Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Zverejnené: 07.07.2020 08:11:34
obr: V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných stavebných úprav riadiacim orgánom. Viac prezradil v rozhovore.

 

Ekonomické dosahy koronakrízy sú zatiaľ len v rovine odhadov, ale už teraz je zrejmé, že budú tvrdé. Podarilo sa zastabilizovať finančnú situáciu mesta?

Už teraz máme výpadky zhruba na úrovni 25 – 30 %. Dopady budú pre nás veľmi citlivé. Predpokladáme, že do konca roka presiahnu viac ako milión eur. Prognózy na tento čas sú skôr pesimistickejšie, o čom svedčia aj odhady Národnej banky Slovenska. Finančná situácia nášho mesta je však aj napriek tomu priaznivá. Keďže sme v minulých rokoch dobre hospodárili, jeho finančné zdravie je na veľmi dobrej úrovni. Momentálne máme všetky pohľadávky uhradené a nemáme žiadne záväzky po lehote splatnosti. Všetko riadne platíme, vrátane miezd. V súčasnosti idú zamestnanci mestského úradu, Lesov mesta Brezno, Technických služieb a iných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 100 % platov. Naše hospodárenie je zdravé a finančná situácia stabilná. Aj keď výhľad do budúcna nie je pozitívny, robíme všetko pre to, aby sme ju udržali na čo najlepšej úrovni.

 

Ostávajú komunálne služby zachované v plnom rozsahu?

Všetko ostáva zachované v celom rozsahu a ani neuvažujeme o tom, že by sme krátili výdavky na tieto služby pre občanov.

 

Napriek zložitej situácii ste avizovali dokončenie už začatých projektov. Ktorých?

Dokončíme všetky, ktoré boli rozbehnuté. Príprava a realizácia projektov trvá dlhé roky. V súčasnosti mohli občania postrehnúť pozastavenie prác na parkoch v rámci mesta alebo v škôlkach. V prvom štádiu to bolo spôsobené nástupom pandémie, v terajšom období sme podávali žiadosti o zmeny, ktoré si vyžiadali stavebné úpravy na týchto objektoch. Zmeny sme žiadali na riadiacom orgáne ministerstva pôdohospodárstva. Keď budú schválené, môžeme v začatých projektoch pokračovať, pokiaľ nie, musíme počkať. To je štandardný postup. Ministerstvá majú veľa žiadostí a trvá to dlhšie. Prosím občanov len o trpezlivosť. V stavbách budeme pokračovať a riadne ich dokončíme. Vo vnútrobloku na sídlisku Mazorníkovo neboli práce pozastavené a v realizácií sa pokračuje. Zatiaľ sú všetky stavby v termínoch podľa zmlúv.

 

Rodičov určite zaujíma, či sa ich deti budú môcť od nového školského roka vrátiť do zrekonštruovaných materských škôl?

Z dôvodu pozastavenia prác z objektívnych dôvodov počítame s otvorením materskej školy na Ulici Dr. Clementisa už od septembra. Pravdepodobne materskú školu na Nálepkovej ulici budeme otvárať až od októbra alebo novembra. Počítame ale s tým, že na jeseň už budú otvorené obe škôlky.  

 

V akom štádiu je cyklotrasa do Valaskej?

Realizácia cyklotrasy prebieha ďalej. Aj v tomto prípade sme čakali na schválenie žiadosti o zmenu. Obyvatelia Valaskej podali žiadosť na BBSK o vyasfaltovanie celej cesty. Kým nebolo určené, do akej hrúbky sa bude asfaltovať, s prácami sme museli čakať. Našu stavbu realizujeme tak, aby bola v rovine s asfaltmi, ktoré majú byť nanovo natiahnuté. V najbližších dňoch budú práce na cyklotrase opäť pokračovať.

 

A čo ďalšie projekty?

V najbližšom období pripravujeme opravu ciest a chodníkov, vybudovanie jaslí, máme podané žiadosti o nórske fondy a čakáme na ich schválenie. Plánujeme rekonštrukciu ďalších materských škôl – Hradby a Boženy Němcovej a určite budeme pokračovať v budovaní kontajnerových stojísk aj parkovacích miest.

 

Čoraz viac skloňovanou témou je ekológia. Prijíma mesto zásadné opatrenia, ktoré by situáciu vo vzťahu k životnému prostrediu zlepšili aspoň na lokálnej úrovni?

