Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k dohode č. 18/28/50J/30 Zmena štatutárneho zástupcu 0,00 EUR 22.02.2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k dohode č. 18/28/50J/32 Zmena štatutárneho zástupcu 0,00 EUR 22.02.2019
ZMNK-2019-212-00013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk 0,00 EUR 22.02.2019 27.02.2019
ZEN - Zelená energie, s.r.o., Herlianska 59, 040 14 Košice Zmluva o dodávke tovaru Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW - 6ks 6.474,12 EUR 22.02.2019
ZMNK-2019-212-000010 BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom ľadovej plochy 0,00 EUR 21.02.2019 26.02.2019
ZMNK-2019-212-000011 Marie Jungová, Lipová, Praha Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 21.02.2019 25.02.2019
ZMNK-2019-212-000012 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk 0,00 EUR 21.02.2019 15.12.2019
272/2018 Zita Medveďová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 16.02.2019 30.09.2023
271/2018 Katarína Medveďová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 16.02.2019 30.09.2023
31051520171 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 16.02.2019
PARKIO - servicos Informatica LDA, IEUA, Edifício 1, 3810-193 Aveiro Dodatok k zmluve o zabezpečení služby Platobný systém prostredníctvom SMS správ na predaj parkovného 0,00 EUR 16.02.2019
Z201845646_Z AUTOKAROS, a.s., Bytčická 89, 010 01 Žilina Kúpna zmluva Vozidlo určené na údržbu mesta 111,00 EUR 16.02.2019
Z201857304_Z Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Brastislava Kúpna zmluva Zabezpečenie stravovania zamestancov prostredníctvom stravných poukážok 106,00 EUR 16.02.2019 31.12.2019
843/2019 Radka Svetlíková, Podkoreňová, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 09.02.2019 28.02.2024
841/2019 Mária Kvietková, Cesta Osloboditeľov, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 09.02.2019 31.01.2024
298/2018 Ing. Martina Bušniaková, Židlov, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 09.02.2019 30.09.2023
207/2018 Ing. Ján Rolko, Potočná, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 09.02.2019 31.08.2023
ZMNK-2019-212-000009 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- kinosála MsDk 0,00 EUR 09.02.2019 20.02.2019
20/2019 Férová Nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zamestanecký grantový program férovej NAdácie O2-ročník 2018 0,00 EUR 09.02.2019
Z201761357_Z Magna energia, a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dodatok č.3 k Rámcovej dohode Doba trvania zmluvy, cena plnenia 0,00 EUR 09.02.2019
05/2019 Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti Odvorné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení 0,00 EUR 09.02.2019 31.12.2019
31051520161 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 09.02.2019
SkyToll, a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplatného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 09.02.2019
01/MBR/2019 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru Práva a povinností zmluvných strán. 0,00 EUR 08.02.2019 28.02.2020
NANA, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno Dohoda o odpisovaní technického zhodnotenia prenajatého hmotného majetku Úprava vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami 0,00 EUR 08.02.2019
2029605895 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb MAGIO internet XL - ADSl 0,00 EUR 08.02.2019 05.02.2021
ZMNK-2019-212-000008 Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-kinosála MsDK 0,00 EUR 08.02.2019 04.04.2019
Bruno Jakubec, Nitrianska, 921 01 Piešťany Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Eko - Ovecné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd 50,00 EUR 08.02.2019 13.02.2019
842/2019 Radoslav Svetlík, Kukučínová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 07.02.2019 31.01.2024
840/2019 Ján Cibuľa, Dvoriská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 07.02.2019 31.01.2024
839/2019 Michal Dropčo, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 07.02.2019 31.01.2024
Mgr.Milada Kamenská, Hlavná, Partizánske Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie O bylinkách 30,00 EUR 06.02.2019 06.02.2019
ZMND-2017-211-00003 ŠK FLIPPER Brezno, o.z., Lúčky 4683/14A, 977 01 Brezno Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 06.02.2019 31.12.2019
779/2018 Matej TAGAJ, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.02.2019 31.08.2023
833/2019 Ing. Jaroslav DILSKÝ, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 06.02.2019 31.01.2024
