Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zoznam ulíc a okrskov pre Voľby do NR SR 2020

Dátum konania: 29.02.2020


Okrsok č. 1  Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 136/5

 • bez ulice
 • Jarmočisko
 • Lesná
 • Nám. gen. M. R. Štefánika
 • Predné Halny

Okrsok č. 2  Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 136/5

 • Cintorínska
 • Československej armády 6, 13A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
 • Hradby
 • Chalupkova
 • Stromová
 • Školská
 • Záhradná

Okrsok č. 3  Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 136/5

 • Banisko
 • Československej armády 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
 • Kozmonautov
 • Moyzesova
 • Sekurisova
 • Vránskeho

Okrsok č. 4  Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 890/13

 • Brezenská
 • Kiepka
 • Klepuš
 • Kukučínova
 • Kuzmányho
 • Lichardova
 • Nábrežie Jána Čipku
 • Pod Hôrkou
 • Staničná
 • Šrámkova
 • Štúrova
 • Tisovská cesta
 • Židlovo

Okrsok č. 5  Hotelová akadémia, Malinovského 1106/1

 • Boženy Němcovej
 • Československej armády 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 • Fučíkova
 • Laskomerského

Okrsok č. 6  Hotelová akadémia, Malinovského 1106/1

 • Malinovského

Okrsok č. 7  Základná umelecká škola, Krčulova 1209/21

 • Krčulova

Okrsok č. 8  Základná umelecká škola, Krčulova 1209/21

 • Dr. Clementisa
 • Ladislava Sáru
 • Štvrť Ladislava Novomeského 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Okrsok č. 9  ZŠ s MŠ Pionierska 2, prístavba, Pionierska 1125/2

 • Bottova
 • Eleny Maróthy Šoltésovej
 • Hronská
 • Hviezdoslavova
 • Jesenského
 • Jilemnického
 • Pionierska
 • Rázusova
 • Švermova

Okrsok č. 10  ZŠ s MŠ Pionierska 2, prístavba, Pionierska 1125/2

 • Nálepkova

Okrsok č. 11  ZŠ s MŠ Pionierska 2, prístavba, Pionierska 1125/2

 • Černákova
 • Fraňa Kráľa
 • Nábrežie Dukelských hrdinov
 • Sládkovičova
 • Železničná

Okrsok č. 12  Zimný štadión, Štvrť Ladislava Novomeského 2157/34

 • Štvrť Ladislava Novomeského 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Okrsok č. 13  Hotel Rohozná, Rohozná 639/27

 • Dvoriská
 • Hliník
 • Kozlovo
 • Kriváň
 • Kubická
 • Rohozná

Okrsok č. 14  Pohostinstvo u Banďa, Podkoreňová 2208/100

 • Kôšikovo
 • Podkoreňová
 • Zúbrik

Okrsok č. 15  Špeciálna základná škola, Mládežnícka 1786/3

 • Dolná
 • Horná
 • Jelšová
 • Krátka
 • Lúčky
 • Martina Benku
 • Mládežnícka
 • Mliekárenská
 • Mostárenská
 • Nová
 • Pestovateľská
 • Potočná
 • Šiašovo
 • Vrbová

Okrsok č. 16  ZŠ s MŠ Mazorníkovo, Máj. povstania českého ľudu 2173/35

 • Cesta osloboditeľov
 • Hlboká
 • Lúčna
 • Máj. povstania českého ľudu 2, 3, 3B, 3D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 30, 31, 32
 • Rovne

Okrsok č. 17  ZŠ s MŠ Mazorníkovo, Máj. povstania českého ľudu 2173/35

 • Máj. povstania českého ľudu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

Okrsok č. 18  ZŠ s MŠ Mazorníkovo, Máj. povstania českého ľudu 2173/35

 • 9. mája 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 • Budovateľská
 • Poľná

Okrsok č. 19  ZŠ s MŠ Mazorníkovo, Máj. povstania českého ľudu 2173/35

 • 9. mája 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Okrsok č. 20  SALMO - kaštieľ, Slovenského národ. povstania 1246/9

 • Baštova
 • Glianska
 • Hlavina
 • Okružná
 • Padličkovo
 • Slovenského národ. povstania
 • Tehelňa
 • Vagnárska
 • Zadné Halny