Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Druhý viceprimátor mesta Andrej Barančok: „Riadim sa pravidlom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“

Zverejnené: 06.03.2023 10:41:05
obr: Druhý viceprimátor mesta Andrej Barančok: „Riadim sa pravidlom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“

Primátor Brezna za svojho druhého zástupcu vymenoval Andreja Barančoka. Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva bude mať v rukách oblasť komunikácie mesta s verejnosťou, kultúry a medzinárodnú spoluprácu. Na funkciu ho predurčuje prax a skúsenosti v samospráve, v oblasti marketingu, agentúre zameranej na organizovanie kultúrnych podujatí, vzdelanie v oblasti ekonómie a manažmentu, tiež práca odborného asistenta poslankyne NR SR. Prinášame vám rozhovor s druhým viceprimátorom mesta Brezno.

 

Pred časom ste nastúpili do funkcie zástupcu primátora. Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že sa stanete druhým viceprimátorom mesta?

– Úprimne sa priznám, bolo to pre mňa prekvapivé a na druhej strane veľmi potešujúce. Po ôsmich rokoch vo funkcii poslanca je to pre mňa aj satisfakcia, že primátor nášho mesta mi dal dôveru a vybral si ma za druhého zástupcu. Je to pre mňa veľká česť, ale aj osobná výzva. Post viceprimátora som prijal s maximálnou pokorou a odhodlaním. Som si absolútne vedomý toho, čo takáto funkcia obnáša. Ideme do veľmi zložitých časov, rok 2023 je už teraz veľmi náročný, nemusíme hovoriť len o ekonomickej kríze, inflácii, ale o všetkom, čo dolieha práve na samosprávy. Častokrát je to chaotické schvaľovanie legislatívy v NR SR, ktorá má priamy vplyv aj na financovanie a chod samospráv. Vedomý som si tiež toho, že nálada spoločnosti nie je dobrá. Zažíval som to a všímal si to počas môjho pôsobenia v Bratislave a Lučenci, keďže som pracoval ako odborný asistent poslankyne NR SR a neskôr ako vedúci kancelárie primátorky mesta Lučenec. Verím, že moje doterajšie životné a pracovné skúsenosti budú nápomocné pri ďalšom rozvoji a napredovaní nášho mesta, kde všetci spolu žijeme.

Vnímate tento post ako veľkú poctu?

– Áno, prijal som ho s veľkou pokorou. S touto dôverou budem pracovať celé štyri roky. Som si absolútne vedomý toho, čo si málokto vo verejných funkciách uvedomuje, že táto pozícia je časovo ohraničená. Jednak, kedykoľvek ma môže primátor mesta odvolať a v tom najlepšom možnom meradle je to funkcia len na štyri roky. Podľa toho sa budem snažiť správať, tak som to robil v biznise, mojej komerčnej agentúre, alebo vo verejnom živote. Vždy je to o ľuďoch a som zástancom toho, že ak nepodáte adekvátny výkon a nemáte výsledky, mali by ste odísť. Viem preto, kedy som začal a v optimálnom stave, kedy skončím.

Ste ambiciózny človek, nadobudli ste dlhoročnú prax v oblasti marketingu aj samospráve. Ako zúročíte svoje doterajšie skúsenosti v novej funkcii?

– Po prvom mesiaci si uvedomujem, že je výborná vec mať skúsenosti z biznisu, komerčnej sféry a zároveň z verejnej správy. Vlastnú agentúru som založil, keď som mal 18 rokov, no pandémia mi ju žiaľ vzala. Našťastie hneď na jej začiatku som dostal ponuku od vtedajšej novej poslankyne NR SR, aby som sa pridal do jej tímu a prijal pozíciu odborného asistenta. Bola to pre mňa veľká škola na nezaplatenie. Neskôr som pôsobil ako hovorca mesta Lučenec a vedúci kancelárie primátorky Alexandry Pivkovej, ktorá je na poste už štvrté volebné obdobie. Vďaka nej som mal pri sebe skúseného mentora. To vám žiadny titul ani škola nedá. Tak isto za osem rokov ako poslanec mestského zastupiteľstva som získal vedomosti a praktické poznatky zo samosprávy. Dnes mám 37 rokov a tieto všetky životné skúsenosti ponúkam.

S akými koncepčnými zámermi a predsavzatiami nastupujete do pozície viceprimátora, resp. aké máte priority?

