Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Pacienti sa musia vzdať rodinného pohodlia a dochádzať na dialýzu trikrát týždenne

Zverejnené: 08.07.2019 07:46:36
obr: Pacienti sa musia vzdať rodinného pohodlia a dochádzať na dialýzu trikrát týždenne

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých postupne predstavujeme jednotlivé oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Pokračujeme hemodialyzačným oddelením, ktorého tím zdravotníckych pracovníkov ochotne vypočuje každého pacienta, pretože zaradiť sa do dialyzačnej liečby je pre neho veľká psychická a fyzická záťaž – zmena životného štýlu.

Hemodialyzačné oddelenie je špecializované pracovisko, ktoré zabezpečuje mimotelovú liečbu akútneho a chronického zlyhania obličiek a liečbu otráv.

Z histórie hemodialyzačnej liečby v Brezne

Dialyzačná liečba nahradzuje funkciu poškodených obličiek do úspešnej transplantácie, resp. ak pacient nespĺňa kritériá na transplantáciu, je to liečba trvalá. Ako povedala primárka oddelenia Zuzana Višňovská, nárast pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu v našom regióne a vyčerpané kapacity dialyzačného oddelenia v Banskej Bystrici si vynútili, aby vedenie nemocnice v Brezne v spolupráci s primárom interného oddelenia realizovalo budovanie dialyzačného centra.

 „Naši pacienti museli absolvovať dialyzačnú liečbu okrem Banskej Bystrice aj v nemocniciach Lučenec, Liptovský Mikuláš a dvaja dokonca v Trenčíne. Potrebné bolo zabezpečiť personálne aj technické vybavenie dialyzačného centra. Vtedy sa začína písať história hemodialyzačnej liečby v Brezne. V priestoroch interného oddelenia zahájilo prácu dialyzačné centrum. Zdravotnícky personál lekár aj sestričky absolvujú školenie na dialyzačnom oddelení v nemocnici v Banskej Bystrici. Lekár absolvuje špecializačnú skúšku z nefrológie.“

 Prvú dialýzu v Brezne uskutočnili na jeseň 1992. Priestory pre nízku kapacitu nevyhovovali, a tak začali budovať nové dialyzačné oddelenie s kapacitou 6 lôžok a reverznou osmózou – úpravovňa vody pre účely dialýzy, ktoré otvorili v máji 1995. „Postupne sme prebrali všetkých našich dialyzovaných pacientov z Banskej Bystrice a v týchto priestoroch pracujeme dodnes,“ spomína na začiatky fungovania primárka Višňovská.

Každý pacient má svoju osobnú sestru

V Brezne využívajú 2 spôsoby liečby – hemodialýza a hemodiafiltrácia akútna a chronická, hemodiafiltráciu vo väčšine prípadov u instabilných pacientov. „Začať dialyzačnú liečbu je možné len s dobrým cievnym prístupom. Pre potreby akútnej dialýzy, pri živote ohrozujúcich stavoch zaisťujeme dočasné katétre v spolupráci s OAIM, pre účely chronickej dialýzy sa inštaluje cievna spojka – fistula v spolupráci s oddelením cievnej chirurgie NFDR BB.“

 Oddelenie úzko spolupracuje v rámci nemocnice s oddelením interným, OAIM, chirurgickým,LDCH a SVALZ.

 Podľa slov primárky, každý pacient má svoju osobnú sestru, pri jeho zaradení do dialyzačnej liečby s ním urobí vstupný rozhovor. Oboznámi ho s diétnym a pitným režimom, s harmonogramom dialyzačnej liečby (jednotlivými dialyzačnými procedúrami), s dôsledným užívaním liekov a tiež s najdôležitejším ošetrovateľským postupom – starostlivosťou o cievny prístup, prípadne sprostredkuje pomoc ďalších odborníkov.

V prevencii komplikácií pomáhajú aj športové aktivity

Všetci zamestnanci poskytujú kvalifikovanú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť na základe bohatých skúseností. „Neustále sa vzdelávajú v dôsledku vysokých nárokov, ktoré sú na nich kladené zo strany pacientov, ale aj zo strany technického vybavenia oddelenia. Sú ochotní vypočuť si každého pacienta, pretože zaradiť sa do dialyzačnej liečby je pre pacienta veľká psychická a fyzická záťaž – zmena životného štýlu. Musia sa vzdať rodinného pohodlia a dochádzať na dialyzačné stredisko 3-krát týždenne na 4 až 5 hodín dialyzačnej liečby, plus dovoz a odvoz sanitným vozidlom z miesta bydliska na dialyzačné oddelenie a späť,“ vysvetľuje Zuzana Višňovská. Ako pokračovala, pacienti majú zmenený životný rytmus, čo pre niektorých býva závažným problémom.

