Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Od januára už môžete žiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022

Zverejnené: 17.01.2022 12:44:21
obr: Od januára už môžete žiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022

Zľavu, prípadne odpustenie poplatku za komunálny odpad si môžu uplatniť občania, ktorí idú študovať, pracovať, bývať mimo Brezna, fyzické osoby v hmotnej núdzi, držitelia preukazu ŤZP. Nárok majú aj seniori, ktorí k 1. 1. 2022 dosiahli vek 62 rokov. O zníženie poplatku však žiadať nemusia, poskytnuté im bude automaticky.

 

BREZNO. Výška poplatku za komunálny odpad v Brezne na rok 2022 sa nemenila, poplatník zaplatí rovnakú sumu ako minulý rok.

Žiadosť nájdete na stránke mesta, alebo si ju môžete prevziať v úrade

Od 1. januára je možné podať žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2022. Tlačivo žiadosti je dostupné na webovej stránke mesta, alebo si ho môžete prevziať osobne na prízemí mestského úradu. Informácie poskytnú aj na úseku daní a miestnych poplatkov. č. tel.: 048/ 6306272 v úradných hodinách: pondelok: 7.30 – 11.30, 12.30 – 16.00, utorok: nestránkový deň, streda 7.30 – 11.30, 12.30 – 16.30, štvrtok: nestránkový deň, piatok 7.30 – 11.30, 12.30 – 15.00.

 K vypísanej žiadosti treba doložiť príslušnú prílohu, na základe ktorej si uplatňujete úľavu z poplatku (potvrdenie o zamestnaní, ubytovaní, štúdiu v zahraničí, preukaz ŤZP, ŤZP/S, potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi, potvrdenie o prevažnej alebo úplnej bezvládnosti ...). Ak príloha nie je vyhotovená v slovenskom jazyku (prípadne českom), nutný je aj preklad.

 Žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad je vhodné doložiť do 31. marca 2022, po tomto termíne už bude zahájená tlač rozhodnutí.

Kto má nárok na zníženie či odpustenie poplatku

Ak sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržiavate na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania alebo prechodného pobytu v inej obci v rámci SR, na základe písomnej žiadosti vám môže byť znížený poplatok na minimálnu sadzbu. K žiadosti treba doložiť potvrdenie, z ktorého musí byť zrejmé, koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiavate mimo mesta, kde a z akého dôvodu.

 V prípade, že sa poplatník viac ako 90 dní nachádza v inom štáte, môže mu byť na zaáklade písomnej žiadosti poplatok za toto obdobie odpustený. Doložiť však treba aj potvrdenie o štúdiu, zamestnaní či povolení na pobyt v inom štáte a ak je vystavené v inom jazyku ako slovenský, prípadne český, je potrebné priložiť aj voľný preklad.

 O zníženie resp. odpustenie poplatku požiadajte čím skôr, aby vo vydanom rozhodnutí bola vyrubená správna výška poplatku. V prípade, že v priebehu roka predsa len dôjde ešte k nejakej zmene, je potrebné túto zmenu na útvar daní a poplatkov hneď nahlásiť.

Kto má nárok na 30 % zľavu

Na základe písomnej žiadosti majú nárok na zníženie poplatku o 30 % aj občania v hmotnej núdzi, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo prevažne, príp. úplne bezvládni občania. Podkladom je aktuálne potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, ktoré vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, fotokópia platného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom či doklad potvrdzujúci, že ide o prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu, ktoré každoročne doloží poplatník správcovi dane.

 Nárok na zľavu majú aj seniori. Zníženie poplatku za komunálny odpad o 30 % pre občanov, ktorí k 1. januáru 2022 dosiahnu vek 62 rokov, bude poskytnuté automaticky, netreba o to žiadať.

 

autor článku : Monika Dolňanová | Ilustračné foto: M.B.


Novinkyviac

09.05.2022 12:39:57 Mesto Brezno

Breznianski cyklisti už môžu využívať nové cykloprístrešky

So začínajúcou cyklistickou sezónou si v meste môžete bezpečne odložiť svoj bicykel. Breznianska samospráva už rozbehla prevádzku ...

09.05.2022 11:58:58 Kultúra a šport

Z Ďumbiera na Teide

V piatok 6. mája sa v synagóge uskutočnila výstava obrazov rodáčky z Brezna Andrey Gedl. Slávnosť osviežil hudobným ...

09.05.2022 11:57:44 Mesto Brezno

V meste začali s kosením

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste. Vo veľkom už začali s jarným kosením, pri práci ...

09.05.2022 11:56:58 Mesto Brezno

Do Brezna opäť zavítal odborník v oblasti ovocinárstva a záhradkárstva profesor Ivan Hričovský

Do historického ovocného sadu na Banisku zavítala vzácna návšteva. Brezňania si už po tretíkrát mohli vypočuť ...

09.05.2022 11:55:01 Kultúra a šport

Orchester Titanik. Chalupkovci úspešne uviedli novú divadelnú hru

Celý svet je Titanik. Premiéru novej divadelnej hry pod režisérskou taktovkou Janky Ovšonkovej majú chalupkovci úspešne ...

09.05.2022 11:54:02 Kultúra a šport

Míľa pre mamu. Podujatie venované rodinám aj tentokrát malo v Brezne veľký úspech

V druhú májovú sobotu v Brezne všetkých spojila jedna myšlienka – prejaviť úctu a vďaku mamám za ich ...

09.05.2022 11:52:53 Kultúra a šport

Mesto mamičky potešilo aj koncertom

Pri príležitosti nádherného sviatku mesto Brezno už tradične zorganizovalo koncert venovaný všetkým mamám.   BREZNO. Práve ...

09.05.2022 11:49:52 Mesto Brezno

Sviatok matiek oslávili aj v Boženke

V piatok 6. mája klienti Zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka oslávili krásny sviatok vyjadrujúci úctu ženám ...

02.05.2022 13:11:00 Mesto Brezno

Mestská tržnica už funguje v plnom prúde

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad či čerstvej zeleniny. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2022 13:10:24 Mesto Brezno

Na breznianskom námestí postavili máj

V posledný aprílový piatok na námestí všetkým dievčatám a ženám v meste postavili máj. Podujatie sprevádzali spevy a tance ...

02.05.2022 13:09:40 Kultúra a šport

Folklórny súbor Mostár spomínal na svojho dlhoročného umeleckého vedúceho Augustína Nikla

Pri príležitosti nedožitých 80-tych narodenín Augustína Nikla – dlhoročného tanečníka, choreografa a umeleckého vedúceho folklórneho súboru Mostár ...

02.05.2022 13:09:01 Mesto Brezno

Do ulíc sa vrátil Deň narcisov

Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. V uliciach Brezna dobrovoľníci – žiaci Základnej školy na ...