Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Zverejnené: 18.01.2021 12:34:04
obr: Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar poznačil začiatok pandémie a opatreniam sa museli prispôsobiť aj Technické služby Brezno, hlavne čo sa týka odvozu komunálneho odpadu a čistenia mesta. Napriek stále nepriaznivej situácii okrem iných činností pokračovať budú aj v opravách ciest, chodníkov, budovaní spevnených plôch či v údržbe zelene.

 

BREZNO. Technické služby Brezno ako celok prispievajú k fungovaniu a rozvoju nášho mesta.

 

Upratovanie posilnili v poodbedňajších hodinách

Zvýšená hygiena a časté čistenie verejných priestorov sú základnou prevenciou v boji proti šíreniu koronavírusu. Vlani Technické služby dezinfikovali kontajnerové stojiská a kontajnery, smetné nádoby, ako aj detské ihriská, v čom plánujú pokračovať aj tento rok. Ako uviedol riaditeľ Lukáš Jeremiáš, posilnili upratovanie mesta v poobedňajších hodinách aj napriek tomu, že situácia spojená s Covid-19 spôsobila pokles aktivačných pracovníkov, ako i ďalších zamestnaných prostredníctvom projektov z úradu práce.

 

Vlaňajšou novinkou sú lúčne kvety

Techničiari vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta. Venovali sa údržbe mestskej zelene, koseniu trávnatých plôch, výrubu drevín, ktorých do konca marca roku 2020 vykonali 47 podľa požiadaviek občanov, ale aj stavu drevín a budúcich investícií.

 „Myslím, že obyvateľov mesta isto potešila minuloročná novinka, ktorou sú lúčne kvety vysadené na Ulici ČSA pod centrom S1. Okrem okrasnej funkcie majú aj funkciu izolačnej zelene medzi cestou a chodníkom. V tomto trende plánujeme pokračovať aj tento rok. Pustili sme sa tiež do postupnej renovácie lavičiek v celom meste. Začali sme v centre Brezna výmenou drevených prvkov sedacích častí na námestí pri kostole a povrchovou úpravou prešli aj atypické lavičky na nábreží Hrona. Aj tejto činnosti sa budeme venovať naďalej, v prípade potreby doplníme úplne nové sedenie.“

 

Opravovali cesty, chodníky, vybudovali ďalšie spevnené plochy

Technické služby realizovali aj opravu miestnych komunikácií, poľných ciest, ktoré poškodili intenzívne zrážky, upravili a kompletne vyasfaltovali cestu na NDH, opravili chodníky pred mestským domom kultúry, okresným súdom, na sídlisku ŠLN, starom cintoríne či vybudovali odvodňovací rigol v miestnej časti Podkoreňová.

 Zámer breznianskej radnice, skvalitniť parkovanie v meste, sa naplnil. V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry samospráva pokračuje v rozširovaní parkovacích miest. Vlani techničiari vybudovali ďalšie spevnené plochy, a to vo vnútrobloku na Malinovského ulici pod tržnicou, ktorá pozostáva z 15 parkovacích miest, jedno je určené pre vozidlá zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ako aj za okresným súdom.

 

Pribudli ďalšie kontajnerové stojiská a hnedé kontajnery

Mesto sa ešte v roku 2015 rozhodlo pre jednoznačné riešenie, ako zabrániť znečisťovaniu okolia asociálnymi živlami a prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu. Postupne začalo budovať kontajnerové stojiská, a tak k jestvujúcim 35 minulý rok pribudli ďalšie 4, ktoré Technické služby vybudovali na uliciach Clementisovej a Malinovského. Pristúpili tiež k inovatívnemu riešeniu. Na stojisku pre bytové domy 26 až 31 na Ulici MPČĽ vymenili klasický zámok za elektronický. Obyvatelia si tak už vstupnú bránu odomknú priložením čipového kľúča. V prípade, že sa táto technológia osvedčí, postupne pristúpia k tomuto kroku v celom Brezne. Do kontajnerových stojísk rozmiestnili hnedé kontajnery, určené na zelený bioodpad z domácností, ktorý odvážajú na kompostáreň.

 

Vstupy do mesta krášlia originálne tabule

Minulý rok popri odstraňovaní porúch na verejnom osvetlení a výmene starého vedenia sa pustili aj do rozširovania siete verejného osvetlenia. Postupne začali inštalovať solárne lampy v odľahlých častiach mesta, kde je technicky a ekonomicky náročné vytvoriť novú elektrickú prípojku.

 Pri vjazdoch do Brezna zasa osadili nové tabule, ktoré opäť o niečo viac zatraktívnia centrum Horehronia. Pozornosť návštevníkov pútajú nielen počas dňa, ale vďaka výraznému podsvieteniu aj v noci.

