Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Modernizácia zástavok v Brezne

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:         Modernizácia zastávok v Brezne 

 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:              1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

 

Špecifický cieľ:   1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  

 

Hlavným cieľom projektu je modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Brezne. 

 

Miesto realizácie:     Zastávka MPČL, Brezno časť Mazorníkovo

                                   Zastávka M. Benku, Brezno časť Mazorníkovo

 

Aktivity projektu: 

  • Modernizácia zastávok vrátane zastávkových prístreškov, úpravy nástupišťa a osadenie bezbariérových prvkov.
  • Vybudovanie prechodu pre chodcov ku zastávke, osvetlenie prechodu.

Výsledky projektu:

  • Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť zastávok – zastávky sú riešené komplexne aj s vyznačením pruhov, majú bezbariérový prístup a podsvietený prechod pre chodcov.
  • Zvýši sa komfort cestujúcich pri čakaní na autobusy verejnej dopravy za každého počasia.
  • Zvýši sa bezpečnosť cestujúcich ale aj ostatných občanov, ktorý budú prichádzať na bezbariérové zastávky, prechádzať po podsvietenom prechode.

Dĺžka realizácie projektu:

3 mesiace  

 

Celkové oprávnené výdavky:               

92 065,74 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

87 462,45 EUR