Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Výmena akumulačných pecí 0,00 EUR 10.07.2020 15.10.2020
Forum Film Slovakia, s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Spolupráca pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmov. 0,00 EUR 04.07.2020
Juraj Šedík, Ul. Obrancov Mieru, 972 23 Dolné Vestenice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Stredoveké Bomburové slávnosti-mestský park-Katea 300,00 EUR 04.07.2020 21.08.2020
Monika Collins, Lipová, 976 64 Bacúch Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program- námestie park 60,00 EUR 04.07.2020 26.07.2020
Lenka Kysucká, Dr. Clementisa, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program-námestie park 60,00 EUR 04.07.2020 09.08.2020
555/2020 Gašparová Radka, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.07.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000030 general funniness, s.r.o., Mestská 2,831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk. 213,04 EUR 04.07.2020 14.07.2020
ZMNK-2020-212-000031 JESKO, o.z., Dubová 493/7031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- ,,program Poraimos" 75,00 EUR 04.07.2020 29.07.2020
VP/20/47667/001 SOZA, Rastislavova3, 821 08Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hudobné podujatie-kapela Retro-námestie MRŠ 0,00 EUR 03.07.2020 04.07.2020
Jozef Tokár, 9. Mája, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení liecenci ena jeho použitie Breznianske kultúrne leto-kapela RETRO 350,00 EUR 03.07.2020 04.07.2020
Stanislava Steinbachová, Stredná, 976 45 Hronec Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie-park 60,00 EUR 01.07.2020 23.08.2020
Dorota Sekelská Šťavinová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie-park 60,00 EUR 01.07.2020 12.07.2020
ZMND-2020-211-00002 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - MsDK - kancelária č. 9 80,00 EUR 01.07.2020 30.06.2023
ZMNK-2020-212-000029 Ústredie KDH, Šafárikovo námestie 14, 811 02 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka. 43,01 EUR 30.06.2020 30.06.2020
ZMNK-2020-212-000028 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 316,41 EUR 19.06.2020 05.07.2020
ZMNK-2020-212-000027 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 20,77 EUR 18.06.2020 25.06.2020
31051520182 SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta Poskytnutie palubnej jednotky pre vozidlo BR 362 CR.  0,00 EUR 18.06.2020
31051520181 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplatného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 18.06.2020
Erik Ondruš, Priečna, 059 14 Spišský Štiavnik Zmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla Predaj a kúpa ojazdeného motorového vozidla - MERCEDES-BENZ 14.500,00 EUR 17.06.2020
A 2008/01662-10 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ( Okresný úrd Brezno) Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu Doplnenie zmluvy podľa prílohy.  0,00 EUR 13.06.2020
ZMNK-2020-212-000026 Základná organizácia SZV Brezno, 9. Mája 6, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 14,80 EUR 12.06.2020 18.06.2020
UM/06/16/8 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 5 k zmluve o prevádzkovaní automatov Prevádzkovanie automatu na poskytovanie teplých nápojov v objekte TS BR 1 ks. 0,00 EUR 06.06.2020
ZMND-2017-211-00013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena článku II. a článku IV. podľa prílohy. 0,00 EUR 03.06.2020
331/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nebytové priestory v budove Mestského úradu Brezno - kancelária č. 2 0,00 EUR 02.06.2020
326/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o prevode úloh a činností, o prechode práv a povinností Vykonávanie činnosti v oblasti informovania verejnosti o dianí a aktualitách formou tvorby podkladov pre vydávanie miestných novín. 0,00 EUR 02.06.2020
494/2019 Ján Podstavek, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.06.2020 31.07.2024
943/2020 Pavol Kupec, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 26.05.2020 30.05.2025
1/2017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení zmluvy Ukončenie zmluvy o prenájme nákladného vozidla - Tatra T815 0,00 EUR 26.05.2020 31.05.2020
896/2020 Eva Rochocká, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.05.2020 30.05.2025
893/2020 Kubárová Anna, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.05.2020 30.05.2025
501/2019 Marian Červienka, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 20.05.2020 31.10.2024
ZND-2020-501-000002 SCHAFY, spol.s.r.o., Továrenská 3, 901 01 Malacky Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Zmena času plnenia podľa prílohy. 0,00 EUR 20.05.2020
551/2020 Ľupták Marcel, Hronská, Hronec Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 07.05.2020 28.02.2025
556/2020 Morozuková Katarína, ČSA,Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.05.2020 28.02.2025
