Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Prvého júna otvorili školy a škôlky aj v Brezne, dochádzka je dobrovoľná

Zverejnené: 01.06.2020 11:28:48
obr: Prvého júna otvorili školy a škôlky aj v Brezne, dochádzka je dobrovoľná

V pondelok 1. júna sa aj v Brezne otvorili brány materských a základných škôl, a to za dodržania predpísaných hygienických opatrení. Rodičia sa mohli dobrovoľne rozhodnúť, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy.

 

BREZNO. Pre žiakov šiesteho až deviateho ročníka vzdelávanie pokračuje dištančnou formou.

 

Primátor ďakuje učiteľom za zvládnutie neľahkého obdobia

O otvorení materských a základných škôl (1. až 5. ročník) v Brezne rozhodol primátor Tomáš Abel po porade s riaditeľmi škôl a na základe viac ako 90 % záujmu rodičov. Materské školy sú otvorené od 6.30 do 15.30 a základné školy od 7.00 do 16.00 v zmysle možností a pokynov ministerstva školstva (napr. len 9-hodinová prevádzka). „Naše mesto zabezpečilo školy a škôlky dezinfekčnými a hygienickými potrebami, germicídnymi žiaričmi a ďalším vybavením v zmysle minimalizovania prenosu pandémie, ako aj stravovanie v jedálňach. Ďakujem učiteľom a všetkým zamestnancom za trpezlivosť, ochotu a spoločné zvládnutie tohto neľahkého obdobia,“ uviedol primátor.

 

Žiakov rozdelili na skupiny

Na základe usmernenia ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 riaditelia škôl rozdelili žiakov na skupiny, v ktorých ich môže byť najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy Covid-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku.

 V školách zisťovali záujem telefonicky cez EduPage stránku, prostredníctvom mailov, mobilných aplikácií či facebooku. V Základnej škole Karola Rapoša na Pionierskej 4 prejavili záujem o nástup rodičia 231 žiakov, čo je 12 skupín. Na Pionierskej 2 nastúpilo do materských škôl 60 % detí a do základnej školy 82 %. „Aj v našej škole máme veľa tried, kde je väčší počet žiakov ako 20. Museli sme ich preto presunúť do inej triedy, ale aj do iného ročníka, aby sa dodržal stanovený počet daný ministerstvom,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová. V Základnej škole na MPČĽ na vyučovanie nahlásili 124 žiakov, do školského klubu 44 a do materskej školy 89 detí.

 

Stravovanie v jedálňach podľa harmonogramu

Deti mohli nastúpiť do školy nielen 1. júna, ale je to možné aj vždy na začiatku ďalšieho týždňa. Napríklad, ak rodič prejaví záujem o školu v stredu, žiak môže nastúpiť v pondelok. Skupina môže byť menená až v nasledujúcom týždni. Dobrovoľné je aj ukončenie vyučovania. Stačí, ak zákonný zástupca písomne oznámi škole, že dieťa už nepríde.

V školách budú fungovať za dodržania predpísaných hygienických nariadení, pričom vychádzať budú z opatrení úradu verejného zdravotníctva, ako aj odporúčaní ministerstva školstva. Učiteľky majú ochranné štíty a pri vchode do budov denne deťom merajú teplotu, ako aj pomáhajú im s dezinfekciou rúk. Počas celého dňa upozorňujú žiakov na prísne dodržiavanie hygienických opatrení, min. 2-krát dopoludnia dezinfikujú priestory v budove, sociálne zariadenia, častejšie umývajú kľučky.

 Žiaci sa môžu stravovať v školských jedálňach, a to v skupinách, v ktorých sú spolu v triede, pričom je vypracovaný harmonogram. Zriaďovateľ zakúpil čističky vzduchu (germicídne žiariče) do jedálne, ktoré odstraňujú vírusy, baktérie a plesne, čím sa priestory jedálne stali bezpečnejšími.

 

Učitelia sa už na žiakov tešili

O vzdelávaní žiakov v rámci letnej školy v Brezne neuvažujú. „Žiaci sa počas zatvorenej prevádzky školy učili, učitelia pracovali. Všetci si zaslúžia prázdniny. A tí, ktorí nemali záujem pracovať, tí cez prázdniny do školy v lete neprídu. Ale budeme túto otázku riešiť na pedagogickej rade a v spolupráci so zriaďovateľom,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša Danka Katonová.