Samozrejme. Zaoberáme sa témou odpadov, ktorá je veľmi dôležitá. V rámci spracovania odpadov máme pripravený projekt na vybudovanie novej kompostárne a plánujeme ďalší, ktorý sa bude týkať komunálneho odpadu. Zaoberáme sa aj vodozádržnými opatreniami, ktoré sú zamerané na udržanie vlahy v prostredí. Chceme tiež merať kvalitu ovzdušia, kde už máme podanú žiadosť o spracovanie cez nórske fondy. Začali sme spoluprácu s miestnymi rybármi, nadšencami prírody. Snažíme sa budovať kaskády a potoky upraviť tak, aby sa v nich zdržiavalo čo najviac živočíchov. Upravujeme parky a pri realizácii opráv chodníkov a parkovacích miest používame materiály, ktoré udržujú vlahu v prostredí. Vysádzame zeleň v meste. Doteraz sme vysadili viac, ako sme vyrúbali, alebo odstránili z jednotlivých plôch. Predovšetkým išlo o problémovú zeleň, ktorá poškodzovala majetok, alebo ohrozovala obyvateľov na zdraví a živote. Našou snahou bude tieto projekty ďalej rozvíjať v súlade s občianskou vybavenosťou a budeme do nich v čo najväčšej miere zapájať aj verejnosť.

 

Práve regeneráciu vnútroblokov mnohí obyvatelia kritizujú pre znižovanie výmery zelených plôch. Ako tento názor vnímate vy?

Niektorí obyvatelia, ktorí o daných témach diskutujú, nepoznajú projekt. Treba si počkať na konečnú realizáciu. Vo všetkých prípadoch ide do prostredia oveľa viac zelene, ako tam bolo. Najskôr prebiehajú tie ťažšie práce, ktoré sa týkajú pozemných úprav, betónové práce na spevnenie chodníkov. V prípade Margitinho parku bolo vyrúbaných 11 stromov, novovysadených veľkých stromov bude 42 a ide tam viac ako 900 druhov krov a rastlín. Momentálne sa to možno nezdá, ale v konečnom štádiu bude zelene podstatne viac. Spevnené plochy budú môcť obyvatelia všetkých vekových kategórií využívať celoročne v rámci relaxu v týchto zónach.

 

Stihli ste si už túto tému vydiskutovať s členmi jednotlivých bytových spoločenstiev, s ktorými sa v poslednom období intenzívne stretávate?

Áno, stretol som sa s mnohými obyvateľmi na schôdzach vlastníkov bytov. Pravidelne informujem o realizáciách a zámeroch mesta. Načúvam požiadavkám obyvateľov a následne hľadám spôsoby, ako im vyhovieť. Stretnutia s nimi sú pre mňa veľkým prínosom a veľmi rád budem v tomto trende pokračovať.

 

Epidemiologická situácia nateraz umožňuje organizovať podujatia s účasťou do tisíc ľudí. Pripravuje mesto obľúbený Ondrejský jarmok alebo Bomburove slávnosti?

Ešte mesiac dozadu situácia nevyzerala veľmi priaznivo. Mysleli sme si, že nebudeme mať žiadne podujatia, ale s postupným zlepšovaním situácie ich plánujeme niekoľko. Už máme pripravený program Breznianskeho kultúrneho leta a Brezňania sa môžu tešiť na koncerty na námestí, letné kino, jogu a divadielka v parku, športové podujatia pre detičky a mnohé iné. Pripravili sme aj niekoľko zaujímavých noviniek. Počítame tiež s obľúbenými Stredovekými Bomburovými slávnosťami a Ondrejským jarmokom. Uvidíme však, či nám to vývoj situácie umožní.

 

Peniaze na to sú?

Podujatia sú financované prevažne z vlastných zdrojov, taktiež zo sponzorských zdrojov alebo zo zdrojov, ktoré vyberieme v rámci nájmu, takže áno, sú.

 

Ako samospráva prispieva k reštartu lokálnej ekonomiky a udržaniu zamestnanosti?

Spolupracujeme s mnohými subjektmi v rámci mesta. Snažíme sa udržať zamestnanosť, čo sa týka našich organizácií. Mesto má takmer 630 zamestnancov vrátane zamestnancov v našich organizáciách. Nateraz neplánujeme žiadne personálne zmeny a takto to chceme udržať minimálne do konca volebného obdobia. Urobili sme opatrenia počas najťažšieho obdobia pandémie, ale neboli to zmeny týkajúce sa prepúšťania zamestnancov. Verím, že to budeme spoločne aj naďalej zvládať a napredovať. Miestnym podnikateľom znížime nájmy o 50 % tak, ako už bolo avizované. Na tento rok sme schválili nulové nájomné pre terasy, ktoré sú na námestí. Takto sme aspoň čiastočne uľahčili situáciu našim podnikateľom.

