Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

Zverejnené: 16.02.2021 10:18:34
obr: Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

V materských školách a na prvom stupni základných škôl obnovili vyučovanie aj v Brezne. Funguje činnosť v školských kluboch, ako aj školské jedálne. Niektoré deti nenastúpili z dôvodu, že je rodina v karanténe, alebo ich rodičia nechali doma z obáv o ich zdravie. Tento týždeň im začali jarné prázdniny.

 

BREZNO. Školy a škôlky už boli otvorené pre deti rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu.

 

Prípravy na prezenčnú výučbu zvládli

Aj v Brezne sa od 8. februára vrátili deti do materských škôl, do lavíc zasadli žiaci prvého stupňa základných škôl. Podmienkou je negatívny test zamestnancov a jedného z rodičov. Prípravy na prezenčnú výučbu školy zvládli, aj keď ich sťažoval informačný chaos. „Vyučovanie sa malo začať v pondelok, preto sme zákonných zástupcov o našich zámeroch a postupoch pri otvorení školy mali informovať už v piatok. Rodičia sa dožadovali informácií, čo je pochopiteľné, keďže si potrebovali zabezpečiť organizáciu vlastnej rodiny. Tiež nepredpokladali, že školy to budú musieť riešiť aj cez víkend. Posledné informácie dostali od vedenia školy a triednych učiteliek v nedeľu večer. Zodpovedne môžem potvrdiť, že náš pracovný týždeň trval 7 dní. Ale zvládli sme to,!“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Beáta Prečuchová.

 

Prioritou škôl popri vzdelaní je zdravie

Do materskej školy pri ZŠ Karola Rapoša nastúpilo 132 detí (65 % z celkového počtu) a 216 školákov (72 % z celkového počtu), počas týždňa však prichádzali aj ďalší. Ako uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša Danka Katonová, rodičia dodržali podmienky nástupu, situáciu chápu a pomáhajú škole ju zvládnuť. „Nemusíme vynakladať energiu na vysvetľovanie, máme naozaj skvelých rodičov a sme im vďační. Evidujeme prípady nenastúpenia detí a žiakov z dôvodu, že je rodina v karanténe, alebo má rodič strach z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa (deti s oslabenou imunitou), prípadne ani tie, ktoré žijú v domácnosti so starými rodičmi. Všetko sme s rodičmi prekonzultovali a veríme, že deti po prázdninách do školy nastúpia. Úlohy dostávali prostredníctvom Edu-page. Ubezpečujem všetkých, že sme zabezpečili všetky hygienické opatrenia, máme dostatok dezinfekcie, zamestnanci školy dostali respirátory, máme aj náhradné rúška pre deti. Vetráme, v jedálni čistíme vzduch germicídnymi žiaričmi, v spálničkách v materskej škole používame čističku vzduchu. Našou prioritou je popri vzdelaní aj zdravie naše a zdravie detí.“

 

Rodičia môžu ospravedlniť deti na 5 dní

K 8. februáru v ZŠ na Mazorníkove privítali 95 škôlkarov a 107 žiakov, 44 ich na vyučovanie nenastúpilo. Ako informoval riaditeľ Peter Macko, dôvod u všetkých nie je známy, pretože rodičia môžu dieťa ospravedlniť z vyučovania na 5 dní. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania. Ak tak neurobí, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR.

 

Ťažšia spolupráca je s rodičmi z MRK

V materskej škole pri ZŠ Pionierska 2 nastúpilo 76 % žiakov 1. stupňa, do MŠ Hradby 72% škôlkarov a do MŠ B. Němcovej 66 %. Väčšina rodičov privítala možnosť návratu detí do škôl, niektorí využili svoje právo nechať ich doma práve z dôvodu obáv o ich zdravie. Triedne učiteľky sú v kontakte s týmito žiakmi a ich rodičmi. Všetky potrebné informácie o preberanom učive publikujú na triednych webstránkach a využívajú všetky dostupné prostriedky na komunikáciu od EduPage, cez mobilné aplikácie,  telefonické kontakty a poštu. „Problémy sú najmä s rodičmi detí z MRK, kde je spolupráca ťažšia. O zadávanie úloh prejavujú záujem, avšak spätná väzba od mnohých je nedostatočná.“

 

A ako deti zvládli návrat do školských zariadení?

