Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Zverejnené: 11.10.2021 15:46:52
obr: Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými zónami a s turistickými centrami v okolí. Ich súčasťou bude mobiliár pre cyklistov, pribudnú tiež mestské cyklochodníky. Samospráva všetko môže realizovať aj vďaka externým finančným prostriedkom, o ktoré sa uchádzala prostredníctvom projektov a bola úspešná.

 

BREZNO. Cieľom samosprávy je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturistiky, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v meste.

Navrhnuté sú tri kategórie cyklistických komunikácií

Na základe technickej štúdie spracovanej v roku 2018 sú z hľadiska hierarchie v Brezne navrhnuté tri kategórie cyklotrás.

Hlavné cyklistické komunikácie (C1 - C5)

- Trasy vytvárajú sieť cyklistických komunikácií, ktoré napájajú hlavné vstupné bodov do mesta a z mesta a tým vytvárajú systém, regionálnych a celomestských trás.

- Celková dĺžka hlavných trás je 23,6 km.

Mestské cyklistické komunikácie (C10 – C13)

- Nadväzujú na hlavné trasy.

- Vytvárajú základnú štruktúru cyklistických komunikácie priamo v meste.

- Celková dĺžka mestských trás je 3,4 km.

Vstupné cyklistické komunikácie (C100 – C107)

- Spájajú hlavné cykloturistické trasy s mestskými a hlavnými trasami.

- Celková dĺžka vstupných trás je 7,6 km.

Celkovo je v meste navrhnutých 17 trás cyklistických komunikácií.

Zoznam cyklotrás

C1 – Cyklotrasa Brezno – Valaská (8,74 km)

C2, C5 – prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka  s centrálnou časťou mesta (4,704 km) a C10 – od Bombura klubu sa napojí na cyklotrasu Brezno - Valaská (1,4582 km)

C3  - Zadné Halny – Brezno (2,872 km), C100 od križovatky Lidl s napojením na cyklotrasu Brezno - Valaská (1,491 km)

C4 – Brezno – Mýto pod Ďumbierom, začiatok v Rohoznej, cieľ pri Dedečkovej chate (12,712 km)

C11 – trasa od Fraňa Kráľa na križovatku s cestou II/529 (838 m)

C12 – prepojenie autobusovej a železničnej stanice s centrom mesta (721 m)

C13 –  trasa od dopravného ihriska po križovatku ulíc Pionierska – Švermova (390 m)

C 101 – Pestovateľská ulica – napojenie na trasu C5 (1296 m)

C102 – prepája cyklotrasu 5571 – Brezniansky cyklookruh  s mestom a hlavnou trasou C2 (540 m)

C 103 - prepája vstupný bod B4  na Hlbokej ulici s mestom a hlavnou trasou C2 (375 m)

C 104  - trasa prepája vstupný bod v časti Drábsko s hlavnou trasou C5  (1770 m)

C 105 - trasa prepája vstupný bod v časti Zadné Halny (v blízkosti železničnej stanice Brezno – Halny) s trasou C3 pri ceste III/2378, cesta smerujúca na Mýto pod Ďumbierom (240 m)

C 106 - trasa prepája vstupný bod B7 na cyklotrase 8598 (jedna z hlavných cyklotrás nad cintorínom) s trasou C3 pomocou cyklokoridora

C 107 – trasa prepája tri hlavné trasy – C2 , C4 a C5 (1223 m)

Súčasťou bude aj mobiliár pre cyklistov

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala cykloprístrešky, stojany a odpočívadlá v bezprostrednej blízkosti budúcich cyklotrás.

Nachádzajú sa:

- pri dopravnom ihrisku (prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany, servisný stojan),

- pri Banisku (prístrešok pre 26 bicyklov vrátane uzamykateľných skriniek na veci, 15 voľne stojacich stojanov, odpočívadlo),

- pri minigolfe (prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany),

- pri vodojeme oproti ČOV (prístrešok pre 26 bicyklov vrátane uzamykateľných skriniek na veci, 10 voľne stojacich stojanov, odpočívadlo),

- na Šrámkovej ulici, oproti Technickým službám (prístrešok pre 24 bicyklov, 4 voľne stojace stojany).

Čoskoro pribudne pri malej železničnej stanici cykloprístrešok pre 30 bicyklov, na centrálnom parkovisku Hradby prístrešok pre 30 bicyklov, 2 voľne stojace stojany a servisný stojan, ako aj prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany pri športovom areáli na Mládežníckej ulici.

Vznikne niekoľko mestských cyklochodníkov

V najbližšej dobe mesto začne realizovať projekt mestských cyklistických komunikácií, v rámci ktorých je zahrnutá aj výstavba cyklochodníkov.  Ako informovala Veronika Boháčiková z investičného odboru, ide o tzv. tri logické celky. „Prvý celok vznikne na Ulici ČSA, druhý na Boženy Němcovej, smerom od obchodného domu dole k pošte s realizáciou v jarných mesiacoch a tretí na Švermovej ulici, s ktorého výstavbou začneme tento rok a dokončíme na budúci rok. Existujúce chodníky sa zmenia tak, že vzniknú dva chodníky, ktoré budú oddelené obrubníkom, alebo výškovo. Jeden bude slúžiť pre chodcov a druhý pre cyklistov."

