Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Schválili dotácie aj finančnú pomoc Ukrajincom, ktorú mesto poskytuje na rôznych úrovniach

Zverejnené: 11.04.2022 13:20:29
obr: Schválili dotácie aj finančnú pomoc Ukrajincom, ktorú mesto poskytuje na rôznych úrovniach

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. Okrem iného sa venovali majetkovým záležitostiam, schválili dotácie kultúrnym a športovým telesám, finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny, formálne zriadenie štatútu a zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezno, ako aj náčelník Mestskej polície informoval o činnosti poriadkového útvaru za minulý rok.

 

BREZNO. V stredu 6. apríla sa uskutočnilo 40. pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Hlavnou kontrolórkou mesta je opäť Ingrid Konečná Veverková

V úvode zastupiteľstvo volilo hlavného kontrolóra mesta, pričom na mestský úrad bola doručená jedna obálka. Kandidátkou bola kontrolórka Ingrid Konečná Veverková, ktorá splnila predpísané náležitosti. V súlade s rokovacím poriadkom mala právo vystúpiť na rokovaní, kde sa poďakovala za možnosť vykonávať túto prácu, ktorú má veľmi rada a prostredníctvom nej vie byť užitočná nielen pre vedenie mesta, zamestnancov, ale aj pre odbornú verejnosť. Zároveň poďakovala za dôveru, ktorú jej prejavilo všetkých 17 prítomných poslancov a opäť ju zvolili za hlavnú kontrolórku mesta.

 Poslanci sa venovali majetkovým záležitostiam, schválili zmenu obsahu Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta, vzali na vedomie prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2022, správu o zmenách rozpočtu vykonaných od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 a správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta v EBG.

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezno

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezno funguje už dlhoročne, no vyplynula potreba jeho formálneho usporiadania, keďže existencia DHZ bola zatiaľ uvedená v štatúte mesta veľmi stručnou formou. Táto úprava bola minimalistická, preto s odvolaním na príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení, o ochrane pred požiarmi a VZN o požiarnom poriadku bolo nutné pristúpiť k úprave potrebných náležitostí, ktoré budú slúžiť ako relevantné dokumenty na preukazovanie existencie a právneho postavenia DHZ pri vykonávaní činnosti. Na základe tejto skutočnosti poslanci schválili vydanie štatútu a zriaďovacej listiny DHZ mesta Brezno, čo privítal aj primátor Tomáš Abel: „Spolupráca s dobrovoľnými hasičmi mesta je nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj ľudskej. Vždy sú pripravení a nastúpení pomôcť aj o polnoci. Touto formou im chcem zároveň poďakovať za spoluprácu v predošlých rokoch, či je to v zimnom období, kedy pre verejnosť organizujú rôzne aktivity, pomáhajú vytvoriť ľadové plochy na korčuľovanie, ale hlavne za ich prácu, na ktorú sú zriadení, za pomoc v krízových situáciách, pri požiaroch, a to na území mesta, aj mimo neho, pričom veľakrát ich o spoluprácu žiada aj Hasičský a záchranný zbor. Ich činnosť je síce nazývaná dobrovoľná, no ich výsledky sú na vysokej odbornej úrovni.“

Schválili dotácie telesám, ako aj príspevok na charitatívny účel

Brezno patrí medzi mestá, ktoré môžu byť na svoje kultúrne a športové telesá hrdé. Ich činnosť podporili aj poslanci a schválili návrhy na dotácie pre rok 2022.

 Kto a koľko finančných prostriedkov dostane: Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno: 11 000 eur, Horehronské múzeum: 500 eur, Miestny odbor Matice slovenskej: 1000 eur, Občianske združenie Dychový orchester Brezno: 3800 eur, Spevácky zbor mesta Brezna: 2000 eur, okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Brezno: 1000 eur, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Brezno: 1500 eur, tanečno-športové centrum Rytmus Brezno: 600 eur, detský folklórny súbor Šťastné detstvo: 4500 eur, Nairam: 3000 eur, AK Mostáreň Brezno: 4800 eur, Karate Klub Milana Piliara: 4000 eur, Športový strelecký klub pri Mestskom športovom klube Brezno: 2200 eur, Stolnotenisový oddiel Brezno: 1200 eur, Klub biatlonu Brezno: 3500 eur, Lukostrelecký klub Route 66 Brezno: 1200 eur, Florbalový klub Brezno: 3600 eur, Futbalový klub Brezno: 16 000 eur, Ice Skating team Brezno: 1100 eur, Miniatur Golf klub Brezno: 900 eur, Ski club Brezno: 3500 eur, Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno: 700 eur, ZaBeR – združenie aktívnych Brezňanov: 1800 eur, Klub bojových športov Brezno: 1000 eur, Mestský športový klub – Jašterice Brezno: 1200 eur, Klub slovenských turistov Tomo Brezno: 700 eur, Hokejový klub Brezno: 19 000 eur.

