Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rok 2019 bol rokom investícií

Zverejnené: 14.01.2020 08:07:11
obr: Rok 2019 bol rokom investícií

Ani vlani breznianska radnica nezaspala na vavrínoch. Na základe jej rozhodnutí došlo k realizácii množstva projektových zámerov, ktorých výsledky pociťujú obyvatelia mesta už dnes. Tu je výpočet niektorých z nich.

 

Športový areál Milutína Černáka je otvorený

Jedenásty október 2019 sa do breznianskej kroniky zapísal veľkými písmenami ako významný športový sviatok. Centrum Horehronia sa totiž od tohto dátumu môže pýšiť bezpochyby najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese. Výnimočný je nielen svojou veľkosťou, ale predovšetkým rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín je tu možné hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie kolektívne športy, a vďaka umelému osvetleniu je prevádzka možná aj v zimnom období. Areál pomenovali po atletickom odborníkovi, bývalom pretekárovi, trénerovi, funkcionárovi a rozhodcovi Milutínovi Černákovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj atletiky v Brezne. Celý projekt v hodnote takmer 860 tisíc eur hradilo mesto z vlastných zdrojov. „Dokončili sme aj zateplenie Športovej haly na Mazorníkove a pokračujeme stenou na plavárni, ktorá bola roky zdevastovaná. Tento rok plánujeme väčšiu investíciu práve do plavárne,“ informoval primátor Tomáš Abel.

Dokončili výstavbu Domova pre seniorov

Nepriaznivý demografický vývoj čoraz viac poukazuje na potrebu budovania nových zariadení pre celoročný pobyt ľudí v dôchodkovom veku a tento problém citlivo vníma aj vedenie Brezna. Preto sa rozhodlo investovať viac ako jeden milión eur z mestského rozpočtu na výstavbu nového domova pre seniorov s denným stacionárom, ktorý sa vlani podarilo vybudovať na Ulici Boženy Němcovej „Po skolaudovaní ho následne zariadime a podáme žiadosť o udelenie povolení na prevádzku, pričom predpoklad jeho spustenia po schválení všetkými príslušnými úradmi je najskôr jeseň tohto roka,“ uviedol Abel. Zariadenie bude slúžiť pre 40 stálych a 10 ambulantných klientov, pričom mesto počíta aj s vytvorením približne 20 nových pracovných miest.

Obyvatelia Podkoreňovej sa dočkali novej cesty

V breznianskej mestskej časti Podkoreňová počas minulého roka dokončili komplexnú rekonštrukciu viac ako dvojkilometrového úseku miestnej komunikácie, ktorá sa svojej celoplošnej obnovy dočkala po neuveriteľných 46 rokoch. „Na 2,1-kilometrovom úseku sme kompletne vymenili lôžko a natiahli nový asfaltový koberec. Už predtým sme v tejto lokalite investovali do prípojok sietí pre rodinné domy a robíme mnohé protipovodňové opatrenia vrátane vybudovania nového rigola pre odvedenie dažďových vôd popri ceste,“ povedal primátor. Uplynulý rok sa podarilo obnoviť viaceré cesty a chodníky aj v iných častiach mesta a to na uliciach Nálepkova, prepoj Vránskeho - Moyzesova, ŠLN, Sládkovičova, Krčulova a Fučíkova.

V nemocnici prebieha veľká rekonštrukcia

Nemocnica s poliklinikou Brezno získala osem miliónov eur z eurofondov na rekonštrukciu a prestavbu interiéru, ako i modernizáciu prístrojového vybavenia, s ktorou začala už vlani na jar. Najväčšia investícia za posledné desaťročia počíta s vybudovaním nového urgentného príjmu s recepciou európskeho formátu a takisto so zriadením pacientskeho centra, ktoré bude slúžiť ako informačné centrum a objednávací rezervačný systém. Úplnou obnovou postupne prejdú aj operačné sály, ktoré budú spĺňať najvyšší hygienický a prevádzkový štandard, pričom vedenie nemocnice verí, že aj takýmto spôsobom sa mu podarí do Brezna pritiahnuť špičkových operatérov z rôznych častí Slovenska. Prvoradým cieľom projektu je totiž skvalitnenie, zefektívnenie a zvýšenie dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti v regióne, ku ktorej významne prispieva aj mesto. Naposledy finančne podporilo napr. rekonštrukciu neurologického oddelenia, ktorú nemocnica realizovala počas leta.

