Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznam - prerokovanie Zadania pre Územný plán mesta Brezno

Zverejnené: 20.08.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

MsÚ/2019/11638-2

 

Vec:

Verejný oznam

 

Mesto Brezno ako orgán územného plánovania podľa § 16  ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3) citovaného zákona

 

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám

prerokovanie

Zadania pre Územný plán mesta Brezno,

ktoré sa uskutoční v čase od 20.8.2019 do 25.9.2019

 

Zadanie je uložené v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno. V elektronickej podobe sa Zadanie nachádza na webovom sídle Mesta Brezno: https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/, prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk .

Záujemcovia môžu do Zadania nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr  do 25.9.2019 na Mestský úrad v Brezne.

 

 

  JUDr. Tomáš Abel, PhD.

        primátor mesta

 

 

 

Súbory na stiahnutie