 Zastupiteľstvo tiež odhlasovalo poskytnutie príspevku na úhradu zakúpenia načúvacieho prístroja pre Anna Máriu z Brezna, a to z financií získaných z vyzbieraných vrchnákov umiestnených v kovových konštrukciách v tvare srdca na nábreží Hrona a pri Nemocnici s poliklinikou Brezno. Finančné prostriedky, ktoré na účet mesta poukázala spoločnosť z Banskej Bystrice, mesto venuje na charitatívne účely, tentokrát ide o sumu 204,60 eura.

Spoločnými silami sa snažia pomôcť ľuďom z Ukrajiny

Pomocnú ruku odídencom z Ukrajiny na území mesta podáva aj breznianska samospráva. Poslanci na ostatnom zastupiteľstve schválili finančnú pomoc vo výške 3000 eur, i keď rozsah pomoci zo strany mesta je od samého začiatku v oveľa vyššej miere. „Mesto má už aj ďalšie výdavky, ktoré už vieme, že budú kompenzované zo strany štátu. Tento proces sme riešili od začiatku vojny, len zo strany štátu nebola na to schválená žiadna legislatíva. Snažíme sa týmto ľuďom pomáhať na všetkých možných úrovniach, deti už chodia do škôl, škôlok, navštevujú záujmové krúžky. Našťastie pomáha veľa ľudí či už z Brezna alebo z Horehronia, ktorí ich ubytovali, poskytujú materiálnu pomoc, veľká pomoc je aj zo strany poslancov, zamestnancov mestských organizácií, dobrovoľných hasičov a OOCR Región Horehronie, ktorá od začiatku vybavovala potrebné náležitosti. Všetkým patrí obrovské poďakovanie. Verím, že spoločnými silami ľuďom z Ukrajiny pomôžeme uľahčiť situáciu, v ktorej sa ocitli,“ povedal primátor.

Mestská polícia prácu vykonáva profesionálne

Náčelník Mestskej polície Július Štulajter informoval o činnosti poriadkového útvaru za rok 2021. Ako uviedol, za účelom zabezpečenia verejného poriadku robili hliadkovú činnosť formou motorizovanej a pešej hliadky, vykonávali dohľad nad verejným poriadkom, kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky, všeobecne záväzných nariadení mesta, ale aj opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Pomocou je aj kamerový systém, ktorý v meste funguje od roku 2018, je plne funkčný a zapojených je dovedna 18 kamier.

 Mestskej polícii za spoluprácu poďakoval aj primátor: „Najlepším ukazovateľom toho, že Mestská polícia dobre a správne funguje je to, že neevidujeme takmer žiadne sťažnosti na našich príslušníkov a všetky podnety vybavujú k spokojnosti našich obyvateľov. Som tiež veľmi rád, že zamestnanci polície sa neustále školia, vzdelávajú a prácu vykonávajú na profesionálnej úrovni.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | Ilustračné foto: M.B.


Novinkyviac

05.12.2023 14:21:00 Mesto Brezno

Mestské lesy spustili predaj vianočných stromčekov 

Živý a najmä voňavý symbol Vianoc, ktorý špeciálne pre túto príležitosť vypestovali mestskí lesníci vo svojej ...

05.12.2023 14:20:12 Mesto Brezno

Chutný, voňavý a zasnežený. Aj taký bol Ondrejský jarmok s poradovým číslom 533

Neskorá jeseň už tradične prináša do centra Brezna viac života ako obvykle. Ondrejský jarmok a jeho ...

01.12.2023 10:49:34 Mesto Brezno

Úroda medu z breznianskych lesov opäť putovala do škôlok

Mesto už po druhýkrát zásobilo svoje materské školy lesným medom, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri ...

01.12.2023 10:48:37 Kultúra a šport

Brezno hostilo európsky šampionát v mas wrestlingu

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa v posledný novembrový víkend konalo v centre Horehronia, sa zúčastnilo 80 ...

01.12.2023 10:45:02 Mesto Brezno

Vidieť a byť videný. Životne dôležité nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a cyklistov

Celoslovenská dopravno-preventívna akcia Reflex sa konala aj v Brezne. Štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou ...

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:03:45 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok už klope na dvere

Od konca 15. storočia sa v Brezne každý rok, okrem dvoch pandemických, koná tradičný Ondrejský jarmok. ...

16.11.2023 12:02:51 Mesto Brezno

Mesto realizuje projekt modernizácie osvetlenia

  V rámci projektu modernizácie osvetlenia breznianska samospráva upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových ...

16.11.2023 12:01:49 Kultúra a šport

Profesionálni jednotlivci, ale aj dobrovoľní hasiči zo Slovenska a Čiech si zmerali sily na námestí

   V sobotu to na námestí v Brezne poriadne žilo. Tentokrát netradične, konal sa 4. ročník Horehronského ...