02/04/2017 IVTER, spol.s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Doplnenie podmienok zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 05.05.2020 01.05.2021
FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pre umiestnenie reklamy Zmena predmetu zmluvy podľa prílohy 0,00 EUR 01.05.2020
ZMNK-2020-212-000025 Ing. Stanislav Krajči, Bitarová, 010 04ŽIlina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 489,49 EUR 30.04.2020 11.12.2020
ZMNK-2020-212-000004 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení nájmu Ukončenie nájmu nebytových priestorov 0,00 EUR 21.04.2020
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie zmluvy na dobu určitú 0,00 EUR 15.04.2020 31.12.2020
Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 991/26, 83 808 Bratislava Zmluva o refundácii výdavkov Projekt modernizácie športovej infraštruktúry 0,00 EUR 25.03.2020
470/2019 Michal Ambroz, Poľná , Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.03.2020 31.07.2024
Dipl.Ing.Igor Cvacho, Pod Univerzitou, 010 08 Žilina Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert skupiny - Igor Cvacho - 3Drive 500,00 EUR 10.03.2020 13.03.2020
ZMNK-2020-212-000024 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 21,04 EUR 07.03.2020 16.03.2020
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru Kúpa tovaru - farby, laky. 0,00 EUR 06.03.2020 28.02.2021
140/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo 7.688.440,38 EUR 29.02.2020
559/2020 Štulajterová Ľudmila, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 28.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka. 0,00 EUR 27.02.2020 31.03.2020
543/2020 DROPČO Michal, ŠLN, BRezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.02.2020 28.02.2025
936/2020 MORONGOVÁ Anna, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 27.02.2020 31.01.2025
Samuel Feldsam, Fraňa Kráľa, 966 81 Žarnovica Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Breznianske kultúrne leto - koncert skupiny ARCON 300,00 EUR 27.02.2020 25.07.2020
05/2020 Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti 0,00 EUR 21.02.2020 31.12.2020
548/2020 Dolinská Emília, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 20.02.2020 28.02.2025
Štefan Kovalčík, Landauova, 841 04 BA Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie 0,00 EUR 20.02.2020 25.07.2020
552/2020 KABÁT Martin, Sládkovičova, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 20.02.2020 28.02.2025
546/2020 ŠALKO Miroslav, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
545/2020 HANUSKA Emil, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
560/2020 SCHLEICHEROVÁ Eva, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
558/2020 Ing, KOLLMANNOVÁ Andrea, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000020 Lenka Akurátna Špiriaková, Mýto pod Ďumbierom Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 19.02.2020 23.02.2020
ZMNK-2020-212-000021 CANTO, k.s., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 349,14 EUR 19.02.2020 01.04.2020
ZMNK-2020-212-000022 Oyster agency, s.r.o., Partizánska 1248/2, 811 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 595,34 EUR 19.02.2020 02.05.2020
Dávid Maniaček, Záhumenice, 908 45 Gbely Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie 300,00 EUR 19.02.2020 01.08.2020
ZND-2020-501-000002 SCHAFY, spol.s.r.o., Továrenská 3, 901 01 Malacky Zmluva o dodávke tovaru 0,00 EUR 15.02.2020
542/2020 BUKSA Ladislav, Budovateľská, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 13.02.2020 28.02.2025
561/2020 KOKAVEC Július, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 13.02.2020 28.02.2025
940/2020 Ladislav BOVA, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
939/2020 Môcik Anton, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
942/2020 Ing. Filip DRUGDA, Kozmoanutov, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
933/2020 ŠMIDA Miroslav, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
549/2020 MEDVEĎOVÁ Anna, Hlboká , Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
547/2020 SVETLÍK Radoslav, Kukučinova, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
550/2020 BATEKOVÁ Anna, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
553/2020 Kováčik Marek, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
541/2020 ŠVANTNER Miroslav, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
557/2020 ŠTULAJTER Karol, Okružná, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000017 Základná organizácia SZV Brezno, Horná 20, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 15,13 EUR 11.02.2020 11.02.2020
ZMNK-2020-212-000018 LETart production, J. Kostelného 1274/15, 031 01 Teplička nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov 44,03 EUR 11.02.2020 19.02.2020
ZMNK-2020-212-000019 Silné reči , s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 214,48 EUR 11.02.2020 23.04.2020
1/2020 Férová Nadácia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 0,00 EUR 11.02.2020
