Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Zverejnené: 22.02.2021 13:38:54
obr: Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Mestskí poslanci okrem iného schválili úpravu dvoch VZN, kúpu zdravotných pomôcok, výživových doplnkov ako aj poskytnutie poukážok pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov, odsúhlasili dotáciu trom športovým klubom a  podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora športovej infraštruktúry v Brezne.

 

BREZNO. Dvadsiate siedme rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 17. februára prostredníctvom videokonferencie.

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je už jednotná

Úvod zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvé sa týkalo VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Brezna, v ktorom poslanci do cenníka cintorínskych služieb doplnili položky, ako poplatok za výkop jamy v prípade zistenej prekážky, v prípade výkopu a zasypania hrobového miesta zmenili termín zimného obdobia, za ktoré sa považuje 1. november až 28. február, spresnili pojmy, čo je vstup na pohrebisko a administratívne poplatky pri prepise hrobového miesta.

 

Školský zákon s účinnosťou od 1. januára zaviedol jednotnú výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou a povinné predprimárne vzdelávanie. Poslanci preto schválili úpravu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom, keď zjednotili výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, a to bez rozdielu, či deti majú alebo nemajú trvalý pobyt na území mesta. Zákonný zástupca tak za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeje sumou 10 eur.

 

Priestory bývalej kolkárne poslúžia lukostrelcom

V majetkových záležitostiach okrem iných žiadostí sa venovali aj požiadavke občianskeho združenia  Lukostrelecký klub Route 66, ktorý má záujem v priestoroch bývalej kolkárne na Školskej ulici využívať areál na zriadenie cvičnej lukostrelnice pre vykonávanie športovej a rekreačnej lukostreľby členov klubu, ako aj ponúka vytvorenie podmienok pre rozvoj lukostreleckého športu a  aktívne využitie voľného času  pre obyvateľov mesta  a regiónu. Plánuje tiež vybudovanie tréningovej trate na vykonávanie terčovej a 3D lukostreľby v budove (bez zásahu do objektu), v letných mesiacoch aj vo vonkajších priestoroch, tréning a rozvoj klubových športovcov, lukostrelecké turnaje: SLA3D- krajská súťaž, o pohár primátora amatérskych lukostrelcov a ponúka pomoc pri športových podujatiach mesta či voľnočasové aktivity pre občanov vo vyhradených dňoch (mimo tréningových dní).  Poslanci žiadosti vyhoveli a občianskemu združeniu schválili výpožičku tohto objektu na jeden rok.

 

Mesto v  neľahkej situácii opäť ponúka pomoc ohrozenej skupine ľudí

Breznianska samospráva v neľahkej situácii spôsobenej koronavírusom ponúkne ďalšiu pomoc najohrozenejšej a najslabšej skupine obyvateľov mesta. Na návrh primátora poslanci jednohlasne schválili vynaloženie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na kúpu zdravotných pomôcok a výživových doplnkov. Ako uviedol Tomáš Abel, prvoradým cieľom mesta je chrániť zdravie občanov. „Rozhodli sme sa preto zabezpečiť  obyvateľom starším ako 60 rokov, ktorých evidujeme 5150, opakovane použiteľné certifikované respirátory FFP2, ktoré by mali byť bezpečnejšie ako bežne používané rúško. Občanom vo veku 60 až 64 rokov (1242 osôb) kúpime vitamínové prípravky skupiny C a D3, momentálne zvlášť potrebné pre imunitný systém, a starším ako 65 rokov v predstihu venujeme poukážky, ktoré môžu použiť na nákup liekov a doplnkov výživy v zazmluvnených  podnikateľských subjektoch.“

 

O distribúcii bude mesto občanov informovať prostredníctvom všetkých dostupných verejných kanálov. Ako ešte dodal primátor, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravujú pre celý okres očkovacie centrum v Aréne.

 

Na Mazorníkove zrekonštruujú poškodený športový areál pri ZŠ s MŠ

Zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh primátora na I. zmenu rozpočtu v roku 2021, na vedomie vzalo správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. do 31. 12. 2020, ako aj správy hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2020, o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách a z vykonanej  kontroly vybavovania  a prešetrovania sťažností a petícií  za vlaňajší rok.

 

V závere rokovania na rad prišli žiadosti športových klubov o dotácie na úhradu nákladov, spojené s výpožičkou ľadovej plochy za štvrtý kvartál 2020. Poslanci schválili Ice Skeating Team Brezno 2602,61 eura, HK Brezno 17 036,41 eura, ako aj 10 000 eur Slovenskému zväzu biatlonu na náklady spojené s organizovaním podujatia IBU Cup 3 a IBU Cup 4.

 

Mesto plánuje rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu ZŠ s MŠ na Ulici MPČĽ v Brezne. V rámci výzvy na podporu športu primátor poslancom predložil návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora športovej infraštruktúry v Brezne, s čím súhlasili.

 

autor článku : Monika Dolňanová | ilustračné foto

 


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...