Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
38-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 16.06.2012 14.06.2012
PR/DK/3/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia Honzu Nedvěda a Frantu Nedvěda so skupinou vystúpenia 0,00 EUR 12.06.2012
37-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 08.06.2012 05.06.2012
PR/DM/05/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spolupráci vystúpenie 3,20 EUR 01.06.2012 01.06.2012
36-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 01.06.2012 30.05.2012
35-DK-2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 150,00 EUR 01.06.2012 26.05.2012
34-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 30.05.2012 25.05.2012
PR/DM/04/2012 Mestské kultúrne stredisko Hromadná licenčná zmluva súhlas používateľovi na použitie hudobných diel 0,00 EUR 29.05.2012 02.06.2012
PR/DM/03/2012 Mestské kultúrne stredisko Hromadná licenčná zmluva súhlas používateľovi na použitie hudobných diel 0,00 EUR 29.05.2012 01.06.2012
33-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 29.05.2012 21.05.2012
1-2012-MSKS Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 0,00 EUR 10.05.2012 31.12.2012
32-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 10.05.2012 05.05.2012
PR/DM/01/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o vykonaní kultúrneho programu uskutočnenie koncertu Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho Spievankovo Dni mesta Brezna 2012 1,00 EUR 05.05.2012 31.05.2012
31-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 05.05.2012 03.05.2012
30-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 140,00 EUR 05.05.2012 02.05.2012
PR/DM/02/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o vykonaní kultúrneho programu uskutočnenie divadelného predstavenia 300,00 EUR 05.05.2012 03.06.2012
29-2012-DK Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 01.05.2012 25.04.2012
28-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 01.05.2012 25.04.2012
PR/DK/1/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spolupráci uskutočnenie umeleckého predstavenia 0,00 EUR 25.04.2012 25.04.2012
27-DK-2012 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 19.04.2012 14.04.2012
ŠS/HH/06/2011 Mesto Brezno, M. R. Štefánika 1, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci spolupráca medzi objednávateľom a poskytovateľom 0,00 EUR 19.04.2012
PR/DK/2/2012 Agentúra RND, s.r.o., Škultétyho ulica č. 5, Bratislava Zmluva č. 322/2012 uskutočnenie divadelných predstavení 0,00 EUR 12.04.2012
26-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 04.04.2012 31.03.2012
25-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 04.04.2012 30.03.2012
23-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 31.03.2012 27.03.2012
24-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 31.03.2012 28.03.2012
ŠS/MSKS/02/2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 27.03.2012
22-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 27.03.2012 23.03.2012
21-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 22.03.2012 20.03.2012
18-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 20.03.2012 14.03.2012
20-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 20.03.2012 16.03.2012
19-DK-2012 Mesto Brezno, Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 20.03.2012 14.03.2012
16-DK-2012 Divadelné centrum, A. Kmeťu 28, Martin, IČO: 42215838 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 210,00 EUR 14.03.2012 13.03.2012
17-DK-2012 Obvodná poľovnícka komora, Brezno, IČO: 532174 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 14.03.2012 11.03.2012
ŠS/MSKS/01/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o uzavretí budúcej Nájomnej zmluvy prenájom konferenčných priestorov 0,00 EUR 13.03.2012
15-DK-2012 Divadlo Portál, Októbrová 46, Prešov, IČO: 42082153 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 06.03.2012 02.03.2012
14-DK-2012 Obvodný úrad, M.Štefánika 40, Brezno, IČO: 45016399 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 03.03.2012 29.02.2012
ŠS/MYHH/01/2012 matraCentrum Sk, s.r.o., Ulica Mieru 551/18, 02801 Trestená, IČO: 44803770 Zmluva o reklame úprava vzťahov medzi objednávateľom a poskytovateľom pri uverejňovaní reklmaných článkov 0,00 EUR 25.02.2012 31.12.2012
12-DK-2012 Smer SD, Súmračná 25, Bratislava, IČO: 31801242 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 200,00 EUR 24.02.2012 06.03.2012
13-DK-2012 Ing. Dušan Švantner Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 100,00 EUR 21.02.2012 06.03.2012