BTL Business s.r.o., Na Spanicu 1378/5, 013 01 Teplička nad Váhom Zmluva o umeleckom výkone/vystúpení KALI a Peter Pann 5.520,00 EUR 05.02.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00010 Detský folklórny súbor Šťastné detstvo - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 02.02.2019 31.12.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00008 Folklórny súbor Mostár - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 02.02.2019 31.12.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00006 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 02.02.2019 31.12.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00009 Spevácky zbor mesta Brezna - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 02.02.2019 31.12.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00007 Dychový orchester Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 02.02.2019 31.12.2019
A13107112 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Pridelenie SIM kariet 0,00 EUR 31.01.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00011 ICE SKATING TEAM - Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 31.01.2019 31.12.2019
ZMNK-2019-212-000007 AGENTÚRA G-ART, s.r.o., Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK 0,00 EUR 31.01.2019 06.04.2019
Dodatok č. 2 k ZMND-2017-211-00002 Hokejový klub Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy 0,00 EUR 30.01.2019 31.12.2019
836/2019 Miroslav Šmida, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.01.2019 31.01.2024
ZMNK-2019-212-000005 Občianske združenie Divadlo Clipperton, Kukučínová 2045, 069 01 Snina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK 0,00 EUR 29.01.2019 30.01.2019
ZMNK-2019-212-000006 Čajovňa Čajomila, Kiepka 28, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK 0,00 EUR 29.01.2019 29.03.2019
835/2019 Mgr. Stela Ihringová, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke  Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 29.01.2019 31.01.2024
837/2019 Ján Cibuľa, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 26.01.2019 31.01.2024
1/2018 Ján Štulajter, MPČĽ 50, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení zmluvy Ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 26.01.2019 31.12.2018
ZMNK-2019-212-000004 MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK 0,00 EUR 25.01.2019 22.03.2019
838/2019 Peter Lukačovič, Clementisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO.  0,00 EUR 25.01.2019 31.01.2024
834/2019 Miroslav Švantner, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 25.01.2019 31.01.2024
Dodatok č.2 k ZMND-2017-211-00001 Atletický klub, občianske združenie, Nálepkova 42, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 24.01.2019 31.12.2019
Dodatok č.2 k ZMND-2017-211-00005 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 24.01.2019 31.12.2019
Dodatok č.1 k ZMND-2017-211-00014 Miniatur golf, občianske združenie, Šramkova č.6, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestororv Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 24.01.2019 31.12.2019
Dodatok č.2 k ZMND-2017-211-00004 Športový strelecký klub pri MŠK Brezno, o.z., MPČĽ 2174/41, 977 03 Brezno Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 24.01.2019 31.12.2019
2019-002-001-0014 Compeko Brezno, s.r.o., Štúrová 8, 977 01 Brezno Servisná zmluva č. 2019-002-001-0014 Komplexná údržba informačného systému. 0,00 EUR 24.01.2019
ZMNK-2019-212-000003 StArt občianske združenie Zmluva o nájme nebytových priestorov Divadelné predstavenie - Ťapákovci 0,00 EUR 24.01.2019 08.02.2019
Príloha č. 2 k zmluve č.3/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Príloha č. 2 k zmluve o prenájme Príloha č. 2 0,00 EUR 24.01.2019 18.12.2028
Dodatok č.1 k Zmluve č.UM/06/16/8 KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č.3 k Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu Trvanie zmluvy a jej ukončenie  0,00 EUR 18.01.2019 31.12.2019
Pavol Repáň, Bajzova, 010 01 Žilina Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Pavol Repáň  70,00 EUR 18.01.2019 19.01.2019
Mgr. Ondrej Kameniar, Lipová aleja, 034 91 Ľubochňa Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Eko- O lese a nelese  40,00 EUR 18.01.2019 23.01.2019
Roman Krnáč, Ružová, 974 11 Banská Bystrica Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Cesty- Ľudia naši slovenskí  50,00 EUR 18.01.2019 26.01.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme č.2/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme č.2/LMB/2018 Predmet a účel nájmu,cena nájmu  0,00 EUR 17.01.2019
Dodatok č.1 k ZMNK-2018-212-000077 OZ Planéta zážitkov, Ulica ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.ZMNK-2018-212-000077 Doba trvania zmluvy  0,00 EUR 17.01.2019 27.03.2019
Marek Valent, Pribinova, Krupina Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Cesty- Peru a Equador s kapelou na bicykli  50,00 EUR 17.01.2019 17.01.2019
20/2019 Férová Nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Finančný príspevok  1.200,00 EUR 16.01.2019
ZMNK-2019-212-000001 Folklórna skupina Kýčera, občianske združenie, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 16.01.2019 16.02.2019
ZMNK-2019-212-000002 Folklórny súbor Mostár, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 16.01.2019 14.12.2019
Mgr. Milada Kamenská, Hlavná, 958 04 Partizánske Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie O Bylinkách  30,00 EUR 11.01.2019 09.01.2019
