Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto pokračuje v realizácii začatých investičných akcií. Na rok 2022 pripravilo aj množstvo nových projektov

Zverejnené: 31.01.2022 11:03:22
obr: Mesto pokračuje v realizácii začatých investičných akcií. Na rok 2022 pripravilo aj množstvo nových projektov

Breznianska samospráva vlani zrealizovala a spustila množstvo investičných akcií. Niektoré z nich dokončila, ďalšie plynule prechádzajú do tohto roka. Mesto v snahe neustále zveľaďovať a skvalitňovať život jeho obyvateľom plánuje aj nové projekty. Prinášame sumár tých, ktoré budú Brezňanov sprevádzať už od jari. Postupne predstavíme aj ďalšie.

 

Brezno bude mať vlastnú kompostáreň

Jedným z najväčších tohtoročných projektov mesta je aj výstavba kompostárne, na ktorú od ministerstva životného prostredia získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 2 milióny eur. So samotnou realizáciou samospráva začne na jar, pričom snahou je zabezpečiť v rámci zberu komunálneho odpadu vyseparovanie biologicky rozložiteľných zložiek kuchynského komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov a ich následnú ekologickú likvidáciu v kompostárni. Proces výroby bude prebiehať v uzavretom areáli, v časti starý Mazorník za betonárkou. Kompostáreň ročne spracuje 3500 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

Pokračovať bude oprava miestnych komunikácií

Samospráva sa vlani na jeseň pustila do obnovy miestnych komunikácií. Týka sa najpoškodenejších ciest, chodníkov a iných asfaltových povrchov v meste. V mnohých častiach už majú nový asfaltový koberec, no pre nepriazeň počasia oprava niektorých ciest a chodníkov sa presunula na jar tohto roka, medzi ne patrí komunikácia na NDH – za mestskou políciou, chodníky na Rázusovej ulici pri hlavnej ceste a bytovke, na Krčulovej 1 a 3, Krčulovej pri obchode a soľnej jaskyni, Hronskej, Jilemnického – chodníky a pred garážami, Glianskej, ŠLN – garáže, v Tehelni, Bujakove a vjazd na Pionierskej 4. Na Nálepkovej ulici Technické služby zrealizujú kompletnú rekonštrukciu vozovky – výmena podložia, nová asfaltová vrstva, zároveň cestu rozšíria o šikmé státie a vznikne nový chodník na ľavej strane v smere jazdy.

Pribudnú ďalšie kontajnerové stojiská

Mesto sa ešte pred siedmimi rokmi rozhodlo pre jednoznačné riešenie ako zabrániť znečisťovaniu okolia a prispieť k dôkladnejšej separácii domového odpadu. Postupne začalo budovať kontajnerové stojiská, pričom všetky majú jednotný vzhľad a sú zabezpečené tak, aby sa do nich nedostali nepovolané osoby. Ich počet stále rastie a ďalšie pribudnú v Brezne aj tento rok. Stojiská na komunálny odpad postupne vybudujú v počte troch kusov pre obyvateľov ulíc Malinovského, Sládkovičova, Krčulova a Fučíkova. Technické služby budú pokračovať vo výstavbe stojísk v extraviláne mesta.

Počet miest na parkovanie opäť stúpne

V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry samospráva bude aj tento rok pokračovať v rozširovaní spevnených plôch. Počet vozidiel pred obytnými domami pribúda, preto je dôležité, aby parkovanie v meste bolo systematické, a to nielen z dôvodu plynulosti premávky, ale aj z hľadiska bezpečnosti. Z roka na rok zvyšujúci sa počet spevnených plôch by mal prispieť k zlepšeniu parkovacej situácie v meste. Len čo to klimatické podmienky dovolia, zamestnanci Technických služieb sa pustia do výstavby parkovacích miest na ŠLN, Ulici Fraňa Kráľa 3, 5, 7, 9 a pri garážach na Ulici 9. mája na Mazorníkove.

Dokončia rekonštrukciu Rázusovej ulice

Rozsiahla obnova Rázusovej ulice v historickom centre mesta, ktorú vlani zahájila breznianska radnica, bude pokračovať aj v tomto roku. Doposiaľ boli ukončené stavebné a parkové úpravy na západnej strane ulice, ktoré spočívali vo vybudovaní takmer 400-metrov dlhého dláždeného chodníka, vrátane vjazdov k jednotlivým domom, a v adekvátnej náhradnej výsadbe drevín so špeciálnymi protikoreňovými bariérami. Projekt financovaný z mestského rozpočtu bude pokračovať v jarných mesiacoch výstavbou novej dažďovej kanalizácie a identického chodníka na protiľahlej strane cesty. Pribudne tiež izolačná zeleň.

