Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMNK-2020-212-000007 Ing. Stanislav Krajči, Bitarová, 010 04ŽIlina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 484,59 EUR 23.01.2020 19.04.2020
UM/06/16/8 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 4 k zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu Predĺženie doby nájmu 0,00 EUR 22.01.2020 31.12.2020
929/2020 Jolana Pôbišová, Šoltésovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.01.2020 31.12.2024
938/2020 Baboľ Peter, Laskomerského, Bacúch Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.01.2020 31.01.2025
517/2019 MUDr. Janka Mihaliková, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 21.01.2020 31.10.2024
934/2020 Košíková Katarína, PhDr. Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
937/2020 Surovcová Katarína Mgr., Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
931/2020 Švidraň Roman, Mgr. Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
935/2020 Jirmerová Ľubica, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2020 31.01.2025
ZMNK-2020-212-000005 Divadlo Portál, Októbrova 46, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- kinosála MSDK. 44,14 EUR 18.01.2020 20.01.2020
ZMOS-2020-206-00002 Detský folklórny súbor Šťastné detstvo - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00003 Dychový orchester Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00004 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00005 Folklórny súbor Mostár - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDk. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00006 Spevácky zbor mesta Brezna - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov v MsDK. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00007 Atletický klub OZ, Nálepkova 42, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mestský futbalový štadión. 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00008 Futbalový klub Brezno, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mestský futbalový štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.01.2024
ZMOS-2020-206-00009 Hokejový klub Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožička priestorov - Zimný štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00010 ICE SKATING TEAM - Brezno, ŠLN 34, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Zimný štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00011 Miniatur golf, Šrámkova 6, 977 01 Breno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mini golf 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00012 Športový strelecký klub pri MŠK Brezno, MPČĽ 2174/41, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Mestský futbalový štadión 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMOS-2020-206-00013 ŠK FLIPPER Brezno, o.z., Lúčky 4683/14A, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička priestorov - Krytá plaváreň 0,00 EUR 18.01.2020 31.12.2024
ZMNK-2020-212-000006 Dominika Fendíková, Matuškova, Košice 040 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - svadobný obrad 0,00 EUR 17.01.2020 03.07.2020
2/LMB/2019 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme Zmena doby nájmu. 0,00 EUR 15.01.2020
ZMNK-2020-212-000004 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebtového priestoru - kinosála MsDK. 51,06 EUR 15.01.2020 26.06.2020
ZMNK-2020-212-000003 ZUM, J. Kozáčeka 28, 960 01 Zvolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 34,04 EUR 11.01.2020 18.03.2020
ZMNK-2020-212-000001 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 20,77 EUR 10.01.2020 05.02.2020
ZMNK-2020-212-000002 "SP", Mirka Nešpora 7, 962 31 Sliač Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v Aréne Brezno 0,00 EUR 10.01.2020 16.02.2020
2/LMB/2019 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme Prenájom komunálneho vozidla ZEBRA s prídavnými zariadeniami. 0,00 EUR 10.01.2020
13994/0 Kronospan, s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, SK-960 01 Zvolen Zmluva Recyklát kusového dreva, separovaný KO 0,00 EUR 10.01.2020 31.12.2020
ZMNK-2019-212-000081 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kurz. 58,45 EUR 01.01.2020 30.01.2020
ZMNK-2019-212-000082 Europolis Collegium, o.z., Kotrádova 4, 080 01 Prešov Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 353,89 EUR 01.01.2020 09.02.2020
ZMNK-2019-212-000083 Agentúra PV, s.r.o., Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 349,28 EUR 01.01.2020 26.10.2020
VEGO MARKETING s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica Zmluva o prevádzkovaní navigačného systému podnikateľov na stĺpoch verejného osvetlenia Prevádzkovanie komerčného systému a prenájom stĺpov VO v správe prenajímateľa. 0,00 EUR 31.12.2019 31.12.2023
