Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Zverejnené: 11.10.2021 15:46:52
obr: Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými zónami a s turistickými centrami v okolí. Ich súčasťou bude mobiliár pre cyklistov, pribudnú tiež mestské cyklochodníky. Samospráva všetko môže realizovať aj vďaka externým finančným prostriedkom, o ktoré sa uchádzala prostredníctvom projektov a bola úspešná.

 

BREZNO. Cieľom samosprávy je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturistiky, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v meste.

Navrhnuté sú tri kategórie cyklistických komunikácií

Na základe technickej štúdie spracovanej v roku 2018 sú z hľadiska hierarchie v Brezne navrhnuté tri kategórie cyklotrás.

Hlavné cyklistické komunikácie (C1 - C5)

- Trasy vytvárajú sieť cyklistických komunikácií, ktoré napájajú hlavné vstupné bodov do mesta a z mesta a tým vytvárajú systém, regionálnych a celomestských trás.

- Celková dĺžka hlavných trás je 23,6 km.

Mestské cyklistické komunikácie (C10 – C13)

- Nadväzujú na hlavné trasy.

- Vytvárajú základnú štruktúru cyklistických komunikácie priamo v meste.

- Celková dĺžka mestských trás je 3,4 km.

Vstupné cyklistické komunikácie (C100 – C107)

- Spájajú hlavné cykloturistické trasy s mestskými a hlavnými trasami.

- Celková dĺžka vstupných trás je 7,6 km.

Celkovo je v meste navrhnutých 17 trás cyklistických komunikácií.

Zoznam cyklotrás

C1 – Cyklotrasa Brezno – Valaská (8,74 km)

C2, C5 – prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka  s centrálnou časťou mesta (4,704 km) a C10 – od Bombura klubu sa napojí na cyklotrasu Brezno - Valaská (1,4582 km)

C3  - Zadné Halny – Brezno (2,872 km), C100 od križovatky Lidl s napojením na cyklotrasu Brezno - Valaská (1,491 km)

C4 – Brezno – Mýto pod Ďumbierom, začiatok v Rohoznej, cieľ pri Dedečkovej chate (12,712 km)

C11 – trasa od Fraňa Kráľa na križovatku s cestou II/529 (838 m)

C12 – prepojenie autobusovej a železničnej stanice s centrom mesta (721 m)

C13 –  trasa od dopravného ihriska po križovatku ulíc Pionierska – Švermova (390 m)

C 101 – Pestovateľská ulica – napojenie na trasu C5 (1296 m)

C102 – prepája cyklotrasu 5571 – Brezniansky cyklookruh  s mestom a hlavnou trasou C2 (540 m)

C 103 - prepája vstupný bod B4  na Hlbokej ulici s mestom a hlavnou trasou C2 (375 m)

C 104  - trasa prepája vstupný bod v časti Drábsko s hlavnou trasou C5  (1770 m)

C 105 - trasa prepája vstupný bod v časti Zadné Halny (v blízkosti železničnej stanice Brezno – Halny) s trasou C3 pri ceste III/2378, cesta smerujúca na Mýto pod Ďumbierom (240 m)

C 106 - trasa prepája vstupný bod B7 na cyklotrase 8598 (jedna z hlavných cyklotrás nad cintorínom) s trasou C3 pomocou cyklokoridora

C 107 – trasa prepája tri hlavné trasy – C2 , C4 a C5 (1223 m)

Súčasťou bude aj mobiliár pre cyklistov

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala cykloprístrešky, stojany a odpočívadlá v bezprostrednej blízkosti budúcich cyklotrás.

Nachádzajú sa:

- pri dopravnom ihrisku (prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany, servisný stojan),

- pri Banisku (prístrešok pre 26 bicyklov vrátane uzamykateľných skriniek na veci, 15 voľne stojacich stojanov, odpočívadlo),

- pri minigolfe (prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany),

- pri vodojeme oproti ČOV (prístrešok pre 26 bicyklov vrátane uzamykateľných skriniek na veci, 10 voľne stojacich stojanov, odpočívadlo),

- na Šrámkovej ulici, oproti Technickým službám (prístrešok pre 24 bicyklov, 4 voľne stojace stojany).

Čoskoro pribudne pri malej železničnej stanici cykloprístrešok pre 30 bicyklov, na centrálnom parkovisku Hradby prístrešok pre 30 bicyklov, 2 voľne stojace stojany a servisný stojan, ako aj prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany pri športovom areáli na Mládežníckej ulici.

Vznikne niekoľko mestských cyklochodníkov

V najbližšej dobe mesto začne realizovať projekt mestských cyklistických komunikácií, v rámci ktorých je zahrnutá aj výstavba cyklochodníkov.  Ako informovala Veronika Boháčiková z investičného odboru, ide o tzv. tri logické celky. „Prvý celok vznikne na Ulici ČSA, druhý na Boženy Němcovej, smerom od obchodného domu dole k pošte s realizáciou v jarných mesiacoch a tretí na Švermovej ulici, s ktorého výstavbou začneme tento rok a dokončíme na budúci rok. Existujúce chodníky sa zmenia tak, že vzniknú dva chodníky, ktoré budú oddelené obrubníkom, alebo výškovo. Jeden bude slúžiť pre chodcov a druhý pre cyklistov."

  V rámci mestských cyklotrás samospráva naprojektovala cyklochodníky aj na ďalších dvoch uliciach, a to na Pionierskej a Fraňa Kráľa, od kruhového objazdu až po železničnú stanicu, kde sa cyklisti napoja na cyklotrasu Brezno - Valaská a na kruhovorom objazde pri S1 na cyklotrasu C2, C5 a C10.

  Mesto spracúva aj ďalší projekt Chodník Vrchdolinka, pričom na základe požiadaviek občanov prehodnotilo riešenie v danej lokalite a pristúpilo k zmenám. „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa zatiaľ rieši len v rozsahu I. etapy, súčasťou ktorej je  trasovanie chodníka CH-1 od  0.0 km za priechod pre chodcov pri zastávke Brezno „Rovne“ medzi 0.9 -1.0 km, trasovanie chodníka CH-2 od 0.0 km po prepoj medzi ulicou Cesta osloboditeľov a Poľnou ulicou medzi 0.5 – 0.6 km. Druhá etapa je pozastavená, pokým mesto preverí možné riešenia chodníkov a cyklochodníkov, ktoré by občania dotknutej lokality akceptovali.“

Na výstavbu mesto doposiaľ získalo viac ako 3 milióny eur

Na realizáciu cyklotrás sa mesto uchádzalo o externé finančné prostriedky a pri podávaní projektov bolo úspešné. Získalo:

- od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1 344 275,96 eura na cyklotrasu Brezno - Valaská

- od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1 505 320,91 eura na cyklotrasy Brezno- trasy C2, C5, C10

- od Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške 40 580 eur na spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt cyklotrasy C3, C100

- od Ministerstva dopravy a výstavby SR  dotáciu 250 000 eur na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno

   Mesto aktuálne pripravuje ďalšiu žiadosť, a to na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno - 2. etapa.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...