Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMNK-2018-212-000080 tri4 o.z., Pod Zámkom 30, 976 13 Slovenská Ľupča Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  289,40 EUR 12.12.2018 29.12.2018
Marek Gemzický, ČSA, 977 01 Brezno Kúpno-predajná zmluva Nákladné vozidlo AVIA 4.000,00 EUR 12.12.2018
ZMNK-2018-212-000081 Lenka Akurátna Špiriaková - TANČEKOVO, Mýto pod Ďumbierom Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  196,80 EUR 12.12.2018 16.12.2018
2/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Kĺbový nakladač MultiOne 5.3 0,00 EUR 12.12.2018
Marek Semelbauer, Tehelná, 917 01 Trnava Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie O Bylinkách  40,00 EUR 12.12.2018
Mgr. Milada Kamenská, Hlavná, 958 04 Partizánske Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie O Bylinkách  30,00 EUR 05.12.2018 05.12.2018
ZMNK-2018-212-000076 Portál agentúra s.r.o., Obrancov mieru 36, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 05.12.2018 11.12.2018
ZMNK-2018-212-000077 OZ Planéta zážitkov, Ulica ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 05.12.2018 16.01.2019
ZMNK-2018-212-000078 Divadlo komédie, Silvánska 29, 841 04 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 05.12.2018 23.02.2019
ZMNK-2018-212-000079 CREDO CZ-nadační fond, Tříde Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Aréna Brezno  0,00 EUR 05.12.2018 12.05.2019
818/2018 Ján Giertl, Lichardova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.10.2023
824/2018 Mgr. Magdaléna Kohútová, Jesenského, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
826/2018 Amália Berčíková, Nová ,Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
827/2018 Ing. František Lihan, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
830/2018 Mgr. Pavol Daxner, Školská, Čierny Balog Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
832/2018 Peter Hladík, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 05.12.2018 31.12.2023
Tajboš a synovia,s.r.o., 9. mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
Martin Marcinek, SNP 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
MIDAP spol. s.r.o., Kukučínova 47, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
Oto Brozman, Štúrova 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba  0,00 EUR 01.12.2018 31.03.2019
284/2018 Ing. Pavel Botoš, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 30.11.2018 30.09.2023
820/2018 Jozef Daubner, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
821/2018 Ing. Marián Šnek, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
822/2018 Michal Šimko, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
823/2018 Matej Lovič, Okružná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.10.2023
825/2018 Pavlína Daxnerová, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.12.2023
831/2018 Štefan KIRKA, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 30.11.2018 31.12.2023
Dodatok č.01 k Licenčnej zmluve č. LIC-2006-002-001-0014 Compeko Brezno, s.r.o., Štúrová 8, 977 01 Brezno Dodatok č. APP-LIC-2006-002-001-0014-01 Spracovanie osobných údajov  0,00 EUR 29.11.2018
18/28/50J/30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno DOHODA č.18/28/50J/30 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  0,00 EUR 27.11.2018
571696/1/2018 Messer Tatragas,spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava Rámcová kúpna zmluva Technické plyny 0,00 EUR 27.11.2018
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva SOZA Udelenie súhlasu-licencie  0,00 EUR 27.11.2018
ZMNK-2018-212-000075 Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno, Školská 5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  45,00 EUR 23.11.2018 20.12.2018
725/2018 Vladimír Vais, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.11.2018 24.05.2023
816/2018 Mgr. Rastislav Turňa, Vagnárska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.11.2018 30.09.2023
CBA Market, s.r.o., Cesta osloboditeľov č.8, 977 01 Brezno Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach Obchodné a dodacie podmienky  0,00 EUR 21.11.2018
289/2018 Ing. Radoslav Janko, Kuzmányho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.11.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000073 SCÉNA, občianske združenie, Antona Prídavku 30, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 20.11.2018 27.11.2018
ZMNK-2018-212-000074 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- foyer MsDK  0,00 EUR 20.11.2018 11.12.2018
ZMNK-2018-212-000072 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 17.11.2018 19.12.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2015-211-000019 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2015-211-000019 Doba nájmu  0,00 EUR 17.11.2018 30.11.2021
Dodatok č.1 Zmluva o dielo Kupas Trade, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Zmluva o dielo Odstránenie nedostatkov-Detské zariadenia  1.378,00 EUR 15.11.2018
1000613208 MEWA Textil-Service SR s.r.o., Varšavská 29, 831 02 Bratislava MEWA servisný systém utierky/rohože na zachytávanie oleja/mopy na umývanie textílie MEWATEX červené  0,00 EUR 13.11.2018
793/2018 Jozef Pindiak, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.11.2018 31.08.2023
814/2018 Eva Ferková,Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.11.2018 30.09.2023