 „Veľa záleží na rodinnom zázemí, priateľoch a zamestnaní. Napriek veľkým pokrokom v liečbe, zostáva vedomie ťažkého ochorenia a životná závislosť na umelej obličke veľmi stresujúcim faktorom. Každému pacientovi trvá rôzne dlho, než porozumie, že dialýza sa stala súčasťou jeho života. Dobre vykonávaná, vytvára predpoklady pre ďalší aktívny život. Takisto cvičenie a športové aktivity pomáhajú v prevencii komplikácií a u starších osôb aj zachovanie sebestačnosti. Tím zdravotníckych pracovníkov hemodialyzačného oddelenia je k dispozícii nielen chronickým pacientom, ale aj dovolenkovým, či už z domova alebo zahraničia – všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc,“ uzavrela primárka Višňovská.

MONIKA DOLŇANOV Á


Novinkyviac

17.09.2019 11:41:48 Mesto Brezno

Brezno pred zimou rozbieha adopciu chodníkov

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vlani presunul zodpovednosť za údržbu chodníkov na mestá a obce ...

10.09.2019 08:02:08 Mesto Brezno

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za kalendárny rok 2019

Vážené dámy, vážení páni, opäť sa blíži čas, kedy si budeme pripomínať výročie jednej z najvýznamnejších dejinných ...

09.09.2019 08:58:02 Mesto Brezno

Inštalácia zborového farára v Brezne

Evanjelický cirkevný zbor v Brezne a celkovo mesto Brezno prežívali veľkú radosť. V sobotu 7. septembra sa konala slávnosť ...

03.09.2019 08:53:56 Kultúra a šport

Na Dňoch mesta Nadlak otvorili výstavu Petra Berčíka Poslali ma naši k našim

V dňoch 23. – 25. augusta sa v partnerskom Nadlaku uskutočnili Dni mesta, kde zavítala aj delegácia ...

30.08.2019 16:01:46 Mesto Brezno

S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania

S úctou a vďakou si aj v Brezne pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania   Mestá a obce na ...

30.08.2019 15:59:53 Mesto Brezno

Deň P napokon predsa len nastal. V Brezne otvorili centrálne parkovisko

Deň P napokon predsa len nastal. V Brezne otvorili centrálne parkovisko   Dlhoočakávané odovzdanie záchytného ...

26.08.2019 07:15:39 Mesto Brezno

Most na Kuzmányho ulici je pre dopravu nad 3,5 tony neprejazdný. S výstavbou nového začnú o rok

Most vedúci k malej železničnej stanici je pre dopravu nad 3,5 tony neprejazdný. Dôvodom je jeho zlý ...

19.08.2019 07:38:59 Mesto Brezno

Ulica Fraňa Kráľa viditeľne mení svoj vzhľad

  Popri chodníku od kruhového objazdu smerom k Bille postupne vzniká systém záhonov, ktoré budú ...

19.08.2019 07:12:25 Mesto Brezno

Obmedzenie dopravy na moste ul. Kuzmányho

Rozhodnutím Slovenskej správy ciest ako vlastníka mostu bola s okamžitou platnosťou obmedzená nosnosť mostu na 3,5 tony. ...

15.08.2019 12:52:27 Mesto Brezno

Mesto systematicky rozširuje parkovacie kapacity

Od začiatku augusta už môžu motoristi na Mazorníkove využívať na parkovanie svojich áut jednu z dvoch odstavných ...

14.08.2019 12:10:52 Mesto Brezno

Mesto urobilo opatrenia na zabránenie škôd v prípade nadmerného množstva zrážok v Podkoreňovej

Mesto Brezno chce zabrániť zopakovaniu situácie, aby po spadnutí nadmerného množstva zrážok v Podkoreňovej nedochádzalo k ...

13.08.2019 07:11:03 Mesto Brezno

Výzva na podávanie žiadostí nenávratného finančného príspevku na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny

  Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 / 2020 z účelového fondu z ...