Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Zverejnené: 06.12.2019 13:39:03
obr: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

Július Štulajter: Od 1. decembra je zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne

 

Dvadsaťpäť rokov pracoval v Policajnom zbore, osem rokov viedol obvodné oddelenie a neskôr sa stal šéfom odboru poriadkovej polície na okresnom riaditeľstve. Po úspešnom absolvovaní výberového konania ho mestské zastupiteľstvo na návrh primátora vymenovalo do funkcie náčelníka mestskej polície. Július Štulajter.

 

Od konca novembra pôsobíte vo funkcii náčelníka mestskej polície, predtým ste pracovali v Policajnom zbore. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania na túto pozíciu?

– Vo funkcii náčelníka mestskej polície pôsobím od 25. novembra. Jednou z podmienok výberového konania na obsadenie tejto pozície bola odborná prax v Policajnom zbore (PZ) v trvaní najmenej 3 roky a zároveň riadiaca prax v rovnakom rozsahu. V PZ som pôsobil v rokoch 1991 až 2016, z toho osem rokov ako riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Brezne a ďalších päť rokov ako riaditeľ odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva. Myslím, že s prácou a riadením útvarov poriadkovej polície mám dostatok praxe a skúseností, čo ma priviedlo k rozhodnutiu zúčastniť sa na výberovom konaní.

Ako hodnotíte súčasný stav fungovania mestskej polície?

– V priebehu tohto roka došlo dvakrát k personálnym zmenám, ktorými sa menil početný stav príslušníkov mestskej polície. Pri prvej zmene bol počet policajtov zredukovaný na polovicu, čo viedlo k zrušeniu nepretržitého výkonu služby. Policajti v tomto období až do konca novembra vykonávali služby spravidla v dvoch osemhodinových zmenách, pričom nočné služby zabezpečovali len každý piatok a sobotu v týždni. Myslím, že tento stav celkom nevyhovoval ani občanom mesta, ktorí boli roky zvyknutí žiadať o pomoc a služby mestskej polície v ktorejkoľvek dennej i nočnej dobe. Po úspešnom výberovom konaní a navýšení počtu policajtov je od 1. decembra zabezpečený výkon služby mestskej polície nepretržite 24 hodín denne.

Je vyslovene niečo, čo vám v činnosti chýba? Kde vidíte rezervy?

– Rezervy vidím v odbornej príprave policajtov, ktorá musí byť systematická, plánovaná a organizovaná, čo v súčasnej dobe nie je. Cieľom tejto prípravy a vzdelávania je zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre výkon služby.

Na druhej strane, čo oceňujete?

– Ako veľmi prospešné hodnotím zriadenie občianskej poriadkovej služby, ktorú obyvatelia mesta môžu denne vidieť pri priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a na uliciach pri dohľade nad verejným poriadkom.

Plánujete zaviesť nejaké zmeny?

– V súčasnosti sa pripravuje vybavenie služobného vozidla výpočtovou technikou s on-line prepojením na informačný systém a lustračnú konzolu, čo by malo policajtom výrazne pomôcť a urýchliť prácu v teréne. Plánujem skvalitniť odbornú prípravu policajtov vo všetkých relevantných oblastiach činnosti mestskej polície. Som presvedčený, že kvalita odbornej prípravy priamo ovplyvňuje plnenie úloh a kvalitu policajnej práce. Len policajt, ktorý ovláda príslušné zákony, právne normy, ako aj všeobecne záväzné nariadenia mesta, dokáže pružne a správne reagovať na rôzne situácie, s ktorými sa v službe stretáva. Súčasťou odbornej prípravy bude aj fyzická a strelecká príprava a tiež taktika služobných zákrokov.

Aký je súčasný stav počtu príslušníkov mestskej polície? Plánujete ho navyšovať?

– Súčasný počet policajtov (13+1) je kompromisom, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie nepretržitého režimu služby. Nemyslím, že v dohľadnej dobe navýšenie počtu policajtov sa stane aktuálnou témou. Z tohto dôvodu bude na zabezpečenie úloh počas kultúrnych a športových podujatí v meste potrebná úzka spolupráca s tunajším obvodným oddelením a okresným riaditeľstvom PZ.

