Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pedagógovia v mimoriadnej situácii pracujú nad rámec svojich povinností, no situáciu chápu

Zverejnené: 19.10.2020 14:02:59
obr: Pedagógovia v mimoriadnej situácii pracujú nad rámec svojich povinností, no situáciu chápu

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s druhou vlnou pandémie Covid-19 vstúpili do platnosti nové opatrenia, ktoré sa týkajú aj základných škôl. Nosenie rúšok je pre všetkých žiakov povinné, jazykové kurzy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie, lyžiarske, plavecké či akékoľvek športové výcviky sú zakázané. Zatvorené sú tiež centrá voľného času.

 

BREZNO. So zhoršujúcou sa situáciou a zvyšujúcim sa počtom nakazených ochorením Covid-19 Ústredný krízový štáb upravil opatrenia pre školy.

 

V prípade neprítomnosti žiaka rodičia podpisujú vyhlásenie o bezinfekčnosti

Stredoškoláci sa od pondelka 12. októbra učia dištančnou formou, v základných školách pokračujú v prezenčnej výučbe a dodržiavajú hygienické opatrenia, ktoré zaviedli v júni – meranie teploty pri vstupe, dezinfekcia rúk, kľučiek, sociálnych zariadení a všetkých dotykových plôch (vrátane lavíc) minimálne 3 x denne. Po 3 dňoch chýbania dieťaťa v škole rodičia vždy podpisujú vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 Ako informovali riaditelia, vo všetkých základných školách v Brezne majú dostatočný počet dezinfekčných a hygienických prostriedkov, v prípade nedostatku im mesto pomôže zabezpečiť ďalšie zásoby. „Na nákup dezinfekcie a jednorazových utierok nám výrazne pomohla Rodičovská rada príspevkom 1000 eur z rodičovského fondu. Mamička nášho žiaka nám darovala asi 100 ks ochranných bavlnených rúšok pre žiakov i dospelých, ktoré nám slúžia ako náhradné v prípade zašpinenia či poškodenia prineseného rúška,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša Danka Katonová.

 

Rúška nosia aj škôlkari pri kontaktných aktivitách

Od minulého týždňa sú rúška povinné u všetkých žiakov, to znamená aj na prvom stupni, a na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sú odporúčané deťom materských škôl v interiéri pri kontaktných aktivitách.

Žiaci si na ich nosenie pomaly zvykajú a nariadenia pedagógov rešpektujú, aj keď u niektorých nosenie rúšok je pomerne náročné. V MŠ na Mazorníkove podľa slov riaditeľa Petra Macka deti na krátky čas prijali rúška ako novinku vysoko atraktívnu. Postupne však zisťujú aj určité obmedzenia, čo ich vedie k tomu, že si ich skladajú, a tak rúška neplnia svoj účel.

 „Na prvom stupni je nereálne, aby žiaci dodržiavali odstup, hrajú sa, dotýkajú, preto od začiatku je potrebné, aby sa chránili rúškom. Ak niektorému dieťaťu či žiakovi prekáža, pristupujeme ku každému citlivo. S nedôverou sa skôr stretávame u rodičov.  Naším zámerom nie je deťom a žiakom rúškami škodiť. Chceme ich tak chrániť, ako aj ich kamarátov, pedagógov a rodičov,“ uviedla Danka Katonová. Ako pokračovala, veľká zmena u nich nastala v MŠ, pretože väčšia časť detí prešla do zrekonštruovanej novootvorenej budovy na Ulici Clementisa 3. „Museli sme ju vybaviť kompletným dezinfekčným a hygienickým vybavením, s čím nám výrazne finančne pomohol zriaďovateľ. Druhá časť detičiek – predškoláci, ostali v ZŠ a pokračuje sa v opatreniach ako v júni. MŠ je vybavená čističkou vzduchu a vždy pred spaním sa v spálničkách vyčistí vzduch.

 

Prevádzka školských klubov detí funguje

Ministerstvo školstva fungovanie školského klubu detí neodporúča. Ak je však jeho prevádzka nevyhnutná, navrhuje minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

 V breznianskych ZŠ fungujú ráno medzi 6.00 a 7.00, potom sa žiaci v sprievode vychovávateliek presúvajú do tried, kde sú s triednymi učiteľkami. Na Pionierskej 2 poobedňajší klub je v prevádzke do 16.00, v ZŠ s MŠ Karola Rapoša sú deti po vyučovaní v ôsmich oddeleniach školského klubu a od 16.00 do 17.00 majú vytvorené zberné triedy. „V ŠKD nedokážeme zabezpečiť oddelenia tak, aby sa žiaci nespájali. Spájajú sa však maximálne žiaci z dvoch tried.“

 Na MPČĽ činnosť prebieha do 14.00, žiaci pracujú v ôsmich oddeleniach, čo znamená, že sa triedy nemiešajú.

 

Proces fungovania v školských jedálňach je náročný na disciplínu

Úrad verejného zdravotníctva SR stravovanie odporúča tak, aby sa triedy nepremiešavali. Aj keď režim na prevádzkovateľov školských jedální kladie vysoké nároky, ZŠ v Brezne to zvládajú veľmi dobre. Na Pionierskej 2 zmenili organizáciu vyučovania, žiaci tak majú možnosť dvoch väčších prestávok na stravovanie, každý stôl má označenie triedy. „Rozvoz stravy pre imobilných dôchodcov je zabezpečený tak ako doteraz, ostatní sa v škole v čase mimoriadnej situácie nestravujú,“ uviedla riaditeľka Beáta Prečuchová.

 V ZŠ s MŠ Karola Rapoša stoly pospájali do skupín, triedy majú pripravený harmonogram tak, aby sa nemiešali a nečakali na voľné miesta. Na obed prichádzajú s vyučujúcim poslednej vyučovacej hodiny.

 

Zaznamenali aj pozitívne prípady

K 13. októbru v ZŠ s MŠ na Mazorníkove nezaznamenali žiadne pozitívne prípady. Dvoch žiakov s Covid-19 evidovali v ZŠ s MŠ Karola Rapoša, a tretí čakal na testovanie. „Nákaza je v obidvoch prípadoch zvonku školy. Z pedagógov nemáme nikoho s pozitívnym výsledkom testu, dvaja sú v karanténe z dôvodu priameho kontaktu s Covid pozitívnym. Od 13. do 19. októbra jedna trieda 7. ročníka prešla na dištančné vzdelávanie. Žiaci idú na testovanie z dôvodu kontaktu s nakazeným spolužiakom.

V ZŠ s MŠ Pionierska 2 k 13. októbru zaznamenali dva prípady pozitivity u žiakov, ktorí však predtým dlhodobo v škole chýbali. K 16. októbru pribudol ďalší pozitívny žiak, preto trieda, ktorú navštevuje, prešla do domácej izolácie.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...