Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prvé dni vyučovania v základných školách boli adaptačné, väčší priestor venovali komunikácii

Zverejnené: 26.04.2021 10:24:28
obr: Prvé dni vyučovania v základných školách boli adaptačné, väčší priestor venovali komunikácii

Od pondelka 19. apríla sa k prezenčnej forme výučby vrátili aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl v Brezne. Hodiny boli zamerané viac na komunikáciu, rozvoj empatie a tolerancie.

 

BREZNO. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni.

 

Prvé dni prezenčného vyučovania

Žiaci druhého stupňa neboli v škole takmer šesť mesiacov, preto prvé vyučovacie dni po tak dlhom časovom období dištančného vzdelávania mali iný režim. V Základnej škole na Pionierskej 2 boli len so svojimi triednymi učiteľmi, vo vyučovacích hodinách zvolili väčší priestor na komunikáciu, socializáciu. Prvé dva týždne tiež nebudú skúšať a hodnotiť budú len slovne. Na prezenčnú výučbu nastúpilo takmer 90 % žiakov, ostatní nenastúpili zo zdravotných dôvodov. „Žiaci športových tried bývajúci v iných okresoch sa zatiaľ budú vzdelávať online formou a na prezenčné vyučovanie nastúpia až po opätovnom otvorení internátov.“

 V Základnej škole na MPČĽ, kde nenastúpila len jedna žiačka zo zdravotných dôvodov, vypracovali plán adaptačného obdobia, upravili rozvrh hodín, pripravili pre žiakov aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktu, na prevenciu problémového správania, rozvoj pozitívnej klímy v triede a rozvoj empatie a tolerancie. Takisto žiakov neznámkujú, nepreberajú nové učivo. Hodiny prebiehajú formou rozhovorov, realizujú ich aj v prírode. Okrem učiteľov sú nápomocní aj asistenti učiteľa, ktorí realizujú aktivity so žiakmi z adaptačného plánu.

 V pondelok 19. apríla triedne učiteľky zo Základnej školy Karola Rapoša privítali žiakov pred budovou a spoločne vošli do svojich tried. Každý deň ráno pripravili pre žiakov aktivity zamerané na rozvoj osobnosti. Na prezenčnú výučbu nastúpili takmer všetci (92 %), doma ostali len tí, ktorí boli v karanténe, alebo mali iné ochorenie. V škole sa spoločne aj so špeciálnym pedagógom a pedagogickými asistentmi venovali rozvoju komunikácie, riešeniu vzťahových konfliktov, rozvoju tvorivosti a manuálnej zručnosti zameraného na vyjadrenie svojich pocitov, nálad, bolestí a šťastia. „Dôležité bolo po takej dlhej dobe dištančného vzdelávania, kedy deti pracovali z domu a boli izolované od spolužiakov a okolitého sveta, zamerať sa na prácu vo dvojiciach, v skupine, rozvíjať empatiu, toleranciu, objaviť znovu radosť z toho, že sme opäť spolu. Niektoré aktivity boli zamerané na pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Prvý týždeň bol pre žiakov adaptačný, tomu bol prispôsobený aj rozvrh v rozsahu piatich vyučovacích hodín.“

 

Ako žiaci vnímajú opätovný nástup do školy?

Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – Mnohým žiakom dištančná forma nevyhovovala a napriek tomu, že klasifikácia nie je medzi žiakmi obľúbená činnosť, v poslednom období sa podľa ich slov stala nepodstatnou. Dôležitým sa stali spolužiaci, kamaráti, ale i učitelia, obyčajný rozhovor naživo. Žiaci 9. ročníka si pritom uvedomujú potrebu získať potrebné vedomosti pred nástupom na strednú školu. Kvalitná interakcia učiteľ – žiak sa totiž nedá budovať cez obrazovku počítača, ale len v triede a v školskom kolektíve.

