Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 16.09. 2019 - 20.09.2019

Zverejnené: 16.09.2019

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

ULOŽENÉ 18 DNÍ

Občan:  

Robert Romanovský

Dagmar Jamrišková

Alexander Pustaj

Drahomíra Pehelová

Babeta Čunková

Štefan Németh

Anna Lahová

Miroslav Forster

Andrej Banaszcyk

Dušan Chriašteľ

Pavol Károly

Jaroslav Ďuriš

Peter Muránsky

Miroslav Podmanický

Janka Očenášová

Andrea Balogová

Ján Pavlovič

 

ULOŽENÉ 15 DNÍ

Občan:  

Lucia Bláziová

Dominik Mikovíny

Jana Randisová

Margita Ferková

Miroslav Kindernay

 

 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  písomnosť sa doručuje oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade v klientskom centre, pult číslo 6 - evidencia obyvateľstva.

 

Pošta Brezno - otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00