38/2018 Ladislav Vrbovský, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.11.2018 01.08.2023
178/2018 Milan Račák, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.11.2018 31.08.2023
č. 01/2018 Michal Truschan, Clementisova 37, 976 67 Závadka nad Hronom Mandátna zmluva M-klub 0,00 EUR 13.11.2018 30.06.2019
ZMNK-2018-212-000071 Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno, Lichardova 384/26, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  68,80 EUR 13.11.2018 23.11.2018
Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno Zmluva o prevádzkovaní stavby "Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne" 0,00 EUR 10.11.2018
Jozef Perúnsky, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vianočné trhy  300,00 EUR 09.11.2018
ZMNK-2018-212-000067 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK  0,00 EUR 07.11.2018 24.11.2018
ZMNK-2018-212-000068 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 07.11.2018 08.12.2018
ZMNK-2018-212-000069 Divadelný súbor Jána Chalupku, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK  0,00 EUR 07.11.2018 26.12.2018
ZMNK-2018-212-000070 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  115,30 EUR 07.11.2018 12.11.2018
ZMNK-2018-212-000066 FUN FOR PEOPLE, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 06.11.2018 15.03.2019
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve Spracovanie osobných údajov  0,00 EUR 06.11.2018
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracúvanie osobných údajov  0,00 EUR 06.11.2018
Dodatok k Zmluve č.A4030096 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A4030096 10% zľava  0,00 EUR 01.11.2018
ZMNK-2018-212-000065 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  25,00 EUR 01.11.2018 17.11.2018
ZMNK-2018-212-000064 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyer MsDK 0,00 EUR 24.10.2018 23.10.2018
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Žiadosť o prenesenie čísla/Zmluva o prenose čísla Prenos čísla  0,00 EUR 24.10.2018
A12724886 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prenos čísla 0,00 EUR 24.10.2018
ZMNK-2018-212-000063 Hotelová akadémia,Malinovského 1, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 20.10.2018 26.10.2018
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.02/2018 MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.02/2018 Predmet zmluvy  0,00 EUR 19.10.2018
ZMNK-2018-212-000061 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 18.10.2018 25.10.2018
ZMNK-2018-212-000062 J Production s.r.o., Kysak č. 195, 044 81 Kysak Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 18.10.2018 26.04.2019
č.4/2018 Hotelová akadémia,Malinovského 1, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytnutí ubytovacích služieb Poskytnutie ubytovania a stravovacích služieb  0,00 EUR 18.10.2018 14.10.2018
ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Sprostredkovateľská zmluva Spracovanie osobných údajov  0,00 EUR 18.10.2018
Dodatok č.1 k ZMND-2015-211-000018 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.ZMND-2015-211-000018 Doba nájmu  0,00 EUR 18.10.2018 31.10.2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/2018 MACO systémy s.r.o., Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/2018 Predmet zmluvy  0,00 EUR 18.10.2018
ZMNK-2018-212-000059 Občianske združenie Šťastné detstvo, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 12.10.2018 27.10.2018
ZMNK-2018-212-000060 Podporné pohrebné združenie na Slovensku- Ústredie Betliar, Zlatá 134, 049 21 Betliar Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 12.10.2018 24.10.2018
281/2018 Bc. Ľuboslava Kamenská, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2018 30.09.2023
786/2018 Mgr. Silvia Grúberová, Hlboká, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.10.2018 31.08.2023
815/2018 Edita Zacharová, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.10.2018 30.09.2023
817/2018 Marian Červienka, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 06.10.2018 30.09.2023
280/2018 Erika Kučeráková, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.10.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000058 Morning net,s.r.o., Pod párovcami 7271/161, 921 01 Piešťany Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 06.10.2018 04.12.2018
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava Darovacia zmluva Finančný dar 300,00 EUR 06.10.2018
2018/16 BASTAV, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava-Petržalka Zmluva č.2018/16 Zber,preprava, triedenie, manipulácia a ukladanie KO a DSO 0,00 EUR 04.10.2018
Dohoda o ukončení ZMND-2017-211-00012 Občianske združenie M-klub, Švermova 7, 977 01 Brezno DOHODA o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie zmluvy 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2018
795/2018 MUDr. Pavel Ponický, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
796/2018 MUDr. Pavel Ponický, Hradby, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
805/2018 MUDr. Ondrej Antal, Kuzmányho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
807/2018 RNDr. Peter Vlček, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
810/2018 Janka Grílliová, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