11-DK-2012 Darina Fraňová Jakubovie, Potočná 23, Jasenie, IČO: 44975791 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 21.02.2012 19.02.2012
10-DK-2012 Eva Valentínyová, Št. Tučeka 119, Veľký Krtíš, IČO: 41908252 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 21.02.2012 17.02.2012
09-DK-2012 JUST Slovensko s.r.o., Pribinova 2, Martin, IČO: 31574688 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 21.02.2012 16.02.2012
Dodatok č. 5 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o závodnom stravovaní - dodatok č. 5 0,00 EUR 18.02.2012
7/2012/OZ Country skupina Vodopád, 9. Mája 7, Brezno, IČO: 37958984 Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 16.02.2012 31.12.2012
1/2012/OZ Spevácky zbor mesta Brezna, Švermova 7, Brezno, IČO: 37958976 Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 14.02.2012 31.12.2012
ŠS/MR/01/2012 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o dielo zabezpečenie údržbya opravy mestského rozhlasu 0,00 EUR 14.02.2012
6/2012/OZ Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, Švermova 7, Brezno, IČO: 37958895 Zmluva o nájme prenájom nebytových priestorov 1,00 EUR 14.02.2012 31.12.2012
5/2012/OZ Divadelný súbor Jána CHalupku mesta Brezna, Švermova 7, Brezno, IČO: 35679913 Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 14.02.2012 31.12.2012
4-2012/OZ Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 14.02.2012 31.12.2012
3-2012/OZ Folklórny súbor Mostár Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 14.02.2012 31.12.2012
2-2012/OZ Dychový orchester Brezno, Švermova 7, Brezno, IČO: 17065658 Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 14.02.2012 31.12.2012
Kolektívna zmluva 0,00 EUR 09.02.2012 30.06.2013
08-DK-2012 Exekútorský úrad Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 40,00 EUR 02.02.2012
07-DK-2012 Compeko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 30.01.2012
06-DK-2012 Index Nosluš s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 26.01.2012
04-DK-2012 BSG Brezno s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 25.01.2012
03-DK-2012 EIP services Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 19.01.2012
02-DK-2012 Diesel Trac s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 10.01.2012 11.01.2012
05-DK-2012 Slovenská demokratická a kresťanská únia Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 900,00 EUR 03.01.2012
ŠS/HH/01/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o reklame uverejňovanie reklamných článkov v periodiku Horehronie 0,00 EUR 31.12.2011 02.01.2011
70-DK-2011 ZŠ s MŠ Pionierska 2 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 19.12.2011 21.12.2011
69-DK-2011 ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 15.12.2011 19.12.2011
68-DK-2011 Slovenská nadácia srdca Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 15.12.2011 16.12.2011
67-DK-2011 FS Mostár Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 14.12.2011 16.12.2011
65-DK-2011 Divadelný súbor Jána Chalupku Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 09.12.2011 09.12.2011
64-2011-DK Kultúrne a spoločenské centrum Klások Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 140,00 EUR 02.12.2011 02.12.2011
60-2011-DK Jozef Weinrich Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 02.12.2011 02.12.2011
63-2011-DK Miroslav Liška Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 02.12.2011 02.12.2011
ŚS/MSKS/03/2011 Mestské kultúrne stredisko Darovacia zmluva poskytnutie finančného príspevku 100,00 EUR 30.11.2011
ŠS/HH/05/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o predaji tlače dodávka, predaj a odber týždenníkov MY Horehronie 0,00 EUR 28.11.2011
62-2011-DK Adventisti Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 25.11.2011
61-2011-DK OZ Peter Bažík Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 105,00 EUR 24.11.2011
ŠS/HH/06/2011 Mesto Brezno Zmluva o spolupráci spolupráca v publikačnej činnosti 0,00 EUR 19.11.2011
59-2011-DK Hotelová akadémia Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 40,00 EUR 15.11.2011 15.11.2011
58-2011-DK Struhárová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 03.11.2011 03.11.2011
57-2011-DK Anna Šebová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 02.11.2011 02.11.2011
56-2011-DK Marek Kamzík Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 26.10.2011 26.10.2011
55-2011-DK Marek Kamzík Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 19.10.2011 19.10.2011
CHB/MSKS/04-2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov poskytovanie ubytovania 0,00 EUR 14.10.2011 16.10.2011