Námestie sa bude pýšiť kompletne zrenovovanou mestskou vežou

Mesto vlani v lete začalo s realizáciou projektu Obnova mestskej veže v Brezne. Fasáda a strecha sú už zrenovované, ako aj osadené okná. Počas zimného obdobia sa zhotoviteľ diela venuje vnútorným priestorom a na jar ešte dokončí zostávajúce práce v exteriéri, ako napríklad izolácia základov zvonice, nová kanalizačná a vodovodná prípojka, zhotovenie spevnených plôch v bezprostrednej blízkosti zvonice, pričom časť mesto nahradí trávnikom. Zhotoviteľ by mal práce ukončiť do konca apríla. Vo vynovenej zvonici bude sídliť Turisticko-informačné centrum, súčasťou budú aj stále expozície, jedna venovaná gen. M. R. Štefánikovi a druhá Zvonárov byt.

Zelenú má výstavba cyklotrás

Samospráva vytvára sieť cyklotrás, ktoré spoja jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými zónami a s turistickými centrami v okolí. Na jar bude pokračovať v prácach na výstavbe cyklotrasy Brezno – Valaská, kde vznikne cyklistický pruh s celkovou dĺžkou 8,74 km, pričom viac ako 1,76 km bude mať úplne nový cyklistický pruh, vrátane lávky pre cyklistov v dĺžke 648 metrov. Začne tiež s výstavbou cyklotrasy C2, C5 (prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta) a C10, začiatok ktorej bude pri Bombura klube, pokračovať bude cez Hradby na Ulicu ČSA a napojí sa na cyklotrasu Brezno – Valaská.

Vzniknú chodníky pre chodcov aj cyklistov

V rámci projektu budovania mestských cyklotrás bude pokračovať obnova chodníkov. Cyklochodník na Ulici ČSA povedie od kruhovej križovatky pri centre S1 po Point, pričom realizáciu na jednej strane ulice mesto spustilo na jeseň. Na jar začne s budovaním úseku pred obchodnými prevádzkami a tržnicou, ako aj chodníka na druhej strane Ulice ČSA, ktorý bude rozdelený osobitne pre chodcov a cyklistov a prepojí centrum mesta až po Banisko. Úpravou prechádza aj chodník na Švermovej ulici, rozdelený na vyvýšenú časť pre chodcov a dvojsmerný cyklochodník. Na Rázusovej ulici v rámci cyklotrasy C2, C5 a C10 vznikne samostatný pruh pre cyklistov v oboch smeroch, označený na hlavnej ceste čiarou. Postupne v meste pribudnú aj ďalšie cyklochodníky.

Na vyhliadke pribudne obslužný objekt

Najväčším lákadlom uplynulej turistickej sezóny v Brezne bola bezpochyby vyhliadková veža na Horných lazoch. Keďže návštevnosť tejto lokality vďaka novej atrakcii niekoľkonásobne stúpla, radnica musela začať riešiť aj otázku dostupnosti hygienických zariadení, parkovacích kapacít a ďalších doplnkových služieb. Vlani sa mesto pustilo do budovania prvých odstavných plôch a v priebehu aktuálneho roka je naplánované osadenie menšieho obslužného objektu s hygienickým zázemím priamo pri rozhľadni. Pôjde o drevenú ekostavbu so skladovými priestormi, možnosťou občerstvenia, hygienickým zázemím a pergolou, ktorá v prípade zhoršenia počasia poslúži aj ako núdzový prístrešok.

Megaprojektom je výstavba nájomného domu

Akútny nedostatok nájomných bytov a s tým súvisiaci odchod mladých rodín z Brezna sa mesto rozhodlo urýchlene riešiť. Vlani na konca roka začalo s výstavbou nájomného domu na Mazorníkove s 96 bytmi bežného štandardu. Ide o najväčší projekt za posledných 25 rokov v Brezne ako aj najväčší v rámci samospráv v minulom roku na Slovensku. Objekt bude disponovať 10 jednoizbovými, 42 dvojizbovými, 37 trojizbovými a 7 štvorizbovými bytmi, pričom všetky majú mať podľa návrhu balkón alebo terasu. Podľa zmluvy výstavba má byť ukončená a skolaudovaná do januára 2024. Vďaka nenávratnej dotácii od ministerstva dopravy vo výške viac ako 2 milióny eur bude nájomné podstatne nižšie.

Športový areál pri ZŠ s MŠ na Mazorníkove nadobudne nový šat

Vlani na konci roka mesto začalo s prípravnými prácami na rekonštrukcii a modernizácii poškodeného areálu Základnej školy s materskou školu na MPČĽ 35 a len čo to klimatické podmienky dovolia, bude v nich pokračovať. Na realizáciu projektu z Fondu na podporu športu získalo dotáciu vo výške 241 832,49 eura a bude sa podieľať spolufinancovaním vo výške minimálne 50 % celkových výdavkov, čo predstavuje 241 832,50 eura. Vo vynovenom areáli sa bude nachádzať atletická dráha, inline dráha, obnovené futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, fit ihrisko pre najmenších, doskočisko, mesto tiež plánuje vysadiť aj zeleň a nové stromy. Predpokladaná doba výstavby je 6 mesiacov.

Vo výstavbe je aj tréningové futbalové ihrisko na Banisku

Od jari minulého roka je vo výstavbe aj futbalové ihrisko s umelou trávou v lokalite Banisko, nad Kauflandom. Pre nepriaznivé počasie práce boli na konci roka ukončené a pokračovať v nich budú hneď, ako to dovolia podmienky. Hlavným cieľom projektu je deti a mládež zapojiť do športovej činnosti a z roka na rok vytvoriť lepšie podmienky. Využívať ho bude nielen Futbalový klub Brezno, ale aj žiaci základných škôl a verejnosť. Súčasťou bude zázemie, lavice na sedenie, pribudnú novovysadené stromy či izolačná zeleň. Výstavbu futbalového ihriska majú ukončiť ako aj skolaudovať do konca júna tohto roka.

Začnú stavať mestské jasle

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ešte v roku 2020 schválilo žiadosť mesta o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 671-tisíc eur na výstavbu detských jaslí na Ulici Hradby v Brezne. Nový kompletne bezbariérový objekt, v ktorom bude poskytovaná celodenná starostlivosť pre maximálne 20 detí, vyrastie v blízkosti tunajšej materskej školy a bude disponovať dvoma herňami, dvoma spálňami, detským ihriskom a spevnenou plochou s kapacitou 14 parkovacích miest. Ak pôjde všetko podľa plánu, breznianska samospráva chce s jeho výstavbou začať v lete tohto roka.

Na nábreží vznikne skatepark

Priestranstvo na nábreží Hrona, na ktorom sa pôvodne počítalo s výstavbou kúpaliska, mesto plánuje využiť na iný, aj keď stále rekreačno-oddychový účel. Keďže ním prioritne povedie cyklotrasa Brezno – Valaská s prepojením na centrum mesta, už vlani tu pribudol uzamykateľný prístrešok na odkladanie bicyklov. V rámci areálu okrem inkluzívneho ihriska, na ktoré samospráva získala 50-tisíc eur z rezortu práce, vznikne aj nový skatepark a pumptrack, teda špeciálne upravené jazdné plochy pre skateboardistov, bikerov a inline korčuliarov. Začiatok realizácie jednotlivých okruhov odhadujú na druhú polovicu roka, súčasťou oddychovej zóny však bude aj bufet, ktorého prevádzku chcú spustiť najneskôr do leta.

 

autor článku : Monika Dolňanová, Eva Šipošová | foto: M.B.


Novinkyviac

24.05.2024 15:34:47 Kultúra a šport

Zochovu divadelnú Revúcu si breznianski chalupkovci budú dobre pamätať

Chalupkovci z Brezna žnú jeden úspech za druhým.  V kategórii dospelých aj divadla mladých na Zochovej divadelnej ...

24.05.2024 15:33:42 Mesto Brezno

Na radnici zablahoželali jubilantom seniorom k ich sviatku

Primátor zablahoželal seniorom k vzácnym životným jubileám. Oslávencom vyjadril úctu a vďaku za ich plodné roky, doterajšiu činnosť ...

24.05.2024 15:31:50 Kultúra a šport

Na nábreží Hrona čoskoro pribudne nové multifunkčné ihrisko K Park

V modernom športovo-oddychovom areáli návštevníci nájdu lezeckú stenu, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, workoutovú zónu, ale aj ...

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...