Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Po viac ako dvojmesačnej odmlke opäť zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 18.05.2020 11:17:15
obr: Po viac ako dvojmesačnej odmlke opäť zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

V stredu 20. mája sa poslanci stretnú na 21. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Brezne, a to za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov.

 

BREZNO. Poslanecký zbor v Brezne posledne rokoval 26. februára.

 

Rokovať budú v rúškach

V súvislosti s eliminovaním rizika ochorenia Covid-19 sa rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiacoch marec a apríl neuskutočnilo. V rámci uvoľňovania opatrení poslanci už v stredu 20. mája zasadnú a čaká ich bohatý pracovný program. Rokovať budú v ochranných rúškach a rukaviciach. Zasadačka na Námestí gen. M. R. Štefánika 3, kde sa bude zastupiteľstvo konať, bude pred zasadnutím aj po ňom vydezinfikovaná. Keďže sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení, samospráva odporúča verejnosti namiesto osobnej účasti využiť radšej živé vysielanie na TV Eso, v opačnom prípade treba dodržiavať všetky nariadenia (rúška, dvojmetrové odstupy pre sedení).

 

Mesto funguje ďalej aj v náročnom období

Život na mestskom úrade či celkovo v meste sa nezastavil ani v náročnej dobe. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, breznianska samospráva za posledných päť rokov hospodárila veľmi dobre a mesto viackrát hodnotili ako jedno z najlepšie hospodáriacich. „Pre mnohé mestá a inštitúcie sme boli vzorom hospodárenia a zároveň výrazného rozvoja. Z eurofondov a dotácií vlády a subjektov verejného sektora sme získali milióny eur. Situácia sa však pre koronavírus zmenila, no mesto funguje ďalej a budeme pracovať o to viac, aby sme väčšinu plánov zvládli.“

 Ako dodal primátor, z objektívnych dôvodov museli termíny mestského zastupiteľstva presúvať. Májové rokovanie sa uskutoční za sprísnených podmienok, pričom poslancov čaká niekoľko dôležitých tém.

 

Najviac bodov sa týka majetkových záležitostí

Poslanci už v úvode budú rokovať o viacerých návrhoch všeobecne záväzných nariadení mesta, a to o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta Brezno, o prevádzkovom poriadku pohrebísk, o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta, dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie či o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom.

 Na rad okrem iného príde aj viacero bodov majetkových záležitostí, záverečný účet mesta Brezna za rok 2019, rozpočet mesta Brezna na rok 2020 – návrh na II. zmenu, správy hlavnej kontrolórky, o činnosti Mestskej polície, Technických služieb. Primátor predloží správu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora bývania MRK v Brezne, ako aj hodnotiacu správu o plnení aktivít Programu rozvoja mesta Brezna 2016 – 2022.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto : MsÚ


Novinkyviac

29.09.2020 12:51:58 Mesto Brezno

V rámci rekonštrukcie nemocnice zmodernizovali aj informačné technológie

Milí čitatelia, opäť pokračujeme v sérii článkov, v ktorých vás informujeme o novinkách v breznianskej nemocnici. Priniesli sme už už ...

29.09.2020 12:50:16 Mesto Brezno

Návštevníci Svetového dňa cestovného ruchu v Brezne zavítali do mangľa aj mestskej veže

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu aj v Brezne pripravili pestrý program. Návštevníci sa dostali na miesta, ...

22.09.2020 09:17:27 Mesto Brezno

Spomienkové stretnutie. Do Brezna zavítal štátny tajomník Ministerstva obrany SR

Pri príležitosti Roku Štefánika, ako aj pripomenutia si výročia Slovenského národného povstania, sa v Brezne uskutočnilo ...

22.09.2020 09:10:39 Mesto Brezno

O prehliadku veže evanjelického kostola pred veľkou opravou zvonov bol záujem väčší ako sa očakával

V utorok 15. septembra Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno ešte pred veľkou opravou zvonov sprístupnil ...

22.09.2020 09:04:44 Mesto Brezno

V obradnej sieni primátor zablahoželal 90-ročnej jubilantke

V sviatočný deň 15. septembra sa v obradnej sieni konala milá slávnosť. Deväťdesiatročná jubilantka prijala slová úcty ...

22.09.2020 09:02:24 Kultúra a šport

Divadelná Chalupka opäť potvrdila, že umenie má svoje nezastupiteľné miesto v živote Brezňanov

Napriek tomu, že situácia spojená s koronavírusom v Čechách spôsobila zrušenie jedného predstavenia, 16. ročník inšpiratívneho ...

18.09.2020 10:09:41 Mesto Brezno

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Brezno a žiadosť o stanovisko

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 ...

16.09.2020 07:41:10 Mesto Brezno

Seniori z Prameňa sa opäť venujú pravidelným aktivitám

O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Svedčí o tom množstvo činností, ktorým sa venujú. ...

16.09.2020 07:40:03 Mesto Brezno

Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Prestrihnutím pásky v stredu 9. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Dr. Clementisa po rekonštrukcii. Desaťročia ...

16.09.2020 07:39:04 Kultúra a šport

Ľadová plocha v Aréna je už plne k dispozícii na korčuľovanie

Od minulého týždňa je už k dispozícii ľadová plocha v breznianskej Aréne. Slúži nielen na tréningy športovcov, ale ...

16.09.2020 07:37:45 Mesto Brezno

Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery. V prípade, že sú ...

08.09.2020 08:18:28 Mesto Brezno

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou ...