Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
062/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 3/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Zmluva) Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu na ul. ČSA, Brezno na oplotení MFŠ č.11C 0,00 EUR 01.10.2015 30.11.2015
067/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Osobné motorové vozidlo 150,00 EUR 01.10.2015
068/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 5/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu nad lekárňou na budove futbalového štadióna a bilboardu na ulici ČSA 0,00 EUR 01.10.2015 01.11.2015
069/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o výkone bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia o práci v platnom znení a podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/191 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení Dodatok k Zmluve o výkone bezpečnostnotechnickej služby 0,00 EUR 01.10.2015
102/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.15/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 01.10.2015 30.06.2016
119/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k zmluve č. 75/2014 o prenájme reklamnej plochy zo dňa 15.10.2014 Prenájom reklamnej plochy 600,00 EUR 30.09.2015
046/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 4/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Zmluva) Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu 0,00 EUR 15.09.2015 30.11.2015
055/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Nájom nebytového priestoru 0,00 EUR 11.09.2015 11.09.2015
065/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Preberací protokol a dodatok k Službe káblovej televízie a Službe internetového prístupu Preberací protokol a dodatok 144,00 EUR 10.09.2015
053/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Náhradné diely na motorové vozidlo 300,00 EUR 07.09.2015
063/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpa motorového vozidla- Nákladné vozidlo IVECO 9,95 EUR 07.09.2015
057/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 252,00 EUR 03.09.2015 11.09.2015
052/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia uzatvorená podľa príslušných ustanovení OZ, ustanovení. Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. Zákona o audiovízii č. 343/2 Požičovné za AVD, programovanie, propagácia, distribúcia a audiovizuálne predstavenie 0,00 EUR 02.09.2015
033/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43- MsDK-2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry 60,00 EUR 01.09.2015 02.09.2015
047/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 95,39 EUR 01.09.2015 31.08.2016
048/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 286,17 EUR 01.09.2015 31.08.2016
061/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 2/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa §269 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu na ul.Fraňa Kráľa, Brezno 0,00 EUR 01.09.2015 31.10.2015
100/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.12/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 01.09.2015 31.05.2016
101/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.11/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 01.09.2015 31.05.2016
054/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci Nákup monopólnych práv na uvádzanie filmov v kinách. 0,00 EUR 31.08.2015
075/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Vymedzenie práv a povinností v priebehu programovania, propagácie, distribúcie a premietania filmových kópií 0,00 EUR 31.08.2015
042/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme š.3/AB/2015 Nájom areálu ARÉNY BREZNO 2,61 EUR 28.08.2015 15.11.2015
043/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44 - MsDK -2015 24,00 EUR 28.08.2015
044/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45 - MsDK -2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 12,00 EUR 28.08.2015
041/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 07/2015 Motorová kosačka 290,00 EUR 26.08.2015
039/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o prevode správy majetku Zmluva o prevode správy majetku 0,00 EUR 25.08.2015
049/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o požičiavaní digitálnych kópii, DVD a BLU-RAY nosičov pre verejné premietanie Poskytnutie prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie 0,00 EUR 20.08.2015
050/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o požičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Prenechanie do užívania filmové nosiče (spravidla DCP, Blue-ray, DVD) 0,00 EUR 20.08.2015
031/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok k nájomnej zmluve č. 302006 zo dňa 11.10.2006 Predmet nájmu sa zužuje o časť parcely reg. C-KN č. 693/1 0,00 EUR 19.08.2015
032/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 06/ 2015 Predaj univerzálny nakladač čelný 4,10 EUR 19.08.2015
027/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 02/2015 Predaj osobný automobil VW POLO 800,00 EUR 18.08.2015
028/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 03/ 2015 Predaj samozberný príves 800,00 EUR 18.08.2015