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – Z rozhovorov so žiakmi a z pozorovaní je na žiakoch vidieť, že im spolužiaci a vyučovanie už chýbalo. Uviedli, že hoci vyučovanie prebiehalo prostredníctvom Zoom – hodín a dištančných úloh, chýbal im bezprostredný kontakt. Sú si vedomí aj toho, že ich čakajú prijímacie pohovory a nie všetko učivo je dostatočne zvládnuté. A okrem toho, nie všetci mali možnosť internetového pripojenia. Po ukončení adaptačného obdobia bude potrebné so žiakmi učivo zopakovať a pripraviť ich na skúšky tak, aby boli úspešní.

Oľga Trembová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ K. Rapoša pre 2. stupeň: – Žiaci sa na návrat do školy veľmi tešili. Komunikovali síce s vyučujúcimi a so spolužiakmi cez Zoom, ale osobný kontakt to nenahradí. Deti sa nevedeli vyrozprávať, každý mal nejaké zážitky za tú dobu, čo sa nevideli. Radosti nebolo konca kraja. Aj žiaci, ktorí sa predtým veľmi nekamarátili so školou, konštatovali, že už to domáce vyučovanie nechcú zažiť.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ZŠ Pionierska 2

 
 
 

Novinkyviac

29.11.2022 10:49:41 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok si zapísal už 532. ročník

Remeselníci zblízka i z ďaleka, chutné špeciality, vôňa vareného vína, medoviny, množstvo spotrebného tovaru, pestrý kultúrny program či ...

29.11.2022 10:48:52 Mesto Brezno

Mikuláš zavíta aj do Brezna

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putuje Mikuláš so sprievodom, nechýba čert či anjel. Do ...

29.11.2022 10:47:56 Mesto Brezno

Na námestí zapálili prvú adventnú sviečku

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na ...

29.11.2022 10:47:01 Kultúra a šport

Umelci z partnerských miest majú skutočne veľký talent

Mestský dom kultúry v Brezne ožil aj minulú sobotu, kedy sa o skvelú atmosféru postarali finalisti súťaže Česko ...

29.11.2022 10:46:08 Kultúra a šport

Školička korčuľovania naďalej pokračuje. Pre veľký úspech realizáciu projektu finančne podporilo mesto

Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo. Vďaka finančnej podpore ...

29.11.2022 10:43:34 Kultúra a šport

Výstava seniorov v Prameni

Seniori z Prameňa sú aktívni a mimoriadne zruční. Svedčí o tom aj výstava ich výrobkov, ktoré si verejnosť mohla ...

24.11.2022 08:49:21

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka podporené z dotácie BBSK

Osobný automobil, altánok či klimatizácia je vybavenie, ktoré mesto Brezno zakúpilo do zariadenia pre seniorov z dotácie ...

22.11.2022 14:48:27 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok začína už tento štvrtok. Prvýkrát ho otvorí sprievod

Ondrejský jarmok mal voľakedy inú podobu, stále však ostal nevšednou spoločenskou udalosťou a zachoval si svoju neopakovateľnú ...

22.11.2022 14:47:40 Mesto Brezno

Prvú adventnú sviečku rozsvietia túto nedeľu aj na námestí v Brezne

Vianoce sa blížia a s nimi i rôzne podujatia, ktoré nám čoraz viac navodzujú sviatočnú atmosféru. Jedno z nich sa ...

22.11.2022 14:46:19 Kultúra a šport

Nenechajte si ujsť hviezdny galaprogram Partnerské mestá majú talent

Po úspešnom spoločnom galaprograme dvoch partnerských miest skvelý projekt z Nového Bydžova prichádza do Brezna. Jedinečné vystúpenie ...

22.11.2022 14:45:22 Mesto Brezno

Pri hrobke rodu Lehotských je už umiestnená aj informačná tabuľka

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne sa už vyníma v celej svojej kráse. Návštevníci sa viac o Hrobke ...

22.11.2022 14:44:35 Mesto Brezno

Predstaviteľom samospráv sa poďakovali za náročné štvorročné obdobie

V obradnej sieni mestského úradu predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia Tatiana Čontofalská poďakovala primátorovi a starostom ...