Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania

Zverejnené: 30.08.2019 16:01:46
obr: S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania

S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania

 

Mestá a obce na celom Slovensku vzdali hold hrdinom jednej z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín. Brezno, ako jedno z centier Slovenského národného povstania, nebolo výnimkou.

 

BREZNO. Celé Slovensko si pripomenulo 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP), ktorého odkaz nás zaväzuje k šíreniu solidarity, úcty človeka k človeku.

Nezabúdajme na obetavosť ľudí, ktorí za nás bojovali

V stredu 28. augusta si predstavitelia mesta, štátnej správy a samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia politických strán spolu s desiatkami obyvateľov Brezna uctili pamiatku padlých bojovníkov, ktorí pred sedemdesiatimi piatimi rokmi svojím konaním povedali jasné nie nebezpečnej ideológii, založenej na nenávisti, intolerancii, rasizme a xenofóbii.

 Ako vo svojom príhovore povedal viceprimátor mesta Ján Králik, nemali by sme zabúdať na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí to nevzdali a bojovali za slobodu pre ďalšie generácie. Mnohí z nich sa obetovali vzdorujúc fašistickej ideológii, nezmyselnému krviprelievaniu a násilnostiam. „Náleží nám pripomínať si význam SNP, udržať ho v našich srdciach a nezabúdať na obetavosť, odhodlanosť, hrdinstvo a odvahu ľudí, ktorí bojovali za nás všetkých. Dovoľte, aby som vyjadril úctu a vďaku tým, ktorí spomienkové oslavy nemôžu prežívať s nami, pretože práve oni sa zaslúžili o tento výnimočný deň. Mnohí z nich položili život v boji alebo sa dnešných dní nedožili. Naša spomienka patrí aj tým, ktorí zahynuli pri vypaľovaní slovenských obcí či prenasledovaní za to, že napomáhali partizánom, ošetrovali, podporovali alebo boli zavraždení z rasových dôvodov. Všetci máte rovnakú zásluhu na tom, že Slovensku sa podarilo zbaviť obrovskej ťarchy, ktorú predstavovala spolupráca s Nemeckom a že sa dnes hrdo radíme do veľkej proti hitlerovskej koalície a k ideálom, pre ktoré je najvyšším cieľom obrana slobody a spravodlivosti. Ďakujem vám všetkým za odvahu, statočnosť a obetavosť,“ povedal na záver Ján Králik.

Vážme si, že sa prebúdzame do pokojných dní

Prítomným sa prihovorila aj prednostka Okresného úradu Ingrid Poliaková. Vo svojom prejave spomenula priameho účastníka SNP, s ktorým sa stretla na tohtoročných oslavách v Krpačove. „Tento starý muž nám v niekoľkých vetách dokázal odovzdať obrovskú životnú skúsenosť. Vážiť si to, že sa prebúdzame do pokojných dní, vážiť si svoju vlasť a byť hrdý na to, že som Slovák a žijem v krajine, ktorú si treba chrániť a zveľaďovať. Práve preto muži, chlapci, mnohí z nich vo veku detí, dokázali povstať, zobrať do ruky zbraň a obetovať všetko, čo mali. Ako mi sám povedal, prišiel sa pokloniť svojim druhom v boji, ktorí nemali to šťastie a nedožili sa slobody, ale dozerajú na neho zhora a denne mu dodávajú silu kráčať ďalej. Robí tak z úcty k nim, z úcty k obetiam.“

Členovia SZPB nesú odkaz SNP od roku 1944 až po dnešok

Na hrôzy vojny, obete SNP, tých, čo padli v boji, ale aj tých, čo podľahli zbesilému vraždeniu esesákov a gardistov po potlačení SNP, spomínal vo svojom príhovore aj predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Brezne Jaroslav Demian. Podľa jeho slov, väčšina priamych účastníkov povstania, ktorí prežili túto krutú dobu, sa neskôr rozhodli prezentovať ciele, zámere a výsledky povstania vo svojej aktívnej, angažovanej práci v SZPB. „A sme to práve my, členovia zväzu, ktorí už 75 rokov nesieme odkaz SNP od pamätného roku 1944 až po dnešok. Odkaz jasný a zreteľný: Nezabúdať na úlohu a význam povstania, nezabúdať na obete, na ich odvahu, odhodlanie, nasadenie a aktívne bojovať proti akýmkoľvek prejavom nacizmu a fašizmu, ale aj prejavom xenofóbie, rasizmu, antisemitizmu...Česť a sláva hrdinom SNP.“

MONIKA DOLŇANOVÁ


Novinkyviac

10.09.2019 08:02:08 Mesto Brezno

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za kalendárny rok 2019

Vážené dámy, vážení páni, opäť sa blíži čas, kedy si budeme pripomínať výročie jednej z najvýznamnejších dejinných ...

09.09.2019 08:58:02 Mesto Brezno

Inštalácia zborového farára v Brezne

Evanjelický cirkevný zbor v Brezne a celkovo mesto Brezno prežívali veľkú radosť. V sobotu 7. septembra sa konala slávnosť ...

03.09.2019 08:53:56 Kultúra a šport

Na Dňoch mesta Nadlak otvorili výstavu Petra Berčíka Poslali ma naši k našim

V dňoch 23. – 25. augusta sa v partnerskom Nadlaku uskutočnili Dni mesta, kde zavítala aj delegácia ...

30.08.2019 16:01:46 Mesto Brezno

S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania

S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania   Mestá a obce na ...

30.08.2019 15:59:53 Mesto Brezno

Deň P napokon predsa len nastal. V Brezne otvorili centrálne parkovisko

Deň P napokon predsa len nastal. V Brezne otvorili centrálne parkovisko   Dlhoočakávané odovzdanie záchytného ...

26.08.2019 07:15:39 Mesto Brezno

Most na Kuzmányho ulici je pre dopravu nad 3,5 tony neprejazdný. S výstavbou nového začnú o rok

Most vedúci k malej železničnej stanici je pre dopravu nad 3,5 tony neprejazdný. Dôvodom je jeho zlý ...

19.08.2019 07:38:59 Mesto Brezno

Ulica Fraňa Kráľa viditeľne mení svoj vzhľad

  Popri chodníku od kruhového objazdu smerom k Bille postupne vzniká systém záhonov, ktoré budú ...

14.08.2019 12:10:52 Mesto Brezno

Mesto urobilo opatrenia na zabránenie škôd v prípade nadmerného množstva zrážok v Podkoreňovej

Mesto Brezno chce zabrániť zopakovaniu situácie, aby po spadnutí nadmerného množstva zrážok v Podkoreňovej nedochádzalo k ...

13.08.2019 07:11:03 Mesto Brezno

Výzva na podávanie žiadostí nenávratného finančného príspevku na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny

  Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 / 2020 z účelového fondu z ...

07.08.2019 08:32:07 Mesto Brezno

Trieď nápojové kartóny – ušetríš prírodné zdroje

Nápojové kartóny Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie ...

26.07.2019 09:14:12 Mesto Brezno

Chodci v Brezne už nie sú na priechodoch neviditeľní

Viac ako tretina najfrekventovanejších priechodov v meste prešla stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa zásadným spôsobom zvýšila bezpečnosť ...

26.07.2019 09:09:48 Mesto Brezno

Daniela Šimeková skrášľuje priestory pred činžiakom pre radosť svoju aj iných obyvateľov

Verejné priestory pred jedným z činžiakov na ŠLN v Brezne sú už na prvý pohľad iné ako vo ...