029/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 04/ 2015 Predaj traktora 4,52 EUR 18.08.2015
030/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 05/ 2015 Predaj Liaz Bobr 1,52 EUR 18.08.2015
026/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 01/ 2015 Predaj poľnohospodárskeho traktora 3,00 EUR 17.08.2015
025/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme priestorov na predaj spotrebného tovaru Prenájom plochy na predaj hokejových predmetov 47,52 EUR 14.08.2015 31.12.2015
038/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 0,00 EUR 14.08.2015
040/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zmluva o dielo 0,00 EUR 04.08.2015 31.12.2015
017/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok k zmluve o diele č.31/2014 uzavretej podľa § 50a Obč. z. Zmena obchodného mena objednávateľa 0,00 EUR 01.08.2015
018/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory 0,00 EUR 31.07.2015
015/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla a vody č.1/2015 Teplo na vykurovanie 0,00 EUR 30.07.2015
016/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla a vody č.2/2015 0,00 EUR 30.07.2015
013/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 28.07.2015
014/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 28.07.2015
034/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100244923 Dodávka elektriny 0,00 EUR 25.07.2015 08.07.2016
012/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva N8e/2015/MH o zriadení a prevádzkovaní rezervačného miesta a o zabezpečení predaja vstupeniek Úprava podmienok zriadenia a prevádzkovania 0,00 EUR 23.07.2015
010/2015 Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno, Rázusova 16, 97701 Brezno Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 1/RP/2015 Prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 14.07.2015 13.08.2015
011/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16,97701 Brezno Zmluva č. 2015/7 S Odvoz separovaného odpadu 0,00 EUR 13.07.2015
009/2015 Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno, Rázusova 16, 97701 Brezno Zmluva o prenájme nebytových priestorov č 38 - MsDK -2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry 24,00 EUR 08.07.2015 15.07.2015
035/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu 0,00 EUR 04.07.2015 31.12.2016
01/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č. 01/2015 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.12.2014 Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu 0,00 EUR 04.07.2015
019/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Číslo zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Zmluva o dodávke vody 0,00 EUR 03.07.2015
020/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
021/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody verejným vodovodom Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
022/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizáccie 0,00 EUR 03.07.2015
023/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
024/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
036/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č. 01/2015 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.12.2014 Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu 0,00 EUR 03.07.2015 31.12.2016
037/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu 0,00 EUR 03.07.2015 31.12.2016
006/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 02.07.2015
007/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 02.07.2015
008/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 02.07.2015
005/2015 Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno, Rázusova 16, 97701 Brezno Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov č.35/2013 0,00 EUR 01.07.2015
051/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Zabezpečenie služobnej telesnej prípravy príslušníkov PZ na plavárni Brezno-Mazorník 0,00 EUR 01.07.2015
004/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16,97701 Brezno Dohoda č. 14/§52a/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 0,00 EUR 01.05.2015 31.10.2015
002/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Mandátna zmluva na samostatný výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie 150,00 EUR 27.02.2015
003/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnej činnosti č.05/2015 uzavretá v zmysle ustanovenia § 591 a nasled. obchodného zákonníka 0,00 EUR 26.02.2015 31.12.2015
008/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 Zmluve o úprave záväzkových vzťahov 0,00 EUR 29.01.2015 31.01.2018
007/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU Dodávať plyn do odberných miest 0,00 EUR 01.01.2015 31.12.2015
001/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce alebo rozpočtové organizácie 0,00 EUR 01.01.2015 31.12.2015
010/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Číslo zmluvy: 814014764 Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 30.12.2014
