Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pacienti sa musia vzdať rodinného pohodlia a dochádzať na dialýzu trikrát týždenne

Zverejnené: 08.07.2019 07:46:36
obr: Pacienti sa musia vzdať rodinného pohodlia a dochádzať na dialýzu trikrát týždenne

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme hemodialyzačným oddelením, ktorého tím zdravotníckych pracovníkov ochotne vypočuje každého pacienta, pretože zaradiť sa do dialyzačnej liečby je pre neho veľká psychická a fyzická záťaž – zmena životného štýlu.

Hemodialyzačné oddelenie je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje mimotelovú liečbu akútneho a chronického zlyhania obličiek a liečbu otráv.

Z histórie hemodialyzačnej liečby v Brezne

Dialyzačná liečba nahradzuje funkciu poškodených obličiek do úspešnej transplantácie, resp. ak pacient nespĺňa kritériá na transplantáciu, je to liečba trvalá. Ako povedala primárka oddelenia Zuzana Višňovská, nárast pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu v našom regióne a vyčerpané kapacity dialyzačného oddelenia v Banskej Bystrici si vynútili, aby vedenie nemocnice v Brezne v spolupráci s primárom interného oddelenia realizovalo budovanie dialyzačného centra.

 „Naši pacienti museli absolvovať dialyzačnú liečbu okrem Banskej Bystrice aj v nemocniciach Lučenec, Liptovský Mikuláš a dvaja dokonca v Trenčíne. Potrebné bolo zabezpečiť personálne aj technické vybavenie dialyzačného centra. Vtedy sa začína písať história hemodialyzačnej liečby v Brezne. V priestoroch interného oddelenia zahájilo prácu dialyzačné centrum. Zdravotnícky personál lekár aj sestričky absolvujú školenie na dialyzačnom oddelení v nemocnici v Banskej Bystrici. Lekár absolvuje špecializačnú skúšku z nefrológie.“

 Prvú dialýzu v Brezne uskutočnili na jeseň 1992. Priestory pre nízku kapacitu nevyhovovali, a tak začali budovať nové dialyzačné oddelenie s kapacitou 6 lôžok a reverznou osmózou – úpravovňa vody pre účely dialýzy, ktoré otvorili v máji 1995. „Postupne sme prebrali všetkých našich dialyzovaných pacientov z Banskej Bystrice a v týchto priestoroch pracujeme dodnes,“ spomína na začiatky fungovania primárka Višňovská.

Každý pacient má svoju osobnú sestru

V Brezne využívajú 2 spôsoby liečby – hemodialýza a hemodiafiltrácia akútna a chronická, hemodiafiltráciu vo väčšine prípadov u instabilných pacientov. „Začať dialyzačnú liečbu je možné len s dobrým cievnym prístupom. Pre potreby akútnej dialýzy, pri živote ohrozujúcich stavoch zaisťujeme dočasné katétre v spolupráci s OAIM, pre účely chronickej dialýzy sa inštaluje cievna spojka – fistula v spolupráci s oddelením cievnej chirurgie NFDR BB.“

 Oddelenie úzko spolupracuje v rámci nemocnice s oddelením interným, OAIM, chirurgickým,LDCH a SVALZ.

 Podľa slov primárky, každý pacient má svoju osobnú sestru, pri jeho zaradení do dialyzačnej liečby s ním urobí vstupný rozhovor. Oboznámi ho s diétnym a pitným režimom, s harmonogramom dialyzačnej liečby (jednotlivými dialyzačnými procedúrami), s dôsledným užívaním liekov a tiež s najdôležitejším ošetrovateľským postupom – starostlivosťou o cievny prístup, prípadne sprostredkuje pomoc ďalších odborníkov.

V prevencii komplikácií pomáhajú aj športové aktivity

Všetci zamestnanci poskytujú kvalifikovanú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť na základe bohatých skúseností. „Neustále sa vzdelávajú v dôsledku vysokých nárokov, ktoré sú na nich kladené zo strany pacientov, ale aj zo strany technického vybavenia oddelenia. Sú ochotní vypočuť si každého pacienta, pretože zaradiť sa do dialyzačnej liečby je pre pacienta veľká psychická a fyzická záťaž – zmena životného štýlu. Musia sa vzdať rodinného pohodlia a dochádzať na dialyzačné stredisko 3-krát týždenne na 4 až 5 hodín dialyzačnej liečby, plus dovoz a odvoz sanitným vozidlom z miesta bydliska na dialyzačné oddelenie a späť,“ vysvetľuje Zuzana Višňovská. Ako pokračovala, pacienti majú zmenený životný rytmus, čo pre niektorých býva závažným problémom.

