Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Kvalita ovzdušia v Brezne je už pod drobnohľadom Slovenského hydrometeorologického ústavu

Zverejnené: 04.09.2023 14:46:22
obr: Kvalita ovzdušia v Brezne je už pod drobnohľadom Slovenského hydrometeorologického ústavu

 

Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo na námestí umiestniť mobilnú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia. Namerané hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok môžu sledovať aj obyvatelia na webe SHMÚ.

 

Dlhodobý monitoring kvality vonkajšieho ovzdušia vykonáva SHMÚ 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Staničku v Brezne nájdete v blízkosti sochy rytiera Bomburu

Väčšina znečisťujúcich látok v ovzduší má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vegetáciu, niektoré vstupujú do chemických reakcií, pri ktorých vznikajú iné toxické látky, a preto je potrebné pravidelne merať ich koncentrácie v atmosfére. Jej znečistenie nevplýva na všetkých ľudí rovnako, medzi citlivé skupiny obyvateľstva patria starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti.

 V rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia je na území Slovenska rozmiestnených viac ako 50 monitorovacích staníc, mobilná sa už nachádza aj v Brezne v blízkosti sochy rytiera Bomburu. Ako uviedol vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia Martin Kremler, určená je na monitorovanie koncentrácií znečisťujúcich látok v rôznych časových obdobiach dňa, pričom aktuálne merané koncentrácie pevných častíc PM10 a PM2,5, oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého sú prístupné na webe SHMÚ. Okrem toho prístroje v stanici odoberajú prachové častice na filtre, ktoré sú následne analyzované v laboratóriu SHMÚ.

 Častice PM10, resp. PM2,5 sú rôznorodého zloženia a pôvodu, ako prírodného, tak antropogénneho. Najvýznamnejším zdrojom emisií PM je vykurovanie domácností tuhým palivom. „Na základe informácií, ktorými disponujeme zo sčítania obyvateľov v roku 2021, vo vašom regióne sú domácnosti, ktoré kúria tuhým palivom. Vzhľadom na kotlinovú polohu a vyšší výskyt inverzií, je predpoklad, že sú tu podmienky zhoršené a z tohto dôvodu celý okres Brezno radíme medzi rizikové oblasti z hľadiska kvality ovzdušia,“ dodal Martin Kremler.

 Dominantnými zdrojmi oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého je zasa cestná doprava a spaľovacie procesy v priemysle a energetike.

Kvalita ovzdušia v Brezne bola na konci augusta dobrá až veľmi dobrá

Breznianska samospráva sa rozhodla pre umiestnenie mobilnej monitorovacej stanice z dôvodu, aby zistila, aké koncentrácie častíc, ktoré znečisťujú životné prostredie, sa nachádzajú v meste v období pred otvorením druhej etapy obchvatu Brezna na konci septembra. „Získané údaje porovnáme s nameranými koncentráciami po presmerovaní tranzitnej dopravy smerom na Tisovec práve cez obchvat mesta. Aj tieto poznatky môžu byť pre nás veľmi dobrým ukazovateľom, ako si dokážeme zlepšiť kvalitu ovzdušia a života obyvateľov odklonením dopravy mimo mesta. Samozrejme, popri iných aktivitách zameraných na zlepšenie životného prostredia, ako sú dopĺňanie zelene, zadržiavanie vody v krajine, rozvíjanie nemotorovej dopravy, používanie alternatívnych zdrojov elektriny pre osvetlenie, kúrenie, atď.,“ priblížil primátor Tomáš Abel.

 Dlhodobú kvalitu ovzdušia na Slovensku, tak ako aj inde v Európe a vo svete, ovplyvňujú hlavne rôzne zdroje emisií znečisťujúcich látok, medzi najdôležitejšie patria doprava, lokálne vykurovanie domácností, priemyselné, energetické zdroje a poľnohospodárstvo.

Podľa tabuľky zverejnenej na SHMÚ, v ktorej sú uvedené hodinové údaje o koncentrácii znečisťujúcich látok, kvalita ovzdušia v Brezne na konci mesiaca august bola dobrá až veľmi dobrá.

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

FOTO: M. B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...