VP/19/47667/010 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Silvester 0,00 EUR 21.12.2019 01.01.2020
VP/19/47667/010 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Silvester 0,00 EUR 21.12.2019 01.01.2020
ZMNK-2019-212-000079 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 0,00 EUR 20.12.2019 31.01.2020
ZMNK-2019-212-000080 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 197,10 EUR 20.12.2019 13.02.2020
ZMNK-2019-212-000055 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa prílohy. 252,13 EUR 19.12.2019 18.12.2019
925/2019 Viktória Kršiaková, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 18.12.2019 31.12.2024
928/2019 Ing. Anna Bartošová, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 18.12.2019 31.12.2024
ZMNK-2019-212-000077 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 173,94 EUR 17.12.2019 06.11.2020
ZMNK-2019-212-000078 Radovan Kliment, Štiavnička, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 118,80 EUR 17.12.2019 23.12.2019
Marián Holba, Fučíkova 21, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Novoročný gitarový recitál Mayro Tara 0,00 EUR 17.12.2019 11.01.2020
ZMNK-2019-212-000075 RNDr. Jana Orlická - JANA umelecká agentúra, Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 104,51 EUR 13.12.2019 16.12.2019
ZMNK-2019-212-000076 Matej Struhár, 9. mája, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 0,00 EUR 13.12.2019 21.12.2019
926/2019 Ľubomír Dedeček, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 12.12.2019 31.12.2024
ZMNK-2019-212-000074 Kresťanské spoločenstvo Milosť, Lichardova, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 0,00 EUR 11.12.2019 17.12.2019
19/28/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č. 19/28/012/29 Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb. 0,00 EUR 10.12.2019
930/2019 Ján Kožiak, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 31.12.2024
924/2019 Ing. Peter Buzgo, B. Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 31.12.2024
927/2019 MUdr. Mária Kohútová, Kozmonautov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 31.12.2024
922/2019 Murín Juraj, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný Ko. 0,00 EUR 10.12.2019 30.11.2024
ZMNK-2019-212-000073 Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno, Školská 5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  0,00 EUR 07.12.2019 18.12.2019
VP/19/47667/009 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Mikulášske radosti (koncert pre deti) 0,00 EUR 07.12.2019 06.12.2019
VP/19/47667/008 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Mikuláš ( Mazorník) - 8. 12. 2019 0,00 EUR 07.12.2019 08.12.2019
Martin Vetrák, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vianočné trhy - otvorenie 0,00 EUR 06.12.2019 16.12.2019
516/2019 Ján Turňa, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.12.2019 31.10.2024
ZMRE-2019-210-000003 FUTURUM MMI, s.r.o., Židlovo 5, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme plochy pre umiestnenie reklamy Predmet dodatku - zmena článku I odsek 1 0,00 EUR 30.11.2019
Oto Brozman , s.r.o.,Štúrová 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba s traktormi, UNC a závesným náradím na MK na území mesta Brezna v správe TS Brezno. 0,00 EUR 29.11.2019 31.03.2020
Martin Marcinek ml, SNP, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba s traktormi, UNC a závesným náradím na MK na území mesta Brezna v správe TS Brezno. 0,00 EUR 29.11.2019 31.03.2020
Tajboš a synovia s.r.o., 9. Mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba s traktormi, UNC a závesným náradím na MK na území mesta Brezna v správe TS Brezno. 0,00 EUR 29.11.2019 31.03.2020
ZMND-2017-211-00013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Prenechanie Nebytových priestorov  nájomcovi. 0,00 EUR 29.11.2019
ZMNK-2019-212-000071 Fun for people, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 258,66 EUR 29.11.2019 26.09.2020
ZMNK-2019-212-000072 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 43,94 EUR 29.11.2019 19.12.2019
01/2019 Michal Truschan, Clementisova, Závadka nad Hronom 976 67 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Skončenie mandátnej zmluvy k 31.12.2019 0,00 EUR 27.11.2019 31.12.2019
ZMNK-2019-212-000070 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 465,94 EUR 27.11.2019 11.02.2020
467/2019 Anna Bartošová, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.11.2019 31.07.2024
526/2019 Ing. Mária Majerčíková, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.11.2019 31.10.2024
534/2019 Ľubica Pavlíková, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.11.2019 31.10.2024
530/2019 Anna Jagerčíková, Kukučínova,Polomka Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 26.11.2019 31.10.2024
528/2019 Pavlína Kupcová, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 23.11.2019 31.10.2024
