Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Viceprimátor Miroslav Fašang: „Novú funkciu som prijal s pokorou a rešpektom“

Zverejnené: 13.02.2023 12:59:36
obr: Viceprimátor Miroslav Fašang: „Novú funkciu som prijal s pokorou a rešpektom“

Primátor Tomáš Abel vymenoval za svojho prvého zástupcu vo volebnom období 2022 – 2026 Miroslava Fašanga.  V komunálnej politike nie je to žiadny nováčik, ako poslanec mestského zastupiteľstve záujmy obyvateľov obhajuje už tretie volebné obdobie.

 

Ako o sebe Miroslav Fašang prezradil, po absolvovaní Obchodnej akadémie v Brezne pokračoval v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde nastúpil na odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Už počas štúdia vedel, že na rozdiel od jeho vrstovníkov, ktorí väčšinou z Brezna odchádzali, chce sa do svojho rodného mesta vrátiť. Tak sa aj stalo. Hneď po ukončení štúdia začal pôsobiť v oblasti projekcie priemyselných stavieb a statiky. Za uplynulé roky sa podieľal na desiatkach projektov doma i v zahraničí. Ponúkame vám rozhovor s novovymenovaným viceprimátorom mesta Brezno.

Primátor si vás vybral za svojho prvého zástupcu. Ako ste prijali toto rozhodnutie?

– Prijal som ho s pokorou i rešpektom. Dôvera, ktorú do mňa primátor i občania vložili, ma zaväzuje urobiť všetko pre to, aby mesto rozkvitalo a jeho obyvatelia boli spokojní. Zároveň si uvedomujem, že do funkcie nastupujem v mimoriadne turbulentnom období, plnom rôznych kríz a nepredvídateľných zvratov, a preto mám pred prijatou funkciou zdravý rešpekt. Som však odhodlaný nesklamať a verím, že v spolupráci s tímom šikovných a skúsených ľudí, ktorí pracujú na úrade, sa mi to podarí a výsledkom aj mojej práce bude lepšie a krajšie Brezno.

Napriek mladému veku ste už medzi Brezňanmi známy. Tretie volebné obdobie ste poslancom mestského zastupiteľstva a druhé volebné obdobie krajského zastupiteľstva. Ku ktorej oblasti v komunálnej politike máte najbližšie?

– Profesijne mám najbližšie k investičným projektom v oblasti stavebníctva. Týka sa to predovšetkým ciest, cyklotrás, rekonštrukcie i stavby budov, revitalizácie vnútroblokov a územného plánovania. Mojou veľkou vášňou je cestovanie, a preto mám prirodzene blízko aj k rozvoju cestovného ruchu a projektom s ním spojených. Aj z toho dôvodu pôsobím v meste i Banskobystrickom samosprávnom kraji v odborných komisiách, ktoré sú poradným orgánom zastupiteľstva v týchto oblastiach. Prirodzene, že ako poslanec participujem na rozhodnutiach aj v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a sociálnych vecí, kde sa však častokrát s dôverou obraciam na odborných zamestnancov a kolegov poslancov, ktorí tieto oblasti riešia a dôverne poznajú.

Čo máte ako viceprimátor vo svojej kompetencii, čo je náplňou vašej práce?

– Rozsah poverenia je pomerne široký od reprezentácie a zastupovania mesta na oficiálnych podujatiach cez vybavovanie podnetov od obyvateľov až po spoluprácu s orgánmi štátnej správy. Jedným dychom však musím dodať, že rozsah mojich pracovných úloh a náplň práce určuje primátor mesta, ktorý je štatutárom mesta a zároveň mojím priamym nadriadeným. S ohľadom na moje skúsenosti zo stavebnej praxe však predpokladám, že podstatnú časť mojej agendy budú vypĺňať činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou projektov. Svojou prácou chcem prispieť k tomu, aby zadané úlohy prebiehali hladko a spĺňali sme mestom vytýčené ciele.

