Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Breznianska samospráva plánuje výstavbu dvoch cyklotrás v intraviláne mesta

Zverejnené: 18.11.2020 07:03:24
obr: Breznianska samospráva plánuje výstavbu dvoch cyklotrás v intraviláne mesta

Poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu dvoch ďalších cyklotrás C2, C5 a C10 v intraviláne mesta, ktoré sa napoja na Cyklotrasu Brezno – Valaská, označenej ako C1.

 

BREZNO. Cieľom breznianskej samosprávy je zvýšiť atraktivitu nemotorovej, hlavne cyklistickej dopravy.

 

Prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta

Mesto Brezno chce týmto projektom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru a vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Cyklotrasa C2, C5 v celkovej dĺžke 4703,98 m bude tvoriť prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka s centrálnou časťou mesta. Ako uviedla vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová, trasa začne v časti Vrchdolinka, následne bude vedená spoločným chodníkom pre peších a cyklistov po tzv. Starej ceste na Poľnej ulici. „Pokračovať bude po miestnej komunikácii na Poľnej ulici miestnou komunikáciou na Ulici 9. mája formou cyklokoridoru, po trase existujúceho chodníka, ktorý bude dopravným značením označený ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov.“

 Ďalej povedie popred starú poštu na Mazorníkove, medzi pekárňou a predajňou CBA s pokračovaním v trase existujúceho chodníka popri ceste II/529. „Od začiatku Rázusovej ulice, pri odbočke na Bottovu ulicu po koniec cyklotrasy, čo je na námestí, budú cyklisti vedení v trase cesty II/529 obojstranne v krajnici cesty, kde sa vyznačia cyklistické pruhy šírky 1,5 m.“

 Súčasťou cyklotrasy C2, C5 je aj mobiliár, a to prístrešok na Vrchodlinke, Ulici 9. mája, ako aj stojan na bicykle, ktorý bude k dispozícii aj na Rázusovej ulici.

 

Súčasťou budú aj prístrešky a stojany na bicykle

Začiatok cyklotrasy C10 v celkovej dĺžke 1458,17 m bude v mieste napojenia na trasu C1, t. j. Cyklotrasa Brezno – Valaská, pod obchodnou prevádzkou Lidl. „V staničení trasy v blízkosti čerpacej stanice OMV až po križovatku na nemocnicu bude pruh cyklistov vedený v trase existujúceho chodníka až po kruhový objazd pred obchodným centrom S1. Cyklotrasa, ktorá povedie v blízkosti bytovky na Hradbách, bude ďalej v spoločnom koridore s pešou dopravou v trase existujúceho chodníka (severná strana ulice ČSA). V staničení trasy v blízkosti obchodu Televízor bude spoločný koridor zúžený existujúcou zástavbou. Cyklotrasa následne bude pokračovať chodníkom do vnútrobloku Hradby, po chodníku pri miestnej komunikácii Hradby (popred EBG), v trase jestvujúcej miestnej komunikácie na Školskej ulici smerom k Bombura klubu formou cyklokoridoru,“ vysvetlila Milada Medveďová.

 Súčasťou cyklotrasy bude prístrešok na Ulici ČSA, tiež stojan na bicykle, ktorý sa bude nachádzať aj na Ulici Hradby a na námestí.

 

Cestovanie na bicykli bude aj zdraviu prospešné

 V tejto oblasti ekologických dopravných riešení a v podpore turizmu metropole Horehronia budú pomocou prostriedky z externých zdrojov. Celková výška výdavkov na projekt je 1 584 548,33 eura, pričom výška spolufinancovania mesta z vlastných zdrojov je 79 227,42 eura.

 „Cestovanie na bicykli bude pre mnohých nielen ekonomické a ekologické, ale aj zdraviu prospešné. Vybudovaním cyklotrasy tiež prispejeme k ochrane životného prostredia a akceptácii cyklistickej dopravy ako plnohodnotného druhu prepravy,“ dodal na záver primátor Tomáš Abel.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : dnes24.sk


Novinkyviac

25.11.2020 13:53:12 Mesto Brezno

V Brezne začali s veľkou opravou zvonov veže evanjelického kostola

Cirkevný zbor ECAV Brezno pristúpil k veľkej oprave zvonov veže evanjelického kostola, ktorá spočíva vo výmene sŕdc ...

25.11.2020 13:49:59 Mesto Brezno

Testovanie na mobilnom odberovom mieste v prvých dňoch využilo 530 ľudí

Od minulého týždňa majú ľudia možnosť otestovať sa na ochorenie Covid-19 aj v budove bývalej transfúznej stanice ...

25.11.2020 13:47:42 Kultúra a šport

Svetlo sveta uzrel profilový album muzikálového speváka Martina Vetráka

Talentovaný spevák Martin Vetrák z Brezna radosť robí spevom na javisku, i mimo neho. Popri umeleckej dráhe sa ...

25.11.2020 13:44:53 Mesto Brezno

Niektorí žiaci sa opäť učia v škole

Do základných škôl v Brezne sa vrátili tí žiaci druhého stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia ...

25.11.2020 13:43:17 Kultúra a šport

Centrum športu opäť pokračuje

Slovenský zväz ľadového hokeja a mesto Brezno priniesli žiakom prvého stupňa unikátny projekt, ktorý odštartoval 5. októbra. ...

18.11.2020 07:04:46 Mesto Brezno

Brezno si 11. novembra v tichosti pripomenulo Deň vojnových veteránov

V stredu 11. novembra uplynulo 102 rokov odvtedy, čo skončila prvá svetová vojna. Nadobro utíchli zbrane ...

18.11.2020 07:03:24 Mesto Brezno

Breznianska samospráva plánuje výstavbu dvoch cyklotrás v intraviláne mesta

Poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu dvoch ďalších ...

18.11.2020 07:01:53 Mesto Brezno

Mobilné odberové miesto už aj v Brezne. K dispozícii je v budove bývalej transfúznej stanice

Personálna situácia v breznianskej nemocnici je stále vážna, no postupne sa stabilizuje. Minulý týždeň bolo hospitalizovaných 17 ...

12.11.2020 13:36:03 Mesto Brezno

Technické služby začnú s výrubom drevín po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí

Technické služby s dodržaním všetkých epidemiologických opatrení robia takmer všetky práce ako doposiaľ. Výrub drevín povolený od ...

12.11.2020 13:34:41 Mesto Brezno

V druhom kole testovania v Brezne bolo 77 pozitívnych

Druhé kolo celoplošného testovania začalo o ôsmej ráno aj v Brezne, pričom počet odberných miest bol totožný ako ...

12.11.2020 13:32:59 Mesto Brezno

Personálna situácia v nemocnici je stále veľmi vážna

V breznianskej nemocnici koncom minulého týždňa evidovali 49 Covid pozitívnych zdravotníkov a ďalších 9 bolo v povinnej karanténe. ...

04.11.2020 16:46:11 Mesto Brezno

Svetlo sveta uzrela nová publikácia o chate Štefáničke. Jej čítanie vás isto chytí za srdce

Štefánička – Chata Milana Rastislava Štefánika – to je názov novej publikácie, ktorú zostavil rodák z ...