– Primátor mesta ma poveril zastupovaním v troch oblastiach. V prvom rade je to kultúra, ktorá mi je veľmi blízka, ďalšími sú PR, marketing mesta, externá a interná komunikácia, medzinárodné vzťahy a ich prehĺbenie. Ak by som to mal rozmeniť na drobné, keď hovorím o poslednej oblasti, chcel by som dať väčšiu váhu tomu, čomu sa niekedy zaviazali otcovia a zakladatelia partnerských zmlúv. To znamená, prehĺbiť spoluprácu s našimi partnerskými mestami nielen v oblasti kultúry, športu, ale aj sociálnych vecí, vzdelanosti, inovácie a biznisu. Veľmi krásnym príkladom je prepojiť skúsenosti zamestnancov jednotlivých odborov, v pláne máme organizovať odborné konferencie a výmenu skúseností. Takisto na poli kultúry sme začali recipročne robiť Dni českej kultúry. Veľmi rád by som túto spoluprácu naštartoval aj s ostatnými krajinami. Najbližšie máme na pláne nadviazať ju aj s Poľskom v oblasti športu. Bolo by skvelé usporiadať medzinárodné futbalové zápasy. Päť krajín hostiť v jednom meste a každý rok v inom, by bolo niečo úžasné. Toto si však bude vyžadovať hľadanie externých zdrojov, pretože je to veľmi náročné na financie a nemôžem v tejto ťažkej dobe očakávať, aby to financovalo samotné mesto. Mojou víziou je tiež spolupráca s podnikateľmi, aby mohli navštíviť partnerské mestá, kde si môžu vymeniť skúsenosti, dojednať odberateľsko-dodávateľské vzťahy. Pracujeme už s investičným, projektovým odborom nad možnosťou čerpať zdroje napríklad z vyšehradských fondov. Čo sa týka ďalšieho môjho fungovania, za veľmi významné považujem internú komunikáciu. Mesto má stovky zamestnancov, keď zrátame príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, škôlky, samozrejme mestský úrad. Treba sa pýtať, čo ich zaujíma, čo trápi, aby aj vedenie mesta malo od nich spätné informácie. V rámci externej komunikácie je dôležité v dnešnej dobe vedieť, ako naše mesto vnímajú nielen jeho občania, ale aj návštevníci. Vieme dobre, že v krajinách, kde je turizmus dobre rozvinutý, tvorí výrazné percento HDP. Začína sa nám to dariť vďaka výbornej spolupráci s OOCR Región Horehronie, ale potrebujeme rozvinúť aj mestský cestovný ruch. Videli sme to na Ľadovom mestečku, kde počas jeho fungovania prišli do Brezna tisícky návštevníkov. Výrazným benefitom je, že nielen pokryli náklady na ľadovú plochu, ale myslím, a to hovorím za lokálnych podnikateľov, ktorí predávali produkty na námestí, že boli s tržbami spokojní. A toto sú len prvotné lastovičky. Dôležitá je tiež externá komunikácia, styk s médiami, aby sa mesto propagovalo navonok. Pripravené máme pozemky na vznik priemyselného parku v Rohoznej. Pred dvomi týždňami nám prvýkrát uverejnili informáciu v odbornom ekonomickom periodiku, ktorý čítajú hlavne podnikateľské kruhy. Je to tiež jednoduchý krátky príklad toho, ako by to malo vyzerať. Čo sa týka samotnej kultúry, je rôznorodá a má veľmi široký zámer. Aj tu máme pocit, že by sa mala posunúť trošku ďalej. Myslím si, že máme výborný odbor športu a kultúry a budem mu absolútne nápomocný, aby sme sa aj v tejto oblasti rozvíjali čím ďalej viac.

Čo vás na tejto práci najviac teší a naopak s čím sa budete musieť ešte popasovať?

– Ako v každej novej práci, ani tu nie je začiatok jednoduchý. Nikde som sa však nestretol s tým, žeby veci fungovali tak, že prídete a môžete piť kávu s vyloženými nohami. Budem sa snažiť o nastavenie systémov v rámci oddelení, ktoré mi boli nejakým spôsobom zverené a ľudí učiť to, čo som sa naučil ja. S čím sa budeme musieť hlavne popasovať, sú financie. Rokujeme o nich naozaj intenzívne, tento rok nebude ľahký. Čiže aj tie moje predstavy, ktoré som mal, musím začať rýchlo zreálňovať a prispôsobovať aktuálnej dobe. Možnosti budú veľmi obmedzené, ale ja vždy hovorím a riadim sa pravidlom, nepozerajme sa na to, čo sa nedá, ale hľadajme spôsoby, ako sa to dá. Preto, keď nebudú financie na projekty, ktoré mám v predstave, za ten čas môžeme zatiaľ zlepšovať tie, ktoré už existujú.