 „Veľa záleží na rodinnom zázemí, priateľoch a zamestnaní. Napriek veľkým pokrokom v liečbe, zostáva vedomie ťažkého ochorenia a životná závislosť na umelej obličke veľmi stresujúcim faktorom. Každému pacientovi trvá rôzne dlho, než porozumie, že dialýza sa stala súčasťou jeho života. Dobre vykonávaná, vytvára predpoklady pre ďalší aktívny život. Takisto cvičenie a športové aktivity pomáhajú v prevencii komplikácií a u starších osôb aj zachovanie sebestačnosti. Tím zdravotníckych pracovníkov hemodialyzačného oddelenia je k dispozícii nielen chronickým pacientom, ale aj dovolenkovým, či už z domova alebo zahraničia – všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc,“ uzavrela primárka Višňovská.

MONIKA DOLŇANOV Á


Novinkyviac

28.05.2020 13:59:35 Mesto Brezno

Pri vjazde do Brezna už návštevníkov vítajú originálne vstupné tabule

Podsvietené trojrozmerné objekty z nehrdzavejúcej ocele znázorňujú všetky významné dominanty mesta.   Vlani sa podarilo osadiť ...

27.05.2020 07:36:51 Mesto Brezno

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich ...

27.05.2020 07:35:24 Mesto Brezno

V rámci štvrtej fázy uvoľňovania v Brezne sprístupnili synagógu

Od stredy 20. mája nastala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. V Brezne sprístupnili synagógu, o podmienkach otvorenia ...

27.05.2020 07:34:20 Mesto Brezno

Technické služby Brezno dezinfikujú detské ihriská

Mesto Brezno od Slovnaftu získalo bezplatne 800 litrov dezinfekčného roztoku, ktorý Technické služby používajú na dezinfekciu ...

27.05.2020 07:33:08 Mesto Brezno

V Brezne je možné parkovať prvých tridsať minút zadarmo

Poslanci schválili úpravu piatich VZN mesta Brezno. Zmeny sa týkajú podmienok v poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ...

19.05.2020 13:12:26 Mesto Brezno

Pomocou solárnej energie osvetlia aj okrajové časti Brezna

Breznianska samospráva v týchto dňoch rozširuje sieť verejného osvetlenia o ďalšie svetelné body. V odľahlejších mestských častiach postupne inštaluje ...

19.05.2020 13:10:17 Mesto Brezno

Rozvážal rúška a naďalej riadil mesto

Práve v ťažkých situáciách si uvedomujeme najdôležitejšie hodnoty v živote človeka, ktorými sú práve zdravie, súdržnosť blízkych a spoločne ...

18.05.2020 11:21:29 Mesto Brezno

Mestský úrad je už otvorený od pondelka do piatka podľa platných úradných hodín

V rámci uvoľnenia opatrení súvisiacich s koronavírusom, breznianska samospráva pristúpila k otvoreniu mestského úradu pre verejnosť ako v čase ...

18.05.2020 11:20:18 Mesto Brezno

V meste začali s prvým kosením

Technické služby v Brezne pozornosť začali venovať koseniu verejných priestranstiev. Všetci zamestnanci pri práci dodržiavajú zvýšenú hygienu, ...

18.05.2020 11:19:21 Mesto Brezno

Historický sad na Banisku mesto zveľaďuje aj naďalej.  V tejto časti plánuje zrealizovať ďalšie zaujímavé projekty

Aktivity v rámci projektu obnovy historického ovocného sadu na Banisku stále pokračujú. Na sociálnej sieti primátor oslovil ...

18.05.2020 11:17:15 Mesto Brezno

Po viac ako dvojmesačnej odmlke opäť zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

V stredu 20. mája sa poslanci stretnú na 21. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Brezne, a to za dodržania ...

18.05.2020 11:16:00 Mesto Brezno

MUDr. Čemsák: Zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac vystavení

Prognózy odborníkov sa pomerne často a niekedy rýchlo menia. Je možné, že už o týždeň – dva budú ...