514/2019 Pavel Bubelíny, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 22.11.2019 31.10.2024
ZMNK-2019-212-000069 Marek Locek, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK ,, Festival Slobody" 68,20 EUR 21.11.2019 22.11.2019
515/2019 Ján KOCKA, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.11.2019 31.10.2024
454/2019 Štefan Belko, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.11.2019 30.07.2024
919/2019 Petrek Ľubomír, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO. 0,00 EUR 19.11.2019 30.11.2024
ZMNK-2019-212-000068 Studiofolk, s.r.o., Sekčovská 16/11, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 263,51 EUR 16.11.2019 19.12.2019
513/2019 Milan Kurek, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 15.11.2019 31.10.2024
519/2019 Alena Galinska, Mostarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 15.11.2019 31.10.2024
523/2019 Jozef Daubner, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 15.11.2019 31.10.2024
ZMNK-2019-212-000067 Miestny odbor Matice slovenskej, MRŠ 55, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - kinosála MsDK 72,53 EUR 14.11.2019 22.11.2019
918/2019 MUDr. Miloš Krajč, Kukučinova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová nádoba na KO. 0,00 EUR 14.11.2019 30.11.2024
920/2019 Milan Giertl, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO. 0,00 EUR 14.11.2019 30.11.2024
917/2019 Ing. Lýdia Zemanová, Dr. Clementisa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na KO. 0,00 EUR 14.11.2019 30.11.2024
531/2019 Igor Scherer, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
532/2019 Blanka Schererová, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
533/2019 Mária Kováčiková, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
505/2019 Ivan Janeček, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
529/2019 Ervin Kriška, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
507/2019 Ing. Tomáš Turňa, Rovne, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 14.11.2019 31.10.2024
521/2019 Peter Turňa, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
539/2019 Ing. Ján Buček, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
537/2019 Cyril Kostúrik, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
506/2019 Pavel Kupec, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
503/2019 Marek Koštiaľ, Lúčna, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
540/2019 Ivan Krno, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
535/2019 Peter Giertl, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
518/2019 Ing. Zdeno Zvarík, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 06.11.2019 31.10.2024
ROLTA, S.R.O., Dr. Clementisa 1219/7, Brezno 977 01 Zmluva o nakladaní s odpadom Vykonávanie činnosti zhodnocovania odpadu, výkup, preprava odpadov.  0,00 EUR 05.11.2019
ZMNK-2019-212-000044 StArt občianske združenie, Fraňa Mojtu 279/14, 949 01 Nitra Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 05.11.2019 04.11.2019
ZMNK-2019-212-000057 Mestské divadlo Actores Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov  0,00 EUR 05.11.2019 04.11.2019
538/2019 Dušan Kováčik, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
504/2019 Anna Telková, Baštova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
502/2019 Ján Koštial, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
524/2019 Jolana Medveďová, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
520/2019 Ján Ridzoň, Záhradná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
527/2019 Mgr. Magdaléna Kohútová, Jesenského, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
525/2019 Anna Gregušová, Jarmočisko, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
508/2019 Viera Blašková, Jesenského, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.10.2019 31.10.2024
ZMNK-2019-212-000065 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 21,03 EUR 30.10.2019 04.11.2019
ZMNK-2019-212-000066 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 58,16 EUR 30.10.2019 28.11.2019
472/2019 Jana Brozmanová, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 30.10.2019 31.07.2024
ZMNK-2019-212-000012 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zrušenie zmluvy o nájme nebytoých priestorov. 0,00 EUR 30.10.2019 29.10.2019
912/2019 MUDr. Drahomíra PAVLOVE, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
913/2019 Mgr. Ivana DONOVALOVÁ, 9. mája , 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
915/2019 Ing. Martina KRELLOVÁ, Pestovateľská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
911/2019 Ing. Mária Mydlová, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
910/2019 Pavol TEMNIAK, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
