Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Zverejnené: 27.05.2020 07:36:51
obr: Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov či podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne.

 

BREZNO. V rámci uvoľňovania opatrení sa uskutočnilo 21. rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

Schválili zmenu piatich VZN

Poslanci v stredu 20. mája rokovali v ochranných rúškach a rukaviciach. Zasadačka na Námestí gen. M. R. Štefánika 3, kde sa konalo zastupiteľstvo, bola pred zasadnutím aj po ňom vydenzifikovaná.

V úvode schválili úpravu všeobecne záväzných nariadení mesta o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno, úpravu VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno (viac informácií o úprave všetkých VZN sa dočítate na strane 3).

 

Prijali druhú zmenu rozpočtu na rok 2020

Po majetkových záležitostiach poslanci vzali na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Brezno za rok 2019, správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020, schválili návrh záverečného účtu mesta za rok 2019, druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2020, ako aj zmenu použitia disponibilných finančných prostriedkov, pričom v období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania.

 

Odhlasovali podanie žiadosti o NFP na ďalší projekt

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie štyri správy hlavnej kontrolórky, a to o výsledku kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2019, výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov za rok 2019 v školách zriadených mestom, výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna, ako aj plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020. Poslanci schválili správy o činnosti Mestskej polície a Technických služieb.

 Na návrh primátora odhlasovali podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne, dokument Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno, zabezpečenie realizácie Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Brezno počas realizácie a udržateľnosti projektu. Zameraný je na znevýhodnené a sociálne slabšie skupiny obyvateľov, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. V projekte ide o 3 bytové domy – novostavby v lokalite Hlavina.

 

Technické služby sa stanú členom Združenia organizácií verejných prác

Primátor podal informatívnu správu o zmenách organizačnej štruktúry mestského úradu.

Mesto Brezno rozhodlo o zrušení odboru Turisticko informačného centra v celom rozsahu z organizačných dôvodov k 31. 5. 2020. Od 1. 6. 2020 bude Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie (OOCR) zastrešovať celú prevádzkovú činnosť Turisticko informačného centra.

 Mesto delimitáciou presunie troch zamestnancov na Technické služby Brezno, zamestnanci útvaru primátora – redakcia Horehronie, budú zaradení do organizačnej štruktúry Technických služieb Brezno aj s ich pracovnými činnosťami.

 Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť o súhlas na členstvo Technických služieb do Združenia organizácií verejných prác.

Po otázkach a interpeláciách poslancov rokovanie mestského zastupiteľstva primátor ukončil

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

07.07.2020 08:11:34 Mesto Brezno

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných ...

06.07.2020 14:37:43 Mesto Brezno

V záhrade pri Prameni sa po dlhšom čase opäť stretli klienti denného centra

Denné centrum v Brezne opäť otvorilo svoje brány. V záhrade pri Prameni sa stretla skupinka zdravotne ...

06.07.2020 14:36:21 Mesto Brezno

Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj breznianska od 1. januára pristúpila k zvýšeniu dane z ...

06.07.2020 14:31:15 Kultúra a šport

Detská športiáda. Štartuje už túto stredu v Športovom areáli Milutína Černáka

Už 8. júla v Brezne začína Detská športiáda. Cieľom mesta je, aby deti vymenili mobily a ...

29.06.2020 15:10:51 Kultúra a šport

Pohár primátora putuje do „Chorvátska“

V poslednú júnovú sobotu sa na multifunkčnom ihrisku v mestskej časti Mazorníkovo stretlo osem tímov z Brezna a blízkeho regiónu, ...

29.06.2020 15:09:30 Kultúra a šport

Kúpalisko napokon postavia pri plavárni

Mesto svoj zámer vybudovať kúpalisko na nábreží Hrona prehodnotilo po tom, čo projekt presiahol plánovaný rozpočet ...

29.06.2020 14:52:25 Mesto Brezno

Technické služby postupne pristavujú veľkoobjemové kontajnery

Počas najbližších dní sa v Brezne môžu bezplatne zbaviť objemného odpadu, ktorý doma len zavadzia. Na ...

29.06.2020 14:50:43 Mesto Brezno

Na detských ihriskách v Brezne namontujú plachty proti slnku

Ostré slnko v letných dňoch už nemusí rodičov s malými deťmi obmedzovať, aby chodili na pieskoviská.  ...

29.06.2020 14:49:20 Mesto Brezno

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 ...

29.06.2020 14:48:10 Kultúra a šport

Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto

Počas prázdnin bude v meste veselo. Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto. Tešiť sa môžete ...

29.06.2020 14:46:40 Mesto Brezno

Primátor zablahoželal 100-ročnej jubilantke Ružene Wonkovej

Obyvateľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Luna v Brezne Ružena Wonková oslávila úctyhodných sto rokov. Pri tejto ...

23.06.2020 15:00:08 Kultúra a šport

Seniori z Prameňa sa opäť začínajú venovať aktivitám, zatiaľ len v priestoroch záhrady

So zlepšením situácie došlo aj k uvoľneniu opatrení. V rámci nich na Slovensku otvorili denné stacionáre ...