ZMNK-2020-212-000014 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 43,86 EUR 07.02.2020 07.02.2020
ZMNK-2020-212-000015 SPOLU - občianska demokracia, Tallerova 5/10, 811 02 Bratislava - Staré mesto Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 07.02.2020 17.02.2020
ZMNK-2020-212-000016 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 07.02.2020 21.02.2020
ZO OZ KOVO , Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kolektívna zmluva 0,00 EUR 07.02.2020 31.12.2020
ZMNK-2020-212-000011 Michal Truschan, Clementisova, Závadka nad Hronom 976 67 Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 05.02.2020 31.12.2020
ZMNK-2020-212-000012 Michal Budovec, Zadná, 976 52 Čierny Balog Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 05.02.2020 31.12.2020
ZMNK-2020-212-000013 NAIRAM o.z., MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 255,64 EUR 05.02.2020 04.03.2020
2019/P/01 Obec Horná Lehota, Horná Lehota 69, 976 81 Horná Lehota Zmluva 0,00 EUR 05.02.2020
2018 183 Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičová 37, 974 05 Banská Bystrica Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy Ukončenie rámcovej zmluvy . 0,00 EUR 01.02.2020
ZMNK-2020-212-000009 AMADEUS, o.z., Horeblatie 617/1A, 911 01 Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK. 0,00 EUR 01.02.2020 18.05.2020
ZMNK-2020-212-000010 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 333,69 EUR 01.02.2020 15.03.2020
2020 / P / 1 NATURAL SLOVAKIA, s.r.o., Bystrá 313, 977 01 Brezno Zmluva Zber a preprava komunálnych odpadov a iných odpadov definovaných v ktalógu odpadov. 0,00 EUR 31.01.2020
A9608798 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena predmetu zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 29.01.2020
ZMNK-2020-212-000008 MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 133,49 EUR 24.01.2020 27.03.2020
ZMNK-2020-212-000007 Ing. Stanislav Krajči, Bitarová, 010 04ŽIlina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 484,59 EUR 23.01.2020 19.04.2020
UM/06/16/8 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 4 k zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu Predĺženie doby nájmu 0,00 EUR 22.01.2020 31.12.2020
929/2020 Jolana Pôbišová, Šoltésovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.01.2020 31.12.2024
938/2020 Baboľ Peter, Laskomerského, Bacúch Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.01.2020 31.01.2025
517/2019 MUDr. Janka Mihaliková, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 21.01.2020 31.10.2024
934/2020 Košíková Katarína, PhDr. Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
937/2020 Surovcová Katarína Mgr., Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
931/2020 Švidraň Roman, Mgr. Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
935/2020 Jirmerová Ľubica, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
ZMNK-2020-212-000005 Divadlo Portál, Októbrova 46, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- kinosála MSDK. 44,14 EUR 18.01.2020 20.01.2020
ZMOS-2020-206-00002 Detský folklórny súbor Šťastné detstvo - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00003 Dychový orchester Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00004 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00005 Folklórny súbor Mostár - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDk. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00006 Spevácky zbor mesta Brezna - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00007 Atletický klub OZ, Nálepkova 42, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mestský futbalový štadión. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00008 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mestský futbalový štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.01.2024
ZMOS-2020-206-00009 Hokejový klub Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožička priestorov - Zimný štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00010 ICE SKATING TEAM - Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Zimný štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00011 Miniatur golf, Šrámkova 6, 977 01 Breno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mini golf 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00012 Športový strelecký klub pri MŠK Brezno, MPČĽ 2174/41, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mestský futbalový štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00013 ŠK FLIPPER Brezno, o.z., Lúčky 4683/14A, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Krytá plaváreň 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMNK-2020-212-000006 Dominika Fendíková, Matuškova, Košice 040 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - svadobný obrad 0,00 EUR 17.01.2020 03.07.2020
2/LMB/2019 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme Zmena doby nájmu. 0,00 EUR 15.01.2020
