Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

Zverejnené: 25.05.2023 08:20:28
obr: Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

 V programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu štyroch všeobecne-záväzných nariadení, vzali na vedomie správy o činnosti organizácií a spoločností mesta, schválili dotácie kultúrnym a športovým telesám, odhlasovali kúpu „starej nemocnice“ na Rázusovej ulici.

 

BREZNO. V stredu 17. mája sa uskutočnilo šieste pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Upravili výšku dotácie na stravu pre deti v materských a základných školách

Po správe plnenia uznesení msz poslanci pristúpili k úprave všeobecne-záväzných nariadení mesta. Zmena VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom nadväzuje na novelizáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý od 1. mája upravuje podmienky a výšku dotácie poskytovanej štátom pre deti v materských a základných školách na stravu. Výšku dotácie upravili nasledovne: 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu, za takých istých podmienok 2,10 eura v prípade, ak je dieťa žiakom ZŠ na prvom stupni a 2,30 eura na druhom stupni.

Zmenou prešiel aj Trhový poriadok

Zastupiteľstvo schválilo úpravu VZN – Trhový poriadok príležitostného trhu, a to z dôvodu doplnenia sortimentu, ktorý sa povoľuje predávať, a úpravy prevádzkového času na trhoch. Zároveň upravilo sadzby za príležitostné trhy, ktoré boli v minulosti spoplatnené sadzbou za ambulantný predaj, ako aj sadzobník poplatkov za užívanie predajného miesta počas podujatí mesta Brezno. V prípade, že predajca požiada o zrušenie účasti na príležitostnom trhu 14 a menej dní pred zahájením trhu, mesto mu vráti 50 % z uhradeného poplatku.

Upravili podmienky výkonu taxislužby a získania príspevku pri narodení dieťaťa

Od 1. júla začne platiť v pozmenenom stave VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie a o zmene a doplnení VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Hlavný dôvod tejto zmeny vyplynul na základe novely zákona o cestnej doprave. Okrem iného upravili podmienky výkonu taxislužby, sadzbu dane za zabratie verejného priestranstva na účel parkovania vozidiel taxislužby či upresnili okruh platiteľov poplatku na vyznačených parkovacích miestach na území mesta (s vylúčením vozidiel taxislužby) v parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby.

 Poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na 400 eur, a to za presne stanovených podmienok (viac sa dočítate medzi článkami na webovej stránke mesta).

Schválili odkúpenie „starej nemocnice“ a dotácie telesám

Odhlasovali tiež poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.

 V majetkových záležitostiach primátor predložil poslancom zámer kúpiť „starú nemocnicu“ na Rázusovej ulici, čo jednohlasne schválili. Mesto ju kúpi za výhodných podmienok od nemocnice a v peknom prostredí plánuje vybudovať ďalšie sociálne zariadenie, domov pre seniorov alebo denný stacionár (podrobnejšie informácie nájdete medzi článkami na webovej stránke mesta).

 Schválili poskytnutie dotácie športovým klubom a kultúrnym telesám na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, ktorú dostanú: Stolnotenisový oddiel Brezno, Športový klub plávania Brezno, ŠK Flipper, Hokejový klub Brezno, Ice Skating, folklórny súbor Mostár, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Dychový orchester Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna.

 Správu o činnosti za rok 2022 podali riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov Milada Medveďová, destinačná manažérka OOCR Región Horehronie Kristína Korenčíková, náčelník mestskej polície Július Štulajter, ktorý vo funkcii končí z dôvodu odchodu do dôchodku, a na miesto náčelníka bude vyhlásené výberové konanie. Po odprezentovaní, diskusii a odpovediach na rôzne otázky, primátor a poslanci za všetku dobre odvedenú prácu vedeniu organizácií, spoločností a ich zamestnancom poďakovali.

Mesto prechádza náročnou zmenou, od januára bude zabezpečovať rozvod tepla

Na vedomie vzali Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno za rok 2022, ktorej materiál spracoval predseda predstavenstva Benedikt Lavrinčík.