 

Obnovy sa dočkala aj plaváreň

Spomenúť isto treba plaváreň, ktorej severozápadná časť prešla radikálnou zmenou. S obnovou zvyšnej časti mesto chce pokračovať aj tento rok, všetko však závisí od finančných možností samosprávy. „Presklené stupňovité výplne nahradili plastové okná a zvislá izolačná vrstva, vďaka ktorým sa znížia náklady na prevádzku. Zateplili sme tiež strechu nad šatňami.“ Pribudli aj ďalšie novinky, na zimnom štadióne systém na ohrev vody do rolby prostredníctvom odpadového tepla, čiastočne bola obnovená strojovňa a rozvodný kanál chladenia.“

 

Techničiari mnohokrát poskytli pomocnú ruku

Popri množstve prác, ktorým sa Technické služby počas roka venovali, opravili aj šatnicu v mestskom dome kultúry, zveľadili okolité priestory, spolupracovali pri sťahovaní materských škôl, terénnych úpravách a opravách chodníkov a schodov v Materskej škole na Ulici Dr. Clementisa, obnovili drevo na moste ponad Hron k časti Hlavina, poskytli pomocnú ruku pri výstavbe cyklotrasy a vnútroblokov, ako aj pri technickom zabezpečení celoplošného testovania. Na konci roka zabezpečili zimnú údržbu komunikácií vyznačením poľných ciest a prípravou techniky a nainštalovali v celom meste vianočnú výzdobu.

 

Čo nás čaká v roku 2021

A aké aktivity čakajú techničiarov v roku 2021? Podľa slov riaditeľa, tohtoročné investície sú vyčlenené na budovanie spevnených plôch na parkovanie, čiastočnú obnovu verejného osvetlenia, osadenie ďalších solárnych lámp, priebežné opravy ciest a chodníkov, kvetinovú výsadbu a údržbu zelene.

 

 „Korona resp. opatrenia obmedzili, nateraz znemožnili ponúkať športové a kultúrne služby. Veríme však, že len čo nastane priaznivejšie obdobie, opäť naše mesto ožije a všetci sa budeme môcť tešiť na tradičné podujatia. Ostatné služby tak, ako po minulé roky, ponúkame v rámci možností, podľa toho, ako nám to dovolí momentálna pandemická situácia,“ uzavrel Lukáš Jeremiáš.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ


Novinkyviac

22.02.2021 13:38:54 Mesto Brezno

Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Mestskí poslanci okrem iného schválili úpravu dvoch VZN, kúpu zdravotných pomôcok, výživových doplnkov ako aj poskytnutie poukážok ...

22.02.2021 13:27:52 Mesto Brezno

Mesto plánuje zrekonštruovať športový areál pri Základnej škole s materskou školou na Mazorníkove

V Brezne plánujú obnoviť poškodený športový areál pri Základnej škole s materskou školu na MPČĽ 35. Poslanci ...

22.02.2021 13:25:40 Mesto Brezno

Brezňania majú možnosť testovať sa na stálych odberových miestach počas celého týždňa

Mesto Brezno v spolupráci s nemocnicou cez víkend poslednýkrát zriadilo odberové miesta. Obyvateľom sú však od pondelka do ...

22.02.2021 13:23:40 Mesto Brezno

Obnova ďalších priestorov Materskej školy na Mazorníkove pokračuje

Breznianska samospráva pokračuje v obnove materských škôl v meste. Tentokrát sa nielen z pekných, ale aj zdravých a bezpečných priestorov ...

22.02.2021 13:21:47 Mesto Brezno

Podeľ sa a pomôž

BREZNO. Mesto Brezno sa koncom minulého roka zapojilo do projektu Podeľ sa a pomôž. Ide o zbierku trvanlivých ...

22.02.2021 13:19:49 Mesto Brezno

Cez víkend v Brezne začali s očkovaním pedagogických zamestnancov

Breznianska nemocnica začala s očkovaním pedagogických zamestnancov. Učitelia sa môžu nahlasovať prostredníctvom online formulára. V prípade, ...

22.02.2021 13:18:08 Mesto Brezno

Brezňania sa v triedení odpadu, ktorý patrí do hnedého kontajnera, postupne zlepšujú

Kontrola hnedých zberných nádob v Brezne ukázala, že občania ich využívajú, problémom však na začiatku bol ich ...

16.02.2021 10:18:34 Mesto Brezno

Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

V materských školách a na prvom stupni základných škôl obnovili vyučovanie aj v Brezne. Funguje činnosť v školských kluboch, ...

16.02.2021 10:16:52 Mesto Brezno

Brezno už štvrtýkrát po sebe patrí medzi mestá s výborným finančným zdravím

Základom dobrého fungovania samosprávy je transparentné a zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami. Mesto Brezno sa v celoslovenskom ekonomickom rebríčku ...

16.02.2021 10:15:18 Mesto Brezno

Jedným zo záujmov mesta je aj poskytovanie možnosti obyvateľom pravidelne sa pretestovať

Testovanie obyvateľov Brezna opäť pokračovalo. K dispozícii bolo deväť odberových miest zriadených mestom, ale i súkromné, ktoré fungujú ...

08.02.2021 09:40:57 Kultúra a šport

Horehronské múzeum v Brezne je zatvorené, no život v ňom nezastal

Brány Horehronského múzea sú zatvorené, jeho srdce však biť neprestalo. Múzejníci tento čas využívajú na odbornú ...

08.02.2021 09:34:12 Mesto Brezno

Nemocnica podporí iniciatívu, ktorá by viedla k čo najskoršiemu zaočkovaniu ľudí v regióne

Breznianska nemocnica minulý týždeň zaočkovala ďalších 900 ľudí. Po podaní vakcinačnej látky doposiaľ nezaznamenala žiadne závažné ...