Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Zverejnené: 06.12.2019 13:39:03
obr: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Július Štulajter: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

 

Dvadsaťpäť rokov pracoval v Policajnom zbore, osem rokov viedol obvodné oddelenie a neskôr sa stal šéfom odboru poriadkovej polície na okresnom riaditeľstve. Po úspešnom absolvovaní výberového konania ho mestské zastupiteľstvo na návrh primátora vymenovalo do funkcie náčelníka mestskej polície. Július Štulajter.

 

Od konca novembra pôsobíte vo funkcii náčelníka mestskej polície, predtým ste pracovali v Policajnom zbore. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania na túto pozíciu?

– Vo funkcii náčelníka mestskej polície pôsobím od 25. novembra. Jednou z podmienok výberového konania na obsadenie tejto pozície bola odborná prax v Policajnom zbore (PZ) v trvaní najmenej 3 roky a zároveň riadiaca prax v rovnakom rozsahu. V PZ som pôsobil v rokoch 1991 až 2016, z toho osem rokov ako riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Brezne a ďalších päť rokov ako riaditeľ odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva. Myslím, že s prácou a riadením útvarov poriadkovej polície mám dostatok praxe a skúseností, čo ma priviedlo k rozhodnutiu zúčastniť sa na výberovom konaní.

Ako hodnotíte súčasný stav fungovania mestskej polície?

– V priebehu tohto roka došlo dvakrát k personálnym zmenám, ktorými sa menil početný stav príslušníkov mestskej polície. Pri prvej zmene bol počet policajtov zredukovaný na polovicu, čo viedlo k zrušeniu nepretržitého výkonu služby. Policajti v tomto období až do konca novembra vykonávali služby spravidla v dvoch osemhodinových zmenách, pričom nočné služby zabezpečovali len každý piatok a sobotu v týždni. Myslím, že tento stav celkom nevyhovoval ani občanom mesta, ktorí boli roky zvyknutí žiadať o pomoc a služby mestskej polície v ktorejkoľvek dennej i nočnej dobe. Po úspešnom výberovom konaní a navýšení počtu policajtov je od 1. decembra zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne.

Je vyslovene niečo, čo vám v činnosti chýba? Kde vidíte rezervy?

– Rezervy vidím v odbornej príprave policajtov, ktorá musí byť systematická, plánovaná a organizovaná, čo v súčasnej dobe nie je. Cieľom tejto prípravy a vzdelávania je zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre výkon služby.

Na druhej strane, čo oceňujete?

– Ako veľmi prospešné hodnotím zriadenie občianskej poriadkovej služby, ktorú obyvatelia mesta môžu denne vidieť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a na uliciach pri dohľade nad verejným poriadkom.

Plánujete zaviesť nejaké zmeny?

– V súčasnosti sa pripravuje vybavenie služobného vozidla výpočtovou technikou s on-line prepojením na informačný systém a lustračnú konzolu, čo by malo policajtom výrazne pomôcť a urýchliť prácu v teréne. Plánujem skvalitniť odbornú prípravu policajtov vo všetkých relevantných oblastiach činnosti mestskej polície. Som presvedčený, že kvalita odbornej prípravy priamo ovplyvňuje plnenie úloh a kvalitu policajnej práce. Len policajt, ktorý ovláda príslušné zákony, právne normy, ako aj všeobecne záväzné nariadenia mesta, dokáže pružne a správne reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa v službe stretáva. Súčasťou odbornej prípravy bude aj fyzická a strelecká príprava a tiež taktika služobných zákrokov.

Aký je súčasný stav počtu príslušníkov mestskej polície? Plánujete ho navyšovať?

– Súčasný počet policajtov (13+1) je kompromisom, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie nepretržitého režimu služby. Nemyslím, že v dohľadnej dobe navýšenie počtu policajtov sa stane aktuálnou témou. Z tohto dôvodu bude na zabezpečenie úloh počas kultúrnych a športových podujatí v meste potrebná úzka spolupráca s tunajším obvodným oddelením a okresným riaditeľstvom PZ.

Aké priestupky evidujete najčastejšie?

– Objasňujeme priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako sú zákaz státia, zákaz vjazdu, státie mimo parkovacích miest, na trávnikoch, státie na vyhradených parkoviskách a pod. Ďalej sú to priestupky na úseku verejného poriadku a tiež priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, čo predstavujú rôzne susedské spory a schválnosti medzi občanmi.

Čím by ste chceli zlepšiť meno mestskej polície v očiach verejnosti?

– Predovšetkým dôsledným výkonom služby, profesionálnym a aktívnym prístupom k riešeniu podnetov a oznámení občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane života a zdravia obyvateľov, ochrane majetku a životného prostredia.

autor článku : Monika Dolňanová | foto : archív MsÚ

Novinkyviac

24.05.2024 15:34:47 Kultúra a šport

Zochovu divadelnú Revúcu si breznianski chalupkovci budú dobre pamätať

Chalupkovci z Brezna žnú jeden úspech za druhým.  V kategórii dospelých aj divadla mladých na Zochovej divadelnej ...

24.05.2024 15:33:42 Mesto Brezno

Na radnici zablahoželali jubilantom seniorom k ich sviatku

Primátor zablahoželal seniorom k vzácnym životným jubileám. Oslávencom vyjadril úctu a vďaku za ich plodné roky, doterajšiu činnosť ...

24.05.2024 15:31:50 Kultúra a šport

Na nábreží Hrona čoskoro pribudne nové multifunkčné ihrisko K Park

V modernom športovo-oddychovom areáli návštevníci nájdu lezeckú stenu, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, workoutovú zónu, ale aj ...

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...