CHB/MSKS/03-2011 Mestské kultúrne stredisko Darovacia zmluva finančný dar 500,00 EUR 14.10.2011
PR/DK/30/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o vykonaní kultúrneho programu výchovný koncert 0,00 EUR 10.10.2011
PR/DK/13/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu kompletné zabezpečenie koncertu 0,00 EUR 05.10.2011
54-2011-DK SOS Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 04.10.2011 04.10.2011
PR/DK/31/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o vykonaní kultúrneho programu príprava inscenácie zo života Jána Chalupku 290,00 EUR 03.10.2011
CHB/MSKS/02-2011 Mesto Brezno Zmluva o spolupráci zabezpečenie organizácie Chalupkovho Brezna 0,00 EUR 29.09.2011 16.10.2011
CHB/MSKS/01-2011 Mesto Brezno Príkazná zmluva činnosti súvisiace s realizáciou akcie Chalupkovo Brezno 0,00 EUR 29.09.2011 16.10.2011
53-2011-DK Mestské kultúrne stredisko Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 25,00 EUR 29.09.2011 29.09.2011
52-2011-DK Adventisti Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 16.09.2011 18.09.2011
PR/DK/29/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o vykonaní kultúrneho programu účinkovanie speváčky 0,00 EUR 12.09.2011
50-2011-DK Diesel Trac s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 02.09.2011 02.09.2011
49-2011-DK MEDPREV s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 26.08.2011 26.08.2011
PR/DK/28/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o umelecké dielo vystúpenie orchestra Cigánski diabli 0,00 EUR 22.08.2011
48-2011-DK Norbert Bock Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 11.08.2011 11.08.2011
ŠS/TIK/02/11 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o distribúcii vstupeniek a prenájme rezervačného a predajného systému zabezpečenie predaja vstupeniek 0,00 EUR 10.08.2011
TEL/MSKS/06/07 Mestské kultúrne stredisko Dodatok k zmluve o pripojení zmena pôvodného programu služieb 0,00 EUR 08.08.2011
TEL/MSKS/05/07 Mestské kultúrne stredisko Dodatok k zmluve o pripojení zmena pôvodného programu služieb 0,00 EUR 08.08.2011
TEL/MSKS/04/07 Mestské kultúrne stredisko Dodatok k zmluve o pripojení zmena pôvodného programu služieb 0,00 EUR 08.08.2011
ŠS/MSKS/02/2011 Mestské kultúrne stredisko Servisná zmluva servis na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému 0,00 EUR 05.08.2011
PR/DK/19/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu hudobno zábavný program 0,00 EUR 21.07.2011
047-2011 DK A-KLUB Hron Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 12.07.2011 12.07.2011
46-2011 DK Martina Balážová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 08.07.2011 08.07.2011
45-2011-DK Nataša Godaucová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 07.07.2011 07.07.2011
PR/DK/26/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 06.07.2011
PR/DK/22/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 06.07.2011
PR/DK/21/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 06.07.2011
PR/DK/20/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 06.07.2011
044-2011-DK Tatiana Machyniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 01.07.2011 01.07.2011
PR/DK/17/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o predstavení divadelné predstavenie 195,00 EUR 28.06.2011 28.06.2011
041-2011 DK Peter Horčiak Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 40,00 EUR 23.06.2011 23.06.2011
040-2011 DK Matej Struhár Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 21.06.2011 21.06.2011
042-2011 DK Divadlo bez Opony Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 16.06.2011 16.06.2011
PR/DK/15/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 15.06.2011
038-2011 DK Asociácia správcov registratúry Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 14.06.2011 14.06.2011
036-2011 DK Fáber dance s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 13.06.2011 13.06.2011
037-2011 DK Priehybinské hospodárstvo Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 11.06.2011 11.06.2011
035-2011 DK p. Takáč Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 10.06.2011 10.06.2011
034-2011 DK p. Takáč Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 09.06.2011 09.06.2011
027-2011DK Jana Puklušová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 09.06.2011 09.06.2011
026-2011 DK Fáber dance s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 07.06.2011 07.06.2011
ŠS/MSKS/01/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby priamy výkon činností strážnej služby 0,00 EUR 04.06.2011 04.06.2011
