Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci schválili založenie novej obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Zverejnené: 27.02.2023 14:30:28
obr: Poslanci schválili založenie novej obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier

Mestskí poslanci sa stretli na svojom pravidelnom pracovnom zasadnutí. Na programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu troch VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v meste, založenie obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, ako aj prijatie úveru na regeneráciu štyroch vnútroblokov zameranej na revitalizáciu zelenej infraštruktúry.

 

BREZNO. V poradí tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo vo štvrtok 23. februára.

Upravili podmienky troch VZN týkajúcich sa sociálnej oblasti

V úvode zasadnutia poslanci schválili úpravu troch všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa sociálnej oblasti mesta. V rámci prvého VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ďalších sociálnych služieb došlo k úprave úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby tak, že paušálna hodinová sadzba sa zmenila na úhradu za jednotlivé úkony na hodinu. Za sebaobslužné úkony, sociálne aktivity a dohľad si prijímatelia sociálnej služby zaplatia 1,80 eura/h, za úkony starostlivosti o domácnosť 2,50/h. Úhradu za požičanie pomôcky poslanci zaokrúhlili z 0,15 na 0,20 eura.

 V zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka upravili výšku racionálnej aj diabetickej stravy na základe zvýšenia sumy zo strany dodávateľa. Zároveň doplnili akceptáciu zmeny trvalého pobytu na mesto Brezno počas zaradenia žiadosti v poradovníku, ak bola iná v čase podania žiadosti do tohto zariadenia.

 Na základe odporúčania hlavnej kontrolórky mesta odhlasovali zmenu VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, kde presnejšie zadefinovali, kto môže preukázať splnenie podmienky na poskytnutie príspevku, čo sa považuje za splnenie podmienky zamestnania, alebo zárobkovej činnosti, ako aj obsah potvrdení vystavených zamestnávateľom. V súvislosti so znížením administratívnej záťaže v súlade s platnou legislatívou upravili žiadosť, ktorá je prílohou VZN a na zistenie záväzkov po lehote splatnosti rozšírili rozsah potvrdení.

V rámci dodatku Štatútu mesto Brezno zriadili poslanecké grémium

Z dôvodu zefektívnenia priebehu mestského zastupiteľstva poslanci pred jeho konaním rokujú na pracovnom stretnutí, kde podrobne rozoberajú jednotlivé body programu, ako aj riešia rôzne problémy a aktuálne otázky v meste. Na základe predloženého návrhu viceprimátora Andreja Barančoka v Štatúte mesta Brezno schválili dodatok, ktorým vymedzili jasné pravidlá fungovania, ako aj zriadenie poslaneckého grémia, ktoré je už bežnou súčasťou väčšiny samospráv na Slovensku.

Schválili vznik obchodnej spoločnosti Mestský hotel Ďumbier, s. r. o.

Po majetkových záležitostiach primátor Tomáš Abel poslancom predložil návrh založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Mestský hotel Ďumbier, ktorý jednohlasne schválili. Objekt mesto prevzalo v auguste minulého roka a odvtedy je zaradený pod činnosť príspevkovej organizácie Technické služby (TS), ktoré ho budú mať len v správe, nie v majetku. Ako informoval primátor, založením spoločnosti sa zefektívnia služby s plnou účasťou mesta, čo prinesie ďalšie prostriedky do rozpočtu samosprávy. Hotel bude vykonávať podnikateľské činnosti, ktoré majú dobré vyhliadky na úspešné fungovanie. Treba tiež dodať, že mesto vlani s Hotelovou a Obchodnou akadémiou v Brezne podpísalo memorandum o spolupráci.

 Na návrh primátora poslanci do funkcie prvého konateľa do výberového konania schválili riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša s tým, že aj vzhľadom na prevádzku, ktorú zabezpečujú, treba vykonať prvotné úkony týkajúce sa založenia obchodnej spoločnosti. Do dozornej rady Mestského hotela Ďumbier zvolili zástupkyňu riaditeľky Hotelovej akadémie Evu Petríkovú a poslancov: Mateja Garaja, Martina Ridzoňa, Andreja Barančoka a Erika Duhana.

Rozhodli o odovzdaní výťažku a prijatí výhodného úveru

Výťažok z vyzbieraných vrchnákov v konštrukciách v tvare srdca umiestnených na nábreží Hrona a pri nemocnici mesto vždy venuje na charitatívne účely. Tentokrát získanú finančnú čiastku vo výške 286 eur po odhlasovaní zastupiteľstvom mesto daruje ťažko zdravotne postihnutému Slávkovi Flochovi na úhradu kúpeľnej liečby.

