Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Ďalší projekt mesta sa stal realitou. V Brezne otvorili prvé triedy pre autistov

Zverejnené: 22.09.2021 09:55:27
obr: Ďalší projekt mesta sa stal realitou. V Brezne otvorili prvé triedy pre autistov

Pondelok 13. septembra bol v oblasti školstva pre mesto Brezno výnimočný. Doobeda slávnostne otvorilo zrenovovanú materskú školu na Nálepkovej ulici a popoludní v Základnej škole s materskou školou na Mazorníkove historicky prvé triedy pre deti s autizmom, ktoré tak už môžu zdravo rásť v ich svete a byť samy sebou.

 

BREZNO.  Tieto triedy sú nielen o učení. Učiteľky deti obdarúvajú nesmiernou láskou, empatiou a pocitom bezpečnosti.

Úspešným projektom samospráva potešila hlavne rodičov

V novom školskom roku na podnet rodičov s podporou primátora v ZŠ s MŠ na Mazorníkove otvorili dve špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra, jednu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole a druhú pre primárne a nižšie sekundárne v základnej škole. Maximálny počet žiakov v každej triede pre deti s autizmom je 4, pričom uprednostnené sú s trvalým pobytom v Brezne. Triedu MŠ navštevujú 4 detičky vo veku 4 - 5 rokov a triedu ZŠ 2 žiaci vo veku 7 - 9 rokov. Vyučovanie prebieha pod vedením špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa podľa individuálnych vzdelávacích plánov, a to v pekne zariadených triedach v pastelových farbách, nechýba oddychová miestnosť, šatňa a sociálne zariadenia.

  Ako nám pred slávnostným otvorením stihla povedať mamička Martina, veľmi sa teší, že mesto zriadilo triedy práve pre detičky s autizmom. „Vlani sme cestovali do špeciálnej materskej školy v Banskej Bystrici, čo bola pre nás veľká záťaž. Predsa len dochádzať 40 km je náročné. Otvorenie triedy v Brezne je výhodné aj pre mňa, môžem chodiť do práce a synček je v škôlke maximálne spokojný. Tešíme sa tak obidvaja.“

Poďakovanie patrí každému, kto priložil ruku k dielu

V Brezne a blízkom okolí existujú špeciálne základné školy, v ktorých sa vzdelávajú deti s rôznymi vývinovými poruchami, ale ani jedna z nich nie je zameraná len na poruchu autistického spektra. Nadšenie z úspešne zrealizovaného projektu, ktorý bol prevažne financovaný zo zdrojov mesta,  sumou 2000 eur prispelo BBSK, vyjadril aj primátor Tomáš Abel. „Som rád, že z hľadiska ľudskosti sme práve týmto projektom pomohli rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. Pre rodičov je to obrovská pomoc a viem, čo to pre nich znamená. Verím, že budú cítiť oporu a podporu zo strany  školy aj mesta, že detičky budú do tried chodiť rady a cítiť sa v nich čo najlepšie. Pani učiteľkám prajem, aby sa im dobre pracovalo. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o celý proces realizácie projektu a dotiahli ho do úspešného konca. Ďakujem vedeniu ZŠ s MŠ MPČĽ 35, pani učiteľkám, v neposlednom rade zamestnancom mestského úradu, všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom.“

   Od samého začiatku v ústrety projektu vyšiel riaditeľ ZŠ s MŠ na Mazorníkove Peter Macko, podľa ktorého slov ich škole sa blýska na lepšie časy. V priebehu troch mesiacov otvorili odborné učebne a teraz dve úplne nové triedy s nádherným vybavením. „S projektom sme sa začali oboznamovať pred štyrmi rokmi a dnes je už realitou. Obával som sa jedinej veci, či nájdeme odborníkov na vzdelávanie, pretože tieto detičky potrebujú individuálnu zvláštnu starostlivosť.  A podarilo sa. Ak máte správnych ľudí, všetko ide oveľa ľahšie. A ja to šťastie mám. Ich pomoc je na nezaplatenie. Pani učiteľky sa stále úsmievajú a tešia sa z každého pokroku žiakov. Ďakujem všetkým, ktorí k tomuto dielu priložili ruku. Každému patrí poďakovanie, čo prispel kúskom svojej ochoty, v neposlednom rade ďakujem pánovi primátorovi.\\\\\\\"

Práca je pre učiteľky nielen povolaním, ale hlavne poslaním

Špeciálne triedy pre detičky s autistickými poruchami sa od bežných odlišujú hlavne malým počtom žiakov, čo pedagógom umožňuje  intenzívne sa venovať každému jednému individuálne. Pre učiteľky v Brezne je táto práca nielen povolaním, ale hlavne poslaním.