813/2018 Ján Tomančiak, Brezenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
70/2018 Alena Pavlove, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 01.08.2023
275/2018 Jozef Dekrét, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
278/2018 Peter Štulrajter, Krčulova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
287/2018 Marek Melicher, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.10.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000057 Gymnázium Jána Chalupku Brezno, Štúrova 13, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 29.09.2018 24.10.2018
č.747/2018 OEF-I-Zod Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika č.1, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie  7.312,00 EUR 29.09.2018 31.12.2018
Kupas Trade, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke tovaru Zmena predmetu zmluvy  0,00 EUR 27.09.2018
797/2018 Mgr. Anna Longauerová, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
808/2018 Ing. Anton Lysyna, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
809/2018 MUDr. Jaromír Stahovec, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
282/2018 Boris Oravský, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
288/2018 Rudolf Belko, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.09.2018 30.09.2023
798/2018 CHIEN HA-DO, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
800/2018 Ján Šuba, Cintorínska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
801/2018 Michal Ambróz, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
804/2018 Juraj Boľfa, Železničná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
806/2018 Jana Brozmanová, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
251/2018 Alžbeta Košičiarová, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
253/2018 Vladimír Malata, Zadné Halny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
258/2018 Elena Kováčiková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
261/2018 Cyril Faško, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
269/2018 Ing. Miroslav Štulrajter, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
277/2018 Dušan Zajac, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
286/2018 Štefan Bubelíny, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
292/2018 Ján Repka, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
294/2018 Mgr. Anna Belková, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
295/2018 Darina Belková, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
297/2018 Pavol Berčík, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
299/2018 Miroslav Čunderlík, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
300/2018 Eva Medveďová, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
290/2018 MUDr. Janka Tapajčíková, E.M.Šoltésovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
166/2018 JUDr. Štefan Demian, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 01.08.2023
257/2018 Mária Vránska, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
296/2018 Janka Fillová, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.09.2018 30.09.2023
Andrej Turčin, Janka Kráľa, 976 66 Polomka Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie DUO ANTICO MODERNO 220,00 EUR 21.09.2018 26.09.2018
ZMNK-2018-212-000056 KUMŠT Production,s.r.o., Záborského 3/10, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála MsDK 0,00 EUR 21.09.2018 02.12.2018
362243622 Linde Gas k.s., Tuhovska 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš  0,00 EUR 21.09.2018 31.08.2019
362243623 Linde Gas k.s., Tuhovska 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 0,00 EUR 21.09.2018 31.08.2019
Dohoda č.2018/8008454 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Spracovanie kalov z ČOV a septikov 0,00 EUR 21.09.2018
ZMNK-2018-212-000055 MIDARO KURZY s.r.o., Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Zasadačka MsDK 0,00 EUR 20.09.2018 16.11.2018
787/2018 Zlatica Menisová, Severná, Banská Bystrica Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 19.09.2018 31.08.2023
794/2018 Ján Málik, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
799/2018 Ing. Igor Gálik, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
802/2018 Dr. Katarína Krošláková, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
803/2018 Dr. Katarína Krošláková, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000053 CREA-EDU o.z., D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 19.09.2018 15.10.2018
206/2018 Ing. Ján Berčík, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 31.08.2023
219/2018 Martina Cabanová, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 31.08.2023
252/2018 Stanislav Cibuľa, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
254/2018 Anna Molčanová, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
255/2018 MUDr. Mária Babeľová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
259/2018 Ing. Arch. Pavol Kupec, Fučíkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
260/2018 Ing. Martin Mastelák, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
262/2018 Peter Kováčik, Kôšikovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
263/2018 Emília Šalková, Lúčky, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
264/2018 Eva Medveďová, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