Tankodrom sa zmenil na centrálne parkovisko

Zámer breznianskej radnice skvalitniť parkovanie v centre mesta sa po dlhých rokoch čakania konečne naplnil. V pondelok 26. augusta 2019 otvorili novú parkovaciu plochu pre 84 vozidiel, ktorá vyrástla na mieste legendárneho breznianskeho tankodromu. Súčasťou investície v hodnote približne 400 tisíc eur bolo aj rozšírenie príjazdovej komunikácie o prídavný pruh pre odbočenie vozidiel vrátane obnovy chodníka. Nové parkovisko je sprístupnené 24 hodín denne, sedem dní v týždni, pričom jeho chod zabezpečuje inteligentný parkovací systém, ktorý okrem iného disponuje aj funkciou monitoringu obsadenosti. V areáli sa okrem iného nachádza aj predpríprava pre dve rýchlonabíjacie elektrostanice. Ďalšie parkovacie miesta sa v priebehu minulého roka podarilo vybudovať aj na Mazorníkove a Sládkovičovej ulici.

Zelené projekty dostali zelenú

Mnohé samosprávy postupným prispôsobovaním mestského prostredia reagujú na zásadné zmeny klímy posledných desaťročí. Aj Brezno sa pustilo do zelených projektov, ktoré majú zmierniť dopady otepľovania a zlepšiť mikroklimatické podmienky na lokálnej úrovni. Aj z tohto dôvodu vznikol na Ulici Fraňa Kráľa systém záhonov, ktorý bude plniť nielen relaxačnú a estetickú, ale predovšetkým izolačnú a termoregulačnú funkciu. S podobnými, no oveľa rozsiahlejšími parkovými úpravami sa minulý rok vďaka nenávratnému finančnému príspevku z ministerstva pôdohospodárstva začalo aj v Margitinom parku. Ako ozrejmil primátor, všetky tieto aktivity sú zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, znižovanie prašnosti a hluku, ako aj na zvyšovanie vlhkosti vzduchu v okolitom prostredí.

Pribudli chodníky aj bezpečnejšie priechody

Z mestského rozpočtu vlani putovali peniaze aj na výstavbu a obnovu mestských chodníkov. Okrem jedného nového na starom cintoríne sa začalo s rekonštrukciou ďalších na Kiepke a Kuzmányho ulici. Zatiaľ čo v prípade členitej breznianskej štvrte ide o takmer pol kilometra dlhý chodník v súbehu s jestvujúcou miestnou komunikáciou, na ulici v historickom centre mesta zamestnanci Technických služieb kompletne vymenili starý asfalt za zámkovú dlažbu, ktorá spĺňa podmienky Krajského pamiatkového úradu. Navyše viac ako tretina najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v meste prešla počas uplynulého roka stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa zásadným spôsobom zvýšila bezpečnosť chodcov na cestách.

Nové mechanizmy pre techničiarov

Mesto vďaka úspešnému projektu Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov a drobných stavebných odpadov získalo pre Technické služby ďalšiu užitočnú techniku. Tentoraz išlo o dve nové zberové vozidlá a drvič drobného stavebného odpadu. Rovnako ako všetky samosprávy na Slovensku, aj tá breznianska sa musela prispôsobiť chodníkovej novele a zabezpečiť nové mechanizmy na údržbu všetkých miestnych komunikácií. Ku komunálnemu malotraktoru pribudlo v roku 2019 aj špeciálne viacúčelové vozidlo s celoročným využitím. V zimnej sezóne slúži ako sypač posypových materiálov s prednou radlicou na odhŕňanie snehu, v lete zase vďaka kropiacej nadstavbe ako polievacie auto zabezpečujúce starostlivosť o mestskú zeleň.

Pokračuje obnova materských škôl

Brezno sa vlani pustilo aj do rekonštrukcie dvoch materských škôl na Clementisovej a Nálepkovej ulici. „Chceli sme začať logicky ešte pred letom, no riadiaci orgán dostal viac ako 400 žiadostí ku kontrole v rovnakom období a z tohto dôvodu nastalo zdržanie, čo nás mrzí,“ skonštatoval brezniansky primátor na margo oneskoreného začiatku stavebných prác. Ide o celkovú renováciu objektov za približne dva milióny eur, ktorá zahŕňa zateplenie stien a strechy, výmenu okien, nové omietky, stierky a obklady, podlahové krytiny, výmenu rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia a pribudnú aj bezbariérové vstupy a toalety. Existujúce otvorené terasy sa zmenia na nové triedy, pričom dôjde k navýšeniu kapacít v Materskej škole na Clementisovej ulici o 16 miest a na Nálepkovej o 14.

