Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Brezno je o krok bližšie k vybudovaniu zvernice aj ďalšieho športoviska

Zverejnené: 23.06.2020 10:10:41
obr: Brezno je o krok bližšie k vybudovaniu zvernice aj ďalšieho športoviska

Mestský parlament počas uplynulej stredy zasadol už po dvadsiaty druhý raz v tomto volebnom období. Témou boli investície, hospodárenie aj nové futbalové ihrisko.

 

Breznianski poslanci sa po koronakríze zišli takmer v plnom počte.

 

Mesto investovalo do nehnuteľností

Najrozsiahlejším bodom júnového rokovania boli majetkové záležitosti. Zastupiteľský zbor v rámci neho jednohlasne schválil návrh poradovníka žiadateľov o pridelenie mestských nájomných bytov a obytných miestností a v súvislosti s realizáciou projektu Cyklotrasy Brezno – Valaská odobril uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenskou správou ciest na pozemky dotknuté touto stavbou. Zmluvu uzavrú na obdobie osem rokov s výškou nájmu 2240 eur ročne.

Mestské zastupiteľstvo dalo tiež zelenú kúpe nehnuteľností na Cintorínskej a Záhradnej ulici, skladu na mestskej parcele pri futbalovom štadióne a rovnako aj ďalšieho bytu v dome na Mládežníckej ulici. Poslanci zároveň vyhoveli žiadosti banskobystrickej spoločnosti EORBIS o nájom nebytových priestorov v kultúrnom dome a súhlasili aj s vyhlásením nehnuteľného majetku v lokalite Brezinky za prebytočný. Zámerom magistrátu je prenajať ho spoločnosti Lesy mesta Brezno, ktorá tu plánuje vybudovať zvernicu za účelom chovu danielej a jelenej zveri.

 

Informovali o hospodárení za uplynulý rok

V ďalšom bode dostala slovo hlavná kontrolórka mesta Ingrid Konečná Veverková, ktorá predložila správu o výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov za rok 2019 v Centre voľného času a v Základnej škole s materskou školou na MPČĽ. Plénum následne zobralo na vedomie informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu od začiatku apríla do konca mája tohto roka a oboznámilo sa so stavom pohľadávok mesta za 1. štvrťrok 2020, ktorého vývoj do značnej miery ovplyvnil koronavírus.

Program zastupiteľstva pokračoval informatívnymi správami o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok spoločnosti Veolia Energia Brezno, oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie, združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie, Nemocnice s poliklinikou Brezno, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Lesov mesta Brezno a neziskovej organizácie Brezno pre občanov.

 

Témou dňa bolo nové futbalové ihrisko

Primátor Tomáš Abel tiež predložil nový zámer mesta, ktorým je vybudovanie tréningového futbalového ihriska s umelou trávou na sídlisku Mazorníkovo. Na jeho výstavbu prispeje Slovenský futbalový zväz sumou pol milióna eur a to v prípade, že radnica zabezpečí realizáciu projektu a s ňou spojené finančné prostriedky do konca roka 2021. Nové ihrisko by mohlo slúžiť nielen futbalovým klubom z Brezna a Podbrezovej, ale aj žiakom školy na MPČĽ a verejnosti. „Šport deti učí disciplíne, dáva im návyky, ktoré si odnesú do ďalšieho života, čo môže byť pre ne veľmi prínosné. Tí, ktorí robili aktívne šport, vedia, o čom hovorím. Toto je cieľom a toto vnímam pozitívne nielen vo vzťahu k deťom z marginalizovaných rómskych komunít, ale vo vzťahu ku všetkým deťom,“ uviedol primátor. Zároveň zdôraznil, že ide o posledné dotácie, ktoré sú vyčlenené na takýto typ projektov. Z 19 prítomných poslancov za návrh hlasovalo 13 a 6 sa zdržalo. Samotnej výstavbe bude predchádzať verejná diskusia s obyvateľmi dotknutej lokality. Viac sa dočítate na strane.........

Volení zástupcovia mesta ešte na záver júnového zasadnutia prerozdelili viac ako 7000 eur pre kultúrne telesá, schválili znenie zápisu do Kroniky mesta Brezna za rok 2019 a akceptovali aj návrh na zmenu člena v komisii pre verejný poriadok, ktorým sa od 1. júla stane riaditeľ odboru poriadkovej polície na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Brezne Ján Vojtko.

 

autor článku : Eva Šipošová| foto : MsÚ


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...