Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Schválili dotácie aj finančnú pomoc Ukrajincom, ktorú mesto poskytuje na rôznych úrovniach

Zverejnené: 11.04.2022 13:20:29
obr: Schválili dotácie aj finančnú pomoc Ukrajincom, ktorú mesto poskytuje na rôznych úrovniach

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. Okrem iného sa venovali majetkovým záležitostiam, schválili dotácie kultúrnym a športovým telesám, finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny, formálne zriadenie štatútu a zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezno, ako aj náčelník Mestskej polície informoval o činnosti poriadkového útvaru za minulý rok.

 

BREZNO. V stredu 6. apríla sa uskutočnilo 40. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Hlavnou kontrolórkou mesta je opäť Ingrid Konečná Veverková

V úvode zastupiteľstvo volilo hlavného kontrolóra mesta, pričom na mestský úrad bola doručená jedna obálka. Kandidátkou bola kontrolórka Ingrid Konečná Veverková, ktorá splnila predpísané náležitosti. V súlade s rokovacím poriadkom mala právo vystúpiť na rokovaní, kde sa poďakovala za možnosť vykonávať túto prácu, ktorú má veľmi rada a prostredníctvom nej vie byť užitočná nielen pre vedenie mesta, zamestnancov, ale aj pre odbornú verejnosť. Zároveň poďakovala za dôveru, ktorú jej prejavilo všetkých 17 prítomných poslancov a opäť ju zvolili za hlavnú kontrolórku mesta.

 Poslanci sa venovali majetkovým záležitostiam, schválili zmenu obsahu Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta, vzali na vedomie prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2022, správu o zmenách rozpočtu vykonaných od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 a správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta v EBG.

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezno

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezno funguje už dlhoročne, no vyplynula potreba jeho formálneho usporiadania, keďže existencia DHZ bola zatiaľ uvedená v štatúte mesta veľmi stručnou formou. Táto úprava bola minimalistická, preto s odvolaním na príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení, o ochrane pred požiarmi a VZN o požiarnom poriadku bolo nutné pristúpiť k úprave potrebných náležitostí, ktoré budú slúžiť ako relevantné dokumenty na preukazovanie existencie a právneho postavenia DHZ pri vykonávaní činnosti. Na základe tejto skutočnosti poslanci schválili vydanie štatútu a zriaďovacej listiny DHZ mesta Brezno, čo privítal aj primátor Tomáš Abel: „Spolupráca s dobrovoľnými hasičmi mesta je nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj ľudskej. Vždy sú pripravení a nastúpení pomôcť aj o polnoci. Touto formou im chcem zároveň poďakovať za spoluprácu v predošlých rokoch, či je to v zimnom období, kedy pre verejnosť organizujú rôzne aktivity, pomáhajú vytvoriť ľadové plochy na korčuľovanie, ale hlavne za ich prácu, na ktorú sú zriadení, za pomoc v krízových situáciách, pri požiaroch, a to na území mesta, aj mimo neho, pričom veľakrát ich o spoluprácu žiada aj Hasičský a záchranný zbor. Ich činnosť je síce nazývaná dobrovoľná, no ich výsledky sú na vysokej odbornej úrovni.“

Schválili dotácie telesám, ako aj príspevok na charitatívny účel

Brezno patrí medzi mestá, ktoré môžu byť na svoje kultúrne a športové telesá hrdé. Ich činnosť podporili aj poslanci a schválili návrhy na dotácie pre rok 2022.