 

Danka Katonová, ZŠ s MŠ K. Rapoša: – Veľmi sa tešili. K svojmu školskému životu, ku kamarátom a k povinnostiam prezenčného vzdelávania nemali problém vrátiť sa. Venujeme sa hlavne utuženiu sociálnych kontaktov, vzťahov v triedach a overeniu úrovne osvojenia poznatkov počas dištančného vzdelávania. Žiakom 1. stupňa sme upravili rozvrh hodín, posilnili hlavné vzdelávacie oblasti, zredukovali predmety z komplementárnych oblastí. Nemajú napríklad etickú, náboženskú a hudobnú výchovu. Neznamená to však, že sa obsahu týchto predmetov nevenujeme, len ich čiastočne v inej forme integrujeme do ostatných predmetov.

 

Peter Macko, ZŠ s MŠ MPČĽ 35: – Žiaci sa do školy tešili a prvý deň po dlhej pauze zvládli bez problémov.

 

Beáta Prečuchová, ZŠ s MŠ Pionierska 2: – Deti sú úžasné! Na ich tvárach bola zjavná radosť z návratu medzi spolužiakov, pani učiteľky aj vychovávateľky. Prostredie školy a triedy je im blízke a potrebujú ho pre zdravý vývoj. Samozrejme, že sú to deti, a preto sú aj neposedné, urozprávané, no pedagogické majstrovstvo každej učiteľky ich posúva správnym smerom. Po dlhom a neplánovanom učení sa z domu potrebujú priestor na vyrozprávanie svojich zážitkov, pocitov, radostí aj smútku.

 

Poďakovanie patrí vedeniu mesta a rodičom

Školy to nemali ľahké, nebola to prechádzka ružovou záhradou. Úsilie ZŠ s MŠ Pionierska 2 malo podporu v rodičovskej verejnosti. Stretli sa s úžasnou spoluprácou, trpezlivosťou, ústretovosťou, tolerantným prístupom. „Chceme vyjadriť veľkú vďaku rodičom, starkým a všetkým, ktorí pomáhali deťom prejsť týmto neľahkým obdobím. Škola bez detí je ako telo bez duše. Sme radi, že naša škola ožila detským smiechom. Tešíme sa aj na veľkáčov z 2. stupňa! Veríme, že sa čoskoro stretneme.“

 „Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi – mestu Brezno, primátorovi Tomášovi Abelovi, prednostke Zuzane Ďurišovej, Marte Paučovej a ostatným členom vedenia, že nám pomohli zabezpečiť testovanie rodičov žiakov, sú s nami v neustálom kontakte, komunikujú, zaujímajú sa o náš názor a pýtajú sa na veci, s ktorými nám vedia pomôcť. Veľmi si vážime aj pomoc a spoluprácu zo strany rodičov. Keď je okolo nás spolupracujúca atmosféra, vieme vytvoriť deťom a žiakom pozitívnu klímu v škole, v ktorej neriešia problémy sveta, ale sú z nich znova hravé a šťastné deti,“ dodala riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša.

 

ZUŠka sa zdokonalila v IKT , ale aj obnovila triedy

S prezenčnou výučbou začali aj v Základnej umeleckej škole v Brezne, kde mohli prísť žiaci vo veku žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ v individuálnom vyučovaní, okrem všetkých dychárov a spevákov. V podmienkach ZUŠ-ky ide o žiakov prípravného štúdia, 1. – 3., prípadne 4. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania. Učitelia zaevidovali takmer stopercentnú účasť na vyučovaní. Ako povedala riaditeľka Gabriela Pravotiaková, na škodu je, že nie je možné poslať nejaký zvukový záznam, ktorý by dal jasnú odpoveď na otázku, ako deti zvládli návrat do školy. „Radostné zvítania, veľa elánu, spoločných plánov a hlavne prevládalo slovo konečne! Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, zdokonalili sme sa v IKT zručnostiach, triedu výtvarného odboru na Krčulovej ulici sme kompletne zrenovovali, v elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ MPČĽ vymaľovali a vybavili novým nábytkom.“

