Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Zverejnené: 22.02.2021 13:38:54
obr: Mesto ľuďom nad 60 rokov kúpi respirátory, výživové doplnky a starším ako 65 rokov poskytne poukážky

Mestskí poslanci okrem iného schválili úpravu dvoch VZN, kúpu zdravotných pomôcok, výživových doplnkov ako aj poskytnutie poukážok pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov, odsúhlasili dotáciu trom športovým klubom a  podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora športovej infraštruktúry v Brezne.

 

BREZNO. Dvadsiate siedme rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 17. februára prostredníctvom videokonferencie.

 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je už jednotná

Úvod zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvé sa týkalo VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Brezna, v ktorom poslanci do cenníka cintorínskych služieb doplnili položky, ako poplatok za výkop jamy v prípade zistenej prekážky, v prípade výkopu a zasypania hrobového miesta zmenili termín zimného obdobia, za ktoré sa považuje 1. november až 28. február, spresnili pojmy, čo je vstup na pohrebisko a administratívne poplatky pri prepise hrobového miesta.

 

Školský zákon s účinnosťou od 1. januára zaviedol jednotnú výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou a povinné predprimárne vzdelávanie. Poslanci preto schválili úpravu VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom, keď zjednotili výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, a to bez rozdielu, či deti majú alebo nemajú trvalý pobyt na území mesta. Zákonný zástupca tak za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeje sumou 10 eur.

 

Priestory bývalej kolkárne poslúžia lukostrelcom

V majetkových záležitostiach okrem iných žiadostí sa venovali aj požiadavke občianskeho združenia  Lukostrelecký klub Route 66, ktorý má záujem v priestoroch bývalej kolkárne na Školskej ulici využívať areál na zriadenie cvičnej lukostrelnice pre vykonávanie športovej a rekreačnej lukostreľby členov klubu, ako aj ponúka vytvorenie podmienok pre rozvoj lukostreleckého športu a  aktívne využitie voľného času  pre obyvateľov mesta  a regiónu. Plánuje tiež vybudovanie tréningovej trate na vykonávanie terčovej a 3D lukostreľby v budove (bez zásahu do objektu), v letných mesiacoch aj vo vonkajších priestoroch, tréning a rozvoj klubových športovcov, lukostrelecké turnaje: SLA3D- krajská súťaž, o pohár primátora amatérskych lukostrelcov a ponúka pomoc pri športových podujatiach mesta či voľnočasové aktivity pre občanov vo vyhradených dňoch (mimo tréningových dní).  Poslanci žiadosti vyhoveli a občianskemu združeniu schválili výpožičku tohto objektu na jeden rok.

 

Mesto v  neľahkej situácii opäť ponúka pomoc ohrozenej skupine ľudí

Breznianska samospráva v neľahkej situácii spôsobenej koronavírusom ponúkne ďalšiu pomoc najohrozenejšej a najslabšej skupine obyvateľov mesta. Na návrh primátora poslanci jednohlasne schválili vynaloženie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na kúpu zdravotných pomôcok a výživových doplnkov. Ako uviedol Tomáš Abel, prvoradým cieľom mesta je chrániť zdravie občanov. „Rozhodli sme sa preto zabezpečiť  obyvateľom starším ako 60 rokov, ktorých evidujeme 5150, opakovane použiteľné certifikované respirátory FFP2, ktoré by mali byť bezpečnejšie ako bežne používané rúško. Občanom vo veku 60 až 64 rokov (1242 osôb) kúpime vitamínové prípravky skupiny C a D3, momentálne zvlášť potrebné pre imunitný systém, a starším ako 65 rokov v predstihu venujeme poukážky, ktoré môžu použiť na nákup liekov a doplnkov výživy v zazmluvnených  podnikateľských subjektoch.“

 

O distribúcii bude mesto občanov informovať prostredníctvom všetkých dostupných verejných kanálov. Ako ešte dodal primátor, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravujú pre celý okres očkovacie centrum v Aréne.

 

Na Mazorníkove zrekonštruujú poškodený športový areál pri ZŠ s MŠ

Zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh primátora na I. zmenu rozpočtu v roku 2021, na vedomie vzalo správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 11. do 31. 12. 2020, ako aj správy hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2020, o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách a z vykonanej  kontroly vybavovania  a prešetrovania sťažností a petícií  za vlaňajší rok.

 

V závere rokovania na rad prišli žiadosti športových klubov o dotácie na úhradu nákladov, spojené s výpožičkou ľadovej plochy za štvrtý kvartál 2020. Poslanci schválili Ice Skeating Team Brezno 2602,61 eura, HK Brezno 17 036,41 eura, ako aj 10 000 eur Slovenskému zväzu biatlonu na náklady spojené s organizovaním podujatia IBU Cup 3 a IBU Cup 4.

 

Mesto plánuje rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu ZŠ s MŠ na Ulici MPČĽ v Brezne. V rámci výzvy na podporu športu primátor poslancom predložil návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Podpora športovej infraštruktúry v Brezne, s čím súhlasili.

 

autor článku : Monika Dolňanová | ilustračné foto

 


Novinkyviac

04.03.2024 11:03:17 Mesto Brezno

V Brezne monitorovali kvalitu ovzdušia. Čo ukázali výsledky?

Na námestí bola takmer pol roka umiestnená mobilná monitorovacia stanica. Ako ukázali prvé výsledky, Brezno má ...

26.02.2024 22:09:18 Mesto Brezno

Veľmi milá, pekná a usmiata pani Mária Medveďová z Brezna oslávila vzácne životné jubileum – sto rokov

Mária Medveďová z Brezna oslávila úctyhodných sto rokov. Chuť do života a takmer žiadne vrásky jej ...

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

14.02.2024 11:22:39 Kultúra a šport

Tradičné fašiangové oslavy v Brezne si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov

Brezno žilo fašiangovou veselicou so všetkým, čo k tomu patrí. Spievalo sa, tancovalo, nechýbalo občerstvenie a ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...