Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto Brezno začalo s výstavbou vlastnej kompostárne

Zverejnené: 24.10.2022 11:24:29
obr: Mesto Brezno začalo s výstavbou vlastnej kompostárne

Kompostáreň v Brezne ročne spracuje 3500 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na jej výstavbu, ako aj na stroje a technológiu, mesto získalo dotáciu od ministerstva životného prostredia.

BREZNO. Kompostovanie je považované za technológiu, ktorá významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia.

Mestu sa znížia poplatky za uloženie BRKO

Snahou breznianskej samosprávy je v súlade s platnou legislatívou zabezpečiť v rámci zberu komunálneho odpadu vyseparovanie biologicky rozložiteľných zložiek kuchynského komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov a ich následnú ekologickú likvidáciu. Mesto pracovalo na tom, aby mohlo začať s výstavbou modernej kompostárne a úspech sa dostavil. Stavenisko za bývalou mliekarňou a súčasnou betonárkou na Mliekarenskej ulici už odovzdalo zhotoviteľovi stavebnej firme zo Žiliny. Ide o lokalitu, ktorá je v územnom pláne Brezna určená na funkciu priemyselnej výroby a je dostatočne vzdialená od najbližšej obytnej zóny. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je druhá polovica roku 2023.

 Zo samotného projektu, ktorý prinesie výhody pre mesto a jeho obyvateľov, je nadšený aj primátor Tomáš Abel: „Vďaka dôkladnej separácii znížime percento biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), ktorý sa skládkuje a likviduje na miestnej skládke, čím sa mestu znížia poplatky za jeho uloženie. Ušetrené financie nám následne pokryjú navýšenie cien za prepravu odpadu. Kompostáreň je navrhnutá tak, aby všetky v nej uskutočnené procesy boli environmentálne najvhodnejšie a najefektívnejšie na dosiahnutie zvýšenia miery zhodnocovania BRKO.“

Kompost bude slúžiť ako kvalitné organické hnojivo

Na výstavbu kompostárne, ako aj na stroje a technológiu, mesto od Ministerstva životného prostredia SR získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2 374 912,89 eura, pričom povinné 5 % spolufinancovanie predstavuje sumu vo výške 124 995,42 eura.

 Podľa slov riaditeľa Technických služieb Lukáša Jeremiáša, ako prvé príde na rad odstránenie náletových drevín, zrovnanie terénu na požadovanú úroveň, prípojky inžinierskych sietí a následne zemné práce a zakladanie.

A na akom princípe bude zariadenie fungovať? „V kompostárni prebehnú procesy vytriedenia, drvenia, spracovania a uloženia na základky, kde sa postupne vytvorí kompost, ktorý využijeme ako kvalitné organické hnojivo na potrebné úpravy mestskej zelene. Celý proces vzniku kompostu bude výrazne kratší, čo umožní rýchlejšiu výmenu materiálu v kompostárni.“

 Zber BRKO z domácností Technické služby zabezpečia prostredníctvom zberných nádob. „Odpad bude sústredený v hnedých zberných nádobách na BRKO vo všetkých stojiskách pri bytových domoch, pričom zbierať a následne zvážať do kompostárne ho ho budeme dvakrát do týždňa.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...