Gabriela Pavúková, učiteľka predprimárneho vzdelávania: - V oblasti predprimárneho vzdelávania mám dlhoročné skúsenosti ako učiteľka v materskej škole. Pracovala som tiež s deťmi so zdravotným znevýhodnením v centre včasnej intervencie Misericordia, kde sme sa venovali aj deťom s poruchami autistického spektra, koré sú teraz mojimi žiakmi. Práca s týmito inak obdarenými detičkami je úplne iná ako s deťmi v bežnej triede. Treba si uvedomiť, že každé z nich má úplne iné individuálne schopnosti a možnosti a my sa im musíme prispôsobiť. Nejde nám len o to, aby sme ich upokojovali, ľuľkali, ale aby sme sa posúvali ďalej a osobnostne rástli. Podľa toho zisťujeme, ktoré dieťa má k čomu  bližšie, čo je pre neho zábavnejšie. Napríklad pre niekoho sú to číslice, iné sa zaoberajú písmenkami alebo obrázkami zvieratiek,  Cez to, čo im je blízke, sa snažíme nadviazať  spoluprácu a robiť s nimi aktivity. Som však šťastná, mám prácu, ktorá ma v živote napĺňa. V triede pracujeme dve špeciálne pedagogičky a jedna asistentka.

Helena Barkáčová, učiteľka pre primárne vzdelávanie: - - Roky som pracovala v materskej škole, v  Domove sociálnej starostlivosti a v Špeciálnej základnej škole internátnej vo Valaskej, kde deti s autizmom boli začlenené do bežných tried medzi mentálne postihnutých žiakov. Pre nikoho to nebolo ľahké. Zriadením týchto tried budú pre všetkých žiakov s autizmom  a ich  rodičov vytvorené podmienky pre individuálne vzdelávanie a výchovu. Pracujeme podľa  Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom na individuálnej báze. V triede máme zatiaľ druháčku a tretiaka, ktorí nám v rámci diagnostiky každý deň ukazujú svoje vedomosti a schopnosti. Princípom vzdelávania je úspešnosť. Ak je žiak úspešný od rána, keď začneme spoločne pracovať, postupne chce ukázať, že dokáže ešte viac. Ďakujem aj v mene našich žiakov a rodičov pánovi primátorovi Tomášovi Abelovi a mestu Brezno za zriadenie týchto tried, osobitná vďaka patrí vedúcej odboru školstva Marte Paučovej, za profesionálne a estetické zariadenie tried, relaxačnej miestnosti Snoezelen a ostatných priestorov školy.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: Stanislav Spáč

 

 

 

 

 

 


Novinkyviac

18.10.2021 11:25:29 Mesto Brezno

Vo Francúzsku vzdali hold gen. M. R. Štefánikovi. Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Brezna

Primátor Brezna Tomáš Abel sa zúčastnil na pracovnej ceste vo Francúzsku, kde spoločne s delegáciou zo Slovenska ...

18.10.2021 11:24:06 Mesto Brezno

Oprava miestnych komunikácií v Brezne. Niektoré cesty sú už vyasfaltované

Breznianska samospráva realizuje veľkú opravu miestnych komunikácií, ktoré plánuje obnoviť do konca novembra. Cesty v niektorých častiach ...

18.10.2021 11:22:08 Mesto Brezno

Samospráva postupne zverejňuje výberové konania na pozície do nového zariadenia pre seniorov

Mesto Brezno spustilo výberové konania na zamestnancov do prevádzky nového zariadenia pre seniorov Boženka. Ako prvé ...

18.10.2021 11:17:56 Mesto Brezno

Kontajnerové stojiská pribudnú aj v extraviláne mesta

Kontajnerové stojiská nebudú chýbať ani v extraviláne mesta. Technické služby prvé dokončili na Šiašove, postupne pribudnú aj ...

18.10.2021 11:16:55 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená (2. časť)

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými ...

11.10.2021 15:48:06 Mesto Brezno

Mesto odštartovalo megaprojekt. Začalo s výstavbou bytov na Mazorníkove takmer pre stovku nájomníkov

Mesto začalo s výstavbou nájomného domu na Mazorníkove s 96 bytmi bežného štandardu. Ide o najväčší ...

11.10.2021 15:46:52 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj ...

05.10.2021 13:51:28 Mesto Brezno

Tradičný Ondrejský jarmok 2021

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa Tradičný Ondrejský jarmok uskutoční v termíne:  25. – 26. – 27.  ...

04.10.2021 11:39:24 Mesto Brezno

Tretia etapa obnovy Hrobky rodiny Lehotských

Mesto Brezno realizuje záverečnú etapu obnovy Hrobky rodu Lehotských v starom cintoríne, pričom na zachovanie tejto národnej ...

04.10.2021 11:36:24 Mesto Brezno

Výťažok z Bomburových slávností primátor odovzdal Damiánkovi

Primátor Tomáš Abel minulý týždeň odovzdal výťažok z predaja guľášov predávaných na Bomburových slávnostiach rodine Damiánka, ktorý ...

04.10.2021 11:35:10 Mesto Brezno

Mesto pokračuje v budovaní kontajnerových stojísk

V Brezne budujú ďalšie kontajnerové stojiská, a to na uliciach MPČĽ, Nálepkova, Rázusova, Černákova, do konca roka ...

04.10.2021 11:33:14 Kultúra a šport

Spevácke zbory opäť potvrdili, že hudba má v sebe čosi nesmierne vzácne

Mesto Brezno bolo dejiskom diania 15. ročníka festivalu Horehronské slávnosti zborového spevu, ako aj festivalovej prehliadky ...