Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V meste začínajú pristavovať veľkoobjemové kontajnery

Zverejnené: 06.03.2023 10:39:05
obr: V meste začínajú pristavovať veľkoobjemové kontajnery

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery.  Od 13. marca ich začnú umiestňovať pred nízkymi bytovými domami na ŠLN, uliciach Nálepkova a Fraňa Kráľa.

 

Čo do veľkoobjemových kontajnerov patrí a nepatrí

Do kontajnerov patrí veľkoobjemový odpad, ktorý nie je možné vhodiť do bežného 1100 l kontajneru. Nie je povolené do nich dávať bežný komunálny, stavebný a biologický odpad, nebezpečný odpad (práčky, chladničky, televízory, akumulátory, žiarivky), ktorý, ak občania vhodia do kontajnera, znižujú jeho kapacitu a nie je zneškodnený tak, ako má byť. Technické služby zabezpečia jeho odvoz vhodným spôsobom, prípadne je možné tento odpad priviezť do zberného dvora na Technické služby Brezno počas celého roka od pondelka do soboty v čase od 7.00  do 17.00 (mimo štátnych sviatkov).

  Do pristavených kontajnerov ani vedľa nich neukladajte opotrebované pneumatiky! Odovzdajte ich predajcovi, alebo pneu servisom, ktoré sú zo zákona povinné vám ich prevziať bezplatne.

   Ako uviedol riaditeľ TS Lukáš Jeremiáš, v prípade, že sú už kontajnery  plné, neukladajte odpad vedľa nich, ale zavolajte na TS, ktoré ich vymenia za prázdne. Zabránite tak neporiadku pri bytových domoch a znečisťovaniu životného prostredia. „Prosíme občanov, aby boli zodpovední, odpad pohádzaný okolo kontajnerov vzhľadovo veľmi zle pôsobí na  naše okolie.“

Rozpis pristavenia pre bytové domy

13. 3. - 19. 3.: ŠLN, Nálepkova, Fraňa Kráľa (nízke BD)

20. 3. - 26. 3.: 9 mája, MPČĽ, Mládežnícka, Tisovská, Glianska, Podkoreňová

27. 3. - 6. 4.: ČSA, Malinovského, Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova, F. Kráľa (vysoké BD), Švermova, L. Sáru, Clementisova, Černákova, Laskomerského, Hradby, B. Němcovej, Rázusova

V apríli a máji prídu na rad rodinné domy

11. 4. - 16. 4.: Školská, Kozmonautov, Sekurisova, Moyzesova, Vránskeho, Cintorínska, Hradby, Nám. M. R. Štefánika, Okružná, Padličkovo, SNP, Baštova, Glianska, Tehelňa, Vagnárska, Hlavina

 17. 4. - 23. 4.: Cesta osloboditeľov, Mliekarenska, M. Benku, Potočná, Mládežnícka, Dolná, Horná, Nová, Vrbová, Krátka, Budovateľská, Poľná, Mostárenská, Lúčna, Rovne

24. 4. -  7. 5.: Švermova, Jesenského, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Pionierska, Šoltésovej, NDH, Rázusova, Černákova, B. Nemcovej, Laskomerského, Bottova, ČSA, Zadné Halny, Lesná, Jarmočisko, Predné Halny, Chalupkova, Stromová, Záhradná

9. 5. - 21. 5.: Štúrova, Lichardova, Kukučínova, Židľovo, Brezenská, Pod Hôrkou, Kiepka, Klepuš, Rohozná, Tisovská cesta, Podkoreňová, Kuzmányho, Šrámkova, Čipkovo nábrežie

V extraviláne mesta

9. 5. -  1. 5.: Pestrovateľská, Lúčky, Šiašovo, Jelšová, Poľná, Lúčna, Cesta osloboditeľov, Hlboká

22. 5. - 4. 6.: Podkoreňová, Kôšikovo, , Zúbrik, Rohozná, Kriváň, Dvoriská, Kozlovo

Skupinové garáže

22. 5. - 4. 6.: I. upratovanie VOK-y

Termíny odvozov biologicky rozložiteľného odpadu od záhradkárov

22. 5. - 4. 6.:  Čachovo, Kuľbová 1&2, Glianska, Padličkovo

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...