Brezno sa z roka na rok mení na krajšie mesto, lepšie miesto pre život. Čo chcete viditeľne ukázať, aby mali z toho prospech a radosť obyvatelia Brezna?

– Osem rokov ako poslanec mestského zastupiteľstva hájim záujmy obyvateľov volebného obvodu 1 a myslím, že za toto obdobie sa v ňom urobilo veľa. Čo ma veľmi mrzí, koncom vlaňajšieho roka sme podali projekt na obnovu vnútrobloku tzv. Lastovička Krčulova – Clemetisova. Napriek tomu, že spĺňal všetky kritériá, pred pár týždňami nám z MIRRI SR odpísali, že pre nedostatok financií nám dotácie neschválili. Čakáme preto, či sa táto výzva doplní, alebo pôjdeme cez nejakú inú. Mrzí ma to, pretože na tomto projekte som s odbornými zamestnancami mesta pracoval asi rok, preto by som ho chcel dotiahnuť do konca. Veľmi sa teším z obnovenej zvonice na námestí, začíname rekonštruovať hotel Ďumbier a veľkou výzvou pre brezniansku samosprávu je radnica. Breznu chýbajú reprezentatívne priestory, napríklad vhodné na uvítanie občanov do života, sobáše, organizovanie kultúrnych podujatí či rôznych konferencií, z ktorých by mesto malo príjem. Okresné a slobodné kráľovské mesto si zaslúži mať svoje vlastné priestory, ktoré doteraz nemá. Projekt je už pripravený, čakáme len na adekvátnu výzvu. Veľmi by som si tiež prial, aby sme sa pustili do sfunkčnenia nášho námestia. Vidíme nešťastné umiestnenie terás, plánujeme prerobiť pódium a vybudovať malý amfiteáter so zázemím pre účinkujúcich a sociálnym zariadením. Treba pokračovať v obnove ciest a chodníkov. Urobíme všetko pre to, aby sme na realizáciu plánovaných projektov našli externé zdroje, pretože v mestskej pokladni ich po zásahu vlády bude určite menej. Stoja pred nami náročné úlohy a výzvy, ale sme tu na to, aby sme ich zvládali.

Na záver, prezradíte nám vaše životné krédo, ktoré vás motivuje a posúva vpred?

– Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Ja som začal podnikať v osemnástich rokoch, hneď tri dni po maturite som si založil živnosť. V tej dobe veľa vecí nefungovalo a mnohí ľudia sa na veci pozerali, ako sa to nedá. Ja som si na začiatku povedal, nájdeme spôsob, ako sa to dá. Nehľadajme problémy, nepozerajme sa stále negatívne a nezabúdajme pri tom na čestnosť a odvahu. Pri všetkej skromnosti však treba myslieť na zdravie. Môžete mať veľa elánu, energie a životných skúseností, ale keď nemáte zdravie a zabudnete na pokoru, ani výsledok nebude taký, aký očakávate.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: ERSOR


Novinkyviac

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...

29.01.2024 16:36:05 Kultúra a šport

Školičku korčuľovania majú prváci a druháci za sebou

Prváci a druháci všetkých základných škôl v Brezne sa učili korčuľovať a zdokonaľovať korčuliarske zručnosti. Hlavným ...

29.01.2024 16:35:26 Mesto Brezno

Vďaka odstráneným vrakom v Brezne sa uvoľnilo osem parkovacích miest

Mestská polícia rieši situáciu s vozidlami, ktoré sú dlhodobo odparkované na odstavných miestach, verejných priestranstvách mesta, ...

26.01.2024 13:17:53 Mesto Brezno

Slávnosť odovzdávania ocenení osobnostiam mesta spestrí vystúpenie sólistky orchestra Gustava Broma

 Pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Brezno sa v piatok 26. januára uskutočnia spomienkové oslavy. Tradične ...

22.01.2024 14:15:10 Mesto Brezno

Na radnici diskutovali so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity ako aj ministrom investícií

V Brezne privítali dve vzácne návštevy – vo štvrtok splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra ...

22.01.2024 14:13:35 Mesto Brezno

Epidemiologická situácia v okrese je nepriaznivá. Návštevy na oddeleniach nemocnice zakázali

Nemocnica s poliklinikou v Brezne zakázala návštevy pacientov. K opatreniu pristúpila pre zhoršenú epidemiologickú situáciu vo ...