Aké priestupky evidujete najčastejšie?

– Objasňujeme priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako sú zákaz státia, zákaz vjazdu, státie mimo parkovacích miest, na trávnikoch, státie na vyhradených parkoviskách a pod. Ďalej sú to priestupky na úseku verejného poriadku a tiež priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, čo predstavujú rôzne susedské spory a schválnosti medzi občanmi.

Čím by ste chceli zlepšiť meno mestskej polície v očiach verejnosti?

– Predovšetkým dôsledným výkonom služby, profesionálnym a aktívnym prístupom k riešeniu podnetov a oznámení občanov, pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane života a zdravia obyvateľov, ochrane majetku a životného prostredia.

autor článku : Monika Dolňanová | foto : archív MsÚ

Novinkyviac

21.01.2020 07:33:56 Kultúra a šport

Klzisko na Mazorníkove sa podarilo sprevádzkovať aj túto sezónu

Vďaka Technickým službám a dobrovoľným hasičom sa aj tento rok môže verejnosť korčuľovať na najväčšom breznianskom sídlisku. ...

20.01.2020 08:26:57 Mesto Brezno

O zníženie poplatku za komunálny odpad v Brezne už môžu žiadať aj občania nad 62 rokov

V prípade, že idete študovať, pracovať, bývať mimo Brezna, požiadajte o zníženie, resp. odpustenie poplatku za ...

20.01.2020 08:18:42 Mesto Brezno

Blíži sa slávnostné ocenenie osobností mesta

Mesto Brezno v piatok 31. januára o 16.00 srdečne pozýva na slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s ...

14.01.2020 10:24:39 Kultúra a šport

Mesto potešilo Brezňanov novoročným koncertom

V kinosále mestského domu kultúry to opäť riadne žilo. Tento raz mesto zorganizovalo bezplatný novoročný koncert, ...

14.01.2020 10:21:16 Mesto Brezno

Minulý rok bol pre Technické služby Brezno pomerne náročný

Nový rok je aj časom bilancovania predchádzajúceho obdobia a stanovenia nových plánov či aktivít. Tentokrát činnosť priblížili ...

14.01.2020 08:10:58 Mesto Brezno

Nezabudnite! Do konca januára treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Do 31. januára na mestský úrad treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty. ...

30.12.2019 08:13:25 Mesto Brezno

Služba UtilityReport pomáha stavebníkom v Brezne

Služba UtilityReport pomáha stavebníkom v Brezne Mesto Brezno ponúka svojim občanom novú bezplatnú službu, ktorá má ...

16.12.2019 11:39:56 Kultúra a šport

Silvestra v Brezne oslávia na Nový rok

Silvestra v Brezne oslávia na Nový rok. Napokon bude aj ohňostroj   Peniaze, ktoré by mesto ...

16.12.2019 11:37:52 Mesto Brezno

Od pondelka premáva doplnený ranný školský spoj Brezno – Bujakovo a späť

V ranných hodinách z Bujakov a do Brezna premávajú už dva spoje. Prvý o 7.10 a druhý doplnený o 7.15, ...

16.12.2019 11:34:28 Kultúra a šport

Na Vianoce sa už pripravujú aj seniori z Luny. V piatok trinásteho sa potešili darčekom od úplne cudzích ľudí

Vianoce sú aj o pomoci druhým. Nie každý má to šťastie, aby ich prežil v kruhu najbližších, v teple ...

16.12.2019 11:30:38 Kultúra a šport

Benefičný koncert v rímskokatolíckom kostole opäť zahrial všetky srdcia

Jazyk ľudský Boha chvál. Pod týmto názvom sa v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne uskutočnil už ...

16.12.2019 08:43:28 Mesto Brezno

Pod nárast miestnych daní a poplatkov sa podpísali viaceré opatrenia štátu

Zákony, ktoré za posledné mesiace prijal parlament, zaťažili rozpočty jednotlivých samospráv natoľko, že začali siahať aj ...