Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prvé dni vyučovania v základných školách boli adaptačné, väčší priestor venovali komunikácii

Zverejnené: 26.04.2021 10:24:28
obr: Prvé dni vyučovania v základných školách boli adaptačné, väčší priestor venovali komunikácii

Od pondelka 19. apríla sa k prezenčnej forme výučby vrátili aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl v Brezne. Hodiny boli zamerané viac na komunikáciu, rozvoj empatie a tolerancie.

 

BREZNO. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni.

 

Prvé dni prezenčného vyučovania

Žiaci druhého stupňa neboli v škole takmer šesť mesiacov, preto prvé vyučovacie dni po tak dlhom časovom období dištančného vzdelávania mali iný režim. V Základnej škole na Pionierskej 2 boli len so svojimi triednymi učiteľmi, vo vyučovacích hodinách zvolili väčší priestor na komunikáciu, socializáciu. Prvé dva týždne tiež nebudú skúšať a hodnotiť budú len slovne. Na prezenčnú výučbu nastúpilo takmer 90 % žiakov, ostatní nenastúpili zo zdravotných dôvodov. „Žiaci športových tried bývajúci v iných okresoch sa zatiaľ budú vzdelávať online formou a na prezenčné vyučovanie nastúpia až po opätovnom otvorení internátov.“

 V Základnej škole na MPČĽ, kde nenastúpila len jedna žiačka zo zdravotných dôvodov, vypracovali plán adaptačného obdobia, upravili rozvrh hodín, pripravili pre žiakov aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktu, na prevenciu problémového správania, rozvoj pozitívnej klímy v triede a rozvoj empatie a tolerancie. Takisto žiakov neznámkujú, nepreberajú nové učivo. Hodiny prebiehajú formou rozhovorov, realizujú ich aj v prírode. Okrem učiteľov sú nápomocní aj asistenti učiteľa, ktorí realizujú aktivity so žiakmi z adaptačného plánu.

 V pondelok 19. apríla triedne učiteľky zo Základnej školy Karola Rapoša privítali žiakov pred budovou a spoločne vošli do svojich tried. Každý deň ráno pripravili pre žiakov aktivity zamerané na rozvoj osobnosti. Na prezenčnú výučbu nastúpili takmer všetci (92 %), doma ostali len tí, ktorí boli v karanténe, alebo mali iné ochorenie. V škole sa spoločne aj so špeciálnym pedagógom a pedagogickými asistentmi venovali rozvoju komunikácie, riešeniu vzťahových konfliktov, rozvoju tvorivosti a manuálnej zručnosti zameraného na vyjadrenie svojich pocitov, nálad, bolestí a šťastia. „Dôležité bolo po takej dlhej dobe dištančného vzdelávania, kedy deti pracovali z domu a boli izolované od spolužiakov a okolitého sveta, zamerať sa na prácu vo dvojiciach, v skupine, rozvíjať empatiu, toleranciu, objaviť znovu radosť z toho, že sme opäť spolu. Niektoré aktivity boli zamerané na pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Prvý týždeň bol pre žiakov adaptačný, tomu bol prispôsobený aj rozvrh v rozsahu piatich vyučovacích hodín.“

 

Ako žiaci vnímajú opätovný nástup do školy?

Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – Mnohým žiakom dištančná forma nevyhovovala a napriek tomu, že klasifikácia nie je medzi žiakmi obľúbená činnosť, v poslednom období sa podľa ich slov stala nepodstatnou. Dôležitým sa stali spolužiaci, kamaráti, ale i učitelia, obyčajný rozhovor naživo. Žiaci 9. ročníka si pritom uvedomujú potrebu získať potrebné vedomosti pred nástupom na strednú školu. Kvalitná interakcia učiteľ – žiak sa totiž nedá budovať cez obrazovku počítača, ale len v triede a v školskom kolektíve.

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – Z rozhovorov so žiakmi a z pozorovaní je na žiakoch vidieť, že im spolužiaci a vyučovanie už chýbalo. Uviedli, že hoci vyučovanie prebiehalo prostredníctvom Zoom – hodín a dištančných úloh, chýbal im bezprostredný kontakt. Sú si vedomí aj toho, že ich čakajú prijímacie pohovory a nie všetko učivo je dostatočne zvládnuté. A okrem toho, nie všetci mali možnosť internetového pripojenia. Po ukončení adaptačného obdobia bude potrebné so žiakmi učivo zopakovať a pripraviť ich na skúšky tak, aby boli úspešní.

Oľga Trembová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ K. Rapoša pre 2. stupeň: – Žiaci sa na návrat do školy veľmi tešili. Komunikovali síce s vyučujúcimi a so spolužiakmi cez Zoom, ale osobný kontakt to nenahradí. Deti sa nevedeli vyrozprávať, každý mal nejaké zážitky za tú dobu, čo sa nevideli. Radosti nebolo konca kraja. Aj žiaci, ktorí sa predtým veľmi nekamarátili so školou, konštatovali, že už to domáce vyučovanie nechcú zažiť.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ZŠ Pionierska 2

 
 
 

Novinkyviac

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...

18.03.2024 16:35:34 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta zavítali do škôl medzi prváčikov a čítali im knihy

  Kniha ako najväčší priateľ človeka už od nepamäti patrí medzi našich neodmysliteľných spoločníkov. Dôležitosť čítania ...