265/2018 Margita Švantnerová, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
266/2018 Anna Strigáčová, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
267/2018 Ivan Strigáč, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
268/2018 Pavol Budaj, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
274/2018 Oto Kolesár, Šrámkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
276/2018 Ing. Maroš Benda, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
279/2018 Matúš Ťažký, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
283/2018 Milan Šinger, 9.mája, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
285/2018 Lila Laciaková, Bujakovo - SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
291/2018 Jozef Jarabák, Šrámkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
293/2018 Peter Pančík, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.09.2018 30.09.2023
ZMNK-2018-212-000054 Základná škola s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Kinosála  0,00 EUR 19.09.2018 13.12.2018
ZMNK-2018-212-000052 OZ NAIRAM, Nám. Gen. M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Synagóga  108,20 EUR 15.09.2018 29.09.2018
ZMNK-2018-212-000051 Jozef Dřevo, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- Foyer MsDK 0,00 EUR 13.09.2018 13.09.2018
Miroslav Balcar, Fraňa Kráľa, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 15 ks kovové šatníkové skrine  600,00 EUR 13.09.2018
792/2018 Ing. Peter Holka, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 13.09.2018 31.08.2023
168/2018 Ing. Ľubomír Fillo, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.09.2018 31.08.2023
169/2018 Ing. Ľubomír Fillo, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.09.2018 31.08.2023
170/2018 Ing. Ľubomír Fillo, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 13.09.2018 31.08.2023
782/2018 Zlatica Gallová, Školská ,Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
784/2018 Ján Pončák, Baštová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
788/2018 Ján Ťažký, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
789/2018 Ján Košičiar, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
791/2018 Monika Macuľová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
155/2018 Jaroslav Dolňan, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.09.2018 01.08.2023
174/2018 Anna Herichová, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
175/2018 Marek Amrich, Hlboká, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
218/2018 Richard Molitoris, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
244/2018 KO Alica Vrábová, Krčulova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
245/2018 Ján Račák, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.09.2018 31.08.2023
Parkio - Servicos Informatica LDA, IEUA Campus Universitário de Santiago, Edifício 1, 3810-193 Aveiro (Business Cloud One, Galandova 3, 811 06 Bratislava) Zmluva o správe a prevádzkovaní parkovacej aplikácie Parkovacia aplikácia PARKIO 0,00 EUR 07.09.2018
Kupas Trade, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Zmluva o dodávke tovaru Detské ihriská  58.352,00 EUR 07.09.2018 30.09.2018
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Udelenie súhlasu-licencie  0,00 EUR 06.09.2018 17.08.2018
766/2018 Mgr. Michal Lukáč, Kriváň,Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
778/2018 Emil Faško, Tisovská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
783/2018 Pavol Bella, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
785/2018 Stanislav Štugner, Jilemnického, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
790/2018 Eva Maršíková, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
237/2018 Ing.Arch. Peter Iľanovský, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
239/2018 Juraj Brečka, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
240/2018 Ing. Milan Dolňan, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
242/2018 Ján Lepko, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
243/2018 Stanislav Sojka, Kôšikovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
246/2018 Milan Kuvik, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.09.2018 31.08.2023
3/2018 Ivan Zubal, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 01.08.2023
104/2018 Ing. Tomáš Faško, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 01.08.2023
196/2018 Ondrej Katrenčík, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
199/2018 Ondrej Hargaš, Hliník, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
212/2018 Elena Dančová, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
214/2018 Mária Palovčíková, Nálepkova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
ZEN - Zelená energia, s.r.o., Herlianska 59, 040 14 Košice Zmluva o dodávke tovaru Akumulačné pece  3.916,97 EUR 31.08.2018
216/2018 Ján Háber, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
222/2018 Anna Turňová, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
223/2018 Ing. Janka Maťuchová, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
224/2018 Michal Medveď, Kiepka, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
226/2018 Július Giertl, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023
228/2018 Jozef Cibuľa, Predné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.08.2018 31.08.2023