914/2019 Zuzana PLICHDOVÁ, Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
867/2019 Ján Spáč, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.11.2024
916/2019 Peter Gašperík, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 24.10.2019 30.10.2024
500/2019 Marta Vetráková, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 24.10.2019 31.07.2024
461/2019 Michal Ďurinda, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 24.10.2019 30.07.2024
482/2019 Ing. Ivan Kňaze, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 24.10.2019 31.07.2024
485/2019 Zuzana Matzenaverová, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 24.10.2019 31.07.2024
ZMNK-2019-212-000064 Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova ulica č. 13, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytovéhop priestoru - Kinosála MsDk. 73,07 EUR 22.10.2019 17.12.2019
487/2019 Mária Cenknerová, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 18.10.2019 31.07.2024
499/2019 Vladimír VAIS, Hronská, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 18.10.2019 31.07.2024
ZMNK-2019-212-000048 OZ Divadlo Clipperton, Kukučínova 2045, 069 01 Snina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 53,27 EUR 18.10.2019 12.11.2019
ZMNK-2019-212-000039 Mgr. Eva Šabíková Golková, Bajzova, 010 01 Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk - Zmena doby trvania zmluvy 0,00 EUR 18.10.2019 15.02.2020
Dodatok č.1 k ZND-2019-501-000024 ROLTA, s.r.o., Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k zmluve o dielo číslo ZND-2019-501-000024 Predmet plnenia 236.016,00 EUR 16.10.2019
ZMNK-2019-212-000062 Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru -Kinosála MsDK. 0,00 EUR 16.10.2019 17.10.2019
ZMNK-2019-212-000063 Michal Truschan, Clementisova 37, 976 67 Závadka nad Hronom Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru -Kinosála MsDK. 0,00 EUR 16.10.2019 07.12.2019
Matúš Tesák, Lipianka 570/1, Pohronská Polhora Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Ondrejský jarmok - otvorenie, vystúpenie skupiny Kučeravý javor  250,00 EUR 16.10.2019 29.11.2019
488/2019 Ladislav Sihelský, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
471/2019 Elena Oberhauserová, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
458/2019 Ing. Katarína Kindernayová, Mostárenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 30.07.2024
479/2019 Peter Jasenský, P. Jilemnického, Čierny Balog Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
469/2019 Ján Šuba, Cintorínska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
477/2019 Ľubica Gálfyová, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
473/2019 Peter Bacúšan, Predné Halny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
457/2019 Iveta Ľuptovčiaková, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 30.07.2024
493/2019 Martina Lovičová, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
492/2019 Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
491/2019 Anežka Lovičová, Zadné Halny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
480/2019 Peter Kán, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
476/2019 Angela Štefaňáková, Nová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
486/2019 Martin Jasenský, Lúčky, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
426/2019 Božena Peštová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 30.07.2024
495/2019 Ján Tomančiak, Brezenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
468/2019 Ján Ťažký, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.10.2019 31.07.2024
ZMNK-2019-212-000061 Midaro Education, s.r.o.,Vajanského 865/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru -Kinosála MsDK. 1.865,06 EUR 11.10.2019 13.12.2019
475/2019 Lukáš Piervola, Hlboká, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 10.10.2019 31.07.2024
489/2019 Mgr. Karol Stromajer, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 09.10.2019 31.07.2019
Jozef Perúnsky, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Vianočné trhy - vystúpenie skupiny Veslelí chlapci z Horehronia. 300,00 EUR 09.10.2019 20.12.2019
478/2019 Bohuslav Šarík, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 09.10.2019 31.07.2024
474/2019 Mgr. Janka Hazáková, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 09.10.2019 31.07.2024
ZMNK-2019-212-000059 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  159,81 EUR 08.10.2019 19.12.2019
ZMNK-2019-212-000060 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 92,51 EUR 08.10.2019 15.12.2019
885/2019 Simanová Alžbeta, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 08.10.2019 30.06.2024
496/2019 Ján Sitarčík, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
490/2019 Bc. Radoslava Chudíková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
