Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto ponúka na predaj pozemky pod zbúraným domom hrôzy

Zverejnené: 15.11.2021 11:39:17
obr: Mesto ponúka na predaj pozemky pod zbúraným domom hrôzy

Dohodli sa na tom breznianski poslanci na 34. pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

Rokovanie sa vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú epidemickú situáciu konalo formou videokonferencie.

Mesto chce predať prebytočný majetok

Hneď v úvode sa plénum zaoberalo najrozsiahlejším bodom programu, v ktorom rozhodovalo o predaji, kúpe, zámene alebo prenájme majetku mesta. Vzhľadom na doterajšie nemalé investície do rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Brezne poslanci schválili odkúpenie štyroch pozemkov v miestnej časti Mazorníkovo, ktoré majú byť súčasťou plánovanej cyklotrasy spájajúcej najväčšie breznianske sídlisko s centrom mesta.

Volení zástupcovia odobrili aj podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku v areáli futbalového štadióna na Ulici ŠLN. Mesto chce na predmetnom pozemku umiestniť a prevádzkovať zmrzlinový stánok spolu s priľahlým detským ihriskom, čo je aj podmienkou dlhodobého nájmu. Rovnako si počínali pri schvaľovaní ďalšej verejnej súťaže, tentokrát o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Predné Halny. Ide o nehnuteľný majetok mesta, na ktorom sa v minulosti nachádzal dom hrôzy, a keďže samospráva nemá na predmetných pozemkoch žiadny investičný zámer, rozhodla sa ich predať.

Vysporiadali pozemky pod rozhľadňou

Po odsúhlasení poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie vo vlastníctve mesta nasledoval bod, v ktorom sa poslanci v záujme majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod vyhliadkovou vežou stotožnili s návrhom na ich odkúpenie od Slovenského pozemkového fondu.

Rokovanie pokračovalo správami hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol dodržiavania infozákona v príspevkovej organizácii Technické služby Brezno, ako aj plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva. Plénum si následne vypočulo ďalšie správy, tentoraz o výchovno-vzdelávacej činnosti všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za uplynulý školský rok.  

Poznáme mená nových ocenených

Na novembrovej schôdzi poslanci diskutovali aj o návrhoch na ocenenia za rok 2021. Cenu mesta Brezna sa rozhodli udeliť Ing. Milanovi Kováčikovi PhD. za jeho celoživotnú prácu v prospech občanov Brezna pri príležitosti jeho 80. narodenín, matrikárkam Viere Makovej a Marte Michalíkovej za dlhodobú a neoceniteľnú prácu pre mesto, a Gabrielovi Obernauerovi za celoživotný prínos v oblasti kultúry. Titul Čestného občana získa rodák z Brezna doc. RNDr. Vavrinec Böhm CSc., ktorý sa svojou významnou činnosťou v oblasti hydrogeológie a vzdelávania mládeže pričinil o šírenie dobrého mena mesta a rozvoj poznatkov o území, v ktorom žijeme. Cena primátora zostáva nateraz otvorená.

Zastupiteľský zbor v závere rokovania schválil aj poskytnutie dotácií pre účely kultúry a športu určené na krytie nákladov spojených s výpožičkou nebytových priestorov v mestskom dome kultúry pre Dychový orchester Brezno a Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, a rovnako aj ľadovej plochy v Aréne pre Hokejový klub Brezno a Ice Skating Team. Túto formu podpory poslanci odsúhlasili aj pre plavcov z ŠK Flipper a Florbalový klub Brezno. Všetky spomínané kultúrne a športové subjekty spĺňali podmienky na poskytnutie pomoci, pričom mesto o ňu oficiálne požiadali.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: GOOGLE MAPS


Novinkyviac

29.11.2021 10:14:25 Mesto Brezno

Rozsvietenie prvej adventnej sviečky v Brezne mohla verejnosť sledovať online v priamom prenose

V nedeľu 28. novembra začal advent, obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov. Rozsvietenie prvej sviečky ...

29.11.2021 10:03:22 Mesto Brezno

Fasáda mestskej veže, vrátane strechy, je už zrenovovaná

Komplexná oprava mestskej veže v Brezne napreduje. Všetko ide podľa plánu, bez komplikácií, po zložení lešenia zhotoviteľ ...

29.11.2021 10:02:26 Mesto Brezno

V extraviláne mesta pribudlo ďalšie kontajnerové stojisko

Kontajnerové stojiská postupne vznikajú aj v extraviláne mesta. Technické služby ich už vybudovali na Šiašove a na Dvoriskách. ...

29.11.2021 10:01:46 Kultúra a šport

Ondrik z Brezna: Som hrdý na to, že som spieval aj Biely kvet od Mekyho

Mesto Brezno sa teší ďalšiemu veľkému talentu, ktorý ho skvele reprezentuje. Vyrastá v rodine, kde skutočne jablká ...

29.11.2021 09:59:54 Mesto Brezno

Škôlka na Nálepkovej ulici bude mať nový plot

BREZNO. Na začiatku septembra mesto Brezno oficiálne otvorilo Materskú školu na Nálepkovej ulici po rekonštrukcii interiéru ...

29.11.2021 09:58:33 Mesto Brezno

Mestský úrad, ako aj ďalšie prevádzky v Brezne sú verejnosti k dispozícii v obmedzenom režime

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením Covid-19 a vládou SR vyhlásený lockdown, je až do odvolania zatvorený ...

25.11.2021 14:31:28 Mesto Brezno

OBMEDZENIE PREVÁDZKY MESTSKÉHO ÚRADU PRE VEREJNOSŤ

Vážení obyvatelia mesta Brezna, vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a vládou SR vyhlásený ...

22.11.2021 13:08:27 Mesto Brezno

Uplynulo 32 rokov od Nežnej

Položením kytice kvetov pri pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika si aj v Brezne pripomenuli význam boja za ...

22.11.2021 11:11:02 Mesto Brezno

Pre deti, ktoré prišli na svet priskoro, sa aj Brezno rozsvietilo na purpurovo

Svetový deň predčasne narodených detí si pripomenuli aj v centre Horehronia. Mesto tak vyjadrilo spolupatričnosť a podporu rodinám malých ...

22.11.2021 11:09:52 Mesto Brezno

Veľké asfaltovanie v Brezne finišuje. Pokračovať bude na jar

Do tohtoročnej rozsiahlej obnovy miestnych komunikácií investovala breznianska radnica viac ako 700 tisíc eur. Rekonštrukciu niektorých ...

15.11.2021 11:45:43 Mesto Brezno

Nové zastávky zvýšili komfort a bezpečnosť cestujúcich

Jednoduché informačné tabule nahradili presklené prístrešky s praktickým sedením a zabezpečeným cestovným poriadkom.   Cieľom projektu, ...

15.11.2021 11:44:08 Mesto Brezno

Vyhliadková veža nad Breznom svieti. A to doslova

Nie náhodou sa rozhľadňa na Horných lazoch v krátkom čase zaradila medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie regiónu. Výrazná stavba ...