12- 2017 1.494,00 EUR 16.05.2017 15.12.2017
č.: 43 - M - 2017 P FALCO,s.r.o. Zmluva o dielo č.: 43 - M - 2017 P Zákazka č.1: a) varianta uhadzovania haluziny bez pálenia v poraste: 72A0 – 1,00 ha/320 m3 b) varianta uhadzovania haluziny s ... 816,00 EUR 15.05.2017 31.05.2017
42 - M - 2017 - P Ondrej Galko - ROGALKO Zmluva o dielo č. : 42 - M - 2017 P 2.112,60 EUR 12.05.2017 31.05.2017
41-M-2017 Ján Kučera Zmluva o dielo č. : 41 - M - 2017 2.915,00 EUR 12.05.2017 30.09.2017
č. ZMND-2017-211-00013 Mesto Brezno v zastúpení TS Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 216,39 EUR 11.05.2017
2.5.2017-383 Peter Kútny, Čsl. Partizánov 717/76, Nitrianske Rudno Kúpna zmluva na nákup klajnicového oplenu na drevo (červený) 480,00 EUR 03.05.2017
20-M-2017 P FALCO, s.r.o. Rohozná 31, Brezno Čistenie odrážok, priepustov, prerezávanie 1.804,80 EUR 29.04.2017 31.12.2017
38-M-2017 P FALCO, s.r.o. Rohozná 31, Brezno Výsek po požiari a rozrez a uhadzovanie tenčiny 511,20 EUR 29.04.2017 31.05.2017
39-M-2017 P Mgr. Michal Žilík, Rohozná 462/15 Pohronská Polhora Prerezávka 252,96 EUR 29.04.2017 30.06.2017
40-M-2017 P FALCO, s.r.o. Rohozná 31, Brezno Uhadzovanie haluziny s pálením 244,80 EUR 29.04.2017 30.06.2017
Č-11-2017 Roman Zaťko, MPČL 2230/32,Brezno Prerezávka, výrez a uhodenie tenčiny, výsek 8.116,74 EUR 29.04.2017 15.12.2017
Dod. k zmluve 27-M-2017 Michal Lupták-MCM, Hrádza 88/72, Michalová Komplexná výroba dreva 6.104,40 EUR 29.04.2017 30.09.2017
Dod. k zmluve 29-M-2017 Michal Trnavský, Bániky 648/31, Pohronská Polhora Komplexná výroba dreva 6.494,00 EUR 29.04.2017 30.09.2017
28.4.2017-378 Scandoll spol. s.r.o., Zápotockého 48, Polomka Kúpna zmluva na nákup klajnicového oplenu na drevo 420,00 EUR 29.04.2017
Dod. k zmluve 3-M-2017 Milan Adamek, Hrádza 51, Brezno Komplexná výroba dreva 12.132,00 EUR 29.04.2017 30.06.2017
Dod. k zmluve 4-M-2017 Michal Lupták-MCM, Hrádza 88/72, Michalová Komplexná výroba dreva 13.704,00 EUR 29.04.2017 30.06.2017
Dod. k zmluve 5-M-2017 Michal Trnavský, Bániky 648/31, Pohronská Polhora Komplexná výroba dreva 17.242,00 EUR 29.04.2017 30.06.2017
Dod. k zmluve 13-M-2017 DREASTAV s.r.o.,Dvoriská 11, Brezno Komplexná výroba dreva 7.832,00 EUR 29.04.2017 30.06.2017
Dod. k zmluve 22-M-2017 Ján Kučera, Lúčky 9, Brezno Komplexná výroba dreva 3.168,00 EUR 29.04.2017 30.06.2017
27.4.2017-372 SERVIS BREĆKA, Kozmonautov 10, Brezno Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - oprava vozidiel 0,00 EUR 28.04.2017
Č-11-2017 Roman Zaťko, MPČL 2230/32,Brezno Zmluva o dielo 8.116,74 EUR 28.04.2017 15.12.2017
27.4.2017-373 VLČEK, s.r.o., Podkoreňová 2209/102, 977 01 Brezno Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci - oprava nákladných vozidiel - autoelektrika 0,00 EUR 28.04.2017
1/2017 Technické služby Brezno Zmluva o prenájme nákladného vozidla - Tatra T815, BA sklápacia 0,00 EUR 27.04.2017
2/2017 Technické služby Brezno Zmluva o prenájme hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 0,00 EUR 27.04.2017
24.4.2017 - 358 NaV, s.r.o., Partizánska cesta 14, B. Bystrica Kúpna zmluva na nákup nákladného návesu DOLL 18.000,00 EUR 26.04.2017
24.4.2017 - 359 NaV, s.r.o., Partizánska 14, B. Bystrica Kúpna zmluva na nákup ťahača návesu -MAN 44.400,00 EUR 26.04.2017
8080114837 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Pril. k poistnej zmluve - náves 137,56 EUR 25.04.2017
8080114837 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Príl. k poistnej zmluve - ťahač 2.713,85 EUR 25.04.2017
24.4.2017 - 353 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Komisionárska zmluva - stravné lístky 0,00 EUR 25.04.2017
Zákazkový list č. 7/2017 uzavretý v zmysle Zmluvy o dielo č. 2-KP zo dňa 24.8.2015 Falco, spol. s.r.o. Zákazkový list č. 7/2017 2,00 EUR 24.04.2017 30.09.2017
240/2017 OSOVS-I-NZ MESTO BREZNO, Nám.M.R.Štefánika 1, Brezno Nájomná zmluva -expedičný sklad 13.500,00 EUR 22.04.2017 21.04.2017
Zmluva o dielo č.: 5-M-2017 (2) Michal Trnavský Dodatok k zmluve o dielo č.: 5-M-2017 (2) 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti (novovzniknutá vetrová kalamita) - manipulácia na odvozné dĺžky 1. 345 1 ... 14.368,00 EUR 21.04.2017 30.06.2017
Č-10-2017 Jan Kovalčík, Jergov 187/38, Čierny Balog Komplexná výroba dreva 1.492,20 EUR 21.04.2017 15.12.2017
Č-7-2017 LESLAN s.r.o., Vyšovec 58/19, Selce Komplexná výroba dreva 9.864,00 EUR 21.04.2017 30.06.2017
Č-8-2017 Jozef Viglašský, Hrable 79, Michalová Uhadzovanie haluziny 10.334,40 EUR 21.04.2017 15.12.2017
Č-9-2017 Roman Zaťko, MPČL 2230/32,Brezno Zalesňovanie 3.780,00 EUR 21.04.2017 15.12.2002
19..04.2017-344 PEMAR, s.r.o. Rámcová zmluva-nákup materiálu,ND 0,00 EUR 20.04.2017
36-M-2017 Marian Lepko, Bujakovo, SNP 1260/23, Brezno Komplexná výroba dreva 4.838,00 EUR 20.04.2017 30.09.2017
37-M-2017 P FALCO, s.r.o. Rohozná 31, Brezno Uhadzovanie haluziny s pálením 979,20 EUR 20.04.2017 31.05.2017
Zmluva o dielo č.: 36-M-2017 Marian Lepko Dodatok k zmluve o dielo č.: 36-M-2017 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne: 1. 17A0 NV 180 10,40 1 872,00 € 36-M-2017 2. ... 4.060,00 EUR 12.04.2017 30.09.2017
25/II.Q/2017 Pilrez,s.r.o. Valaská Kúpna zmluva 0,00 EUR 12.04.2017 30.06.2017