Adrián Polovka, Lúčna, Poprad Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie koncert Narcosis Quartet 50,00 EUR 11.01.2019 12.01.2019
1132/2018-OEF-I-PZ Mesto Brezno,Námestie gen.M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno Prevádzková zmluva Vianočná výzdoba-svetelná guľa prechodová 500cm 0,00 EUR 10.01.2019 31.01.2021
828/2018 Blanka Schererová, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 10.01.2019 31.12.2023
829/2018 Igor Scherer, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 10.01.2019 31.12.2023
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. Z201761357 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č.Z201761357_Z Zmena a doplnenie 0,00 EUR 10.01.2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201761357_Z MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.Z201761357_Z Zmena a doplnenie 0,00 EUR 10.01.2019
ZMNK-2018-212-000085 Umelecká agentúra Mystik, s.r.o., Moldavská 13, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 09.01.2019 11.03.2019
Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Zimná údržba Cenové dojednanie 0,00 EUR 09.01.2019
č.18/28/012/30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č.18/28/012/30 Výkon menších obecných služieb  0,00 EUR 29.12.2018 31.12.2019
č.18/28/50J/32 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č. 18/28/50J/32 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  0,00 EUR 29.12.2018 30.09.2019
Mirka Potančoková, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie. Silvester na námestí  500,00 EUR 29.12.2018
Mgr. art. Matúš Medveď DiS. art., Štúrova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert Matúš Medveď  40,00 EUR 28.12.2018 28.12.2018
3/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Nebytový priestor- telocvičňa  0,00 EUR 22.12.2018 18.12.2028
ZMNK-2018-212-000084 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 22.12.2018 26.12.2018
ZMNK-2018-212-000082 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyer MsDK  0,00 EUR 19.12.2018 17.01.2019
ZMNK-2018-212-000083 HladoHlas Group s.r.o., Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 19.12.2018 06.02.2019
42368199 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 821 01 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.42368199 Internet Maxi 50/25 Mbit/s 0,00 EUR 19.12.2018
MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 831 02 Bratislava Zmluva o dodaní a čistení priemyselných textílií utierky MEWA 0,00 EUR 19.12.2018
ZMNK-2018-212-000080 tri4 o.z., Pod Zámkom 30, 976 13 Slovenská Ľupča Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  289,40 EUR 12.12.2018 29.12.2018
Marek Gemzický, ČSA, 977 01 Brezno Kúpno-predajná zmluva Nákladné vozidlo AVIA 4.000,00 EUR 12.12.2018
ZMNK-2018-212-000081 Lenka Akurátna Špiriaková - TANČEKOVO, Mýto pod Ďumbierom Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  196,80 EUR 12.12.2018 16.12.2018
2/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Kĺbový nakladač MultiOne 5.3 0,00 EUR 12.12.2018
Marek Semelbauer, Tehelná, 917 01 Trnava Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie O Bylinkách  40,00 EUR 12.12.2018
Mgr. Milada Kamenská, Hlavná, 958 04 Partizánske Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie O Bylinkách  30,00 EUR 05.12.2018 05.12.2018
ZMNK-2018-212-000076 Portál agentúra s.r.o., Obrancov mieru 36, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 05.12.2018 11.12.2018
ZMNK-2018-212-000077 OZ Planéta zážitkov, Ulica ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 05.12.2018 16.01.2019
ZMNK-2018-212-000078 Divadlo komédie, Silvánska 29, 841 04 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 05.12.2018 23.02.2019
ZMNK-2018-212-000079 CREDO CZ-nadační fond, Tříde Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Aréna Brezno  0,00 EUR 05.12.2018 12.05.2019
818/2018 Ján Giertl, Lichardova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.10.2023
824/2018 Mgr. Magdaléna Kohútová, Jesenského, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
826/2018 Amália Berčíková, Nová ,Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
827/2018 Ing. František Lihan, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
830/2018 Mgr. Pavol Daxner, Školská, Čierny Balog Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
832/2018 Peter Hladík, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
Tajboš a synovia,s.r.o., 9. mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
Martin Marcinek, SNP 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
MIDAP spol. s.r.o., Kukučínova 47, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
284/2018 Ing. Pavel Botoš, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 30.11.2018 30.09.2023
820/2018 Jozef Daubner, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
821/2018 Ing. Marián Šnek, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