 ZUŠka nahrávky z dištančného vzdelávania pravidelne uverejňovala na Facebooku, kde si priaznivci môžu pozrieť aj jej online polročný koncert. „Pri dištančnom vyučovaní a realizácii nahrávok nám veľmi pomohli rodičia žiakov, za čo im ďakujem. Všetko, čo raz začne, musí aj skončiť! Neostáva nám nič iné, len veriť, že ten koniec sa blíži a chod celej ZUŠky sa opäť vráti do normálu.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ZŠ s MŠ K. Rapoša


Novinkyviac

22.02.2021 13:38:54 Mesto Brezno

Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Mestskí poslanci okrem iného schválili úpravu dvoch VZN, kúpu zdravotných pomôcok, výživových doplnkov ako aj poskytnutie poukážok ...

22.02.2021 13:27:52 Mesto Brezno

Mesto plánuje zrekonštruovať športový areál pri Základnej škole s materskou školou na Mazorníkove

V Brezne plánujú obnoviť poškodený športový areál pri Základnej škole s materskou školu na MPČĽ 35. Poslanci ...

22.02.2021 13:25:40 Mesto Brezno

Brezňania majú možnosť testovať sa na stálych odberových miestach počas celého týždňa

Mesto Brezno v spolupráci s nemocnicou cez víkend poslednýkrát zriadilo odberové miesta. Obyvateľom sú však od pondelka do ...

22.02.2021 13:23:40 Mesto Brezno

Obnova ďalších priestorov Materskej školy na Mazorníkove pokračuje

Breznianska samospráva pokračuje v obnove materských škôl v meste. Tentokrát sa nielen z pekných, ale aj zdravých a bezpečných priestorov ...

22.02.2021 13:21:47 Mesto Brezno

Podeľ sa a pomôž

BREZNO. Mesto Brezno sa koncom minulého roka zapojilo do projektu Podeľ sa a pomôž. Ide o zbierku trvanlivých ...

22.02.2021 13:19:49 Mesto Brezno

Cez víkend v Brezne začali s očkovaním pedagogických zamestnancov

Breznianska nemocnica začala s očkovaním pedagogických zamestnancov. Učitelia sa môžu nahlasovať prostredníctvom online formulára. V prípade, ...

22.02.2021 13:18:08 Mesto Brezno

Brezňania sa v triedení odpadu, ktorý patrí do hnedého kontajnera, postupne zlepšujú

Kontrola hnedých zberných nádob v Brezne ukázala, že občania ich využívajú, problémom však na začiatku bol ich ...

16.02.2021 10:18:34 Mesto Brezno

Napriek informačnému chaosu základné školy v Brezne prípravu na prezenčnú výučbu zvládli úspešne

V materských školách a na prvom stupni základných škôl obnovili vyučovanie aj v Brezne. Funguje činnosť v školských kluboch, ...

16.02.2021 10:16:52 Mesto Brezno

Brezno už štvrtýkrát po sebe patrí medzi mestá s výborným finančným zdravím

Základom dobrého fungovania samosprávy je transparentné a zodpovedné nakladanie s verejnými prostriedkami. Mesto Brezno sa v celoslovenskom ekonomickom rebríčku ...

16.02.2021 10:15:18 Mesto Brezno

Jedným zo záujmov mesta je aj poskytovanie možnosti obyvateľom pravidelne sa pretestovať

Testovanie obyvateľov Brezna opäť pokračovalo. K dispozícii bolo deväť odberových miest zriadených mestom, ale i súkromné, ktoré fungujú ...

08.02.2021 09:40:57 Kultúra a šport

Horehronské múzeum v Brezne je zatvorené, no život v ňom nezastal

Brány Horehronského múzea sú zatvorené, jeho srdce však biť neprestalo. Múzejníci tento čas využívajú na odbornú ...

08.02.2021 09:34:12 Mesto Brezno

Nemocnica podporí iniciatívu, ktorá by viedla k čo najskoršiemu zaočkovaniu ľudí v regióne

Breznianska nemocnica minulý týždeň zaočkovala ďalších 900 ľudí. Po podaní vakcinačnej látky doposiaľ nezaznamenala žiadne závažné ...