Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Zverejnené: 06.12.2019 13:39:03
obr: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Július Štulajter: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

 

Dvadsaťpäť rokov pracoval v Policajnom zbore, osem rokov viedol obvodné oddelenie a neskôr sa stal šéfom odboru poriadkovej polície na okresnom riaditeľstve. Po úspešnom absolvovaní výberového konania ho mestské zastupiteľstvo na návrh primátora vymenovalo do funkcie náčelníka mestskej polície. Július Štulajter.

 

Od konca novembra pôsobíte vo funkcii náčelníka mestskej polície, predtým ste pracovali v Policajnom zbore. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania na túto pozíciu?

– Vo funkcii náčelníka mestskej polície pôsobím od 25. novembra. Jednou z podmienok výberového konania na obsadenie tejto pozície bola odborná prax v Policajnom zbore (PZ) v trvaní najmenej 3 roky a zároveň riadiaca prax v rovnakom rozsahu. V PZ som pôsobil v rokoch 1991 až 2016, z toho osem rokov ako riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Brezne a ďalších päť rokov ako riaditeľ odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva. Myslím, že s prácou a riadením útvarov poriadkovej polície mám dostatok praxe a skúseností, čo ma priviedlo k rozhodnutiu zúčastniť sa na výberovom konaní.

Ako hodnotíte súčasný stav fungovania mestskej polície?

– V priebehu tohto roka došlo dvakrát k personálnym zmenám, ktorými sa menil početný stav príslušníkov mestskej polície. Pri prvej zmene bol počet policajtov zredukovaný na polovicu, čo viedlo k zrušeniu nepretržitého výkonu služby. Policajti v tomto období až do konca novembra vykonávali služby spravidla v dvoch osemhodinových zmenách, pričom nočné služby zabezpečovali len každý piatok a sobotu v týždni. Myslím, že tento stav celkom nevyhovoval ani občanom mesta, ktorí boli roky zvyknutí žiadať o pomoc a služby mestskej polície v ktorejkoľvek dennej i nočnej dobe. Po úspešnom výberovom konaní a navýšení počtu policajtov je od 1. decembra zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne.

Je vyslovene niečo, čo vám v činnosti chýba? Kde vidíte rezervy?

– Rezervy vidím v odbornej príprave policajtov, ktorá musí byť systematická, plánovaná a organizovaná, čo v súčasnej dobe nie je. Cieľom tejto prípravy a vzdelávania je zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre výkon služby.

Na druhej strane, čo oceňujete?

– Ako veľmi prospešné hodnotím zriadenie občianskej poriadkovej služby, ktorú obyvatelia mesta môžu denne vidieť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a na uliciach pri dohľade nad verejným poriadkom.

Plánujete zaviesť nejaké zmeny?

– V súčasnosti sa pripravuje vybavenie služobného vozidla výpočtovou technikou s on-line prepojením na informačný systém a lustračnú konzolu, čo by malo policajtom výrazne pomôcť a urýchliť prácu v teréne. Plánujem skvalitniť odbornú prípravu policajtov vo všetkých relevantných oblastiach činnosti mestskej polície. Som presvedčený, že kvalita odbornej prípravy priamo ovplyvňuje plnenie úloh a kvalitu policajnej práce. Len policajt, ktorý ovláda príslušné zákony, právne normy, ako aj všeobecne záväzné nariadenia mesta, dokáže pružne a správne reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa v službe stretáva. Súčasťou odbornej prípravy bude aj fyzická a strelecká príprava a tiež taktika služobných zákrokov.

Aký je súčasný stav počtu príslušníkov mestskej polície? Plánujete ho navyšovať?

– Súčasný počet policajtov (13+1) je kompromisom, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie nepretržitého režimu služby. Nemyslím, že v dohľadnej dobe navýšenie počtu policajtov sa stane aktuálnou témou. Z tohto dôvodu bude na zabezpečenie úloh počas kultúrnych a športových podujatí v meste potrebná úzka spolupráca s tunajším obvodným oddelením a okresným riaditeľstvom PZ.

Aké priestupky evidujete najčastejšie?

– Objasňujeme priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako sú zákaz státia, zákaz vjazdu, státie mimo parkovacích miest, na trávnikoch, státie na vyhradených parkoviskách a pod. Ďalej sú to priestupky na úseku verejného poriadku a tiež priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, čo predstavujú rôzne susedské spory a schválnosti medzi občanmi.

Čím by ste chceli zlepšiť meno mestskej polície v očiach verejnosti?

– Predovšetkým dôsledným výkonom služby, profesionálnym a aktívnym prístupom k riešeniu podnetov a oznámení občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane života a zdravia obyvateľov, ochrane majetku a životného prostredia.

autor článku : Monika Dolňanová | foto : archív MsÚ

Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...