822/2018 Michal Šimko, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
823/2018 Matej Lovič, Okružná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
825/2018 Pavlína Daxnerová, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.12.2023
831/2018 Štefan KIRKA, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.12.2023
Dodatok č.01 k Licenčnej zmluve č. LIC-2006-002-001-0014 Compeko Brezno, s.r.o., Štúrová 8, 977 01 Brezno Dodatok č. APP-LIC-2006-002-001-0014-01 Spracovanie osobných údajov  0,00 EUR 29.11.2018
18/28/50J/30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno DOHODA č.18/28/50J/30 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  0,00 EUR 27.11.2018
571696/1/2018 Messer Tatragas,spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava Rámcová kúpna zmluva Technické plyny 0,00 EUR 27.11.2018
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva SOZA Udelenie súhlasu-licencie  0,00 EUR 27.11.2018
ZMNK-2018-212-000075 Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno, Školská 5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  45,00 EUR 23.11.2018 20.12.2018
725/2018 Vladimír Vais, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.11.2018 24.05.2023
816/2018 Mgr. Rastislav Turňa, Vagnárska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.11.2018 30.09.2023
CBA Market, s.r.o., Cesta osloboditeľov č.8, 977 01 Brezno Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach Obchodné a dodacie podmienky  0,00 EUR 21.11.2018
289/2018 Ing. Radoslav Janko, Kuzmányho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.11.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000073 SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 20.11.2018 27.11.2018
ZMNK-2018-212-000074 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- foyer MsDK  0,00 EUR 20.11.2018 11.12.2018
ZMNK-2018-212-000072 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 17.11.2018 19.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2015-211-000019 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2015-211-000019 Doba nájmu  0,00 EUR 17.11.2018 30.11.2021
Dodatok č.1 Zmluva o dielo Kupas Trade, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Zmluva o dielo Odstránenie nedostatkov-Detské zariadenia  1.378,00 EUR 15.11.2018
1000613208 MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 831 02 Bratislava MEWA servisný systém utierky/rohože na zachytávanie oleja/mopy na umývanie textílie MEWATEX červené  0,00 EUR 13.11.2018
793/2018 Jozef Pindiak, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.11.2018 31.08.2023
814/2018 Eva Ferková,Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.11.2018 30.09.2023
38/2018 Ladislav Vrbovský, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.11.2018 01.08.2023
178/2018 Milan Račák, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.11.2018 31.08.2023
č. 01/2018 Michal Truschan, Clementisova 37, 976 67 Závadka nad Hronom Mandátna zmluva M-klub 0,00 EUR 13.11.2018 30.06.2019
ZMNK-2018-212-000071 Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno, Lichardova 384/26, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  68,80 EUR 13.11.2018 23.11.2018
Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno Zmluva o prevádzkovaní stavby "Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne" 0,00 EUR 10.11.2018
Jozef Perúnsky, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vianočné trhy  300,00 EUR 09.11.2018
ZMNK-2018-212-000067 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 07.11.2018 24.11.2018
ZMNK-2018-212-000068 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 07.11.2018 08.12.2018
ZMNK-2018-212-000069 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK  0,00 EUR 07.11.2018 26.12.2018
ZMNK-2018-212-000070 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  115,30 EUR 07.11.2018 12.11.2018
ZMNK-2018-212-000066 FUN FOR PEOPLE, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 06.11.2018 15.03.2019
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Spracovanie osobných údajov  0,00 EUR 06.11.2018
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracúvanie osobných údajov  0,00 EUR 06.11.2018
Dodatok k Zmluve č.A4030096 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A4030096 10% zľava  0,00 EUR 01.11.2018
ZMNK-2018-212-000065 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  25,00 EUR 01.11.2018 17.11.2018
ZMNK-2018-212-000064 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyer MsDK 0,00 EUR 24.10.2018 23.10.2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Žiadosť o prenesenie čísla/Zmluva o prenose čísla Prenos čísla  0,00 EUR 24.10.2018
A12724886 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prenos čísla 0,00 EUR 24.10.2018
ZMNK-2018-212-000063 Hotelová akadémia,Malinovského 1, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 20.10.2018 26.10.2018
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.02/2018 MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.02/2018 Predmet zmluvy  0,00 EUR 19.10.2018
