Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Zverejnené: 06.12.2019 13:39:03
obr: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Július Štulajter: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

 

Dvadsaťpäť rokov pracoval v Policajnom zbore, osem rokov viedol obvodné oddelenie a neskôr sa stal šéfom odboru poriadkovej polície na okresnom riaditeľstve. Po úspešnom absolvovaní výberového konania ho mestské zastupiteľstvo na návrh primátora vymenovalo do funkcie náčelníka mestskej polície. Július Štulajter.

 

Od konca novembra pôsobíte vo funkcii náčelníka mestskej polície, predtým ste pracovali v Policajnom zbore. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania na túto pozíciu?

– Vo funkcii náčelníka mestskej polície pôsobím od 25. novembra. Jednou z podmienok výberového konania na obsadenie tejto pozície bola odborná prax v Policajnom zbore (PZ) v trvaní najmenej 3 roky a zároveň riadiaca prax v rovnakom rozsahu. V PZ som pôsobil v rokoch 1991 až 2016, z toho osem rokov ako riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Brezne a ďalších päť rokov ako riaditeľ odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva. Myslím, že s prácou a riadením útvarov poriadkovej polície mám dostatok praxe a skúseností, čo ma priviedlo k rozhodnutiu zúčastniť sa na výberovom konaní.

Ako hodnotíte súčasný stav fungovania mestskej polície?

– V priebehu tohto roka došlo dvakrát k personálnym zmenám, ktorými sa menil početný stav príslušníkov mestskej polície. Pri prvej zmene bol počet policajtov zredukovaný na polovicu, čo viedlo k zrušeniu nepretržitého výkonu služby. Policajti v tomto období až do konca novembra vykonávali služby spravidla v dvoch osemhodinových zmenách, pričom nočné služby zabezpečovali len každý piatok a sobotu v týždni. Myslím, že tento stav celkom nevyhovoval ani občanom mesta, ktorí boli roky zvyknutí žiadať o pomoc a služby mestskej polície v ktorejkoľvek dennej i nočnej dobe. Po úspešnom výberovom konaní a navýšení počtu policajtov je od 1. decembra zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne.

Je vyslovene niečo, čo vám v činnosti chýba? Kde vidíte rezervy?

– Rezervy vidím v odbornej príprave policajtov, ktorá musí byť systematická, plánovaná a organizovaná, čo v súčasnej dobe nie je. Cieľom tejto prípravy a vzdelávania je zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre výkon služby.

Na druhej strane, čo oceňujete?

– Ako veľmi prospešné hodnotím zriadenie občianskej poriadkovej služby, ktorú obyvatelia mesta môžu denne vidieť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a na uliciach pri dohľade nad verejným poriadkom.

Plánujete zaviesť nejaké zmeny?

– V súčasnosti sa pripravuje vybavenie služobného vozidla výpočtovou technikou s on-line prepojením na informačný systém a lustračnú konzolu, čo by malo policajtom výrazne pomôcť a urýchliť prácu v teréne. Plánujem skvalitniť odbornú prípravu policajtov vo všetkých relevantných oblastiach činnosti mestskej polície. Som presvedčený, že kvalita odbornej prípravy priamo ovplyvňuje plnenie úloh a kvalitu policajnej práce. Len policajt, ktorý ovláda príslušné zákony, právne normy, ako aj všeobecne záväzné nariadenia mesta, dokáže pružne a správne reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa v službe stretáva. Súčasťou odbornej prípravy bude aj fyzická a strelecká príprava a tiež taktika služobných zákrokov.

Aký je súčasný stav počtu príslušníkov mestskej polície? Plánujete ho navyšovať?

– Súčasný počet policajtov (13+1) je kompromisom, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie nepretržitého režimu služby. Nemyslím, že v dohľadnej dobe navýšenie počtu policajtov sa stane aktuálnou témou. Z tohto dôvodu bude na zabezpečenie úloh počas kultúrnych a športových podujatí v meste potrebná úzka spolupráca s tunajším obvodným oddelením a okresným riaditeľstvom PZ.

Aké priestupky evidujete najčastejšie?

