Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie návrhu VZN na pripomienkové konanie - VZN na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zverejnené: 14.03.2019

Mesto Brezno zverejňuje

 

Návrh VZN o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej pôsobnosti mesta