Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Schválené žiadosti

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestu Brezno bola schválená dotácia na základe podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Brezno - splašková kanalizácia, vodovod - ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta Osloboditeľov, IBV Rovne.

4.12.2014


Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestu Brezno bola schválená dotácia na základe podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu "Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša, ul. Pionierska 4 v Brezne"

4.12.2014