Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 09.09. 2019 - 13.09.2019

Zverejnené: 09.09.2019

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

ULOŽENÉ 18 DNÍ

Občan:  

Martin Bubelíny

Andrej Pustaj

Miroslav Kurek

Peter Farárik

Vladimír Macuľa

Táňa Oláhová

Anna Daxnerová

Michal Bartoš

Katarína Giertliová

Milan Locek

ULOŽENÉ 15 DNÍ

Občan:  

Kvetoslava Škodová

Jaroslav Giertl

Ladislav Goštan

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  písomnosť sa doručuje oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade v klientskom centre, pult číslo 6 - evidencia obyvateľstva.

 

Pošta Brezno - otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00