009/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme s právom kúpy prenajatej veci číslo LZC/14/10030 Kúpa motorového vozidla PIAGGIO PORTER MAXXI 1,3i 4x4x 31,52 EUR 05.12.2014 13.11.2017
006/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. DSL 14070900009 DSL pripojenie 16,48 EUR 11.07.2014 10.07.2016
005/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke zbernej nádoby e-boxu Vypožičanie zbernej nádoby 0,00 EUR 13.05.2014
004/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Predmetom plnenia zmluvy je druhotné využitie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, ktoré vzniknú v meste Brezno 0,00 EUR 16.04.2014
003/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o poskytnutí služby č.09 Predmetom plnenia dohody je zber, preprava a zhodnocovanie, resp. zneškodnenie nasledovného odpadu zhotoviteľom : jedlé oleje a tuky 0,00 EUR 03.03.2014
002/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o dočasnom zapožičaní zberných nádob Zapožičanie zberných nádob 0,00 EUR 18.02.2014 16.03.2014
001/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnek činnosti č.05/2014 Zmluva o kontrolnej činnosti - odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení 0,00 EUR 08.01.2014 31.12.2014
SK_S0014934 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok ku zmluve Odber zemného plynu 0,00 EUR 01.01.2014 31.12.2014
006/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci č. 01201310 Prístupové práva do služby Dispečing spoločnosti Motion Record Intelligence, s.r.o. 9,00 EUR 09.10.2013
007/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva č. 01201310 Dodávka systému MRI High Record pre 2 vozidlá 1,85 EUR 09.10.2013
005/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpnopredajná zmluva Kúpa - 1ks Ramenový nakladač KURTA RNR 12V 37,74 EUR 01.10.2013 15.10.2016
004/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Predmetom kúpnej zmluvy je realizácia dielčích dodávok tovaru s dovozom podľa potreby a požiadavky kupujúceho na odberné miesto 0,00 EUR 08.08.2013 15.04.2015
02 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o odbere odpadu Odber odpadu 0,00 EUR 03.06.2013 31.12.2013
003/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DAROVACIA ZMLUVA Suma vo výške 2000,00 € 0,00 EUR 28.02.2013 28.02.2013
002/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno SERVISNÁ ZMLUVA č. 2013-002-001-0014 Zmluva o komplexnú údržbu informačného systému QI 0,00 EUR 16.01.2013
001/2013 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnej činnosti č.: 05/2013 Zmluva o kontrolnej činnosti - odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení 0,00 EUR 15.01.2013 31.12.2013
005/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Rámcová zmluva Zemný plyn 0,00 EUR 01.01.2013 31.12.2013
006/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke elektriny / číslo zmluvy 3240/2012 Dodávať elektrinu do odberných miest 0,00 EUR 01.01.2013 31.12.2016
007/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o zbere, odbere a separácii komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a biologicky rozložiteľných odpadov Zbierať, odvážať a separovať komunálny odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad 0,00 EUR 01.11.2012 31.12.2012
056/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Rámcová zmluva o zapožičiavaní a sublicenčná k ich užívaniu uzatvorená dole uvedeného dňa, mesiaca a roku podľa §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a podľa §40 a násl. v spojení s §44 zákona č. 618/2003 Z.z., autorský zákon, (ďalej len Zapožičiavanie filmov a DVD nosičov pre účely projekcie 0,00 EUR 31.07.2012
004/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o obsluhe ramenového nakladača Obsluha ramenového nakladača 0,00 EUR 08.05.2012 31.05.2012
003/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu Zber a preprava odpadov 0,00 EUR 08.02.2012
002/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva č.1/2012 - KZ Kúpa auta Škoda FELICIA 600,00 EUR 09.01.2012
003/2011 Technické služby Brezno Zmluna o združených službách pri dodávke elektriny 0,00 EUR 01.01.2012 31.12.2012
001/2012 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnej činnosti Zmluva o kontrolnej činnosti - odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení 0,00 EUR 01.01.2012 31.12.2012
01 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o odbere odpadu Odber odpadu 0,00 EUR 01.01.2012 31.12.2012
002/2011 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva č. 7/2010 Priemyselná soľ 0,00 EUR 22.10.2011
001/2011 Zmluva o kontrolnej činnosti - odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení 0,00 EUR 12.01.2011 31.12.2011
001/2010 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o odbere odpadu Odber odpadu 0,00 EUR 16.03.2010 31.12.2010
ZND-2021-501-000016 Združenie Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno - Banisko sever 0,00 EUR
ZMND-2017-211-00013 Lesy Mesta Brezno, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 0,00 EUR
00183067/000/2020 Inisoft, s.r.o., Miletičova 23,821 09 Bratislava Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb Poskytovanie servisných služieb, dodanie softvérových produktov... 0,00 EUR