Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Detail zmluvy

Číslo zmluvy: 16-580/2017 - OEF-I-NZ
Zmluvná strana: LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36027537
Zmluvná strana 2: MESTO BREZNO
Zmluvná strana 2 IČO: 00313319
Zmluvná strana 3:
Zmluvná strana 3 IČO:
Názov zmluvy: Dodatok k zmluve č. 4/2009
PDF: dodatok-c.-16---580-2017-oef-i-nz.pdf
Predmet:

Dodatok k zmluve č. 4/2009- OPaM-I-NZ o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov vo vlastníctve Mesta Brezna uzatvorej dňa 02.01.2009 v zńení jej Dodatkov

Prenajímateľ: MESTO BREZNO

Cena vrátane DPH: 960.000,00 EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.11.2017
Dátum účinnosti zmluvy: 21.11.2017
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Ján Lukáč
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: konateľ
Poznámka:

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č. 16 sa ročné nájomné za predmet nájmu na rok 2017 stanovuje vo výške 960000,-€