497/2019 Alžbeta Simanová, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
483/2019 Marián Matušiak, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
447/2019 Monika Macuľová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 30.07.2024
19/28/50J/26 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda o poskytnutí príspevku Poskytnutie príspevku na podporu rovoja miestnej a regionálnej zamestananosti . 0,00 EUR 03.10.2019 31.03.2020
ZMNK-2019-212-000058 Spoločenstvo JUST, Švermova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 29,19 EUR 03.10.2019 03.10.2019
ZMRE-2019-210-000004 FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Zmluva o umiestnení reklamy Poskytnutie reklamnej plochy. 0,00 EUR 03.10.2019 30.08.2020
ZMNK-2019-212-000056 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 71,93 EUR 02.10.2019 31.10.2019
ZMNK-2019-212-000057 Mestské divadlo Actores Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 127,28 EUR 02.10.2019 25.10.2019
ZMNK-2019-212-000055 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 111,95 EUR 01.10.2019 18.12.2019
ZMNK-2019-212-000053 Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 40,57 EUR 27.09.2019 27.09.2019
ZMNK-2019-212-000054 CREA-EDu o.z. D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  52,26 EUR 27.09.2019 15.10.2019
359/2019 Miroslav Cipciar, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 24.09.2019 15.05.2024
ZMNK-2019-212-000051 Planéta zážitkov o.z., Ul. Ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk 348,57 EUR 21.09.2019 25.11.2019
ZMNK-2019-212-000050 silné reči 2, s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk 0,00 EUR 21.09.2019 16.09.2019
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE, Nám. gen. MRŠ 3, 977 01 Brezno Dohoda o spolupráci Spolupráca pri budovaní a obnove infraštuktúry cestovného ruchu vybudovaním Výhliadkovej veže Horné Lazy 52.500,00 EUR 20.09.2019 31.12.2022
ZMNK-2019-212-000052 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - administratívne práce 0,00 EUR 20.09.2019 31.12.2019
909/2019 Kohútová Eva, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO.  0,00 EUR 19.09.2019 30.09.2024
906/2019 Úradníková Alena, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO.  0,00 EUR 19.09.2019 30.09.2024
ZMNK-2019-212-000049 Hotelová akadémia, Malinovského ul.č.1, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK 0,00 EUR 18.09.2019 29.10.2019
907/2019 Krella Peter, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
905/2019 Janoštiak Pavol, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
908/2019 Solawa Marek, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
904/2019 Švantnerová Margita, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
ZMNK-2019-212-000046 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 0,00 EUR 17.09.2019 26.10.2019
ZMNK-2019-212-000047 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk. 0,00 EUR 17.09.2019 26.12.2019
362443714 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Nájom fliaš na technické plyny 0,00 EUR 14.09.2019 31.08.2020
362443715 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Nájom fliaš na technické plyny 0,00 EUR 14.09.2019 31.08.2020
Z-S-2016-000198-02 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodatok k zmluve o poskytovaní servisných služieb Zmena jednotkovej ceny za poskytnutie servisných služieb podľa zmluvy.  0,00 EUR 13.09.2019
13263/0 Bučina DDD, spol. s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen Zmluva Recyklát kusového dreva .  0,00 EUR 12.09.2019 31.12.2019
Strojspiš, spol. s.r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Uskutočnenie stavebných prác na stavbe ,, Vyhliadková veža, Horné Lazy - Brezno " 526.609,37 EUR 04.09.2019
ZMNK-2019-212-000045 MUDr. Mgr. Ján Zajak, Ladislava Novomeského, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Svadobný obrad 0,00 EUR 04.09.2019 26.09.2019
Z20-064-0005 Športfinal s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o dielo ,,Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska" 0,00 EUR 29.08.2019
01/2019 Michal Truschan, Clementisova, Závadka nad Hronom 976 67 Mandátna zmluva Zriadenie prevádzky M - klub 0,00 EUR 28.08.2019 30.06.2020
2019/9007548 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom potrubí elektroakustickou metódou. 0,00 EUR 27.08.2019
VP/19/47667/007 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Stredoveké Bomburové slávnosti 0,00 EUR 24.08.2019 24.08.2019
ZMNK-2019-212-000044 StArt občianske združenie, Fraňa Mojtu 279/14, 949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK 0,00 EUR 23.08.2019 09.11.2019
A8850659 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena účastníckeho programu. 0,00 EUR 23.08.2019