Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Breznianska samospráva plánuje výstavbu dvoch cyklotrás v intraviláne mesta

Zverejnené: 18.11.2020 07:03:24
obr: Breznianska samospráva plánuje výstavbu dvoch cyklotrás v intraviláne mesta

Poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu dvoch ďalších cyklotrás C2, C5 a C10 v intraviláne mesta, ktoré sa napoja na Cyklotrasu Brezno – Valaská, označenej ako C1.

 

BREZNO. Cieľom breznianskej samosprávy je zvýšiť atraktivitu nemotorovej, hlavne cyklistickej dopravy.

 

Prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta

Mesto Brezno chce týmto projektom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Cyklotrasa C2, C5 v celkovej dĺžke 4703,98 m bude tvoriť prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta. Ako uviedla vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová, trasa začne v časti Vrchdolinka, následne bude vedená spoločným chodníkom pre peších a cyklistov po tzv. Starej ceste na Poľnej ulici. „Pokračovať bude po miestnej komunikácii na Poľnej ulici miestnou komunikáciou na Ulici 9. mája formou cyklokoridoru, po trase existujúceho chodníka, ktorý bude dopravným značením označený ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.“

 Ďalej povedie popred starú poštu na Mazorníkove, medzi pekárňou a predajňou CBA s pokračovaním v trase existujúceho chodníka popri ceste II/529. „Od začiatku Rázusovej ulice, pri odbočke na Bottovu ulicu po koniec cyklotrasy, čo je na námestí, budú cyklisti vedení v trase cesty II/529 obojstranne v krajnici cesty, kde sa vyznačia cyklistické pruhy šírky 1,5 m.“

 Súčasťou cyklotrasy C2, C5 je aj mobiliár, a to prístrešok na Vrchodlinke, Ulici 9. mája, ako aj stojan na bicykle, ktorý bude k dispozícii aj na Rázusovej ulici.

 

Súčasťou budú aj prístrešky a stojany na bicykle

Začiatok cyklotrasy C10 v celkovej dĺžke 1458,17 m bude v mieste napojenia na trasu C1, t. j. Cyklotrasa Brezno – Valaská, pod obchodnou prevádzkou Lidl. „V staničení trasy v blízkosti čerpacej stanice OMV až po križovatku na nemocnicu bude pruh cyklistov vedený v trase existujúceho chodníka až po kruhový objazd pred obchodným centrom S1. Cyklotrasa, ktorá povedie v blízkosti bytovky na Hradbách, bude ďalej v spoločnom koridore s pešou dopravou v trase existujúceho chodníka (severná strana ulice ČSA). V staničení trasy v blízkosti obchodu Televízor bude spoločný koridor zúžený existujúcou zástavbou. Cyklotrasa následne bude pokračovať chodníkom do vnútrobloku Hradby, po chodníku pri miestnej komunikácii Hradby (popred EBG), v trase jestvujúcej miestnej komunikácie na Školskej ulici smerom k Bombura klubu formou cyklokoridoru,“ vysvetlila Milada Medveďová.

 Súčasťou cyklotrasy bude prístrešok na Ulici ČSA, tiež stojan na bicykle, ktorý sa bude nachádzať aj na Ulici Hradby a na námestí.

 

Cestovanie na bicykli bude aj zdraviu prospešné

 V tejto oblasti ekologických dopravných riešení a v podpore turizmu metropole Horehronia budú pomocou prostriedky z externých zdrojov. Celková výška výdavkov na projekt je 1 584 548,33 eura, pričom výška spolufinancovania mesta z vlastných zdrojov je 79 227,42 eura.

 „Cestovanie na bicykli bude pre mnohých nielen ekonomické a ekologické, ale aj zdraviu prospešné. Vybudovaním cyklotrasy tiež prispejeme k ochrane životného prostredia a akceptácii cyklistickej dopravy ako plnohodnotného druhu prepravy,“ dodal na záver primátor Tomáš Abel.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : dnes24.sk


Novinkyviac

27.09.2021 12:57:07 Mesto Brezno

Získaním úveru a dotácie na výstavbu nájomného domu bude bývanie dostupné aj pre mladé rodiny

Mestskí poslanci sa v stredu 22. septembra stretli na svojom pravidelnom zasadnutí. V programe mali viacero ...

27.09.2021 12:56:07 Mesto Brezno

Mesto pokračuje v oprave miestnych komunikácií

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Rekonštrukcia sa týka najpoškodenejších ...

27.09.2021 12:37:33 Mesto Brezno

Nové parkovacie miesta pribudnú na Mazorníkove, ale aj pre návštevníkov vyhliadkovej veže

Breznianska samospráva naďalej pokračuje v rozširovaní parkovacích kapacít v meste. Technické služby odstavné plochy budujú na Ulici ...

22.09.2021 09:53:32 Mesto Brezno

Mesto slávnostne otvorilo ďalšiu zrenovovanú materskú školu. Tentokrát na Nálepkovej ulici

Prestrihnutím pásky v pondelok 13. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Nálepkovej ulici po kompletnej rekonštrukcii ...

17.09.2021 12:31:54 Mesto Brezno

Nové hracie prvky spestrili vďaka podpore z Nadácie EPH areál MŠ na Clementisovej ulici

BREZNO. Upravený areál a farebné hracie prvky skrášlili dvor materskej školy a potešili jej malých zverencov Mesto ...

13.09.2021 14:51:36 Mesto Brezno

Breznianska Živena oslávila storočnicu

Miestny odbor Živena v Brezne si pripomenul sto rokov od svojho vzniku. Významné výročie si domáce členky, ...

13.09.2021 14:50:12 Mesto Brezno

V synagóge s noblesou uviedli do života prvý hudobný album Martina Vetráka

Martinov sen sa už stal skutočnosťou. V synagóge slávnostne uviedli do života jeho prvý hudobný album. Na ...

13.09.2021 14:48:42 Mesto Brezno

Mesto bude pokračovať v oprave najviac poškodených komunikácií

Brezno začína s rozsiahlou opravou miestnych komunikácií. Rekonštrukcia sa bude týkať najpoškodenejších ciest, chodníkov a iných asfaltových povrchov ...

13.09.2021 14:46:23 Mesto Brezno

V Brezne vybudovali prístrešky pre bicykle, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budúcich cyklotrás

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala ...

06.09.2021 10:52:55 Mesto Brezno

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

V Brezne sa verejne poďakovali osobnostiam, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami ...

06.09.2021 10:51:37 Mesto Brezno

Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 179 prváčikov

Po dvojmesačnom oddychu deťom opäť začali povinnosti. Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 289 ...

06.09.2021 10:50:33 Mesto Brezno

Deň ústavy si pripomenuli aj v Brezne

Aj v Brezne si každoročne 1. septembra pripomínajú významný deň, kedy bol slávnostne prijatý najvyšší zákon ...