 Na aprílovom zastupiteľstve vzhľadom na pretrvávajúcu komplikovanú situáciu na trhu s energiami poslanci na návrh primátora Tomáša Abela odobrili založenie obchodnej spoločnosti Brezno Energia, s.r.o., so 100 % majetkovou účasťou mesta, ktorá od januára bude zabezpečovať výrobu a distribúciu, resp. rozvod tepla v Brezne. Ako dodal primátor, mesto prechádza náročnou zmenou. „Som veľmi rád a je to pre mňa veľkou pomocou, že sa tohto chopil nielen riaditeľ, ale aj môj zástupca Miroslav Fašang spolu s prednostkou Zuzanou Ďurišovou. Je to neskutočne zložitá problematika, máme za sebou viaceré stretnutia. Sme v štádiu, kedy obstarávame plyn, robíme všetky procesy a úkony k tomu, aby sme od 1. januára vedeli fungovať ako mestská firma. Chcem vyzdvihnúť spoluprácu s Veoliou, ktorá nám je nápomocná a pomohla aj vo verejnom obstarávaní. Ďakujem pánovi riaditeľovi za dlhoročnú a dobrú spoluprácu, pravdepodobne ešte na nejakej úrovni v nej budeme pokračovať.“

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: M. B.


Novinkyviac

15.07.2024 10:50:49 Kultúra a šport

Degustácia kvalitných vín prilákala desiatky návštevníkov

Júlový program Breznianskeho kultúrneho leta pokračoval štvrtým ročníkom podujatia s názvom Víno z breznianskeho rínku. Lahodný ...

15.07.2024 10:42:08 Mesto Brezno

Brezno sa spamätáva z ničivej búrky. Obyvatelia počítajú škody

Rozbité strechy, okná a fasády, zničené autá, polámané stromy, zaplavené ulice a domy, neprejazdné cesty. To ...

10.07.2024 09:37:40 Kultúra a šport

Keď deti pomáhajú deťom, svet je krajší

Štvrtáci zo Základnej školy na Pionierskej 2 majú srdcia na správnom mieste. Výťažok z predaja vlastných ...

10.07.2024 09:37:00 Kultúra a šport

Prvé kolo tohtoročnej športiády prinieslo rekordnú účasť

Dopravné ihrisko na nábreží Hrona sa v uplynulú stredu stalo dejiskom prvého kola trojdielnej série športových ...

03.07.2024 13:45:37 Mesto Brezno

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili dotácie športovým a kultúrnym telesám

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, správy hlavnej kontrolórky, o výsledkoch hospodárenia organizácií ...

03.07.2024 13:40:21 Kultúra a šport

Breznianske kultúrne leto odštartovala Express party

Kultúrne leto v Brezne je tu! Začalo veľkou Express party na námestí, plnou skvelých tanečných hitov. ...

03.07.2024 13:37:02 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team boli fantastickí! Aréna praskala vo švíkoch

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko zažili fanúšikovia Paľa Habera a ...

03.07.2024 13:22:37 Mesto Brezno

V Základnej škole Karola Rapoša sa rozlúčili so svojou riaditeľkou, ktorá odchádza do dôchodku

V piatok 28. júna sa zatvorili brány základných aj stredných škôl. Žiaci sa na dva mesiace ...

25.06.2024 15:12:48 Kultúra a šport

Vyhliadkovú vežu nad Breznom opäť dobyli bežci

Pretekárov od extrémneho prekážkového behu na vrchol druhej najvyššej rozhľadne na Slovensku neodradilo ani nepriaznivé počasie. ...

24.06.2024 14:46:40 Mesto Brezno

Preventívne proti požiarom. Mestské lesy vybudovali ďalšiu vodnú nádrž

Lesy mesta Brezno po vlaňajšej rekonštrukcii malej vodnej hrádze Brest v Michalovej nedávno dokončili výstavbu ďalšej ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...

17.06.2024 10:34:33 Mesto Brezno

Banisko sa rozrástlo o predajný stánok a trasa k Vyhliadkovej veži o doplnkovú infraštruktúru

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú ...

15.06.2024 18:41:05 Kultúra a šport

POZOR ZMENA - žumarovačka - zlaňovanie 16.6.2024

  Z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia na nedeľu sa zajtra žumarovačka - zlaňovanie veže neuskutoční a o ...

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...