Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto získalo dotáciu na výstavbu ďalších dvoch cyklotrás

Zverejnené: 16.08.2021 10:52:55
obr: Mesto získalo dotáciu na výstavbu ďalších dvoch cyklotrás

Mesto Brezno vďaka úspešnému projektu získalo dotáciu na výstavbu cyklotrasy Vrchdolinka s napojením na cyklotrasu v Čiernom Balogu, s pokračovaním cez Mazorníkovo na námestie, ďalej cez Ulicu ČSA popred S1 s napojením na Banisko, kde sa už realizuje cyklotrasa smerom na Valaskú až po križovatku na Chvatimechu.

 

BREZNO. Cieľom je zvýšiť atraktivitu nemotorovej, hlavne cyklistickej dopravy.

Na výstavbu mesto získalo 1,5 milióna eur

Breznianska samospráva vlani na jeseň podala projekt na podporu ďalších cyklotrás označených C2, C5 a C10 a bola úspešná. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mestu schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 1,5 milióna eur. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, projektom chcú tak podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v meste, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Realizovať ho bez dotácií a len z vlastných zdrojov by nebolo možné. „V Brezne prídu na rad aj ďalšie ulice, kde popri chodníkoch pre peších vybudujeme cyklochodníky, čím vznikne ucelený systém cyklodopravy s bodmi napojenia na všetky smery podľa dokumentu, ktorý sme spracovali cez renomovanú firmu v oblasti dopravy ešte pred piatimi rokmi. Cestovanie na bicykli bude pre mnohých nielen ekonomické a ekologické, ale aj zdraviu prospešné a bezpečné.“

Prepojenie sídliska Mazorníkovo s centrom mesta

Cyklotrasa C2, C5 v celkovej dĺžke 4,704 km bude tvoriť prepoj lokality Mazorníkovo-Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta. Následne bude vedená spoločným chodníkom pre peších a cyklistov po tzv. Starej ceste na Poľnej ulici. Pokračovať bude po miestnej komunikácii na Poľnej ulici miestnou komunikáciou na Ulici 9. mája formou cyklokoridoru, po trase existujúceho chodníka, ktorý bude označený ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.

 Ďalej povedie popred starú poštu na Mazorníkove, medzi pekárňou a predajňou CBA s pokračovaním v trase existujúceho chodníka popri ceste II/529. Od začiatku Rázusovej ulice, pri odbočke na Bottovu ulicu po koniec cyklotrasy, čo je na námestí, budú cyklisti vedení v trase cesty II/529 obojstranne v krajnici cesty, kde sa vyznačia cyklistické pruhy šírky 1,5 m.

 Súčasťou cyklotrasy C2, C5 bude aj mobiliár, a to prístrešok na Vrchdolinke, Ulici 9. mája, ako aj stojan na bicykle, ktorý bude k dispozícii aj na Rázusovej ulici.

Cyklotrasa C10 bude mať celkovú dĺžku 1,4582 km

Začiatok cyklotrasy bude v mieste napojenia na trasu C1, t. j. Cyklotrasa Brezno – Valaská, pod obchodnou prevádzkou Lidl.

Cyklotrasa bude vedená v trase existujúceho chodníka, ktorý bude označený ako spoločná cestička pre cyklistov a chodcov až po kruhový objazd pri nákupnom stredisku S1. Pokračovať bude v trase existujúceho chodníka (severná strana Ulice ČSA), chodníkom do vnútrobloku Hradby, popred súkromnú školu EBG. Ďalej budú cyklisti vedení v trase jestvujúcej miestnej komunikácie ulica Školská (smerom k Bombura klubu) formou cyklokoridoru a v tomto mieste sa už budú nachádzať v centre mesta.

 Súčasťou cyklotrasy bude prístrešok na Ulici ČSA, tiež stojan na bicykel, ktorý sa bude nachádzať na Ulici Hradby aj na námestí.

 

autor článku : Monika Dolňanová | Ilustračné foto: Brezno24.sk


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...