Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

Zverejnené: 25.05.2023 08:20:28
obr: Poslanci sa stretli na svojom pravidelnom zasadnutí.

 V programe mali viacero bodov, okrem iného schválili úpravu štyroch všeobecne-záväzných nariadení, vzali na vedomie správy o činnosti organizácií a spoločností mesta, schválili dotácie kultúrnym a športovým telesám, odhlasovali kúpu „starej nemocnice“ na Rázusovej ulici.

 

BREZNO. V stredu 17. mája sa uskutočnilo šieste pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Upravili výšku dotácie na stravu pre deti v materských a základných školách

Po správe plnenia uznesení msz poslanci pristúpili k úprave všeobecne-záväzných nariadení mesta. Zmena VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom nadväzuje na novelizáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý od 1. mája upravuje podmienky a výšku dotácie poskytovanej štátom pre deti v materských a základných školách na stravu. Výšku dotácie upravili nasledovne: 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu, za takých istých podmienok 2,10 eura v prípade, ak je dieťa žiakom ZŠ na prvom stupni a 2,30 eura na druhom stupni.

Zmenou prešiel aj Trhový poriadok

Zastupiteľstvo schválilo úpravu VZN – Trhový poriadok príležitostného trhu, a to z dôvodu doplnenia sortimentu, ktorý sa povoľuje predávať, a úpravy prevádzkového času na trhoch. Zároveň upravilo sadzby za príležitostné trhy, ktoré boli v minulosti spoplatnené sadzbou za ambulantný predaj, ako aj sadzobník poplatkov za užívanie predajného miesta počas podujatí mesta Brezno. V prípade, že predajca požiada o zrušenie účasti na príležitostnom trhu 14 a menej dní pred zahájením trhu, mesto mu vráti 50 % z uhradeného poplatku.

Upravili podmienky výkonu taxislužby a získania príspevku pri narodení dieťaťa

Od 1. júla začne platiť v pozmenenom stave VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie a o zmene a doplnení VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Hlavný dôvod tejto zmeny vyplynul na základe novely zákona o cestnej doprave. Okrem iného upravili podmienky výkonu taxislužby, sadzbu dane za zabratie verejného priestranstva na účel parkovania vozidiel taxislužby či upresnili okruh platiteľov poplatku na vyznačených parkovacích miestach na území mesta (s vylúčením vozidiel taxislužby) v parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby.

 Poslanci schválili zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na 400 eur, a to za presne stanovených podmienok (viac sa dočítate medzi článkami na webovej stránke mesta).

Schválili odkúpenie „starej nemocnice“ a dotácie telesám

Odhlasovali tiež poradovník žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta.

 V majetkových záležitostiach primátor predložil poslancom zámer kúpiť „starú nemocnicu“ na Rázusovej ulici, čo jednohlasne schválili. Mesto ju kúpi za výhodných podmienok od nemocnice a v peknom prostredí plánuje vybudovať ďalšie sociálne zariadenie, domov pre seniorov alebo denný stacionár (podrobnejšie informácie nájdete medzi článkami na webovej stránke mesta).

 Schválili poskytnutie dotácie športovým klubom a kultúrnym telesám na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku, ktorú dostanú: Stolnotenisový oddiel Brezno, Športový klub plávania Brezno, ŠK Flipper, Hokejový klub Brezno, Ice Skating, folklórny súbor Mostár, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Dychový orchester Brezno, Spevácky zbor mesta Brezna.

 Správu o činnosti za rok 2022 podali riaditeľ Technických služieb Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč, riaditeľka neziskovej organizácie Brezno pre občanov Milada Medveďová, destinačná manažérka OOCR Región Horehronie Kristína Korenčíková, náčelník mestskej polície Július Štulajter, ktorý vo funkcii končí z dôvodu odchodu do dôchodku, a na miesto náčelníka bude vyhlásené výberové konanie. Po odprezentovaní, diskusii a odpovediach na rôzne otázky, primátor a poslanci za všetku dobre odvedenú prácu vedeniu organizácií, spoločností a ich zamestnancom poďakovali.

Mesto prechádza náročnou zmenou, od januára bude zabezpečovať rozvod tepla

Na vedomie vzali Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno za rok 2022, ktorej materiál spracoval predseda predstavenstva Benedikt Lavrinčík.

 Na aprílovom zastupiteľstve vzhľadom na pretrvávajúcu komplikovanú situáciu na trhu s energiami poslanci na návrh primátora Tomáša Abela odobrili založenie obchodnej spoločnosti Brezno Energia, s.r.o., so 100 % majetkovou účasťou mesta, ktorá od januára bude zabezpečovať výrobu a distribúciu, resp. rozvod tepla v Brezne. Ako dodal primátor, mesto prechádza náročnou zmenou. „Som veľmi rád a je to pre mňa veľkou pomocou, že sa tohto chopil nielen riaditeľ, ale aj môj zástupca Miroslav Fašang spolu s prednostkou Zuzanou Ďurišovou. Je to neskutočne zložitá problematika, máme za sebou viaceré stretnutia. Sme v štádiu, kedy obstarávame plyn, robíme všetky procesy a úkony k tomu, aby sme od 1. januára vedeli fungovať ako mestská firma. Chcem vyzdvihnúť spoluprácu s Veoliou, ktorá nám je nápomocná a pomohla aj vo verejnom obstarávaní. Ďakujem pánovi riaditeľovi za dlhoročnú a dobrú spoluprácu, pravdepodobne ešte na nejakej úrovni v nej budeme pokračovať.“

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: M. B.


Novinkyviac

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...

29.01.2024 16:36:05 Kultúra a šport

Školičku korčuľovania majú prváci a druháci za sebou

Prváci a druháci všetkých základných škôl v Brezne sa učili korčuľovať a zdokonaľovať korčuliarske zručnosti. Hlavným ...

29.01.2024 16:35:26 Mesto Brezno

Vďaka odstráneným vrakom v Brezne sa uvoľnilo osem parkovacích miest

Mestská polícia rieši situáciu s vozidlami, ktoré sú dlhodobo odparkované na odstavných miestach, verejných priestranstvách mesta, ...