ZMNK-2018-212-000061 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 18.10.2018 25.10.2018
ZMNK-2018-212-000062 J Production s.r.o., Kysak č. 195, 044 81 Kysak Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 18.10.2018 26.04.2019
č.4/2018 Hotelová akadémia,Malinovského 1, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytnutí ubytovacích služieb Poskytnutie ubytovania a stravovacích služieb  0,00 EUR 18.10.2018 14.10.2018
ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Sprostredkovateľská zmluva Spracovanie osobných údajov  0,00 EUR 18.10.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2015-211-000018 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2015-211-000018 Doba nájmu  0,00 EUR 18.10.2018 31.10.2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/2018 MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/2018 Predmet zmluvy  0,00 EUR 18.10.2018
ZMNK-2018-212-000059 Občianske združenie Šťastné detstvo, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 12.10.2018 27.10.2018
ZMNK-2018-212-000060 Podporné pohrebné združenie na Slovensku- Ústredie Betliar, Zlatá 134, 049 21 Betliar Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 12.10.2018 24.10.2018
281/2018 Bc. Ľuboslava Kamenská, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2018 30.09.2023
786/2018 Mgr. Silvia Grúberová, Hlboká, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.10.2018 31.08.2023
815/2018 Edita Zacharová, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.10.2018 30.09.2023
817/2018 Marian Červienka, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.10.2018 30.09.2023
280/2018 Erika Kučeráková, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.10.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000058 Morning net,s.r.o., Pod párovcami 7271/161, 921 01 Piešťany Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 06.10.2018 04.12.2018
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Darovacia zmluva Finančný dar 300,00 EUR 06.10.2018
2018/16 BASTAV, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava-Petržalka Zmluva č.2018/16 Zber,preprava, triedenie, manipulácia a ukladanie KO a DSO 0,00 EUR 04.10.2018
Dohoda o ukončení ZMND-2017-211-00012 Občianske združenie M-klub, Švermova 7, 977 01 Brezno DOHODA o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie zmluvy 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2018
795/2018 MUDr. Pavel Ponický, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
796/2018 MUDr. Pavel Ponický, Hradby, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
805/2018 MUDr. Ondrej Antal, Kuzmányho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
807/2018 RNDr. Peter Vlček, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
810/2018 Janka Grílliová, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
813/2018 Ján Tomančiak, Brezenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
70/2018 Alena Pavlove, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 01.08.2023
275/2018 Jozef Dekrét, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
278/2018 Peter Štulrajter, Krčulova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
287/2018 Marek Melicher, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000057 Gymnázium Jána Chalupku Brezno, Štúrova 13, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 29.09.2018 24.10.2018
č.747/2018 OEF-I-Zod Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie  7.312,00 EUR 29.09.2018 31.12.2018
Kupas Trade, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke tovaru Zmena predmetu zmluvy  0,00 EUR 27.09.2018
797/2018 Mgr. Anna Longauerová, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
808/2018 Ing. Anton Lysyna, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
809/2018 MUDr. Jaromír Stahovec, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
282/2018 Boris Oravský, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
288/2018 Rudolf Belko, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
798/2018 CHIEN HA-DO, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
800/2018 Ján Šuba, Cintorínska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
801/2018 Michal Ambróz, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
804/2018 Juraj Boľfa, Železničná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
806/2018 Jana Brozmanová, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
251/2018 Alžbeta Košičiarová, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
253/2018 Vladimír Malata, Zadné Halny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
258/2018 Elena Kováčiková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
261/2018 Cyril Faško, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
269/2018 Ing. Miroslav Štulrajter, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
277/2018 Dušan Zajac, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023