SOZA/MSKS/03/11 Mestské kultúrne stredisko Hromadná licenčná zmluva súhlas používateľovi na použitie hudobných diel 0,00 EUR 04.06.2011 04.06.2011
PR/DK/18/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenájom plochy, šatní, ostatných priestorov 2,50 EUR 03.06.2011 04.06.2011
SOZA/MSKS/02/11 Mestské kultúrne stredisko Hromadná licenčná zmluva súhlas používateľovi na použitie hudobných diel 0,00 EUR 03.06.2011 03.06.2011
SOZA/MSKS/01/11 Mestské kultúrne stredisko Hromadná licenčná zmluva súhlas používateľovi na použitie hudobných diel 0,00 EUR 02.06.2011 02.06.2011
025-2011 DK p. Fábriková Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 01.06.2011 01.06.2011
023-2011 DK p. Šebiánová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 26.05.2011 26.05.2011
024-2011 DK ZŠ s MŠ Mazorníkovo Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 26.05.2011 26.05.2011
PR/DK/14/2011 Kúpele Brusno, a.s. Zmluva o vzájomne poskytnutých službách medzi zmluvnými stranami služby 1,06 EUR 20.05.2011 30.06.2011
032-2011 DK Hudobná agentúra Čekovský Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 18.05.2011 18.05.2011
021-2011 DK p. Struhárová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 17.05.2011 17.05.2011
PR/DK/12/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o zapožičaní DVD nosičov pre verejné premietanie poskytnutie práva na použitie audiovizuálneho diela formou verejného premietania 0,00 EUR 17.05.2011
022-2011 DK Rostislav Bandy Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 11.05.2011 11.05.2011
020-2011 DK OZ divadlo Clipperton Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 06.05.2011 06.05.2011
Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu program 0,00 EUR 05.05.2011
PR/DK/10/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva program 0,00 EUR 05.05.2011
PR/DK/09/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva divadelná hra 0,00 EUR 04.05.2011 05.06.2011
039-2011 DK Spevácky zbor mesta Brezna Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 03.05.2011 03.05.2011
51-2011 DK Spevácky zbor mesta Brezna Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 03.05.2011 03.05.2011
PR/DK/16/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o zabezpečení reklamnej činnosti a obchodnej spolupráce reklama 6,00 EUR 02.05.2011 10.06.2011
ŠS/TIK/01/11 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o dielo tovar TIK 0,00 EUR 02.05.2011
PR/DK/11/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o zabezpečení hudobného výkonu koncertné vystúpenie hudobnej skupiny 0,00 EUR 02.05.2011 04.06.2011
ŠS/MSKS/01/11 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o ochrane objetku ochrana objektu 0,00 EUR 30.04.2011
033-2011 DK DSJCH Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 28.04.2011 28.04.2011
PR/DK/07/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpenia program One man show 0,00 EUR 18.04.2011
019-2011 DK ETGA Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 11.04.2011 11.04.2011
ŠS/DK/05/2011 Mestské kultúrne stredisko Mandátna zmluva zabezpečenie preventívnych a ochranných služieb v obalsti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 0,00 EUR 01.04.2011 31.12.2014
016-2011 DK p. Struhárová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 31.03.2011 31.03.2011
017-2011 DK Adventisti Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 30.03.2011 30.03.2011
027 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek distribúcia, rezervácia, predaj vstupeniek 0,00 EUR 29.03.2011
PR/DK/08/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek distribúcia, rezervácia, predaj vstupeniek 0,00 EUR 29.03.2011
018-2011 DK HA študent Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 28.03.2011 28.03.2011
015-2011 DK ZO Rybar zväzu Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 25.03.2011 25.03.2011
PR/DK/04/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o zabezpečení kultúrno-spoločenského podujatia zabezpečenie - organizácia kultúrno spoločenského podujatia 0,00 EUR 22.03.2011 31.12.2011
014-2011 DK Mgr. Miroslav Potančok Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 18.03.2011 18.03.2011
PR/DK/05/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu, prenájmu priestorov s pohostením sprostredkovanie a podanie hudobnej produkcie 1,24 EUR 18.03.2011
013-2011 DK p. Halgaš Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 16.03.2011 16.03.2011
012-2011 DK OKO Slov. poľ. zväz Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 13.03.2011 13.03.2011