 Kto a koľko finančných prostriedkov dostane: Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno: 11 000 eur, Horehronské múzeum: 500 eur, Miestny odbor Matice slovenskej: 1000 eur, Občianske združenie Dychový orchester Brezno: 3800 eur, Spevácky zbor mesta Brezna: 2000 eur, okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Brezno: 1000 eur, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Brezno: 1500 eur, tanečno-športové centrum Rytmus Brezno: 600 eur, detský folklórny súbor Šťastné detstvo: 4500 eur, Nairam: 3000 eur, AK Mostáreň Brezno: 4800 eur, Karate Klub Milana Piliara: 4000 eur, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno: 2200 eur, Stolnotenisový oddiel Brezno: 1200 eur, Klub biatlonu Brezno: 3500 eur, Lukostrelecký klub Route 66 Brezno: 1200 eur, Florbalový klub Brezno: 3600 eur, Futbalový klub Brezno: 16 000 eur, Ice Skating team Brezno: 1100 eur, Miniatur Golf klub Brezno: 900 eur, Ski club Brezno: 3500 eur, Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno: 700 eur, ZaBeR – združenie aktívnych Brezňanov: 1800 eur, Klub bojových športov Brezno: 1000 eur, Mestský športový klub – Jašterice Brezno: 1200 eur, Klub slovenských turistov Tomo Brezno: 700 eur, Hokejový klub Brezno: 19 000 eur.

 Zastupiteľstvo tiež odhlasovalo poskytnutie príspevku na úhradu zakúpenia načúvacieho prístroja pre Anna Máriu z Brezna, a to z financií získaných z vyzbieraných vrchnákov umiestnených v kovových konštrukciách v tvare srdca na nábreží Hrona a pri Nemocnici s poliklinikou Brezno. Finančné prostriedky, ktoré na účet mesta poukázala spoločnosť z Banskej Bystrice, mesto venuje na charitatívne účely, tentokrát ide o sumu 204,60 eura.

Spoločnými silami sa snažia pomôcť ľuďom z Ukrajiny

Pomocnú ruku odídencom z Ukrajiny na území mesta podáva aj breznianska samospráva. Poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili finančnú pomoc vo výške 3000 eur, i keď rozsah pomoci zo strany mesta je od samého začiatku v oveľa vyššej miere. „Mesto má už aj ďalšie výdavky, ktoré už vieme, že budú kompenzované zo strany štátu. Tento proces sme riešili od začiatku vojny, len zo strany štátu nebola na to schválená žiadna legislatíva. Snažíme sa týmto ľuďom pomáhať na všetkých možných úrovniach, deti už chodia do škôl, škôlok, navštevujú záujmové krúžky. Našťastie pomáha veľa ľudí či už z Brezna alebo z Horehronia, ktorí ich ubytovali, poskytujú materiálnu pomoc, veľká pomoc je aj zo strany poslancov, zamestnancov mestských organizácií, dobrovoľných hasičov a OOCR Región Horehronie, ktorá od začiatku vybavovala potrebné náležitosti. Všetkým patrí obrovské poďakovanie. Verím, že spoločnými silami ľuďom z Ukrajiny pomôžeme uľahčiť situáciu, v ktorej sa ocitli,“ povedal primátor.

Mestská polícia prácu vykonáva profesionálne

Náčelník Mestskej polície Július Štulajter informoval o činnosti poriadkového útvaru za rok 2021. Ako uviedol, za účelom zabezpečenia verejného poriadku robili hliadkovú činnosť formou motorizovanej a pešej hliadky, vykonávali dohľad nad verejným poriadkom, kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, všeobecne záväzných nariadení mesta, ale aj opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Pomocou je aj kamerový systém, ktorý v meste funguje od roku 2018, je plne funkčný a zapojených je dovedna 18 kamier.

 Mestskej polícii za spoluprácu poďakoval aj primátor: „Najlepším ukazovateľom toho, že Mestská polícia dobre a správne funguje je to, že neevidujeme takmer žiadne sťažnosti na našich príslušníkov a všetky podnety vybavujú k spokojnosti našich obyvateľov. Som tiež veľmi rád, že zamestnanci polície sa neustále školia, vzdelávajú a prácu vykonávajú na profesionálnej úrovni.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | Ilustračné foto: M.B.


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...