ZMNK-2020-212-000004 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebtového priestoru - kinosála MsDK. 51,06 EUR 15.01.2020 26.06.2020
ZMNK-2020-212-000003 ZUM, J. Kozáčeka 28, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 34,04 EUR 11.01.2020 18.03.2020
ZMNK-2020-212-000001 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 20,77 EUR 10.01.2020 05.02.2020
ZMNK-2020-212-000002 "SP", Mirka Nešpora 7, 962 31 Sliač Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v Aréne Brezno 0,00 EUR 10.01.2020 16.02.2020
2/LMB/2019 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Prenájom komunálneho vozidla ZEBRA s prídavnými zariadeniami. 0,00 EUR 10.01.2020
13994/0 Kronospan, s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, SK-960 01 Zvolen Zmluva Recyklát kusového dreva, separovaný KO 0,00 EUR 10.01.2020 31.12.2020
ZMNK-2019-212-000081 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kurz. 58,45 EUR 01.01.2020 30.01.2020
ZMNK-2019-212-000082 Europolis Collegium, o.z., Kotrádova 4, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 353,89 EUR 01.01.2020 09.02.2020
ZMNK-2019-212-000083 Agentúra PV, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 349,28 EUR 01.01.2020 26.10.2020
VEGO MARKETING s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica Zmluva o prevádzkovaní navigačného systému podnikateľov na stĺpoch verejného osvetlenia Prevádzkovanie komerčného systému a prenájom stĺpov VO v správe prenajímateľa. 0,00 EUR 31.12.2019 31.12.2023
VP/19/47667/010 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Silvester 0,00 EUR 21.12.2019 01.01.2020
VP/19/47667/010 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Silvester 0,00 EUR 21.12.2019 01.01.2020
ZMNK-2019-212-000079 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 0,00 EUR 20.12.2019 31.01.2020
ZMNK-2019-212-000080 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 197,10 EUR 20.12.2019 13.02.2020
ZMNK-2019-212-000055 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa prílohy. 252,13 EUR 19.12.2019 18.12.2019
925/2019 Viktória Kršiaková, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 18.12.2019 31.12.2024
928/2019 Ing. Anna Bartošová, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 18.12.2019 31.12.2024
ZMNK-2019-212-000077 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 173,94 EUR 17.12.2019 06.11.2020
ZMNK-2019-212-000078 Radovan Kliment, Štiavnička, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 118,80 EUR 17.12.2019 23.12.2019
Marián Holba, Fučíkova 21, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Novoročný gitarový recitál Mayro Tara 0,00 EUR 17.12.2019 11.01.2020
ZMNK-2019-212-000075 RNDr. Jana Orlická - JANA umelecká agentúra, Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 104,51 EUR 13.12.2019 16.12.2019
ZMNK-2019-212-000076 Matej Struhár, 9. mája, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 0,00 EUR 13.12.2019 21.12.2019
926/2019 Ľubomír Dedeček, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 12.12.2019 31.12.2024
ZMNK-2019-212-000074 Kresťanské spoločenstvo Milosť, Lichardova, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 0,00 EUR 11.12.2019 17.12.2019
19/28/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č. 19/28/012/29 Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb. 0,00 EUR 10.12.2019
930/2019 Ján Kožiak, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 31.12.2024
924/2019 Ing. Peter Buzgo, B. Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 31.12.2024
927/2019 MUdr. Mária Kohútová, Kozmonautov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 31.12.2024
922/2019 Murín Juraj, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 30.11.2024
ZMNK-2019-212-000073 Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno, Školská 5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  0,00 EUR 07.12.2019 18.12.2019
VP/19/47667/009 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Mikulášske radosti (koncert pre deti) 0,00 EUR 07.12.2019 06.12.2019
VP/19/47667/008 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Mikuláš ( Mazorník) - 8. 12. 2019 0,00 EUR 07.12.2019 08.12.2019
Martin Vetrák, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vianočné trhy - otvorenie 0,00 EUR 06.12.2019 16.12.2019
516/2019 Ján Turňa, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.12.2019 31.10.2024
ZMRE-2019-210-000003 FUTURUM MMI, s.r.o., Židlovo 5, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme plochy pre umiestnenie reklamy Predmet dodatku - zmena článku I odsek 1 0,00 EUR 30.11.2019
Oto Brozman , s.r.o.,Štúrová 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba s traktormi, UNC a závesným náradím na MK na území mesta Brezna v správe TS Brezno. 0,00 EUR 29.11.2019 31.03.2020
Martin Marcinek ml, SNP, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba s traktormi, UNC a závesným náradím na MK na území mesta Brezna v správe TS Brezno. 0,00 EUR 29.11.2019 31.03.2020