 

Je mesto pripravené na prípadnú druhú vlnu nákazy?

Situácia s pandémiou koronavírusu bola pre nás nová a veľa sme sa naučili. Samozrejme, na druhú vlnu by sme boli ešte lepšie pripravení, ako pri prvej. Mesto nad rozsah svojich kompetencií pomáhalo aj štátnym inštitúciám, nemocnici, sociálnym zariadeniam a samozrejme svojim obyvateľom. V našom záujme bolo, aby sme situáciu s pandémiou udržali pod kontrolou a to sa nám zatiaľ darí.

 

(r)


Novinkyviac

28.07.2020 08:56:14 Mesto Brezno

Tridsaťročné zbrane nahradili novými. Brezno prezbrojilo mestských policajtov

Sedem nových služobných zbraní v hodnote takmer 3500 eur kúpilo mesto príslušníkom svojej poriadkovej služby ešte začiatkom ...

28.07.2020 08:54:14 Mesto Brezno

Na Slováka svetového formátu spomínali aj v Brezne

Okrúhle výročie narodenia významného slovenského vedca, cestovateľa, vojaka a politika Milana Rastislava Štefánika oslávili na Horehroní príznačne. ...

27.07.2020 08:54:19 Mesto Brezno

Technické služby pokračujú v oprave poškodených miestnych komunikácií

Jednou z priorít breznianskej samosprávy je skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v meste. Technické služby sa od začiatku roka venujú ...

27.07.2020 08:52:12 Mesto Brezno

Výročie narodenia velikána si pripomenuli stretnutím na Chate gen. M. R. Štefánika

Pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnilo spoločenské stretnutie na Chate pod ...

27.07.2020 08:49:28 Mesto Brezno

Rekonštrukciou v breznianskej nemocnici prešli aj technológie tepelného a vodného hospodárstva

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých vás informujeme o renovácii vzduchotechniky, informačných technológií, centrálnej sterilizácie, prvého ...

27.07.2020 08:44:52 Kultúra a šport

Na druhé kolo športiády na Mazorníkove zavítalo až 80 detí

 Detská športiáda má za sebou druhé kolo. Tentokrát sa konala na multifunkčnom ihrisku na Mazorníkove.   ...

21.07.2020 14:14:00 Mesto Brezno

Rekonštrukciou v nemocnici prešiel aj objekt medicinálnych plynov, ktorý bol v havarijnom stave

Milí čitatelia, postupne vám prinesieme sériu článkov, v ktorých vás informujeme o renovácii vzduchotechniky, informačných technológií, centrálnej sterilizácie, ...

21.07.2020 14:12:57 Mesto Brezno

Letná novinka! Spoznajte Brezno ešte viac prostredníctvom komentovaných prehliadok mesta

Nechajte sa počas letných prázdnin vtiahnuť do minulosti Brezna. Máte na to jedinečnú príležitosť v rámci komentovaných ...

21.07.2020 14:11:39 Mesto Brezno

Dátum pristavenia veľkoobjemových kontajnerov sa posunul o dva týždne

Mesto Brezno ponúka možnosť svojim občanom, aby sa legálnym spôsobom zbavili objemného komunálneho odpadu z domácností. Dátumy ...

21.07.2020 14:10:10 Kultúra a šport

Na Street workoute v Brezne športovci podali kvalitné výkony

Breznianske námestie opäť poriadne ožilo. Pod holým nebom sa uskutočnil štvrtý ročník silovej súťaže, ktorý z doposiaľ ...

20.07.2020 09:52:07 Mesto Brezno

Pomáhajú, chránia a najnovšie aj zachraňujú. Mestskí policajti v Brezne dostali defibrilátor

Do výbavy služobného vozidla breznianskej mestskej polície pribudol nový prístroj, ktorý v prípade potreby dokáže vďaka krátkym ...

20.07.2020 09:50:09 Mesto Brezno

Z ulíc Brezna zmizli kontajnery na textil. Dôvod? Permanentný neporiadok v ich okolí

Zber použitého oblečenia síce zostane zachovaný, ale kvôli neprispôsobivým občanom už len v obmedzenom režime.   ...