Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

Zverejnené: 06.06.2023 14:38:25
obr: V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

 

 

Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť v evanjelickom kostole. Do Brezna zavítala vzácna návšteva, generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý posvätil pred časom zrekonštruované chrámové zvony, oltárne svietniky, ako aj uviedol do života nový zborový erb.

 

Biskup vzácnym klenotom, dedičstvu našich predkov vdýchol dušu

Brezno sa v nedeľu prebudilo do pekného slnečného rána, ktoré bolo ako stvorené na prežitie jedinečnej chvíle. S odbitím deviatej hodiny v evanjelickom kostole začali slávnostné služby Božie, na ktorých liturgovali domáci farár Radim Pačmár, zborový farár z Kokavy nad Rimavicou Vladimír Ticháň a kázňou Božieho slova poslúžil generálny biskup Ivan Eľko. Pozvanie prijal primátor Tomáš Abel, delegácia z partnerského mesta Nadlak, ako aj priatelia z ECAV Kokava nad Rimavicou.

Dôvodom slávnosti bolo posvätenie vzácnych klenotov, dedičstva našich predkov, ktoré prešli renováciou. Hmotné veci krásnym duchovným slovom oživil a vdýchol im dušu biskup Ivan Eľko, ktorý požehnal zvonom, nech duchovne spiacich zobúdzajú, živých zvolávajú a zosnulých vyprevádzajú v pokoji na večný život. „Každý, kto ich počuje, nech porozumie tomu, že najdôležitejším časom jeho života, je jeho prítomnosť, jeho dnes. Oltárnym svietnikom žehnám, nech svetlo, ktoré je na nich a ktoré bude svietiť, pripomína odlesk svetla sv. Evanjelia Pána Ježiša Krista, ktoré má ustavične svietiť v našich srdciach a našich životoch. Nech svetlo sa nikdy nestane šerom.“ Biskup do života uviedol aj nový zborový erb so slovami poďakovania: „Aby každý, kto bude mať pred očami erb cirkevného zboru, bol vďačný Trojjedinému Bohu za miestnu tradíciu, v ktorej sa mohol narodiť, rásť a v ktorej dnes mohol žiť.“

Vedenie ECAV Brezno za pomoc a spoluprácu poďakovalo vedeniu mesta

K veľkej oprave zvonov ECAV Brezno pristúpil pred tromi rokmi. V roku 2021 došlo aj k rekonštrukcii oltárnych svietnikov, ktoré dal spolu so zariadením interiéru zhotoviť ešte farár Ján Chalupka. Všetky tieto skvosty sa podarilo opraviť vďaka štedrému príspevku mesta Brezno, za čo zborový farár Radim Pačmár a zborový dozorca Milan Dolňan vyjadrili veľkú vďaku primátorovi Tomášovi Abelovi. Zároveň za dlhoročnú, príkladnú spoluprácu, finančnú podporu opráv, zborových aktivít, priateľský prístup, ústretovosť a ochotu v mene cirkevného zboru mu odovzdali ďakovný list.

 Ako na pôde Božieho chrámu vo svojom príhovore povedal primátor, bolo pre neho nesmiernou radosťou pomôcť tejto ušľachtilej myšlienke. „Štedrý príspevok zo strany mesta je len naším malým poďakovaním, pretože členovia ECAV Brezno v minulosti aj dnes boli významnou súčasťou nášho mesta pri jeho všestrannom rozvoji. Ďakujem vedeniu zboru, lebo najdôležitejšia časť tohto diela, prvotná myšlienka prišla z vašej strany, dali ste do toho srdce, chcenie a dlane. To všetko prispelo k tomu, že sa realizácia podarila. Ďakujem tiež všetkým obyvateľom, členom cirkevného zboru, ktorí pomohli. Budem sa veľmi tešiť a prajem si, aby krásny hlas zvonov, svetlo svietnikov a hodnota erbu upevňovali duchovno, vieru a lásku všetkých členov cirkevného zboru.

 Na službách Božích sa zároveň prihovoril aj zástupca partnerského mesta Nadlak z Rumunska.

Slávnosť bola nielen duchovným, ale aj kultúrnym zážitkom

K dotvoreniu atmosféry prispela jedinečnou hrou na harmonike a spevom Ľubica Hroncová, malé recitátorky a Dychový orchester Brezno pod vedením Mateja Krellu, ktorého vystúpenie bolo veľkým obohatením a spestrením. Po skončení služieb Božích vo farskom dvore bolo pripravené občerstvenie. Všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a uskutočnenie slávnosti, ako aj prípravu guľášu, patrí poďakovanie v mene predsedníctva cirkevného zboru.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnili služby Božie aj v čiastočne zrekonštruovanom evanjelickom kostole vo Vaľkovni, kde sa lavice zaplnili do posledného miesta veriacimi z Brezna a Horehronia. O kultúrny program sa postaral spevokol z Horehronia a Levoče.

Pre všetkých veriacich bola slávnostná nedeľa nevšedným duchovným zážitkom, ktorý si navždy uchovajú vo svojich srdciach.

MONIKA DOLŇANOVÁ


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...