  V rámci mestských cyklotrás samospráva naprojektovala cyklochodníky aj na ďalších dvoch uliciach, a to na Pionierskej a Fraňa Kráľa, od kruhového objazdu až po železničnú stanicu, kde sa cyklisti napoja na cyklotrasu Brezno - Valaská a na kruhovorom objazde pri S1 na cyklotrasu C2, C5 a C10.

  Mesto spracúva aj ďalší projekt Chodník Vrchdolinka, pričom na základe požiadaviek občanov prehodnotilo riešenie v danej lokalite a pristúpilo k zmenám. „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa zatiaľ rieši len v rozsahu I. etapy, súčasťou ktorej je  trasovanie chodníka CH-1 od  0.0 km za priechod pre chodcov pri zastávke Brezno „Rovne“ medzi 0.9 -1.0 km, trasovanie chodníka CH-2 od 0.0 km po prepoj medzi ulicou Cesta osloboditeľov a Poľnou ulicou medzi 0.5 – 0.6 km. Druhá etapa je pozastavená, pokým mesto preverí možné riešenia chodníkov a cyklochodníkov, ktoré by občania dotknutej lokality akceptovali.“

Na výstavbu mesto doposiaľ získalo viac ako 3 milióny eur

Na realizáciu cyklotrás sa mesto uchádzalo o externé finančné prostriedky a pri podávaní projektov bolo úspešné. Získalo:

- od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1 344 275,96 eura na cyklotrasu Brezno - Valaská

- od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1 505 320,91 eura na cyklotrasy Brezno- trasy C2, C5, C10

- od Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške 40 580 eur na spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt cyklotrasy C3, C100

- od Ministerstva dopravy a výstavby SR  dotáciu 250 000 eur na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno

   Mesto aktuálne pripravuje ďalšiu žiadosť, a to na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno - 2. etapa.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

18.06.2024 14:04:36 Kultúra a šport

Organizačné pokyny Paľo Habera & TEAM TOUR 100

  Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky na jedinečný koncert Paľo Habera & TEAM TOUR 100 ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...

17.06.2024 10:34:33 Mesto Brezno

Banisko sa rozrástlo o predajný stánok a trasa k Vyhliadkovej veži o doplnkovú infraštruktúru

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú ...

15.06.2024 18:41:05 Kultúra a šport

POZOR ZMENA - žumarovačka - zlaňovanie 16.6.2024

  Z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia na nedeľu sa zajtra žumarovačka - zlaňovanie veže neuskutoční a o ...

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...

13.06.2024 13:36:02 Mesto Brezno

V ponuke chýbali pohľadnice Brezna a tak si vyrobili vlastné  

Nedostatok klasických suvenírov s motívmi horehronskej metropoly bol natoľko veľký, že sa ich rozhodli vyrobiť sami. ...

12.06.2024 13:27:53 Mesto Brezno

Seniori sa vrátili do detstva nielen v spomienkach

Starší človek sa v myšlienkach veľmi rád vracia do detstva. Možno aj preto, lebo je pre ...

11.06.2024 14:28:09 Mesto Brezno

V synagóge zablahoželali víťazom medzinárodnej kresliarskej súťaže O Bomburovu šabľu

Heslom medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu je od samotného začiatku Za trvalý ...

11.06.2024 14:27:23 Mesto Brezno

Na nábreží Hrona bolo v sobotu veselo. O skvelú zábavu sa postaral Dychový orchester Brezno

Breznianska dychovka v priestoroch na nábreží Hrona ponúkla jedinečný koncert s názvom Na promenáde. Cieľom bolo ...

11.06.2024 14:25:53 Mesto Brezno

Maťko a Leo za Malý Veľký čin roka získali ocenenie a stretli sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Štvrtáci zo Základnej školy Pionierska 2 Maťko Kuvik a Leo Lauro sú malí - veľkí hrdinovia. ...

03.06.2024 13:49:26 Kultúra a šport

Úsmev pri Základnej umeleckej škole potešil návštevníkov nádherným spevom

Počasie trochu potrápilo organizátorov podujatia piatok popoludní, kedy sa rozpršalo. Nič to však nezmenilo na programe, ...

03.06.2024 13:48:33 Kultúra a šport

Ďakovný list si prevzala aj spevácka skupina Senior

Podobnej pocty ako športovcom sa v sobotu dostalo aj jubilujúcemu kolektívu – speváckej skupine Senior pri ...

03.06.2024 13:44:43 Kultúra a šport

Žiaci a študenti breznianskych škôl ukázali, že sú veľmi talentovaní

V piatok dopoludnia námestie patrilo mladým. Žiaci a študenti predviedli svoj talent, šikovnosť, zmerali si sily ...

03.06.2024 13:42:58 Kultúra a šport

Medzinárodný deň detí. Najmenších potešila obľúbená dvojica Paci Pac aj vláčik Bomburáčik

Počas mestských osláv si v Brezne pripomenuli aj Medzinárodný deň detí, ktorý vyšiel na sobotu. Na ...