Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto už prijíma žiadosti do zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka

Zverejnené: 15.11.2021 11:35:00
obr: Mesto už prijíma žiadosti do zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka

Nárok občana na poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári vzniká vydaním posudku na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného obcou v mieste trvalého pobytu občana.

Konanie o prijatie občana do zariadenia začína doručením žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby osobne, do podateľne Mestského úradu v Brezne, alebo poštou na adresu Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať všetky predpísané náležitosti a povinné prílohy. Musí byť podpísaná žiadateľom. V prípade, ak je tento obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, podpisuje ju súdom ustanovený opatrovník (v takom prípade je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti, resp. o ustanovení za opatrovníka). Ak sa žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nedokáže podpísať, môže byť žiadosť podpísaná aj inou fyzickou osobou a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Občan predkladá žiadosť v origináli alebo úradne overenej kópii. Povinnou prílohou žiadosti sú: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu (kópia), posudok o odkázanosti na sociálnu službu (kópia).

Ďalšie prílohy, ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sú: potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), alebo potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme), doklady o majetkových pomeroch alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom do zariadenia.

Zariadenie môže požadovať aj ďalšie prílohy, o ktorých bude žiadateľ v dostatočnom predstihu písomne informovaný (napr. v súvislosti s mimoriadnou situáciou a pod.). Podrobné informácie o podmienkach prijatia, ako aj vedení poradovníka čakateľov a úhradách za poskytované sociálne služby nájdete na webovej stránke mesta: www.brezno.sk v sekcii Boženka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, kde sa nachádza aj formulár žiadosti.

Žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb si môžete do 31.12.2021 vyzdvihnúť aj na Mestskom úrade v Brezne, Odbor starostlivosti o obyvateľa, Nám. gen. M. R. Štefánika 2, 1. poschodie - Mgr. Janka Zubáková, Mgr. Iveta Zifčáková.

Od januára 2022 budú žiadosti poskytnuté priamo v zariadení.

Bližšie informácie: Mgr. Ľubomíra Zacharová, e-mail: lubomira.zacharova@brezno.sk, PhDr. Janka Lemberková, e-mail: janka.lemberkova@brezno.sk, tel. kontakt: 0911 996 020.

 

autor článku : PhDr. Janka Lemberková | foto: M.B.

 

 


Novinkyviac

29.11.2021 10:14:25 Mesto Brezno

Rozsvietenie prvej adventnej sviečky v Brezne mohla verejnosť sledovať online v priamom prenose

V nedeľu 28. novembra začal advent, obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov. Rozsvietenie prvej sviečky ...

29.11.2021 10:03:22 Mesto Brezno

Fasáda mestskej veže, vrátane strechy, je už zrenovovaná

Komplexná oprava mestskej veže v Brezne napreduje. Všetko ide podľa plánu, bez komplikácií, po zložení lešenia zhotoviteľ ...

29.11.2021 10:02:26 Mesto Brezno

V extraviláne mesta pribudlo ďalšie kontajnerové stojisko

Kontajnerové stojiská postupne vznikajú aj v extraviláne mesta. Technické služby ich už vybudovali na Šiašove a na Dvoriskách. ...

29.11.2021 10:01:46 Kultúra a šport

Ondrik z Brezna: Som hrdý na to, že som spieval aj Biely kvet od Mekyho

Mesto Brezno sa teší ďalšiemu veľkému talentu, ktorý ho skvele reprezentuje. Vyrastá v rodine, kde skutočne jablká ...

29.11.2021 09:59:54 Mesto Brezno

Škôlka na Nálepkovej ulici bude mať nový plot

BREZNO. Na začiatku septembra mesto Brezno oficiálne otvorilo Materskú školu na Nálepkovej ulici po rekonštrukcii interiéru ...

29.11.2021 09:58:33 Mesto Brezno

Mestský úrad, ako aj ďalšie prevádzky v Brezne sú verejnosti k dispozícii v obmedzenom režime

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením Covid-19 a vládou SR vyhlásený lockdown, je až do odvolania zatvorený ...

25.11.2021 14:31:28 Mesto Brezno

OBMEDZENIE PREVÁDZKY MESTSKÉHO ÚRADU PRE VEREJNOSŤ

Vážení obyvatelia mesta Brezna, vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a vládou SR vyhlásený ...

22.11.2021 13:08:27 Mesto Brezno

Uplynulo 32 rokov od Nežnej

Položením kytice kvetov pri pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika si aj v Brezne pripomenuli význam boja za ...

22.11.2021 11:11:02 Mesto Brezno

Pre deti, ktoré prišli na svet priskoro, sa aj Brezno rozsvietilo na purpurovo

Svetový deň predčasne narodených detí si pripomenuli aj v centre Horehronia. Mesto tak vyjadrilo spolupatričnosť a podporu rodinám malých ...

22.11.2021 11:09:52 Mesto Brezno

Veľké asfaltovanie v Brezne finišuje. Pokračovať bude na jar

Do tohtoročnej rozsiahlej obnovy miestnych komunikácií investovala breznianska radnica viac ako 700 tisíc eur. Rekonštrukciu niektorých ...

15.11.2021 11:45:43 Mesto Brezno

Nové zastávky zvýšili komfort a bezpečnosť cestujúcich

Jednoduché informačné tabule nahradili presklené prístrešky s praktickým sedením a zabezpečeným cestovným poriadkom.   Cieľom projektu, ...

15.11.2021 11:44:08 Mesto Brezno

Vyhliadková veža nad Breznom svieti. A to doslova

Nie náhodou sa rozhľadňa na Horných lazoch v krátkom čase zaradila medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie regiónu. Výrazná stavba ...