Aké sú vaše predstavy, v čom viete byť prínosom pre mesto a jeho obyvateľov?

– Brezno je mojím rodiskom, s ktorým som spojil svoj život, a mojou dlhodobou snahou je meniť ho na mesto, kde sa dobre žije. Som presvedčený, že tak, ako doteraz, sa mesto musí rozvíjať po každej stránke a k tomu chcem prispieť svojou prácou. Svoj prínos vidím hlavne v tom, že mám reálne skúsenosti s fungovaním súkromného sektora i samosprávy. Ako dlhoročný poslanec dôverne poznám nielen legislatívne procesy a fungovanie samosprávy, ale aj potreby mesta a jeho obyvateľov.

V čom vidíte najväčší potenciál Brezna?

– Brezno vďaka svojej polohe a histórii má potenciál v mnohých oblastiach. Priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo, živočíšna výroba, cestovný ruch i školstvo sú tradičné oblasti, v ktorých si myslím, že mesto má potenciál sa rozvíjať. Nedávne udalosti, akými bola pandémia, nám ukázali, že upínať sa napríklad len na cestovný ruch, môže byť nebezpečné, a preto chcem, aby sa mesto rozvíjalo vo všetkých dostupných oblastiach. Zároveň musíme vytvárať podmienky aj pre súkromných investorov z rôznych oblastí podnikania, aby v našom meste našli uplatnenie obyvatelia rôzneho veku i vzdelania.

Naopak, ktoré problémy mesta považujete za najpálčivejšie?

– Tradičné problémy ako neprispôsobiví obyvatelia, stav ciest, chodníkov, verejných budov atď. vo svetle nových udalostí idú do úzadia s tým, čo trápi samosprávy dnes. Vysoké ceny energií, nové povinnosti bez finančného krytia zo strany štátu, výpadky financií spôsobené nesystémovými návrhmi vlády i znižovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti sú dnes najpálčivejšie problémy, s ktorými sa musíme vysporiadať. Za prioritu považujem minimalizovať negatívne dopady na ľudí a zachovanie poskytovaných služieb zo strany mesta i rozvojových aktivít.

Podľa vášho názoru, ktoré zrealizované projekty mesta patria k jeho topkám a ste na ne právom hrdý?

– Myslím, že je toho veľa a v každej oblasti sa udiala pozitívna zmena. Teší ma rozsiahla rekonštrukcia škôl a škôlok, rovnako ako oživenie breznianskej zvonice, hotela Ďumbier či vybudovanie turisticky vyhľadávanej vyhliadkovej veže. Za úspech považujem aj vybudovanie a otvorenie zariadenia pre seniorov spolu s denným stacionárom.

Čo od vás, ako nového viceprimátora, môžu občania očakávať?

– V rámci svojich kompetencií sa tak, ako doteraz, budem snažiť byť maximálne nápomocný občanom pri riešení ich problémov. Rovnako svoje úsilie zameriam na kvalitu pripravovaných projektov a budem sa usilovať, aby sa v čo najväčšej možnej miere spĺňali požiadavky obyvateľov, ktorí sa budú aktívne podieľať svojimi podnetmi na príprave projektov i smerovaní mesta a spoločne tak budeme tvoriť moderné a atraktívne mesto pre domácich i zahraničných turistov.

A na záver otázka na odľahčenie. Aké miesta v Brezne a jeho okolí máte najradšej, ktoré s potešením navštevujete?

– Každý kút Brezna má svoje osobité čaro a nemôžem povedať, že by som nejakú jeho časť mal najradšej. Rovnako dobre sa cítim v prírode, ktorá obklopuje mesto, ako aj v jeho uliciach, kde stretávam množstvo priateľov a známych. To, že ho mám rád ako celok a nielen jeho určitú časť, je zrejme aj dôvodom, prečo som sa sem po vysokoškolských štúdiách vrátil a rozhodol sa spojiť s ním svoj život.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ERSOR


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...