– Objasňujeme priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako sú zákaz státia, zákaz vjazdu, státie mimo parkovacích miest, na trávnikoch, státie na vyhradených parkoviskách a pod. Ďalej sú to priestupky na úseku verejného poriadku a tiež priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, čo predstavujú rôzne susedské spory a schválnosti medzi občanmi.

Čím by ste chceli zlepšiť meno mestskej polície v očiach verejnosti?

– Predovšetkým dôsledným výkonom služby, profesionálnym a aktívnym prístupom k riešeniu podnetov a oznámení občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane života a zdravia obyvateľov, ochrane majetku a životného prostredia.

autor článku : Monika Dolňanová | foto : archív MsÚ

Novinkyviac

28.07.2020 08:56:14 Mesto Brezno

Tridsaťročné zbrane nahradili novými. Brezno prezbrojilo mestských policajtov

Sedem nových služobných zbraní v hodnote takmer 3500 eur kúpilo mesto príslušníkom svojej poriadkovej služby ešte začiatkom ...

28.07.2020 08:54:14 Mesto Brezno

Na Slováka svetového formátu spomínali aj v Brezne

Okrúhle výročie narodenia významného slovenského vedca, cestovateľa, vojaka a politika Milana Rastislava Štefánika oslávili na Horehroní príznačne. ...

27.07.2020 08:54:19 Mesto Brezno

Technické služby pokračujú v oprave poškodených miestnych komunikácií

Jednou z priorít breznianskej samosprávy je skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v meste. Technické služby sa od začiatku roka venujú ...

27.07.2020 08:52:12 Mesto Brezno

Výročie narodenia velikána si pripomenuli stretnutím na Chate gen. M. R. Štefánika

Pri príležitosti 140. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika sa uskutočnilo spoločenské stretnutie na Chate pod ...

27.07.2020 08:49:28 Mesto Brezno

Rekonštrukciou v breznianskej nemocnici prešli aj technológie tepelného a vodného hospodárstva

Milí čitatelia, prinášame vám sériu článkov, v ktorých vás informujeme o renovácii vzduchotechniky, informačných technológií, centrálnej sterilizácie, prvého ...

27.07.2020 08:44:52 Kultúra a šport

Na druhé kolo športiády na Mazorníkove zavítalo až 80 detí

 Detská športiáda má za sebou druhé kolo. Tentokrát sa konala na multifunkčnom ihrisku na Mazorníkove.   ...

21.07.2020 14:14:00 Mesto Brezno

Rekonštrukciou v nemocnici prešiel aj objekt medicinálnych plynov, ktorý bol v havarijnom stave

Milí čitatelia, postupne vám prinesieme sériu článkov, v ktorých vás informujeme o renovácii vzduchotechniky, informačných technológií, centrálnej sterilizácie, ...

21.07.2020 14:12:57 Mesto Brezno

Letná novinka! Spoznajte Brezno ešte viac prostredníctvom komentovaných prehliadok mesta

Nechajte sa počas letných prázdnin vtiahnuť do minulosti Brezna. Máte na to jedinečnú príležitosť v rámci komentovaných ...

21.07.2020 14:11:39 Mesto Brezno

Dátum pristavenia veľkoobjemových kontajnerov sa posunul o dva týždne

Mesto Brezno ponúka možnosť svojim občanom, aby sa legálnym spôsobom zbavili objemného komunálneho odpadu z domácností. Dátumy ...

21.07.2020 14:10:10 Kultúra a šport

Na Street workoute v Brezne športovci podali kvalitné výkony

Breznianske námestie opäť poriadne ožilo. Pod holým nebom sa uskutočnil štvrtý ročník silovej súťaže, ktorý z doposiaľ ...

20.07.2020 09:52:07 Mesto Brezno

Pomáhajú, chránia a najnovšie aj zachraňujú. Mestskí policajti v Brezne dostali defibrilátor

Do výbavy služobného vozidla breznianskej mestskej polície pribudol nový prístroj, ktorý v prípade potreby dokáže vďaka krátkym ...

20.07.2020 09:50:09 Mesto Brezno

Z ulíc Brezna zmizli kontajnery na textil. Dôvod? Permanentný neporiadok v ich okolí

Zber použitého oblečenia síce zostane zachovaný, ale kvôli neprispôsobivým občanom už len v obmedzenom režime.   ...