S dopravnou kartou MHD zadarmo

Od februára minulého roka začali v breznianskej mestskej hromadnej doprave jazdiť nízkopodlažné autobusy a od septembra k nim pribudla ďalšia pozitívna novinka. Niektorí Brezňania v nich totiž môžu cestovať zadarmo. Od platieb za cestovné sú oslobodené deti, žiaci a študenti do 26 rokov, ťažko zdravotne postihnutí, starobní a invalidní dôchodcovia, ako aj darcovia krvi. Podmienkou je trvalý pobyt v Brezne a žiadne podlžnosti voči mestu. Bezplatné cestovné je viazané na použitie dopravnej karty Obyvateľ mesta Brezno, ktorú žiadateľovi na základe predložených dokladov vydajú v dopravnej kancelárii prevádzkovateľa. „Týmto krokom chceme nielen podporiť cestovanie čo najširšej verejnosti mestskou hromadnou dopravou, aby sa čo najviac obmedzil pohyb áut na území mesta, ale aj ušetriť domácnostiam financie z rodinného rozpočtu,“ dodal primátor Tomáš Abel.

autor článku : Eva Šipošová  | foto : Archív MsÚ

Novinkyviac

28.07.2020 08:56:14 Mesto Brezno

Tridsaťročné zbrane nahradili novými. Brezno prezbrojilo mestských policajtov

Sedem nových služobných zbraní v hodnote takmer 3500 eur kúpilo mesto príslušníkom svojej poriadkovej služby ešte začiatkom ...

28.07.2020 08:54:14 Mesto Brezno

Na Slováka svetového formátu spomínali aj v Brezne

Okrúhle výročie narodenia významného slovenského vedca, cestovateľa, vojaka a politika Milana Rastislava Štefánika oslávili na Horehroní príznačne. ...

27.07.2020 08:54:19 Mesto Brezno

Technické služby pokračujú v oprave poškodených miestnych komunikácií

Jednou z priorít breznianskej samosprávy je skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v meste. Technické služby sa od začiatku roka venujú ...

27.07.2020 08:52:12 Mesto Brezno

Výročie narodenia velikána si pripomenuli stretnutím na Chate gen. M. R. Štefánika

Pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnilo spoločenské stretnutie na Chate pod ...

27.07.2020 08:49:28 Mesto Brezno

Rekonštrukciou v breznianskej nemocnici prešli aj technológie tepelného a vodného hospodárstva

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých vás informujeme o renovácii vzduchotechniky, informačných technológií, centrálnej sterilizácie, prvého ...

27.07.2020 08:44:52 Kultúra a šport

Na druhé kolo športiády na Mazorníkove zavítalo až 80 detí

 Detská športiáda má za sebou druhé kolo. Tentokrát sa konala na multifunkčnom ihrisku na Mazorníkove.   ...

21.07.2020 14:14:00 Mesto Brezno

Rekonštrukciou v nemocnici prešiel aj objekt medicinálnych plynov, ktorý bol v havarijnom stave

Milí čitatelia, postupne vám prinesieme sériu článkov, v ktorých vás informujeme o renovácii vzduchotechniky, informačných technológií, centrálnej sterilizácie, ...

21.07.2020 14:12:57 Mesto Brezno

Letná novinka! Spoznajte Brezno ešte viac prostredníctvom komentovaných prehliadok mesta

Nechajte sa počas letných prázdnin vtiahnuť do minulosti Brezna. Máte na to jedinečnú príležitosť v rámci komentovaných ...

21.07.2020 14:11:39 Mesto Brezno

Dátum pristavenia veľkoobjemových kontajnerov sa posunul o dva týždne

Mesto Brezno ponúka možnosť svojim občanom, aby sa legálnym spôsobom zbavili objemného komunálneho odpadu z domácností. Dátumy ...

21.07.2020 14:10:10 Kultúra a šport

Na Street workoute v Brezne športovci podali kvalitné výkony

Breznianske námestie opäť poriadne ožilo. Pod holým nebom sa uskutočnil štvrtý ročník silovej súťaže, ktorý z doposiaľ ...

20.07.2020 09:52:07 Mesto Brezno

Pomáhajú, chránia a najnovšie aj zachraňujú. Mestskí policajti v Brezne dostali defibrilátor

Do výbavy služobného vozidla breznianskej mestskej polície pribudol nový prístroj, ktorý v prípade potreby dokáže vďaka krátkym ...

20.07.2020 09:50:09 Mesto Brezno

Z ulíc Brezna zmizli kontajnery na textil. Dôvod? Permanentný neporiadok v ich okolí

Zber použitého oblečenia síce zostane zachovaný, ale kvôli neprispôsobivým občanom už len v obmedzenom režime.   ...