Tajboš a synovia s.r.o., 9. Mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba s traktormi, UNC a závesným náradím na MK na území mesta Brezna v správe TS Brezno. 0,00 EUR 29.11.2019 31.03.2020
ZMND-2017-211-00013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Prenechanie Nebytových priestorov  nájomcovi. 0,00 EUR 29.11.2019
ZMNK-2019-212-000071 Fun for people, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 258,66 EUR 29.11.2019 26.09.2020
ZMNK-2019-212-000072 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 43,94 EUR 29.11.2019 19.12.2019
01/2019 Michal Truschan, Clementisova, Závadka nad Hronom 976 67 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Skončenie mandátnej zmluvy k 31.12.2019 0,00 EUR 27.11.2019 31.12.2019
ZMNK-2019-212-000070 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 465,94 EUR 27.11.2019 11.02.2020
467/2019 Anna Bartošová, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.11.2019 31.07.2024
526/2019 Ing. Mária Majerčíková, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.11.2019 31.10.2024
534/2019 Ľubica Pavlíková, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.11.2019 31.10.2024
530/2019 Anna Jagerčíková, Kukučínova,Polomka Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 26.11.2019 31.10.2024
528/2019 Pavlína Kupcová, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 23.11.2019 31.10.2024
514/2019 Pavel Bubelíny, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 22.11.2019 31.10.2024
ZMNK-2019-212-000069 Marek Locek, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK ,, Festival Slobody" 68,20 EUR 21.11.2019 22.11.2019
515/2019 Ján KOCKA, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.11.2019 31.10.2024
454/2019 Štefan Belko, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.11.2019 30.07.2024
919/2019 Petrek Ľubomír, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO. 0,00 EUR 19.11.2019 30.11.2024
ZMNK-2019-212-000068 Studiofolk, s.r.o., Sekčovská 16/11, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 263,51 EUR 16.11.2019 19.12.2019
513/2019 Milan Kurek, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 15.11.2019 31.10.2024
519/2019 Alena Galinska, Mostarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 15.11.2019 31.10.2024
523/2019 Jozef Daubner, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 15.11.2019 31.10.2024
ZMNK-2019-212-000067 Miestny odbor Matice slovenskej, MRŠ 55, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - kinosála MsDK 72,53 EUR 14.11.2019 22.11.2019
918/2019 MUDr. Miloš Krajč, Kukučinova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na KO. 0,00 EUR 14.11.2019 30.11.2024
920/2019 Milan Giertl, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO. 0,00 EUR 14.11.2019 30.11.2024
917/2019 Ing. Lýdia Zemanová, Dr. Clementisa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO. 0,00 EUR 14.11.2019 30.11.2024
531/2019 Igor Scherer, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
532/2019 Blanka Schererová, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
533/2019 Mária Kováčiková, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
505/2019 Ivan Janeček, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
529/2019 Ervin Kriška, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
507/2019 Ing. Tomáš Turňa, Rovne, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
521/2019 Peter Turňa, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
539/2019 Ing. Ján Buček, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
537/2019 Cyril Kostúrik, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
506/2019 Pavel Kupec, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
503/2019 Marek Koštiaľ, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
540/2019 Ivan Krno, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
535/2019 Peter Giertl, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
518/2019 Ing. Zdeno Zvarík, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
ROLTA, S.R.O., Dr. Clementisa 1219/7, Brezno 977 01 Zmluva o nakladaní s odpadom Vykonávanie činnosti zhodnocovania odpadu, výkup, preprava odpadov.  0,00 EUR 05.11.2019
ZMNK-2019-212-000044 StArt občianske združenie, Fraňa Mojtu 279/14, 949 01 Nitra Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 05.11.2019 04.11.2019
ZMNK-2019-212-000057 Mestské divadlo Actores Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov  0,00 EUR 05.11.2019 04.11.2019
538/2019 Dušan Kováčik, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
504/2019 Anna Telková, Baštova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
502/2019 Ján Koštial, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
524/2019 Jolana Medveďová, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
520/2019 Ján Ridzoň, Záhradná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024