011-2011 DK p. Struhárová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 11.03.2011 11.03.2011
010-2011 DK K und K s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 11.03.2011 11.03.2011
031-2011 DK DSJCH Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 10.03.2011 10.03.2011
PR/DK/06/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spolupráci umelecké predstavenie 0,00 EUR 07.03.2011
ŠS/HH/03/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o reklame uverejňovanie reklamných článkov a článkov o podujatiach 0,00 EUR 07.03.2011 31.12.2011
009-2011 DK Mgr. Miroslav Potančok Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 04.03.2011 04.03.2011
008-2011 DK OZ Cimbal Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 01.03.2011 01.03.2011
030-2011 DK JUDr. Štefan Demian Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 23.02.2011 23.02.2011
007-2011 DK p. Halgaš Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 23.02.2011 23.02.2011
006-2011 DK Rostislav Bandy Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 22.02.2011 22.02.2011
ŠS/MR/01/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o dielo údržba a oprava mestského rozhlasu 0,00 EUR 15.02.2011 31.12.2011
ŠS/HH/04/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o reklame uverejňovanie reklamy 0,00 EUR 05.02.2011 31.12.2011
005-2011 DK p. Valentínyová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 03.02.2011 03.02.2011
PR/DK/03/2011 Mestské kultúrne stredisko Smlouva o zprostředkování vystoupení skupiny Olympic koncert skupiny Olympic 0,00 EUR 03.02.2011
1 Mestské kultúrne stredisko Smlouva o zprostředkování vystoupení skupiny Olympic koncert skupiny Olympic 0,00 EUR 03.02.2011
004-2011 DK p. Vraniaková Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 30.01.2011 30.01.2011
PR/DK/01/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o vykonávaní kultúrneho programu účinkovanie Lukáša Latináka na podujatí Krnohová šou 1,00 EUR 28.01.2011
002-2011 DK ZO SS Záhradkárov Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 26.01.2011 26.01.2011
003-2011 DK p. Slobodová Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 26.01.2011 26.01.2011
PR/DK/02/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpenia divadelné predstavenie 0,00 EUR 18.01.2011 09.02.2011
029-2011 DK Dražobná spoločnosť Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 15,00 EUR 10.01.2011 10.01.2011
028-2011 DK Ekon Audit Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 25,00 EUR 07.01.2011 07.01.2011
001-2011 DK Apoštolská cirkev Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 03.01.2011 03.01.2011
7-2011 OZ Spevácky zbor mesta Brezna Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
5-2011 OZ Detský folklórny súbor Šťastné detstvo Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
6-2011 OZ Country skupina Vodopád Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
4-2011 OZ Divadelný súbor Jána Chalupku Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
2-2011 OZ Dychový orchester Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
3-2011 OZ Folklórny súbor Mostár Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
1-2011 OZ Športovo strelecký klub Zmluva o nájme nájom nehnuteľného majetku 1,00 EUR 01.01.2011 31.12.2011
ŠS/MSKS/4/04 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o ochrane objetku ochrana objektu 0,00 EUR 30.04.2004
ŠS/MSKS/3/01 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o závodnom stravovaní dodávanie jedla pre účely závodného stravovania 0,00 EUR
ŠS/TIK/01/12 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o spoluúčasti spoluúčasť na vydávaní mesačníka 0,00 EUR 31.12.2012
01-DK-2012 A-klub HRON Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR
66-DK-2011 FOCUS spol. s r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 25,00 EUR 14.12.2011
PR/DK/27/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o sprostredkovaní koncertu 0,00 EUR
SŠ/MSKS/04/04-1 Mestské kultúrne stredisko Dodatok k zmluve o ochrane objektu chránenie objektu 0,00 EUR
PR/DK/24/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie 0,00 EUR
PR/DK/25/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie 0,00 EUR
PR/DK/23/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie poskytnutie finančnej dotácie 0,00 EUR
SŠ/HH/02/2011 Mestské kultúrne stredisko Kúpna zmluva nákup a predaj periodickej tlače týždenníka Horehronie 0,00 EUR 28.01.2011
TEL/MSKS/01/2011 Mestské kultúrne stredisko Zmluva o pripojení poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby 0,00 EUR