Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkové konanie - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zverejnené: 08.08.2019

Mesto Brezno zverejňuje

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo  č. 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/ 2019