 Na vedomie vzali správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru z Environmentálneho fondu. Schválili regeneráciu štyroch vnútroblokov v Brezne, a to na Mazorníkove – MPČĽ, 9. mája vstup, 9. mája stred, na ŠLN a prijatie úveru na každý vnútroblok samostatne, vo výške dovedna viac ako 193 000 eur. Predmetom projektov je celková regenerácia, revitalizácia a obnova vnútroblokových priestorov, zlepšenie kvality životného prostredia. Výhodou úveru, ktorý je poskytovaný prioritne na nehospodársku činnosť, je úroková sadzba vo výške 0,1 % p. a., splatnosť od 3 do 20 rokov a nezapočítava sa do dlhu mesta.

Zvolili členov do správnej rady neziskovky a nemocnice

Mestské zastupiteľstvo opätovne zvolilo za členov Správnej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov Tomáša Abela, Andreja Barančoka, Miroslava Fašanga, ďalších dvoch členov Petru Dzurmanovú, Martina Ridzoňa a do dozornej rady Daniela Struhára, Júliusa Obernauera a Ľubicu Štugnerovú.

 Z funkcie člena Správnej rady Nemocnice s poliklinikou Brezne odvolali Stefana Arina Ianecska z dôvodu, že už nie je poslancom mestského zastupiteľstva, a schválili nového člena Jána Králika.

 Na vedomie vzali správy hlavnej kontrolórky Ingrid Veverkovej o kontrolnej činnosti v roku 2022, o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, na základe ktorej navrhli úpravu tohto VZN, ako aj vzali na vedomie správu o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania petícií a sťažností za rok 2022, pričom kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

 Po otázkach a interpeláciách poslancov primátor tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

19.07.2024 08:23:13 Kultúra a šport

Beh nočným Breznom sa opäť stretol s veľkým záujmom pretekárov aj povzbudzujúcich

V sobotu večer to na námestí žilo športom. Na Behu nočným Breznom vládla skvelá atmosféra a ...

15.07.2024 10:50:49 Kultúra a šport

Degustácia kvalitných vín prilákala desiatky návštevníkov

Júlový program Breznianskeho kultúrneho leta pokračoval štvrtým ročníkom podujatia s názvom Víno z breznianskeho rínku. Lahodný ...

15.07.2024 10:42:08 Mesto Brezno

Brezno sa spamätáva z ničivej búrky. Obyvatelia počítajú škody

Rozbité strechy, okná a fasády, zničené autá, polámané stromy, zaplavené ulice a domy, neprejazdné cesty. To ...

10.07.2024 09:37:40 Kultúra a šport

Keď deti pomáhajú deťom, svet je krajší

Štvrtáci zo Základnej školy na Pionierskej 2 majú srdcia na správnom mieste. Výťažok z predaja vlastných ...

10.07.2024 09:37:00 Kultúra a šport

Prvé kolo tohtoročnej športiády prinieslo rekordnú účasť

Dopravné ihrisko na nábreží Hrona sa v uplynulú stredu stalo dejiskom prvého kola trojdielnej série športových ...

03.07.2024 13:45:37 Mesto Brezno

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili dotácie športovým a kultúrnym telesám

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, správy hlavnej kontrolórky, o výsledkoch hospodárenia organizácií ...

03.07.2024 13:40:21 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto odštartovala Express party

Kultúrne leto v Brezne je tu! Začalo veľkou Express party na námestí, plnou skvelých tanečných hitov. ...

03.07.2024 13:37:02 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team boli fantastickí! Aréna praskala vo švíkoch

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko zažili fanúšikovia Paľa Habera a ...

03.07.2024 13:22:37 Mesto Brezno

V Základnej škole Karola Rapoša sa rozlúčili so svojou riaditeľkou, ktorá odchádza do dôchodku

V piatok 28. júna sa zatvorili brány základných aj stredných škôl. Žiaci sa na dva mesiace ...

25.06.2024 15:12:48 Kultúra a šport

Vyhliadkovú vežu nad Breznom opäť dobyli bežci

Pretekárov od extrémneho prekážkového behu na vrchol druhej najvyššej rozhľadne na Slovensku neodradilo ani nepriaznivé počasie. ...

24.06.2024 14:46:40 Mesto Brezno

Preventívne proti požiarom. Mestské lesy vybudovali ďalšiu vodnú nádrž

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej nedávno dokončili výstavbu ďalšej ...

24.06.2024 14:43:57 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto začína! Už tento piatok ho odštartuje Express party s najväčšími tanečnými hitmi

S nástupom letných prázdnin zavíta na námestie Breznianske kultúrne leto. Priaznivci sa môžu tešiť na vystúpenie ...

17.06.2024 22:02:18 Mesto Brezno

Už aj Brezno má svoj K Park. Otvoriť ho prišiel raper Separ

Vďaka spoločnosti Kaufland vzniklo na nábreží Hrona ďalšie skvelé miesto pre tých, ktorí chcú športovať. Moderné ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...