Na Pionierskej 2 budú postupovať v zmysle pokynov ministerstva školstva. Prázdniny využijú na renováciu sociálnych zariadení, ktorú už majú dávno naplánovanú, a na MPČĽ zatiaľ možnosť letnej školy neriešili.

 

Ako prijali možnosť výučby učitelia škôl

Danka Katonová, riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša:

– Učitelia sa už tešili na žiakov, ktorí prišli do školy. On-line vyučovanie detí, ktoré nenastúpili, sa pravdepodobne zmení len na zadávanie úloh.

A čo dodať na záver? Tešme sa do školy, tešme sa na deti, na spolužiakov, tešme sa na učiteľov! Zachovajme chladnú hlavu, zdravý rozum a nehľadajme riziko za každým rohom. Nakazených na Slovensku je málo, opatrenia pomáhajú. Musíme začať povzbudzovať ľudí, aby žili plnohodnotný život (aj keď s usmerneniami s dôrazom na hygienické opatrenia) a nežili v strachu z choroby, lebo naozaj by sme sa museli báť už celý život.

 

Beáta Prečuchová, riaditeľka ZŠ s MŠ Pionierska 2:

– Mnohí učitelia sa už nevedeli dočkať, kedy sa stretnú osobne so svojimi žiakmi. Prosím rodičov, ktorých deti sa vzdelávajú v škole, aby dodržiavali pokyny zverejnené na webovej stránke školy. Prajem všetkým žiakom, učiteľom a rodičom veľa zdravia, trpezlivosti a vzájomnej tolerantnosti, aby sme úspešne zvládli koniec tohto ,,nezvyčajného“ školského roka.

 

Peter Macko, riaditeľ ZŠ s MŠ MPČĽ 35:

– Vyučujúci nástup do školy a možnosť výučby uvítali. Všetkým zamestnancom želám hlavne veľa duševného zdravia.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : ilustračné foto ZŠ Karola Rapoša


Novinkyviac

07.07.2020 08:11:34 Mesto Brezno

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných ...

06.07.2020 14:37:43 Mesto Brezno

V záhrade pri Prameni sa po dlhšom čase opäť stretli klienti denného centra

Denné centrum v Brezne opäť otvorilo svoje brány. V záhrade pri Prameni sa stretla skupinka zdravotne ...

06.07.2020 14:36:21 Mesto Brezno

Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj breznianska od 1. januára pristúpila k zvýšeniu dane z ...

06.07.2020 14:31:15 Kultúra a šport

Detská športiáda. Štartuje už túto stredu v Športovom areáli Milutína Černáka

Už 8. júla v Brezne začína Detská športiáda. Cieľom mesta je, aby deti vymenili mobily a ...

29.06.2020 15:10:51 Kultúra a šport

Pohár primátora putuje do „Chorvátska“

V poslednú júnovú sobotu sa na multifunkčnom ihrisku v mestskej časti Mazorníkovo stretlo osem tímov z Brezna a blízkeho regiónu, ...

29.06.2020 15:09:30 Kultúra a šport

Kúpalisko napokon postavia pri plavárni

Mesto svoj zámer vybudovať kúpalisko na nábreží Hrona prehodnotilo po tom, čo projekt presiahol plánovaný rozpočet ...

29.06.2020 14:52:25 Mesto Brezno

Technické služby postupne pristavujú veľkoobjemové kontajnery

Počas najbližších dní sa v Brezne môžu bezplatne zbaviť objemného odpadu, ktorý doma len zavadzia. Na ...

29.06.2020 14:50:43 Mesto Brezno

Na detských ihriskách v Brezne namontujú plachty proti slnku

Ostré slnko v letných dňoch už nemusí rodičov s malými deťmi obmedzovať, aby chodili na pieskoviská.  ...

29.06.2020 14:49:20 Mesto Brezno

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 ...

29.06.2020 14:48:10 Kultúra a šport

Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto

Počas prázdnin bude v meste veselo. Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto. Tešiť sa môžete ...

29.06.2020 14:46:40 Mesto Brezno

Primátor zablahoželal 100-ročnej jubilantke Ružene Wonkovej

Obyvateľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Luna v Brezne Ružena Wonková oslávila úctyhodných sto rokov. Pri tejto ...

23.06.2020 15:00:08 Kultúra a šport

Seniori z Prameňa sa opäť začínajú venovať aktivitám, zatiaľ len v priestoroch záhrady

So zlepšením situácie došlo aj k uvoľneniu opatrení. V rámci nich na Slovensku otvorili denné stacionáre ...