Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

Zverejnené: 19.02.2024 10:34:08
obr: Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

 

V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia. Primátor a starostovia okresu Brezno diskutovali hlavne o témach zameraných na sociálnu oblasť, ako aj o rôznych aktuálnych problémoch v regióne.

 

Pozvanie prijali viacerí hostia, medzi nimi nový riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Ridzoň ako i prednosta Okresného úradu Brezno Roman Romančík.

Sociálne podniky, ich postavenie, čerpanie dotácií

Pracovné stretnutie otvorila a všetkých privítala predsedníčka R-ZMOH, starostka Predajnej Tatiana Čontofalská. Ako po skončení uviedla, na rokovaní rezonovali hlavne témy týkajúce sa sociálnej oblasti. Zástupcovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovali o fungovaní činnosti sociálneho podniku a možnostiach získania finančných zdrojov v prípade ich prevádzkovania. „Sociálny podnik na Horehroní už založili Pohronská Polhora a Bacúch, kde starosta Michal Chovanec zamestnáva dvoch znevýhodnených občanov a porozprával o výhodách a nevýhodách podniku. Každá zo samospráv sa tak môže rozhodnúť, či sociálny podnik zriadi, pričom sme si prisľúbili vzájomnú pomoc. Založiť ho plánuje aj obec Heľpa,“ dodala Tatiana Čontofalská.

O príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Z uvedeného dôvodu bol zavedený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka, s čím oboznámila Dáša Paučíková z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Brezne. „Informovala nás o tom, čo žiadosť musí obsahovať, kto je oprávneným žiadateľom, poskytla nám tiež materiál, ktorý obce zverejníme na webových stránkach, aby občania mohli o príspevok požiadať. Žiadosť je možné podávať na úradoch práce, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez portál slovensko.sk.“

Projekt o zvyšovaní povedomia o problematike násilia na deťoch

Z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny predstavili národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, ktorý prezentujú v základných školách. Zameraný je na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí. „Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah, preventívne opatrenia, do ktorých treba zapojiť aj rodičov.“

Záchrana liatinových náhrobníkov

Medzi starostov zavítala aj riaditeľka Horehronského múzea Ivica Krištofová, ktorá spoločne s občianskym združením Coburgovci na Slovensku odprezentovalia zámer záchrany liatinových náhrobníkov, resp. hutníckeho kultúrneho dedičstva na Horehroní. Výsledkom stretnutia má byť Memorandum o spolupráci (Horehronského múzea, občianskeho združenia, súkromného sektoru a samospráv), ktoré by sa stalo základom partnerstva v tomto projekte. Cieľom je predovšetkým zistiť aktuálny stav – inventarizácia náhrobníkov, ich evidencia, fotodokumentácia, stanovenie spôsobu ošetrovania, prípadne iného spôsobu záchrany tak, aby zostali predovšetkým na svojom pôvodnom mieste, alebo ako pamiatky vo vyčlenenej časti cintorína. Všetci zástupcovia mesta a obcí dostanú zložku s dokumentáciou stavu týchto pamiatok, aby mali informácie o tom, čo sa nachádza v ich lokalite, tiež manuál, ako postupovať v prípade ich ochrany, alebo záchrany.

Pracovné stretnutie ukončili diskusiou

Predsedníčka R-ZMOH informovala starostov o problémoch s fungovaním Dátového centra miest a obcí DECOMu, pripravovanej zmene vyrubovania dane z nehnuteľnosti a zdaňovania nehnuteľností, fungovaní obecných nových v rámci celoslovenského ZMOSu, ktoré budú v novom šate, ako aj o elektronických pn-kách od 1. januára 2024, ktoré nahrádzajú pôvodné tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Predstavitelia samospráv stretnutie uzavreli diskusiou o aktuálnych témam a problémom v regióne.

MONIKA DOLŇANOVÁ


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...